maandag 13 februari 2017

Eindelijk eerherstel voor vaccinatieklokkenluiders? (deel 2) / Geplaatst door:: Redactie / 10 februari 2017 / red./Harriet Algra/DVM


Eindelijk eerherstel voor vaccinatieklokkenluiders? (deel 2)
Geplaatst door:: Redactie - 10 februari 2017

Dit artikel wordt u gratis aangeboden namens de leden van Coöperatie De Vrije Media UA. Word ook lid en draag bij aan internationaal onderzoeksjournalistiek, waarbij geen onderwerp en geen vraag worden gemeden.
red./Harriet Algra/DVM

deel 2 4

Vaccins tegen baarmoederhalskanker

Dr. Diane Harper, tegenwoordig werkzaam als hoogleraar aan de universiteit van Louisville, was hoofd van het onderzoeksteam dat het HPV-vaccin ontwikkelde. Dit vaccin werd door  twee farmaceutische bedrijven op de markt gebracht onder de namen Gardisil respectievelijk Cervarix. Beide vaccins zijn ontwikkeld om te voorkomen dat baarmoederhalskanker kan ontstaan. Dr. Harper sprak haar zorgen uit over de veiligheid van de vaccins en of hiermee baarmoederhalskanker afdoende kon worden voorkomen. Op haar uitlatingen kwam veel kritiek. Haar mening werd door CBS uitgezonden in een programma getiteld ‘het Gardasil vaccin veroorzaakt meer doden en schade dan de aandoeningen die men ermee wil voorkomen’ Dit veroorzaakte veel commotie. In een interview met CBS verklaarde Dr. Harper dat zij van mening is dat: ‘het publiek beter en completer moet worden geïnformeerd over de mogelijke effecten van het vaccin, voordat men akkoord gaat met vaccinatie.’ De farmaceutische bedrijven in kwestie hadden echter geen behoefte aan dergelijke nuances, omdat ze schadelijk waren voor de verkoop.
Gardisil wordt omschreven als een vaccin ter preventie van de voorstadia van baarmoederhalskanker en Cervarix is een vaccin dat het lichaam beschermt tegen de humaan papillomavirussen 16 en 18. Er bestaan echter meer dan 100 verschillende typen van deze virussengroep.

deel 2 1
Diane Har
Anders dan bij de onderzoeken naar andere vaccins, waren er voor het onderzoek naar het HPV-vaccin vrouwen nodig, die onderzocht dienden te worden op de aanwezigheid van verdachte cellen rond de baarmoederhals. Als dit het geval was, dan moesten deze vrouwen na een bepaalde tijd opnieuw getest worden om te onderzoeken of de verdachte cellen waren verdwenen of dat er daadwerkelijk kanker was ontstaan. Baarmoederhalskanker komt echter relatief weinig voor.

Door de testen werd het duidelijk dat dit onderzoek zeer hoge kosten met zich meebracht. Verder kwam de overweging naar voren dat het onethisch zou zijn om een vrouw bij wie kanker in het beginstadium werd geconstateerd (CIN3 fase), niet te behandelen in het belang van de test.

De FDA zou echter slechts akkoord gaan met het vaccin, als er bewijs zou komen dat de vaccinatie in staat zou zijn de CIN3 -het voorstadium van baarmoederhalskanker-  te neutraliseren.