Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 4 januari 2017

Nieuwjaarsopenbaring 2017 van Maria Magdalena en Jezus voor de mensheid / 3 Januari 2017 / Gabriela Gaastra-Levin

Nieuwjaarsopenbaring 2017 van Maria Magdalena en Jezus voor de mensheid
3 Januari 2017 / Gabriela Gaastra-Levin

Jullie hebben een ‘Gelijkwaardigheidsplan voor de mensheid en de Aarde’ nodig

Maria Magdalena en Jezus: “Lieve mensen, jullie zijn een nieuw jaar begonnen, het jaar 2017. De tijdsindeling in jaren hebben jullie geschapen om jezelf de kans te geven een oude cyclus af te sluiten en een nieuwe start te kunnen maken.

De overgang tussen het oude en het nieuwe jaar vormt een moment van leegte waarop jij je – bewust of onbewust - met je Goddelijke Bron verbindt. Tijdens deze jaarwisseling sta je open voor een hernieuwd contact met het Absolute niveau van God. Je Goddelijke Bron gebruikt deze mogelijkheid, vooral in de uren rond het afronden van het oude en het begin van het nieuwe jaar, om jou te helpen herinneren wie je in essentie bent als geïncarneerd Goddelijk mens.

Daardoor heb je elk nieuw jaar de mogelijkheid om met vele zaken ‘opnieuw te beginnen’. In het contact met je Goddelijke bron ontvang je een verhoging van je persoonlijke trilling en je persoonlijk bewustzijn die jou in staat stelt om hogere lagen van je spirituele Zijn te laten incarneren.”

Draaiende Jezus

Het contact met je Goddelijke Bron meer nodig dan ooit

Maria Magdalena en Jezus:  “Hoewel dit proces jaarlijks plaatsvindt heeft het juist dit jaar een bijzondere betekenis. Jullie hebben het contact met je Goddelijke Bron dit jaar namelijk meer nodig dan ooit. De crisis die jullie als mensheid met elkaar en in relatie tot Moeder Aarde hebben gecreëerd kan alleen opgelost worden als het hart de leidende kracht wordt in jullie persoonlijke en collectieve leven. Het hart geeft jullie de energie, de ruimte, de inzichten en de vaardigheden om een transformatie in alle aspecten van je leven aan te brengen.

De sleutel voor het uitbreiden van je collectieve en persoonlijke bewustzijn is ‘vertrouwen’. Vertrouwen in jezelf, in de kracht van je liefde; vertrouwen in elkaar, in wat jullie samen kunnen scheppen en vertrouwen in de relatie met de natuur en jullie vermogen om overvloed te creëren met respect voor het milieu.”

Het belang van vertrouwen

Maria Magdalena en Jezus: “De samenleving kampt met veel onderling wantrouwen op dit moment. Mensen ervaren elkaar als een bedreiging en er wordt veel ongelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen en tussen verschillende culturen onderling beleefd. De centrale en overkoepelende rol die internet heeft aangenomen bevordert, ondanks alle dualistische aspecten die het medium met zich meebrengt, jullie eenwording. Tegelijkertijd zijn jullie verschillen in normen en waarden nog groot. Jullie proberen je eigen normen en waarden aan elkaar op te leggen om zo zekerheid voor jezelf te creëren. Jullie geschiedenis heeft laten zien dat dit principe op den duur niet werkt. Jullie hebben een gemeenschappelijk basis van respect en vertrouwen voor en in elkaar nodig om aan je beschaving een richting te geven die ten goede komt aan mens en natuur en een basis kan vormen voor vrede en ontwikkeling.”

Niet in paniek raken

Maria Magdalena en Jezus:  “Net als in 2016 zal 2017 veel dualistische gebeurtenissen met zich meebrengen. Oorlog, uitbuiting en onderdrukking als verdienmodel voor landen, groeperingen en organisaties houdt het persoonlijke en collectieve bewustzijn van de mens laag, bevordert destructie en sluit het hart. Dit verdienmodel brengt veel onstabiliteit voor de mensheid teweeg en bevoordeelt kleine groeperingen in politiek en bedrijfsleven met veel macht. Individuen worden zich echter steeds bewuster van de rol die deze groepen in hun leven spelen en ze zijn steeds minder bereid om hun macht aan hen uit te lenen. Dit jaar zal deze manier van handelen op basis van dit model in een grote crisis komen. Voor jullie vertrouwde patronen in de ordening van de samenleving zullen dan ook doorbroken worden. Dat kan veel onrust met zich meebrengen. Het is belangrijk om niet in paniek te raken en vooral positief en liefdevol te blijven scheppen. Dit brengt jullie verder naar de volgende fase.”

Georganiseerde samenwerking is nodig

Maria Magdalena en Jezus:  “Er zijn op Aarde grote verschillen in trilling en bewustzijn betreffende levensstijl, maatschappelijke verhoudingen, hygiëne, orde, beschikbaarheid van natuurlijke bronnen, balans tussen man en vrouw en mogelijkheden voor ontwikkeling voor kinderen en volwassenen. Bepaalde mensen zien anderen die bepaalde vraagstukken hebben opgelost als voorbeeld en ze willen zich aansluiten bij hun manier van samenlevingsvorming. Het is daarbij echter belangrijk om te beseffen dat het uiterlijk een resultaat is van het innerlijk. De vorm die een gemeenschap aanneemt is een resultaat van normen en waarden, overtuigingen, gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en de mate van hartopening en bewustzijn die in zo’n groep heerst. Georganiseerde samenwerking van meer en minder ontwikkelde landen en groeperingen en een massale overdracht van vaardigheden is noodzakelijk om een hoogwaardige beschaving voor iedereen te creëren. Jullie hebben een ‘Gelijkwaardigheidsplan voor de mensheid en de Aarde’ nodig.”

header groot 2 gezichten
Mensen hunkeren naar gelijkwaardigheid

Maria Magdalena en Jezus: “Allerlei mensen hunkeren naar gelijkwaardigheid. In het bijzonder gelijkwaardigheid in mogelijkheden. Dat mag op twee manieren worden geschapen. Ten eerste: door van binnenuit de gelijkwaardigheid van alles en iedereen te omarmen. Hier kun je het volgende voor doen:

Omarm je relatie met de Aarde als vrouw of man: vele mensen leven in strijd met hun Aardse natuur. Zij idealiseren het Hemelse als bron van bevrijding en realisatie en keuren het Aardse af. Door dit te doen keuren ze zichzelf af als vrouw of man. Dit zet jezelf daarmee in een minderwaardigheidspositie en dat weerhoudt jou van verdere ontwikkeling. Jij creëert afhankelijke verhoudingen en zo verwaarloos jij je eigen scheppingskracht.

Verbind je met je Goddelijke Bron in de spirituele dimensie: zoek op je eigen manier een permanent contact met je spirituele bron. Van hieruit word je gevoed en geliefd en krijg je energie en kracht om je leven te scheppen.

Verbind je met je Goddelijke Bron in je buik, hart en hoofd: besef dat je een enorme kracht in je hebt om waar te nemen, te creëren en liefde in de wereld te zetten, voor jezelf en voor anderen. Maak contact met deze innerlijke liefdeskracht en laat het een focus en vorm krijgen in je leven.

Schep bewust: gebruik je creatiekracht op een manier die jou dient. Zie dat je veel meer kunt dan waar je mogelijk sociaal of persoonlijk voor geprogrammeerd bent. Overstijg belemmerende overtuigingen en volg je hart om vanuit liefde in de wereld te scheppen.

Laat je zelf/veroordelingen los: stel jezelf neutraal en helder ten opzichte van jezelf en anderen op. Kijk voorbij veroordelingen en besef dat dingen niet zomaar zijn zoals ze zijn. Er zit altijd een ontwikkeling achter die maakt dat iets of iemand de vorm heeft aangenomen waar je nu mee te maken hebt.

Ten tweede: word je bewust van je deelname aan de samenleving. Je schept gelijkwaardigheid met je handelingen, woorden, gedrag en vooral door de positie die jij in allerlei levenssituaties inneemt. Heb daarbij aandacht voor het volgende:

Wees constructief: veel mensen kiezen de weg van fysiek en verbaal geweld en destructie in hun zoektocht naar liefde en ontwikkeling. Zij realiseren zich niet dat deze middelen hun hart sluiten en hun bewustzijn vernauwen. Hierdoor wordt het bereiken van hun doel vertroebeld. Fysiek en verbaal geweld en destructie werpen hun echter terug op hetzelfde trillingsniveau als waarvan ze juist bevrijd willen worden. Dit stelt hen niet in staat om de waarden die ze zoeken werkelijk te vinden. Het is jullie uitdaging om via een vreedzame weg oplossingen te vinden voor jullie verschillen.

Sta bewust op voor gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen: zowel ten opzichte van je eigen sekse als de andere sekse kun jij bewust of onbewust een minderwaardige of meerderwaardige positie innemen. Dat komt terug in je handelingen, gedrag, gedachten en woorden en beïnvloedt jezelf en je omgeving. Door uitgesproken en bewust vanuit gelijkwaardigheid te leven en te scheppen draag je bij aan een vreedzame en liefdevolle wereld.

Omarm de Goddelijkheid van de mens: ongeacht welke relatie men ten opzichte van God of het Goddelijke aanneemt, is ieder mens een gelijkwaardige manifestatie van een allesomvattend bewustzijns- en liefdesveld. Door jezelf, anderen en de Schepping als zodanig waar te nemen, verlevendig je de onderliggende verbinding tussen alles wat is. Dit bevordert de communicatie tussen subtiele en minder subtiele niveaus van je persoonlijk en het collectief bewustzijn waardoor je levenscreaties en die van je omgeving opbouwend en liefdevol uitpakken.

Sta op voor een hoogwaardige beschaving: werk met elkaar samen om op alle niveaus van de samenleving opbouwende, verbindende en hoogontwikkelde creaties te realiseren die het gemeenschappelijk belang dienen. Doe dit in je eigen regio en indien mogelijk ook in samenwerking met andere regio’s om het onderliggende netwerk van liefde en licht tussen alle mensen te doen ontwaken.

Zowel op individueel als op maatschappelijk niveau staan vertrouwen, liefde, communicatie en respect centraal. Plaats deze waarden voorop in je persoonlijke agenda voor dit jaar. Laat ze jou leiden en je focus richten op levenscreaties en relaties die het openen van je hart bevorderen en het bewust ervaren van je Goddelijkheid ondersteunen. Zoek te allen tijde een praktische weg om aan deze richting handen en voeten in je leven te geven.

Wij, Maria Magdalena en Jezus, zegenen jullie om deze gewenste nieuwe jaarinvulling in je hart en in je leven te scheppen als een uitdrukking van je Goddelijkheid als man of vrouw!

Vanuit liefde en met toewijding, Maria Magdalena en Jezus.”