Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 15 februari 2017

Dagtekst van Woensdag 15 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 15 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Naastenliefde - herontdek de oorspronkelijke betekenis van het woord

"De naastenliefde, één van de drie hoofddeugden naast het geloof en de hoop, betekent oorspronkelijk de liefde van de mens voor God, waaruit noodzakelijk de liefde voor de naaste voortvloeit. Helaas heeft dit woord gaandeweg zijn sublieme betekenis verloren en wat men tegenwoordig naastenliefde noemt, komt tot uiting in daden die soms van geen enkel gevoel van waarachtige liefde vergezeld gaan. Velen “beoefenen liefdadigheid” omdat de Kerk en het gezin hun geleerd hebben dat je moet geven aan de armen, dat je de sukkelaars moet bijstaan, enz.

De naastenliefde is dus vaak de vrucht van een kleingeestige opvoeding en heeft niets meer met goedheid te maken. Hoeveel liefdadige mensen zijn er niet die het leven van hun gezin en omgeving vergiftigen! Op die manier zijn er veel “liefdadige” mensen maar je komt heel weinig echt goede tegen. En de christenen zouden zich moeten inspannen om de oorspronkelijke betekenis van het woord ‘naastenliefde’ terug te vinden, dat namelijk "liefde" inhoudt. Want de mens die beweert God lief te hebben, moet Hem ook via zijn naaste liefhebben."