Gods liefde - wat jullie altijd al hebben geweten, dat diep binnenin jullie zelf is - omhult alle levende wezens in Zijn goddelijke omhelzing. Nu zijn jullie op het punt om de realiteit te ervaren van dat meest verfijnde gevoel dat jullie erfenis, jullie goddelijke voorrecht en jullie geboorterecht is. Het is liefdevol voor jullie bereid en in een toestand van absolute perfectie in de zekere wetenschap dat jullie zouden terugkeren om het op te eisen, en dat het klaar zou zijn voor jullie op het afgesproken moment.

SAUL

dinsdag 28 februari 2017

Dagtekst van Dinsdag 28 Februari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 28 Februari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

De vrouw, opvoedster van de man –

"Het is een van de roepingen van de vrouw om de opvoedster te zijn van de man. Zij dient hem door haar gedachten, haar gevoelens, haar blikken, haar ganse houding te inspireren, opdat hij zich zou gedragen met steeds meer nobelheid, rechtschapenheid en moed. De man vraagt slechts om geïnspireerd en begeesterd te worden door de vrouw. Dus, zolang vrouwen dit ideaal niet nastreven, zolang ze slechts aan mannen denken als middel om hun verlangens en pleziertjes te bevredigen of hun behoefte aan comfort, zullen ze aan hun ware roeping voorbijgaan en daar zelf het slachtoffer van worden.

Je zult zeggen: “Maar hoe kan een vrouw een man opvoeden? Ze is zoveel zwakker en kwetsbaarder dan hij! Ze kan onmogelijk tegen hem ingaan.” Om hem te beïnvloeden, dient ze niet noodzakelijk tegen hem in te gaan, er bestaan subtielere methodes. En ze kan hem ook op een andere manier opvoeden:door hun zonen op te voeden en vervolgens zullen die zonen hun leven lang de vrouwen respecteren omwille van hun moeder. Door de dagelijkse invloed die ze op hun zeer jonge kinderen kunnen uitoefenen, beschikken moeders over de middelen om rechtgeaarde, nobele en edelmoedige karakters te vormen, heiligen, helden."