Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 februari 2017

Dagtekst van Zaterdag 4 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 4 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Het boek van de natuur is de echte Bijbel –

"Het woord bijbel betekent boek. Maar de echte Bijbel, het ware Boek, is het Boek van de levende Natuur. Dat wil zeggen het universum dat God geschapen heeft en de mens die Hij naar het beeld van dit universum heeft gemaakt en die Hij zijn geest heeft ingeblazen. Alle heilige boeken hebben hun oorsprong in dit grote Boek en zij vertegenwoordigen er ieder op hun beurt slechts enkele fragmenten van. Alleen het boek van de Natuur is volledig en onverwoestbaar, en wanneer je niet hebt geleerd om het te lezen, kan je heel je leven wijden aan de lectuur van de Bijbel, toch zal je er niet veel van begrijpen.

Er zijn fanatici die zwaaien met de Bijbel, de Koran of andere heilige teksten, maar ook al zijn zij uit goddelijke inspiratie voortgekomen, deze boeken kunnen nooit het boek vervangen, waarin de Schepper alles heeft neergeschreven: de mens. En dit boek bezit wat noch de Bijbel, noch de andere heilige boeken bezitten: een levende en onsterfelijke ziel en geest."