Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 30 januari 2017

Portal 2012 De Geheimen van Isis / 29 Januari 2017

Portal 2012
De Geheimen van Isis
- 29 Januari 2017

De geheimen van Isis zijn het overblijfsel van de oorspronkelijke Godin mysteries die vele honderden duizenden jaren geleden naar Atlantis werden gebracht door het Centrale Ras.

Deze geheimen werden onderbroken voor talloze millennia beoefend op de oppervlakte van de planeet in heilige tempels gewijd aan de godin. Levend contact met de aanwezigheid van de Godin, het duidelijke goddelijke vrouwelijke archetype rechtstreeks afkomstig van de bron, was de basis van stabiliteit en harmonie van de samenleving.

Na de interferenties van de duistere krachten op de planeet, en vooral na de Archon invasie die 26.000 jaar geleden begon, werd de perfecte verbinding met het vrouwelijke aspect van de Bron onderbroken.

Astara was een wezen van het Sirius sterrenstelsel dat de taak op zich nam de Godinnen aanwezigheid in stand te houden op het oppervlak van de planeet in de laatste 26.000 jaar cyclus.

Ze stond bekend als Aset voor de Egyptenaren, als Isis voor de Grieken en dat is de naam die nu nog het meest op grote schaal wordt gebruikt.

Egyptische mysteriescholen hebben geprobeerd om de erfenis van Atlantische mysterie scholen zo zuiver mogelijk te behouden. Isis geheimen, zoals onderwezen in de Egyptische en later Grieks-Romeinse mysterie scholen, omvatte onder meer het volgende:

Het bestaan van het goddelijke gebied van creatie van puur Liefde en Licht, waar geen duisternis kan bestaan, en technieken om toegang te krijgen dat gebied in jullie bewustzijn.

De onsterfelijkheid van de ziel en het pad om die Ziel te worden.

Het protocol om Archons te vermijden en de rijken van Licht na de dood te bereiken.

Het protocol om de aanwezigheid van de Godin aanwezigheid te belichamen en een levende belichaming te worden van die Godin aanwezigheid in alle dagelijkse akties.

De geheimen van het ondergrondse koninkrijk.

De geheimen van de Heilige Eenwording (hierosgamos).

De geheimen werden alleen onderwezen aan de ingewijden, terwijl de massa's Isis aanbeden als een gepersonifieerde godheid, een beschermer die kan helpen in tijden van nood:


In de oude wereld twee millennia geleden, was Isis aanbidding de meest populaire en wijdverspreide religie rond de Middellandse Zee:


Vanwege haar enorme impact op het oplossen van de Sluier op dat moment hadden de Archons een plan bedacht om het zich ontwikkelende christendom te gijzelen, en veranderde het in een mind programmerings cultus, onderdrukten alle aanbiddingen van de Godin en dwongen de geloofsbelijdenis van Nice af:




De geheimen van Isis waren genoodzaakt sub rosa (undercover) te gaan.


Rozenkruiser alchemisten hebben geprobeerd om ze te doen herleven meer dan 1000 jaar later, maar hun echte comeback kwam pas in de 18e eeuw, toen Graaf de Saint Germain Cagliostro inleidde in de mysteriën en hem de opdracht gaf om deze geheimen te verspreiden over Europa:


Cagliostro initieerde veel vrouwen van de Franse high society zoals geïnstrueerd door Saint Germain, om de samenleving van binnenuit te hervormen en te verlichten. Deze vrouwen verzonden gecodeerde berichten met gebarentaal, zoals je kunt zien op de volgende foto's (let op de hand mudra's):


Prinses de Lamballe was de hoge priesteres van Isis op dat moment, geïnitieerd door Cagliostro en in veelvuldig contact met Saint Germain.

Mozart was een leerling van Cagliostro die de geheimen van Isis verspreide via zijn muziek, in het bijzonder door middel van zijn beroemde opera, de Die Zauberflöte:



Christian Jacq heeft een reeks boeken over Mozart en zijn verbinding met de mysteries van Isis geschreven, die veel dichter bij de waarheid zijn dan het misschien lijkt te zijn:


Nu is het tijd om de geheimen van Isis weer te doen herleven.

Je kunt dit doen door te luisteren naar de muziek:


Door het koesteren van jouw seksuele energie:


Door je te verbinden met de Godinnen kunst uit het verleden:


Door je te verbinden met de natuurlijke ritmes van tijd door middel van de 13 Manen Kalender.

En door je voor te bereiden op Het Event door je te verbinden met de Galactische Godin:


Overwinning van het Licht!


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl