Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 februari 2017

Fragment uit: Ik ben de poort van Paul Ferrini

Fragment uit:
Ik ben de poort
van Paul Ferrini

Het goede ontdekken

Je leeft in een wereld waarin iedereen schuldig verklaard wordt. De meeste leerstellingen komen aan als een mokerslag en bieden je in het gunstigste geval een correctie, in het ongunstigste geval een veroordeling. Zo is mijn leer niet. Ik zeg dat je niet slecht bent. Je bent niet schuldig, wat je ook gedaan hebt, hoeveel fouten je ook gemaakt hebt. Ik breng je terug bij de waarheid aangaande jezelf. Aan jou de uitdaging je voor die waarheid open te stellen.

Hoe doe je dat? Dat doe je door te weigeren anderen te veroordelen, door niet te oordelen, niet te klagen, niet te kritiseren. Je doet dat door blij te zijn met je relaties en dankbaar te zijn voor de liefde en de warmte die je in je leven hebt. Je richt je op wat er is, niet op wat er niet is. Door het goede in je leven te ontdekken, versterk je het en laat je het naar anderen uitgaan.


Niet veroordelen

Alleen een zeer trost mens denkt dat hij een exclusief inzicht in de waarheid heeft en het recht heeft anderen te beoordelen. Een nederig mens begrijpt dat hij het recht niet heeft te beoordelen.Het is niet aan mij om overspel of echtscheiding of abortus te veroordelen. Want als ik dat zou veroordelen, zou ik iemand die zich in zo’n situatie bevind aan het kruis nagelen. Dat zou de volgende inquisitie betekenen, de zoveelste heilige oorlog waarin het goede het opneemt tegen het kwaad, het recht tegen het onrecht.Het is niet mijn taak om te veroordelen, maar om begrip te hebben en te zegenen. Het is mijn taak de angst te zien in iemands ogen en hem of haar eraan te herinneren dat hij of zij bemind wordt.


Als dat mijn taak is, waarom zou ik dan willen dat jullie iemand om de oren slaan, verbranden en excommuniceren die jullie liefde het hardst nodig heeft? Wil je mij dan op hetzelfde niveau brengen als jouw angst, me jouw woorden in de mond leggen en die aan mij toeschrijven? Mijn vriend, houd toch op en kijk wat je doet. Je hebt het verkeerd begrepen. 

Je vergist je. Mijn leer gaat over liefde, niet over oordelen, veroordelen of straffen.

Twee tegels

Ik heb je slechts twee regels gegeven: Heb God en elkander lief. Dat zijn de enige regels die je nodig hebt. Vraag me niet om meer regels. Vraag me niet om partij te kiezen in die soapoorlogen van jullie. Ben ik voor het recht op leven (Pro Life, de anti-abortusbeweging in Amerika, vert.) of voor keuzevrijheid? Hoe kan ik het een zijn zonder ook het ander te zijn? Dat is onmogelijk.

Als de waarheid je gaat dagen, hoef je je broeder niet langer aan te vallen. Zelfs wanneer je denkt dat jij gelijk hebt en hij het fout heeft, val je hem niet aan met ‘de waarheid’, maar geef je hem steun en begrip. En dan komen jullie samen dichter bij de waarheid, vanwege de liefde en de mildheid die er tussen jullie is.

Elke keer dat ik onderricht geef, maakt iemand er een stok van om er mensen mee van langs te geven. Alsjeblieft, vrienden, woorden die gebruikt worden om mensen ervanlangs te geven, kunnen niet van mij komen.

Ik heb de sleutel gegeven van de deur in je binnenste. Gebruik die alsjeblieft, en maak je niet druk om de gedachten en daden van anderen. Werk aan jezelf. Als je je in dienst wilt stellen van deze leer, maak je die dan eigen. Wees geen spreekbuis voor woorden en overtuigingen die je nog niet volledig in het ritme van je leven hebt opgenomen.

Eenieder die mijn leer uitdraagt, doet dat vanuit hetzelfde bewustzijnsniveau als ik. Anders kan wat hij uitdraagt mijn leer niet zijn.


Gelijkheid voor iedereen

Vrouwen nemen in mijn leer een gelijkwaardige plek in. Die plek hebben ze altijd gehad en zullen die altijd hebben. Zij die vrouwen hun rechtmatige plaats in de kerk ontzegd hebben, volgen mijn leer niet.

Homo’s en lesbiennes, zwarten, Marokkanen, Turken,wedergeboren christenen, fundamentalisten, boeddhisten, joden, advocaten en politici, ze hebben allemaal een plek in de geloofsgemeenschap. Iedereen is welkom. Daar mag niemand van worden uitgesloten. En iedereen die deel heeft aan de gemeenschap moet de kans krijgen zich dienstbaar te maken in een leidinggevende positie. Mijn leer is nooit exclusief of hiërarchisch geweest. Jullie hebben van een gebedshuis een gevangenis van angst en schuld gemaakt. Mijn vrienden, jullie vergissen je in je overtuigingen.

Maar het is nog niet te laat om van je fouten te leren. Toon berouw voor je onvriendelijke daden en bied je verontschuldigingen aan aan degenen die je gekwetst of oneerlijk beoordeeld hebt. Je wordt niet om je fouten veroordeeld, tenzij je eraan vasthoud. Laat ze los. Je kunt groeien. Je kunt veranderen. Je kunt wijzer zijn dan vroeger. Je kunt ophouden een spreekbuis voor de angst te zijn en woordvoerder worden voor vergeving en liefde.

Er is nog nooit een schip de toegang tot de haven van vergeving geweigerd. Wat je ook gezegd en gedaan hebt, ik zal je met open armen welkom thuis heten. Je hoeft alleen maar je fouten op te biechten en ze achter te laten.

Als je goed kijkt, zal het je opvallen dat zij die het meeste behoeft hebben anderen voor te houden wat ze moeten doen, het minste vertrouwen in zichzelf hebben. Ze horen de stem in hun eigen hart nog in de veste verte niet; toch staan ze op een zeepkist anderen te vertellen wat ze moeten doen.


*
Het is niet ongebruikelijk dat mensen een tempel bouwen en dat Gods heiligdom noemen. Ik heb al vaak gezegd dat je voorzichtig moet zijn. De dingen zijn niet altijd wat ze lijken. 
Wolven gaan vermomd in schaapskleren. Gevangenissen van schuld en oordeel gaan door voor tempels van liefde en vergeving.

Het helpt als je je ogen openhoudt. Doe niet mee aan de kruistocht voordat je de vruchten van iemands daden gezien hebt.

Woorden zijn vaak op effect belust en misleidend.