Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 23 februari 2017

Dyscalculie. / 21 februari 2017 / ArjunA

Dyscalculie.
21 februari 2017 / ArjunA

Op mijn einddiploma van de MULO stond achter bijna alle vakken het cijfer 9. Voor boekhouden en handelsrekenen kreeg ik echter een 3 en een 5. Mijn excuus was dat ik tekenaar wilde zijn en geen rekenaar. Je zou het nu dyscalculie noemen. Het voorvoegsel ‘dys’ is Grieks voor ‘slecht’, en ‘calculie’ is een potje Latijn voor ‘rekenen’. Er is dus sprake van een leerstoornis op rekenen.

Nicola Tesla heeft ooit gezegd: ‘Als we de grootsheid van de 3, 6 en 9 waarlijk kenden, zouden we de sleutel tot het Universum hebben’. De som van alle letters van mijn voornamen op het paspoort is een 9, en de som van de letters in mijn familienaam is een 3. De som van de getallen in mijn geboortedatum is eveneens de 9. Om de sleutel van het Universum te ontdekken mis ik dus het getal 6.

Volgens het woordenboek is kennis (mannelijk) dat wat men door studie of oefening geleerd heeft, en volgens hetzelfde woordenboek is wijsheid (vrouwelijk) het vermogen om wijs (verstandig) te handelen. Het is opvallend dat die twee begrippen het mannelijke en het vrouwelijke principe uitdragen. Kennis heeft beperkingen, terwijl wijsheid onbegrensd is.

Door studie en oefening hebben we de klok leren lezen, daarom denken we in termen van verleden, heden en toekomst. Wijsheid leert ons echter dat lineaire tijd een illusie is, de seizoenen van een jaar leren ons dat tijd circulair is. In de natuur is het altijd nu; een koe die nu het gras eet heeft geen besef dat ze morgen geslacht wordt. Het gras dat nu gegeten wordt heeft geen idee dat ze morgen als melk wordt verkocht.

De koe en het gras prijzen zich gelukkig dat ze niet op de klok kunnen kijken. Het lijkt wel of de mens gevangen is tussen heden, verleden en toekomst. Een gevangenis is een ruimte die uit drie dimensies bestaat, waarin een gevangene het gevoel heeft dat tijd stil staat. Daarom wordt tijd ook wel de vierde dimensie genoemd. De gevangenis van het bestaan kennen we tegenwoordig ook als Quarantaine of Matrix.

Déjà-vu.
Met de introductie van kwantum mechanica kreeg de wetenschap eindelijk door dat er vele parallelle werkelijkheden bestaan en elkaar beïnvloeden. Die werkelijkheden kennen alle hun eigen tijdlijnen, en onze zielsaspecten in die parallelle dimensies kennen allen hun specifieke en afgebogen tijdlijnen. Dit wordt duidelijker als je beseft dat een déjà-vu ervaring ons een glimp geeft van wat afgebogen tijdlijnen zijn.

We zijn multidimensionale wezens en al onze zielsaspecten bestaan in andere tijd/ruimte continua waar ze afwijkende ervaringen beleven. Er is een gebogen tijdlijn waarin Yeshua niet werd gekruisigd, er is een parallelle tijdlijn waarin we niet gevangenen zijn van tijd. Dit werd prachtig uitgebeeld in de Matrix als Eno ziet hoe een kind een lepel buigt. Het kind geeft hem de lepel, en Eno buigt de tijdlijn waardoor de lepel buigt.

Een scene later ziet Eno twee keer achter elkaar de zelfde zwarte kat lopen, en zijn metgezellen wisten meteen hoe laat het was… Hun tijdlijn was verbogen.

Mensen met een bijna-doodervaring weten dat ze in de ‘tunnel’ alle gebeurtenissen die gepasseerd zijn, simultaan ervaren. Daar bestaat geen tijd; in die tunnel zijn heden, verleden en toekomst samengeperst. In die tunnel hebben ze geen spijt over het verleden en geen zorgen voor de toekomst. Mijn tweelingvlam Nora, kwam terug uit een BDE en besefte dat weer op Aarde was toen ze de klok zag die tegenover haar aan de muur hing…

Nora had als kind al een hekel aan de klok, ze zei dat het niet uitmaakte of je de klok kon lezen omdat telkens als je op de klok keek de tijd was veranderd. Voor de verpleging was Nora een paar minuten ‘dood’, voor haar gevoel was ze enkele dagen aan de overkant.

Ruimte/tijd.
Einstein ontdekte dat de ruimte rond een massa gebogen was, zodat andere objecten die gebogen ruimte volgden en dus tot een grotere massa aangetrokken worden. De ruimte om ons heen is gebogen, en wij krommen hem zelf ook met onze eigen massa. Dit was wat Eno met de lepel in de Matrix deed! Ruimte kromming heeft echter ook effect op de tijd. Door dat de ruimte gebogen is, gaat de tijd langzamer. Zo heeft Nora het ervaren in de BDE.

Het is nu tijd op de getallen van Nicola Tesla terug te komen. Om aan de illusie van lineaire tijd te ontkomen, moeten we uitsluitend in het heden leven.

Laten we een klok zonder wijzers visualiseren. Als je in stilstaand water kijkt, is je reflectie ondersteboven. Dus we visualiseren een reflectie van de klok zonder wijzers onder de eerste klok. Laten we op beide wijzerplaten lijnen trekken tussen de 3, de 6 en de 9.

·         Boven de horizontale lijn van de eerste cirkel is dat wat we toekomst noemen.
·         Onder de horizontale lijn van de reflectie is dat wat we het verleden noemen.
·         De ruimte tussen de horizontale lijnen is het heden.

Om in het heden te leven, moeten we de driehoeken in elkaar schuiven zodat ze op één wijzerplaat komen. We krommen de tijd om in één ruimte het heden te manifesteren.

Het heden bevindt zich nu in de ruimte tussen de horizontale lijnen. Wanneer we de getallen tussen de horizontale lijnen optellen krijgen we 24 = 6! De som van de getallen die rechts buiten de driehoeken liggen is een 9. De som van de getallen die links buiten de driehoeken liggen is een 9. Het getal 9 staat voor voltooiing, we hebben de tijd voltooid. De voltooid tegenwoordige tijd wordt ook wel het perfectum genoemd. Dit mag ik zien ondanks de leerstoornis op rekenen.

Lichtlichaam.
In het beeld op de wijzerplaat herkennen we een Merkaba of Lichtlichaam. We doorkruisten het Universum met dit Lichtlichaam. In dit Lichtlichaam daalden we eonen geleden vanuit de Bron, via het Goddelijke Rijk, het Hemelse Rijk en het Paradijselijke Rijk naar het Rijk van Materie. Het beeld resoneert ook met de Ster van Bethlehem. Het zou me niet eens verwonderen als die ster het Lichtlichaam van Yeshua is geweest! 

Lees nog maar eens hoe belangrijk de 3, 6 en 9 op de dag van de Kruisiging waren…

In het Oude Testament (2 Koningen 2) steeg Elijah op in een wagen van vuur, getrokken door paarden van vuur, en Elijah steeg in een stormwind op naar de hemel. In het Nieuwe Testament (Marcus 9:2) zagen Johannes, Jacobus en Petrus hoe Yeshua, met Mozes en Elijah aan zijn zijde, op de berg Tabor in puur Licht veranderde. Ze waren getuige van de Transfiguratie van de fysieke mens in het Lichtlichaam.

Ook Boeddha en de profeet Mohammed stegen in deze vorm op. Na het perfectioneren van hun fysieke bestaan werden ze Verlicht en keerden terug naar de Bron. Al de voornoemde meesters toonden ons als het ware de voltooid tegenwoordige tijd of het Perfectum…

De muurreliëfs die de Sumeriërs, Babyloniërs gebruikten voor het Lichtlichaam of Merkaba zagen er anders uit, omdat de artiesten het zo uitbeeldden. In de tegenwoordige tijd beelden we het Lichtlichaam af in de vorm van de Ster op de wijzerplaat.


Dit is maar een oefening om de sleutel tot het Universum te begrijpen, het is niet het enige antwoord. Het is mijn antwoord op de stelling van Nicola Tesla dat we de grootsheid van de 3 de 6 en de 9 dienen te kennen. Ook al zou ik een ‘leerstoornis’ op rekenen hebben, ik kan wel tekenen en visualiseren. Zo ‘droomde’ ik de wijzerplaten met de driehoeken die ik in dit schrijfseltje heb gebruikt.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com