Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 januari 2017

Venusische Raad Energie /by Jenny Schiltz / 19 Januari 2017

Venusische Raad Energie
by Jenny Schiltz  / 19 Januari 2017

De Energieën die sedert de derde week van december stroomden doen echt serieus werk in ons. Ze trekken lang verborgen, diepe angst en ongerustheid op. Hier is een energie update die uitlegt wat er gebeurt, gevolgd door een channeling uit de Venus Raad.

Ik hoop dat het met jullie allen goed gaat en met deze hogere energieën kunnen omgaan. Ik stuur je liefde en de bedoeling dat we door deze golven heen komen met gemak en genade. Dank jullie alleen die dit verder delen. Dat wordt zeer gewaardeerd. 

 Jenny


Als je deze video wilt reproduceren, e-mail me dan op spiritreadings444@gmail.com Ik wil dit graag delen omdat de originele video frequenties heeft die verloren raken in de reproductie.

De tekst van de Channeling: 

Wij zijn de Venusische Raad. We komen bij jullie om informatie te geven over wat er in/op jullie planeet gebeurt. De energieën zijn veranderd, er is een eb en vloed bij hen dat niet past bij iets dat jullie eerder hebben ontvangen. Begrijp dat je hier eerder bent geweest, velen van jullie. Zij die gedurende de Atlantische tijd hebben geleefd herinneren deze ruimte.

Je weet, diep in je, dat je hier eerder bent geweest, voor sommigen brengt dat vrees en disharmonie. Voor weer anderen brengt het opwinding. We willen dat jullie begrijpen dat je niet je cellulaire herinnering bent en daar dit gunstig is geweest in je vele levens om deze herinnering te bewaren, is dat niet langer meer zo. Voor degenen die vrees voelen, die vrezen dat er doem is en dat er onmiddellijk overlijden is die heden plaats vindt, dat is gewoon omdat je hier eerder bent geweest. Er zijn veel pogingen geweest, sommigen succesvol, voor de mens om op te stijgen, om op het nauwe pad te lopen dat voert naar andere dimensie, of frequenties. Er zijn er die deze energieën eerder hebben gevoeld en die niet in staat waren om de taak te voltooien. Voor hen zijn deze energieën pijnlijke herinneringen. Maar je moet weten dat in deze tijd, er geen fouten zullen zijn. Omdat er veranderingen zullen zijn die het resultaat zijn van de verhoogde frequentie op jullie planeet, weet dat de mensheid er niet klaar mee is. Er zullen geen resettingen zijn. (opnieuw ditzelfde).

Dus vragen we jullie om onze energieën te zien, om ze te voelen als een teken dat je op je weg bent. Dat de mensheid, als geheel, aan het veranderen is. Julie zullen op een punt komen waar je je in een verschuiving zult voelen en de vrees zal je verlaten, want jullie cellen zullen geen referentiepunt hebben voor iets wat verder ligt. Dit punt is waar je in de schoenen van de schepper zult lopen. Want dit punt zal jullie keuze zijn, hoe je voelt, hoe je handelt en hoe je ontvangt. We raden aan dat je tegen je cellen spreekt, tegen je vorm. Leg uit dat je begrijpt waar de gevoelens vandaan komen maar dat de vorm veilig is. Voor sommigen van jullie die boosheid voelen, schuld, spijt en frustratie, vragen we om in die energieën te stappen en ze te bevrijden. Weet dat in de tijd van Atlantis er veel wanorde was, er was veel frustratie, gelijk aan hoe jullie je in deze tijd hebben gevoeld. Maar de dingen zijn op hun plek gezet om het menselijke ras niet te doen uitsterven.

Dus nu moeten jullie er op vertrouwen dat deze tijd anders zal zijn. Jullie hebben een keuze omdat deze energieën meer en meer in jullie planeet stromen, zodat jullie kinderen die geboren zijn in deze frequenties deze al dragen, jullie hebben een keuze om de liefde te omhelzen die geboden wordt. De hoop die wordt geboden of zou je kiezen dat je jezelf toestaat om in wat er was te zinken.

Laat je hart open, laat dat vol zijn. Laat je ogen de nieuwe mogelijkheden zien, want ze zijn allemaal om je heen. Het is belangrijk om de energieën door je vorm heen te verankeren, diep in de fundering van de aarde, zonder vrees, maar met vreugde en dankbaarheid.
Want dit markeert een heel belangrijke fase in de ontwikkeling van de opstijgende mens. Want terwijl deze frequenties om jullie planeet heen zijn en omdat ze erin verankeren en alles dat is veranderen, schept dat een groter vermogen voor je ziel om op je af te dalen. Beschouw het als een ontmoetingsgrond want als je omhoog gaat om bij die frequenties te passen, is je ziel in staat om zich lager te stellen om ook bij hen te passen. Dit is een gezegende eenheid en dit is wat alles verandert.

Wij roepen jullie op om je hart te openen, om de frequenties te voelen en om in de vreugde te tappen die om je heen is en die van jullie is.

Totdat we elkaar weer ontmoeten.

For information on having a session with Jenny Schiltz please visit Information on booking a session or to book directly go to jschiltz.appointy.com 
Click here for information on assisting your integration, click here: Obtaining a Soul Retrieval

Join the Facebook page to keep up to date on the energies and offers Channeling the Masters

Image credit: http://galitta.com/

Copyright 2017, Jenny Schiltz