Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 2 februari 2017

Aartsengel Michael “Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren” / 31 Januari 2017 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
“Angst Loslaten is een Opening Voor Liefde Creëren”
31 Januari 2017 / Rita Pulmans
Geliefde Heer Michael,
Ik merk bij mezelf en ook bij anderen dat er nog steeds vele angsten zijn. Dat deze ook steeds meer en meer in de huidige tijd naar boven komen. We kunnen ze niet meer wegmoffelen, onder de mat vegen.
Ikzelf dacht, dat na 2012 de wereld een paradijs zou zijn (naïef waarschijnlijk), maar niets is minder waar. Ik begrijp nu dat - zoals men in sommige strekkingen in de Vedas verkondigt - het Kaliyuga tijdperk diens laatste stuiptrekkingen uitwerkt (alhoewel hier verschillende meningen over bestaan). En dat eerst de "droesem" van de pot geschept dient te worden om de zuivere instantie te bekomen (alsook in onszelf).
We kunnen het niet meer klaar krijgen, geliefde Michael, met enkel affirmaties en/of positief denken (wel heel belangrijk). Maar er dient met aandacht naar onze veelzeggende angst gegaan te worden, toch? Deze begrijpen en aanvaarden en vervolgens weten dat het ons helpt om een krachtiger mens te worden en in geloof en vertrouwen te stappen, althans zo voelt het voor mij.

En dat we aldus een Opening creëren naar Liefde.
Geliefde Michael graag uw wederwoord.
Ik dank u
Rita
*****
Geliefden,
Laat mij, Aartsengel Michael, tot u allen spreken, zonder uitzondering. Daar geliefde harten, iedereen als mens, de oerangst in zich draagt en dat men vroeg of laat zichzelf hierin mag herkennen.
Sommigen onder jullie zullen dit met klem ontkennen. “Angst ken ik niet”, hoor ik door sommigen onder jullie zeggen. Doch deze uitspraak is er een van grootdoenerij. Daar, hoe klein deze angst ook is, deze bij ieder mens tot uiting kan komen.
Geliefden, wat dachten jullie van demonstraties of van bijeenscholingen. Wat dachten jullie van de vele zaken die men via de pers verspreidt.
Wat dachten jullie van oorlogvoering en alles daaromheen. Wat dachten jullie van mishandelingen en alles daaromheen. Wat dachten jullie van woorden van haat of woorden van zelfontkrachting.
Hier slechts enkele gegevens die allemaal tot angsten herleidbaar zijn. Angsten kunnen onder verbloemde vormen tot uiting komen.
Zie de gulle gever of zie de "egoïst" (ik benoem het vanuit jullie woordenschat). Kan het zijn dat de gulle gever vanuit angst reageert? Kan het zijn dat het tegenovergestelde, de persoon die zich alles toe-eigent, uit angst reageert. (Rita: Er zijn vele oorzaken herleidbaar tot angsten, zoals het hormoonstelsel dat uit evenwicht zou zijn en ook erfelijke factoren kunnen een rol spelen.)
Zelfs teruggaand naar vorige levens kan er bij velen een diepliggende angst bespeurd worden. Ik zal hier ook de oerangst benoemen die in ieder mens aanwezig is. Dit is een issue dat ik, Aartsengel Michael, voor jullie niet zal uitdiepen, daar hier reeds veel over geschreven en verzwegen is.
Wat ik hier wens te doen met bovenstaande vraag aan mij, is jullie allemaal tot overdenking aanzetten. Daar geliefden, angsten in vele vormen kunnen bestaan. Angst voor straf of angst om niet geliefd te zijn, hier ook weer bestaan vele vormen en variaties.
Ik, Aartsengel Michael, ben er niet om jullie met de vinger te wijzen, doch om ondersteuning te bieden indien jullie dit wensen. Jullie, geliefden, hebben hierin een vrije wil. Het is goed voor je om zaken van angst te herkennen en te begrijpen, dat daar waar geen Liefde is, de angst overheerst. De vraag nu is: hoe kan ik hier wat mee doen?
Ga op onderzoek geliefden naar wat jouw angst precies inhoudt. Komt dit vanuit fysieke, emotionele of mentale pijn. Dit is belangrijk om te weten, en meestal hangen deze zaken samen.
Ontdek en zie: zijn ze afkomstig vanuit oerangsten en of zijn het misschien ego-angsten. Wat je ook ontdekt: vergeef jezelf in alle mogelijke opzichten. Vergeven is misschien niet het juiste woord. Maar leer jezelf te zien in het kader van hoe en wie je waarachtig bent.
Sommige gebeurtenissen en zaken vanuit het verleden zijn mede ontstaan door angsten, en creëren deze ook. Daarom geliefden, vraag steeds hulp aan de engelen, aan God, de Bron van Liefde. Er zal hulp zijn in eender welke vorm dan ook.
Door inzicht geliefden, van waar en waardoor deze angsten je tegemoetkomen, kan jij jezelf leren kennen, en vervolgens hiermee en met jezelf leren omgaan. Ik Aartsengel Michael zeg jullie dat, door ze onder de loep te durven nemen, ook de kern ervan terug te vinden is.
Geliefde harten, door wijsheid en mede door Liefde kun je tot aanvaarding komen van angsten, om deze aldus te omarmen en tot Liefde te transformeren.
Ik, Aartsengel Michael, heb gesproken.
*****
Vraag persoon: Wat is het verschil tussen oerangst en ego-angst?
Michael: Ego-angst is oerangst daar het ego mede opgebouwd is vanuit oerangst.
Persoon: Hoe is oerangst ontstaan?
Michael: Door afscheiding van de Bron.
Persoon: Hoe kunnen we de oerangsten hanteren?
Michael: Door je te verbinden met de Bron. Door je te verbinden in de Liefde.
*****
Rita: Aan te raden boek in het verwerken van angst.
“Angst: Wijsheid om stormen te doorstaan” Geschreven door - Thich Nhat Hann
Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.