Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 19 februari 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Het Pad van Waarheid krijgt brandstof door Liefde!!! / 14 februari 2017 / Susan LelandAshtar:
Het Pad van Waarheid krijgt brandstof door Liefde!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
14 februari 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk

Gegroet, Geliefde Familie! En een zeer vreugdevolle Valentijnsdag van Liefde voor jullie – en feitelijk ook de dag daarvoor, en de dag erna – waar ter wereld jullie ook leven! Er zijn vele, vele landen die zich met Valentijnsdag bezighouden maar tot op bepaalde hoogte is het een soort Kerstmis geworden – met verwachtingen voor cadeaus, enzovoorts. Wij zullen hier niet verder over uitweiden.

Wij willen alleen maar voorstellen dat wij allemaal samen doen en ons herinneren wat Liefde werkelijk is! Liefde is Hoog Dimensionaal, Onvoorwaardelijk. Het is de soort Liefde die iemands energieveld helemaal vult met Vreugde, alleen maar omdat jullie zijn wie jullie zijn en jullie je Goddelijkheid voelen en jullie ongelimiteerde Krachten om te scheppen wat jullie ook maar willen scheppen!

Als jullie samen zijn in een Familie of een Gemeenschap is dit nog veel krachtiger als een of meer zich richten op dezelfde schepping.

Nu zal ik hier even pauzeren voordat wij verder gaan met de trillingen van Liefde, maar feitelijk is het om hen te verbinden met de situatie van de dam in Californië.* Dit is weer een voorbeeld van mensen die informatie krijgen en die negeren of niet luisteren, of hoe jullie dit ook willen zien. VERGEEF HET HEN!!! Zij realiseerden zich niet wat de uitkomst zou kunnen zijn.

Weet je, mensen hebben een bepaalde onverwoestbaarheid in zich. Zij geloven iets niet altijd, zelfs als dit recht voor hun neus wordt gepresenteerd, of op alle andere ontwikkelde manieren.

Zij GELOVEN niet altijd dat het echt zal gaan gebeuren. “Oh, nee, dit gaat niet met mij gebeuren omdat ik dit niet wil!” Wel, weten jullie, lieve mensen, het gaat niet om wat jullie willen of niet willen. HET GAAT OM WAT JULLIE SCHEPPEN!!! Als jullie er zeker van willen zijn dat jullie het Hoogst mogelijke voordeel zullen ontvangen is het noodzakelijk dat jullie dit bekrachtigen met….? Jullie weten het! Het is Liefde!

Liefde is de meest krachtige energie in het Universum! Wat wij jullie dus willen vertellen over dergelijke situaties, zoals de situatie rondom Standing Rock (Oh, ja, dit komt weer terug), de situatie met de banken, enzovoorts, enzovoorts – is dat het erom gaat dit te overgieten met Liefde. En als jullie samengaan in jullie verlangen om dit met IEDEREEN te doen – op, in of boven de planeet Aarde – die het Licht uitstraalt, het Licht van Liefde over de dam en over alle andere situaties – VERENIG DAN JULLIE STEMMEN!!! Wij hebben het over de stemmen van jullie harten en, oh ja, ook jullie 3D-stemmen!

Als jullie ervoor kiezen om samen te gaan en een soort geleide meditatie te doen, is dit zeker wonderbaarlijk. Maar door HET ER GEWOON MEE EENS TE ZIJN IN JULLIE HARTEN, SAMEN MET ALLE GEESTVERWANTEN – zelfs degenen die niet helemaal geïnformeerd zijn en zelfs niet weten hoe krachtig zij zijn…. nog niet zijn ontwaakt voor hun eigen bekrachtiging – is dit PERFECT omdat jullie hen kunnen optillen zodat ook zij het “te pakken krijgen!”

Weet je, mensen krijgen niet altijd een tinteling van bevestiging of horen een belletje bij hun eerste poging, of hun tweede of hun derde. MAAR ALS ZIJ MET JULLIE MEEDOEN HEBBEN ZIJ EEN VEEL KRACHTIGER – EXPONENTIEEL VEEL KRACHTIGER – MOGELIJKHEID OM ECHT OMHOOG TE GAAN NAAR DEZE HOGER DIMENSIONALE VIBRATIE!!!

Jullie zijn dus dienstbaar, niet alleen aan de direct betrokkenen – of gaan betrokken worden, bij welke gebeurtenis dan ook, of bij het voorkomen van gebeurtenissen waar jullie je op focussen – maar jullie hebben een mogelijkheid om IEDEREEN te dienen, die met jullie meedoet, ongeacht de mate waarin zij zijn ontwaakt of ervaren zijn of hun harten open hebben staan.

Hier gaat het om tijdens dit driedaagse venster dat bekend staat als Valentijnsdag, maar het is meer dan dat omdat het van Hoge Vibratie is, er kom Hoge Energie binnen, Liefdesenergie. Energie van Vreugde! Wij zullen hier natuurlijk meer over horen van Sekhmet** Het gaat erom te weten dat wij SAMEN zijn, dat wij bij jullie zijn en dat jullie bij ons zijn en dat wij letterlijk de poorten naar de Gouden Eeuw openen!! En terwijl wij op weg zijn verdrijven wij – laten wij zeggen – het grote netwerk, of de kleinere netwerken – van onwaarheid en reinigen wij het Pad.

Weet je, jullie houden er niet van als jullie geraakt worden door een of meer kleine obstakels als jullie verdergaan op je Pad. Dus maken wij het Pad dus schoner en schoner voor jullie – en voor allen die met jullie meedoen – op dit Pad naar de Gouden eeuw. En dit Pad is Waarheid! HET IS EEN PAD VAN WAARHEID DAT ZIJN BRANDSTOF KRIJGT DOOR LIEFDE!!! EN DAT IS WAAROM DIT ZO BELANGRIJK IS!!! Wees standvastig! Als jullie een beetje terugvallen of als er misschien wat spinrag is dat jullie visies wat onscherp maakt, hebben jullie alle kracht om helder te maken wat er ook maar is en terug te keren op jullie Ware Pad!

Iedereen heeft nu uitdagingen en de toegenomen energieën, met name die van Liefde, kunnen voor sommige mensen overweldigend zijn. Als het nodig is dat jullie stoppen, neem dan de tijd en rust uit, doe het! Of ga naar je favoriete boom. Ga eronder zitten en breng jezelf naar de Hoger Dimensionale Realiteit, waar jullie Waarheid ligt.

Word niet afgeleid door degenen die zo bang zijn voor deze energieën van Liefde dat zij opzettelijk al het mogelijke voor jullie leggen dat van lage vibratie is. LAAT HEN JULLIE NIET AFLEIDEN – STUUR HEN LIEFDE!!! Er zit meer dan genoeg Liefde in jullie wezen en er komt nog meer naar jullie toe – met name zoals ik heb gezegd, tijdens deze drie dagen van het openen van zelfs nog meer harten!

Denk: Valentijn opent Harten, opent Harten, opent Harten, en verwelkom deze toenemende en binnenkomende energieën van Liefde eenvoudigweg door hen in te ademen, hen binnen te laten komen en zich volledig in jullie wezens te laten vestigen in prachtige golven van balans en harmonie. Geniet hiervan! Zij zijn veel effectiever dan een doos chocolade! DEZE LIEFDESENERGIE IS DE WERKELIJKHEID!!! Dit is waar jullie al van zijn gemaakt – maar jullie hebben ook 3D-elementen gekregen. Baad jezelf er dus in. Wees er EEN mee!

En als jullie dit naar buiten willen brengen om te helpen zal het nog veel effectiever zijn omdat jullie de kracht hiervan EXPONENTIEEL hebben laten toenemen!

Denk daar eens over na! Denk erover na om zelfs nog meer LiefdesLicht te brengen om dat van jezelf toe te laten nemen en dit dan naar buiten te sturen! En, tussen twee haakje, laat jezelf automatisch weer vullen omdat jullie de mogelijkheid hebben om dit te doen, zelfs als jullie slapen, en zeker als jullie mediteren. En denk er tegelijkertijd aan om dit BINNEN TE HALEN MET ALLE VREUGDE EN DANKBAARHEID, BINNEN TE LATEN KOMEN EN DE HARMONIEUZE GOLVEN IN JEZELF TE VORMEN OM JEZELF ER NIET DOOR OVERWELDIGD TE LATEN BLIJVEN OF ER UITGEPUT VAN TE RAKEN!!!

Het komt binnen om de planeet te helpen op haar AscensiePad en nog directer om de planeet Aarde te helpen naar de Gouden Eeuw te gaan. Gebruik dit dus ten volle en als jullie het uitsturen, stuur het dan naar iedereen!

Er zijn mensen die zo verstoken zijn van Liefde dat zij aan het tegenoverstelde daarvan zijn, en dat is angst.

Ik heb het nu niet over een bepaalde kleur van de hoed die zij misschien dragen. Ik heb het over mensen van de wereld als geheel. En, natuurlijk, wordt het tegenovergestelde van Liefde uitgezonden via radio en tv door degenen die maar gedeeltelijk of zelfs helemaal niet de identiteit van mensen dragen en dus zeg ik jullie niet dat dit makkelijk zal zijn of dat het in een oogwenk zal gebeuren! Het is een sterke, koude stormwind maar het is aan jullie om die zo te sturen dat hij wordt opgetild.

Laat deze winden JULLIE optillen – de winden der verandering, de winden die binnenkomen, de sterke golven van Liefde die deze winden met zich meebrengen. Adem hen in, adem hen uit en laat je meestromen met Gratie terwijl jullie de Vrijheid voelen die dit met zich meebrengt – Vrijheid van alle stress en de zorg en de zorgen, die hoe dan ook eindigen ten faveure van de Waarheid, van Realiteit en het compleet kennen van jezelf!

OMDAT ER NIETS KRACHTIGER IS DAN HET WEGBLAZEN VAN DEZE SPINNENWEBBEN VAN JULLIE PADEN OM JULLIE BEKRACHTIGD TE HOUDEN OP JULLIE PAD MET LIEFDESLICHT-ENERGIEËN WAAROP JULLIE WILLEN ZIJN.

En als jullie hen binnenbrengen als sterke, helpende briesjes of winden – golven van LiefdesLicht die in jullie wezens komen – leiden jullie de mensheid naar een harmonieuze reis van ontwaken met Vreugde, ontwaken naar Liefde en het weten van de Waarheid van de Liefde die de Mensen Werkelijk Zijn!

Aldus danken wij Jullie voor jullie dienstbetoon in deze Familie van Ashtar on the Road. Wij danken jullie voor het luisteren en voor het voelen van de bekrachtiging van Liefde zoals die werkelijk is – Hoog Dimensionaal, Onvoorwaardelijk, Eeuwig en Wie Jullie en Wij Werkelijk Zijn!

En zo is het.

Saluut!**Link to 2-14-17 Teleconference:

Transcription by Marta.
Given through Susan Leland, February 14, 2017. www.AshtarontheRoad.com

© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.