Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 25 februari 2017

Een Uur met een Engel: De Goddelijke Moeder - Pak Je Goddelijke Autoriteit Op 23 Februari 2017 /Linda Dillon

Een Uur met een Engel:
De Goddelijke Moeder - Pak Je Goddelijke Autoriteit Op
23 Februari 2017 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve:  Dus … we laten Linda haar overgang maken en wij verwelkomen vandaag de Goddelijke Moeder en dat is natuurlijk onder de meest plezierige omstandigheden, en wij zijn enorm vereerd om Haar bij ons te hebben en ik geloof dat Zij het Goddelijke Plan met ons wil bespreken. Dus welkom Moeder.

Goddelijke Moeder: En welkom aan jou. En welkom aan jullie allemaal, mijn geliefden op deze planeet. Deze lieve Aartsengel die geïncarneerd is en vorm aangenomen heeft als de planetaire Gaia. Ik begin hiermee, omdat ik wil dat jullie het potentieel begrijpen dat een ieder van jullie draagt.

Toen wij eerst spraken over deze planeet, zijnde een aartsengel in de vorm, over het aangenomen hebben van de planeetvorm, een oeroude wezen, in dienstbaarheid aan De Ene, waren velen van jullie terughoudend of met stomheid geslagen, maar de reden waarom wij hierover spreken is dat jullie, mijn geliefden, de omvang, de majesteitelijkheid, het potentieel begrijpen, van waar jullie tot toe in staat zijn. Ja, als engelen, als aartsengelen, als sterrenzaden … Het is niet van belang hoe jij jezelf begrijpt, hoe jij jezelf waarneemt. Je bent van mijn essentie, en daarin draag je het patroon van alles, draag je het patroon van Liefde, hetgeen een veelvoud aan gezichten, expressies en manieren van Zijn heeft.

Zo vaak de laatste tijd, wat één van de redenen is dat ik vroeg naar voren te treden en te spreken over Het Plan … Zo vaak de laatste tijd heb ik jullie kreten gehoord, jullie smeekbedes, jullie tranen in de nacht … suggererend, mij vertellend en mij smekend … zeggende dat jullie er niet zeker van zijn dat jullie door kunnen gaan. Wel, op hetzelfde moment en in dezelfde heilige plaats verkondigen jullie je vrolijkheid, geluk, vreugde dat jullie weten dat dit de tijd is van vervulling en het voortbrengen van jullie plan. Van het tot bloei komen van jullie, dierbaren, in de grotere context van Mijn droom, Mijn Plan … Het Plan. Want noodzakelijkerwijs claimen wij niet het eigendomsrecht hiervan.

Op heel veel manieren, denk na over dit Plan … dit Plan voor deze planeet, omdat het Grotere Plan te groot zou kunnen zijn om over te praten. We zullen het zien. Het grotere Plan voor deze planeet is heel eenvoudig de ontvouwing van Liefde, het herverankeren van Liefde, als de fundamentele energie en het leidende principe van het bestaan in dit Rijk.

Welnu, denk na over wat ik vandaag tegen jullie zeg … Wanneer het referentiepunt van de gehele Schepping, van al het denken, al het voelen, alle actie, alle wisselwerking Liefde is … dan is het evenwicht van één ons evenwicht, en ja onze heilige vereniging is op diens plaats. En terwijl wij herverankeren zeggen … denk er dan op deze manier aan, omdat jullie nooit ongebonden zijn geweest van de Vader en Ik. Jullie zijn nooit ongebonden geweest van de Liefde. Dat is in jullie Rijk geen mogelijkheid. En er zijn oneindige mogelijkheden.

Dus denk er op deze manier aan, dat je het anker hebben laten vallen ver daarbuiten op een zeer, zeer stormachtige zee, en dat jij niets anders dan een roeibootje bent, en dat je heen en weer gesmeten werd, en soms deden ingrijpende veranderingen zich voor en had jij je kleine bootje vol met water en dacht je dat je zinkende was. En dit is de staat geweest van zowel individueel als van de mensheid gedurende een zeer lange tijd. Denk niet, mijn geliefden, dat ik me er niet bewust van ben, of dat ik niet geef om de beroering/chaos die jullie ervaren hebben. Zowel in het onmiddellijke heden/verleden als in de verre eonen.

Wat ik nu tegen jullie zeg is dat jullie je roeibootje, jullie prachtige heilige zelf, Mijn Plan nemen. Laat ons zeggen dat de aartsengelen de leiding hebben over dit transport, samen met jullie sterrenfamilie … en wij transporteren dit dierbare kleine roeibootje naar een kalm klein meertje, waar het ligt in een leuke inham … en het water is kristalhelder, en je anker ligt eenvoudig zachtjes op de bodem … en je dobbert zo nu en dan op en neer of je blijft gewoon perfect stil liggen … en je geniet van de schoonheid, de vrede, de harmonie van het bestaan.

Welnu, ik impliceer niet dat om in het evenwicht van Eén te zijn, wat Mijn Plan is, wat is om in het evenwicht van Liefde te zijn, in dat volmaakte evenwicht van gelukzaligheid, uitbundigheid en vreugde, dat dat het avontuur teniet doet. Tamelijk het tegendeel… Ik heb jullie gewenkt, dit is Mijn Plan. Ik wenk jullie, ik nodig jullie uit … en nu reik ik naar jullie uit. Neem mijn hand … dat wij voort mogen gaan in het grootste avontuur van de cocreatie van Nova Aarde, van Gaia, van Gaians en de Mensheid, en de veelvoudigheid van de Koninkrijken … om jullie schepper-zelf te zijn is het Plan. Jullie kunnen niet volledig de totaliteit belichamen en omhelzen van jullie schepper-zelf, specifiek in de vorm, als je niet in uitlijning bent met de Liefde, met de Wil en zelfs met de Goddelijke Geest. Dat evenwicht maakt creatie noodzakelijk, en het is ook een voorloper … de betekenisvolle creatie.

Welnu, de mensen hebben gedurende tienduizenden en … honderdduizenden jaren de creatie van illusie (van afgescheidenheid) geperfectioneerd. De illusie komt naar buiten als verraad, als achterlating, misbruik, controle … en dat is een reis geweest die jullie collectief gekozen hebben tijdens die fase om te volgen. En … het is het hart van Mijn Plan geweest, dat dit zeer zeker … deze uitoefening … van onontwikkelde Vrije Wil toegestaan zou worden om naar voren te komen, zodat jullie individueel en collectief zouden leren dat deze keuzes op de meest eenvoudige manier pijn veroorzaken. En wat is pijn anders dan een gevoel? … een ervaring van een afgescheidenheid van Ons. Jullie ontwerp, het ontwerp waar Ik jullie mee bezield heb is dat wij verbonden en één zijn, en jullie grootste droom en wens is om in eenheid te zijn, en uiteindelijk de hereniging.

Dus, elk gevoel van gescheidenheid, afgescheidenheid is waar jullie aan denken als pijn. En het is waar het echt is. En jullie hebben hier natuurlijk heel veel namen voor gehad. Verraad, achterlating … jullie kennen de lijst. En jullie hebben in- en uitwendig anderen de schuld gegeven, mij de schuld gegeven voor deze situatie. Niet willend om aan te nemen die volwassen verantwoordelijkheid voor jullie keuzes. En dit allemaal, terwijl niet verwelkomt, werd toegestaan. Tot aan zo een punt waar Mijn en jullie wens, individueel en collectief, zich herverbond. Dit is altijd Het Plan geweest. Dat is het punt geweest toen jullie terugkeerden naar de Vader en Ik, metaforisch en feitelijk.

En wat jullie gevonden hebben, zijn Wij die precies hier staan … wachtend en wenkend en naar jullie uitreikend. Om met deze volgende fase te beginnen. Wij zijn eindeloos geduldig. En ja, geliefden, er is zoiets als goddelijke timing. En goddelijke timing in dit ogenblik, omdat dat is wat het is, is dat jullie naar ons terugkeren. Niet vanwege starheid of controle of machtstructuren. En Ik zeg dit niet als een kritiek op alle gestructureerde religies … Maar de terugkeer naar Mij, naar Ons is direct geweest. Niet omdat het vereist was, niet omdat jullie verteld werd dat het noodzakelijk is, maar omdat jullie hart in de waarheid en het hunkeren van jullie plan, binnenin Ons Plan dit heeft voort gebracht.

Welnu, jullie zeggen, “Maar wij hebben deze collectieve beslissing genomen Moeder, in en omstreeks 2012.”… Spiritueel en fysiek, emotioneel in ieder Rijk. Spirituele volwassen beslissingen vereisen ook, mijn geliefden, een spirituele volwassen voorbereiding. Jullie zijn een fase binnen gegaan van het opeisen van jullie geboorterecht van vrijheid en macht in de meest ware zin, om in heilige partnerschap met ons te zijn. Dus hebben wij jullie geholpen, ja. Wij hebben jullie laten zien hoe jullie schoenen te strikken, hoe brood te bakken, hoe Nova Aarde te creëren, maar wij hebben niet jullie schoenen voor jullie gestrikt of hebben jullie je eten opgediend, want dat zou jullie niet bekrachtigd hebben. En het verankeren van jullie belofte en de belofte van dit Plan is jullie aanname van jullie goddelijke autoriteit.

Ik gebruik deze woorden niet licht … goddelijke autoriteit … wat betekent dit? Dat jullie naar voren gestapt zijn … jullie zijn geautoriseerd en gemachtigd, en jullie zijn en zullen de middelen gegeven worden om verder te gaan als jullie schepper-zelf. Nooit eenvoudig als een ondergeschikte, een pop. Vaak hebben jullie en wij het woord dienaar gebruikt, welke vaak een ietwat andere betekenis heeft dan jullie begrip ervan, omdat wij allemaal dienaren zijn. Ja, geliefden, ik ben een dienaar jegens jullie, jegens de Ene, jegens de Vader, jegens het Al. Jullie stellen jezelf ons niet voor gemaakt te zijn op deze manier. En jullie en Michael en Raphael en St. Germain en alle wezens zijn dienaren jegens elkaar, en jegens het Al … en jegens het Al van deze planeet, en elkaar en jegens het Al. Als jullie denken dat jullie een galaxy, of een Universum zijn, het Multiversum of het Omniversum. Het is allemaal van een onderdeel, kind.

En omdat het allemaal van een onderdeel is, onderling verweven, onderling afhankelijk, onderling verbonden … zijn er evolutionaire stappen. Dat is hoe ik hen zal noemen. Die zich aan het voordoen zijn op dierbare Gaia, en binnenin elk van jullie, hetgeen verreikende consequenties heeft doorheen het Omniversum … En dus wanneer jullie aarzelen … tussen haakjes, jullie hebben niet geaarzeld … maar wanneer jullie aangaande een zielbelofte aarzelen of deze niet doorvoeren, dan is de  impact ook verreikend.

Welnu, dit mag bij tijden ontmoedigend aanvoelen, en dat maakt deel uit van het gejammer en het smeken dat ik van velen van jullie hoor. Omdat zelden, dierbaren, deze schreeuwen om hulp gebaseerd zijn op egoïstische verzoeken of die van eigenbelang. En de smeekbede die ik het meest vaak hoor is om ofwel thuis te komen naar de hereniging of om goddelijke tussenkomst te hebben dat jullie door mogen gaan met de vervulling van jullie dromen en Mijn dromen. Dat jullie terug in evenwicht kunnen zijn, de volmaakte gelukzaligheid van Liefde. Omdat het veel te pijnlijk is om ergens anders te zijn.

En dat is een zeer breed overzicht. En dan zouden jullie tegen mij zeggen, “Maar Moeder wij begrijpen de voortgang aangaande wat wij gedaan hebben. Maar waar is de vervulling? En wat is de chaos waar wij nu getuige van zijn in zoveel gebieden en geïsoleerde gebieden op deze planeet?” … … … Het is de laatste uitbarsting … het is de vernietiging van de illusie en de blootstelling/ontmaskering op vele, vele fronten, van hoe haat en hebzucht en misbruik eruit zien. Omdat zelfs voor diegenen die handelen als de spelers in dit deel van de ontvouwing het pijnlijk is … voor een wezen dat macht voor zichzelf zoekt, of macht over iemand anders, of het nu een ouder over een kind is, een echtgenoot over een echtgenote, een man over een leger, het doet er niet toe. Een verlangen … de uitoefening van controle geeft nooit de vreugde, de pijn groeit eenvoudig en dus worden de acties meer grotesk, en groter, totdat de afbraak zich voorgedaan heeft, zich voordoet en zich voor zal doen.

Dus jullie nemen dit waar en jullie komen zeer zeker tussenbeide waar jullie kunnen en waar nodig, en jullie sturen de Liefde, maar jullie houden je niet bezig met het proces, omdat jullie en Ik niet willen dat die afbraak zich voordoet. Vergeet niet dat het collectief besliste om samen verder te gaan. En die beslissing stelde een patroon in een paradigma in dat verreikend is. En was dat verlangen voor het collectief om als één naar voren te komen? Ja. Maar het was vroeg, dus hebben jullie nog steeds de capaciteit, dierbare harten, om jullie Moeder te verrassen.

Maar weet ook dat wanneer ik vroeg zeg ik de bedoeling heb om de dingen te bespreken in een veel langer tijdskader dan jullie dat doen. Dus praat ik niet over gisteren of vandaag, niet omdat ik het niet begrijp, maar eenvoudig omdat ik de onbestendigheid ken van de menselijke emotie, en hoe de dingen op en neer gaan, maar altijd naar deze plaats van oplossing komt.

Welnu, verscheidene die ik specifiek gemachtigd heb … Yeshua … heeft gesproken over dat dit de tijd van vervulling is. Ik wil dat jullie weten dat resolutie, oplossing … jullie taal en begrip gebruikend … oplossing geen vervulling is. Oplossing is twee koppige kinderen die een gevecht met de vuisten hebben op het schoolplein, stoppen en naar elkaar staren met een bloedende neus en die zeggen, “Oké, wij zullen niet meer vechten.” En zich houden aan die oplossing, omdat er ..mmm … consequenties zijn voor hen om ermee verder te gaan.

Vervulling is de glorieuze vreugde en viering van wat altijd gepland geweest is. Niet alleen voor de planeet en de Koninkrijken, maar, geliefden, voor elk en iedereen van jullie. Dat dit gevoel van isolatie of worsteling niet bestaat, en sommigen van jullie proeven dit en zetten neer het nieuwe paradigma, en dat is mijn geschenk aan jullie, zodat dit nieuwe begrip, deze nieuwe manier van Zijn al verankerd wordt op jullie planeet. Maar de creatie … … Ja, dat is van Mij, maar het is ook van jullie.

Hier is een Moeder, die haar geliefde kind ziet als een kunstenaar of een architect … en zegt, “Hier, hier zijn de waterkleuren, hier zijn de legoblokjes, bouw wat erop gericht is prachtig te zijn. Ik geef je mijn goddelijke autoriteit om dat aldus te doen. Ik zal je begeleiden, ik zal je helpen, maar ik vertrouw jou er ook mee.

Ik weet nu dat ik jullie een grote hoeveelheid geef om over na te denken, dus waar wens je te beginnen.

SB: Wel, ik zou altijd naar u kunnen luisteren Moeder, dus (lacht zacht) … denk alstublieft niet dat ik sta te trappelen van ongeduld, helemaal niet. Maar ik heb wel een vraag voor u over uw opmerking over onze aanname over onze goddelijke autoriteit. Ik denk dat ik genoeg gehoord heb van de Meesters, en euh … de Galactics en het Gezelschap van de Hemel over goddelijke autoriteit, niet om dat in vraag te stellen, maar ‘aanname aangaande goddelijke autoriteit’, hoe nemen wij goddelijke autoriteit aan, wat betekent dat, wat omvat dat?  … alstublieft.

GM: Een schitterende vraag, omdat voor mij om te bevestigen of je te verzekeren dat je onze goddelijke autoriteit hebt en dat het deel uitmaakt van je liefdevolle en dierbare zelf in de menselijke vorm van waar het ook is dat je denkt dat je afkomstig bent één ding is. De gereedheid … en ik bekritiseer jullie of straf jullie nooit … Er zijn tijden dat ik … bezorgd ben … niet vanwege de ontvouwing, maar omdat ik weet dat jullie jezelf pijn doen en schade berokkenen. Maar er is een enorme gereedheid geweest, individueel en collectief, aan de kant van de menselijke wezens, om die goddelijke autoriteit aan te nemen. En de eerste stap daar naartoe is natuurlijk de individuele aanname.  

Welnu, een deel van die gereedheid is het zeer goed gevestigde misbruik van autoriteit op jullie planeet geweest, zodat velen die van Liefde zijn aarzelden om naar voren te stappen, denkende dat autoriteit zo vaak betekent heeft dat jullie geprobeerd hebben samen te werken of iemand anders te vertellen wat te doen. En dat jullie jezelf niet in de rol of in die positie van een potentieel conflict wilden plaatsen. Maar dat is niet waar wij over spreken… …

Jullie zijn van Ons, en jullie zijn volledig en compleet zelfstandig, en daarmee bedoel ik dat dat het geschenk en het vertrouwen is van de Vrije Wil, omdat de Vrije Wil op zo vele manieren afwijkend geweest is. Maar diegenen van jullie die zich uit willen lijnen met Liefde, met de goddelijkheid zullen vaak aarzelen. Ben gereed om je autoriteit aan te nemen … maar als jij het niet aanneemt, wie zal het dan doen?

Laat mij nu een praktische Moeder zijn … wat niet is waarmee ik bekend sta … Jullie hebben vorm aangenomen, en laat mij tegen jullie zeggen … Ik heb jullie toegestaan om vorm aan te nemen. Ik heb jullie gekozen en gecreëerd, jullie het leven geschonken in/naar de vorm. Dat is Het Plan aan het werk. En Ik heb dit gedaan, Wij hebben dit gedaan met die Vonk van Goddelijkheid, zodat jullie goddelijk in de vorm zouden zijn.

En wat dat in zeer praktische termen betekent is de aanname van jullie goddelijke autoriteit. Om de leiding te hebben over je leven, over je gedachten, over je gevoelen, over je acties, over je gedragingen, over je stappen, over je omgevingen … de gehele weg naar buiten naar de randen van het Universum, doorheen alle tijd en dimensies. Maar Ik zal daar niet gaan, want het zal verwarren, en dit ben Ik proberend om praktisch te zijn.  

Als jullie geen autoriteit nemen over jullie bestaan, denk in praktische termen, dit leven … wat gebeurt er dan … dan raken jullie op drift … dan zijn jullie in feite dat roeibootje midden op de oceaan dat naar iedere kant rond gesmeten wordt. Goddelijke autoriteit betekent kiezen … ja met je Vrije Wil, en je goddelijke autoriteit van Vrije Wil om aan te sturen hoe, waar, wanneer, of je kiest om verder te gaan. Jullie hebben de meest schitterende inwendige wijsheid en inwendig weten … Die pijnbarometer van afgescheidenheid vertelt jullie wanneer jullie niet in uitlijning zijn met jullie goddelijke zelf, en bijgevolg met ons.

Er zijn tijden, en wij bedoelen momenten, wanneer de actie waar jullie van denken niets doet, maar niets doen is natuurlijk altijd iets doen, omdat jullie ofwel ontkoppeld, of de waarnemer, of de deelnemende waarnemer zijn. Dus er is niet zoiets, het is een illusie voor jullie om zelfs waar te nemen, te geloven of te denken dat jullie niet in jullie goddelijke autoriteit zijn in ieder moment van jullie bestaan. Welnu, als je ervoor kiest om het te negeren is dat het wat de gereedheid is, dan vervul je niet je vreugde, je doel, wat jou je grootste vrolijkheid geeft. En ja, er zijn momenten wanneer deze beslissingen uitdagend en moeilijk kunnen zijn … maar dat laat jou je kracht zien, je moed, je heldhaftigheid, je doorzettingsvermogen met het werken van je weg terug naar ons … … Zozeer die gereedheid, dat ik wil op niemand diens tenen stappen, terwijl jij jezelf toestaat vertrapt te worden. Dat is niet het Plan. Het Plan is harmonieus/evenwichtig … zoals een dans. Zullen er bij tijden misstappen zijn? Ja, maar dat is wanneer jullie voor elkaar buigen en grinniken. Jullie gaan geen oorlog voeren.

Dus er is deze gereedheid, specifiek in de Lichtwerker gemeenschap, omdat autoriteit gedefinieerd werd als dictatoriaal, als controlerend. Maar wat jullie waarlijk aan het doen zijn is het te verankeren en het opnieuw te verankeren, jegens deze aanname van goddelijke autoriteit zijnde de waarheid van wat leiderschap en stewardschap en creatie en cocreatie en partnerschap en gemeenschap en eenheid en waar waarheid helemaal over gaat. En als jullie het niet doen, mijn geliefden, wie zal het dan wel doen? Omdat, terwijl het oude aan het vervagen is, en vertrouw Mij het zal vervagen … dat is een gegeven … dan zal er een vacuüm zijn als jullie niet naar voren gestapt zijn en zeiden, “Weet je, er is een andere manier om mens te zijn, om op deze planeet te leven, op manieren die vriendelijk en weloverwogen, en delend en fatsoenlijk en eerlijk en gevuld met gelach en zoetheid zijn.”  

Dit is een planeet van zo een diversiteit en schoonheid, en Zij zal weer zuiver zijn. Dat is al onderweg … Ik suggereer niet dat jullie je ermee bezig houden en intimideren, dat is zinloos, het is een uitoefening in zinloosheid. Wat Ik suggereer als jullie schepper-zelf in de aanname van individuele oncollectieve autoriteit is, dat jullie een ander pad smeden, en dat jullie dat pad openen voor iedereen om met jullie mee te gaan. En wij zijn jullie aan het helpen, die toegangspoort is open en jullie worden overspoeld, en jullie worden geholpen en jullie zullen geholpen worden met iedere stap op het pad.

SB: Moeder als ik hier tussenbeide kan komen … Ik hoorde u net zeggen dat u helpt met iedere stap op de weg en dat is in feite aan de basis van mijn volgende vraag. Als ik Nova Aarde ga opbouwen met de geest, het hart en de wil die ik nu heb … maak ik me zorgen dat ik niet in staat zal zijn om de uitdagingen aan te kunnen. Soms denk ik aan mezelf als zijnde een batterij, de soort die je in de drogisterij koopt … de enkelvoudige … ik weet niet hoeveel volt de batterij heeft en dat ik compleet leeggezogen/uitgeput zal raken met te proberen alles te doen dat er bereikt moet worden in de komende jaren. Kunt u me daar raad over geven, kunt u me de geruststelling geven dat ik de benodigde scherpzinnigheid en wil zal hebben om deze volgende fase van werk gedaan te krijgen?

GM: Ja. Allereerst kan jij je batterij in Mij inpluggen.

SB: Dank u wel.

GM: Je kunt Aartsengel Michael om een boost vragen … Ik zeg dit voor jullie allemaal, omdat de meesten van jullie die mij deze avond horen weten wat het is om verliefd te zijn … en ja, ik spreek niet alleen maar over De Liefde … Ik spreek over het hals-over-kop, chemische, hormonale menselijke verliefd worden, en hoe in deze eerste stadiums je niet genoeg kunt doen. Je kunt de hele nacht opblijven en praten, je kunt urenlang de liefde bedrijven, je kunt jullie hele leven samen plannen, je kunt hoge bergen beklimmen en er is altijd genoeg energie. Dan natuurlijk verandert en verschuift het.

Ik gebruik dit voorbeeld, omdat dat het niveau van energie is, wanneer je ingeplugd bent, op waar je van houdt, en dat net zo gemakkelijk kan stromen als de inname van de adem. Denk er op deze manier aan … Ik adem in jou. En daarin, in die eindeloze adem is eindeloze verbinding en energie om voor te gaan.

Geliefden, het maakt geen deel uit van mijn wens dat jullie jezelf helemaal te pletter werken. Dit is een grootse ontvouwing, langdurend, eindeloos uitbreidbaar. Het originele doel was voor jullie om in de vorm te zijn en Liefde te kennen. Dat is waarom Ik jullie het leven geschonken heb, om de vreugde te hebben, het plezier, de opgewondenheid, de ervaring om in deze vorm te zijn en Liefde te leven en Liefde te Zijn. Er is geen subcontract dat zegt … en een deel daarvan dat zegt dat jullie je te pletter moeten werken, of naar een vroeg graf. In feite waren graven nooit ontworpen om er sowieso een deel van uit te maken.   
Jullie doen dit niet alleen. Ja, jullie allemaal hebben unieke en prachtige talenten en bekwaamheden en autoriteiten en rollen. En er is niet één rol die niet immens belangrijk is.

Ieder enkelvoudig stukje is belangrijk. Maar wat dat ook betekent is, dat jullie anderen van gelijke harten, van gelijke geesten, gelijke inzichten toe moeten staan om deel te nemen, niet om … luister naar wat ik zeg … niet om je te helpen, maar om deel te nemen … zodat het een cocreatie is. Zullen er levendige discussies zijn? En wat is het beste pad … En is dat niet pure verrukking om de mentaliteit te hebben, om deze discussie te hebben. Aldus anderen deelnemen, een ieder op diens eigen manier, omdat jullie niet waarlijk het voorbeeld van vele plaatsen gezien hebben van wat het echt betekent om waarlijk te co-creëren in partnerschap.

De meeste van jullie structuren en instituten enzovoorts werden dictatoriaal naar autoriteit overgehaald. Dat is niet de manier waarop wij te werk gaan. Jullie zeggen, “Hoe kunnen wij duizenden mensen hebben die deelnemen aan een enkele onderneming.” En Ik zeg tegen jullie, hoe kunnen jullie dat niet hebben? Er zijn miljarden die in/naar meevoering komen met de Liefde. Mogen jullie tegen elkaar opbotsten? … Ja, dat zouden jullie kunnen. En dat zal eenvoudig betekenen het ontmoeten van een lang verloren vriend(in).

Je zult de energie hebben, dat wil ik voor je benadrukken. Waar je aan gedacht hebt als zijnde werk, heeft het nodig om vreugde te zijn. En in die vreugde is waar jij aan denkt als taken. Of het nu het aanvegen van de vloer is of het runnen van een stichting. Maar evenredig belangrijk is het bekijken van de kleurverandering van de hemel en te zitten met een vriend(in) en samen brood te breken. Gebed en meditatie. Eenvoudigheid … als er een wachtwoord is, blijf het terugbrengen naar eenvoudigheid. Jullie hebben de neiging om aan de dingen te denken … en ik bedoel jullie allemaal … als zijnde ongelooflijk moeilijk.
Dierbaar hart je hebt geen idee… Maar het is in feite zeer eenvoudig. 

Is dit Liefde, wanneer ik op het punt sta om deze conversatie te hebben of deze structuur implementeer of deze taak onderneem, voelt het aan als Liefde, maakt het dat mijn hart zingt, is er iets dat ik wil doen … en als het antwoord ja is, dan ben je in je goddelijke autoriteit, en als het antwoord nee is, denk er opnieuw over na. Praat met Mij … Ik ben altijd bij je … dat ben ik altijd geweest.

SB: Nou, we naderen het einde van de show Moeder, waar ik zeker van ben dat u dat wist. Is er ook nog iets dat u ter afsluiting wilt zeggen?

GM: Ja, Ik ga de hele cirkel rond, en ik reik uit naar diegenen van jullie, mijn geliefde kinderen, die verstoken of onzeker zijn, of voelen dat jullie niet weten welke kant op te gaan. Wend je tot Mij … sta ons toe … er zijn velen die helpen, sta ons toe om op diens plaats te zetten met en voor jullie dat wat jullie nodig hebben, dat wat ervoor zorgt dat jullie hart naar een plaats van evenwicht en vrede komt.

SB: Zoals mijn appartement Moeder.

GM: Ja, je geliefde heilige ruimte. Ga met mijn Liefde Dierbaren.

SB: Dank u wel.

GM: Vaarwel.

SB: Dank u wel Moeder. Vaarwel.

Vertaling: Cobie de Haanhttp://www.denkmetjehart.blogspot.nl/