Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 4 januari 2017

JEZUS: Jullie Zijn Hier om Liefde in Actie te Demonstreren door Liefde in Actie te Zijn. / 3 januari 2017 door John Smallma


JEZUS:
Jullie Zijn Hier om Liefde in Actie te Demonstreren door Liefde in Actie te Zijn.
3 januari 2017 door John Smallman

2017 zal een zeer interessante en intrigerend jaar zijn omdat, in menselijke termen, veel van een zeer onverwachte aard zal plaatsvinden. Jullie proces van ontwaken heeft vele facetten, elk ervan heeft invloed op verschillende plaatsen en mensen op een meest gunstige en verheffende wijze. 2017 is een jaar waarin de veranderingen waarop jullie al eeuwen hopen en voor bidden - dat zijn degenen onder jullie die zich bewust zijn van de intense behoefte aan verandering - veranderingen die zullen resulteren in vrede in vele delen van de planeet die hebben geleden onder oorlogen en conflicten voor een zeer lange tijd in Aardse termen.

Iedereen wil vrede, maar er blijft een klein percentage van de mensheid op aarde die weigert te ontwaken, een sectie die gevangen zit in de egoïstische fascinatie voor en de daaruit voortvloeiende behoefte aan macht. Hoewel het percentage zeer klein is, is het aantal betrokken, zoals jullie je gemakkelijk kunnen voorstellen, vrij groot. Ze zijn verstrikt geraakt door hun hoge menselijke intelligentie die naar het schijnt hen in staat stelt om voor altijd over de wereld te heersen. Natuurlijk is een illusie een illusie en de macht die beschikbaar is in een illusie is dus volledig illusoir. Er zijn tal van voorbeelden doorheen jullie hele geschiedenis van mensen die geloven van zichzelf onoverwinnelijk te zijn en in die overtuiging landen vernietigen door middel van oorlog om hun belachelijke ambities te verwezenlijken. Natuurlijk hebben ze allemaal altijd gefaald. Toch hebben ze intense pijn en lijden gebracht in het leven van degene waarover ze heerste. Dit zal niet meer gebeuren, omdat hun activiteiten zullen worden beperkt - vergeet niet dat de illusie een toestand is van beperking en restrictie - tot gebieden van de planeet, waar de gevolgen van hun liefdeloos activiteiten zullen worden geminimaliseerd, en waar zij die ervoor hebben gekozen om hierin te participeren in staat zullen zijn om door te gaan met hun krankzinnige egoïstische agenda's, terwijl het vinden van hun plannen en mogelijkheden ernstig beperkt zullen zijn.

Het collectief wil vrede en intensiveert haar intentie dat de vrede in de wereld zal prevaleren, dus degenen die zich bezighouden met conflicten en oorlogen zullen merken dat hun opties om dit te doen ernstig beperkt zijn, en het aantal gebieden van de wereld waarin zij hun liefdeloze spelletjes kunnen spelen verminderen ingrijpend. De mensheid wil vrede en dus zal de vrede zegevieren terwijl liefdeloos gedrag zal stoppen en mensen over de hele wereld weigeren deel te nemen aan de vijandelijkheden door problemen die hen verdelen op te lossen.

Iedereen beseft nu dat de weg vooruit wordt geleid en gestuurd door de kracht van Liefde, de enige Echte macht. Liefde omarmt en integreert alles in Zichzelf, terwijl haat en bitterheid altijd verdeelt, afscheidt, en vernietigt, niets achterlatend waarmee opnieuw kan worden opgebouwd wat er is vernietigd. Niets kan Echt op enige wijze worden beschadigd, laat staan worden vernietigd. Dus verman jezelf geliefde Licht dragers, Lichtwerkers, en ontwaakten omdat jullie volledig worden ondersteund in ieder moment dat jullie je individuele aardse taken uitvoeren die absoluut noodzakelijk zijn, en die jullie kozen om te ondernemen in volle Liefde en Wijsheid om mensen te helpen overal te ontwaken, zoals de meeste zeker wel zullen doen.

Het komende jaar is gevuld met goddelijke mogelijkheden voor mensen van alle rassen, kleuren, religieuze en politieke overtuigingen om samen te komen in Liefde. Zoals Ik jullie blijf vertellen, er is alleen LIEFDE! Niets anders is echt, wat jullie zien en ervaren als mens, hoe reëel het ook mag lijken, is tijdelijk en zal voorbijgaan. Wat Echt is is eeuwig. Jullie keren terug naar de Realiteit, jullie ware Thuis, Eenheid, volledige integratie met de Bron, God, Al Dat Is. Natuurlijk zijn jullie reeds daar, het lijkt voor jullie, zoals in beslag genomen worden door de illusie, dat jullie afzonderlijk zijn, alleen, verlaten, ongezien, onbemind, en onverzorgd zijn, terwijl het in feite niets verder van de waarheid zou kunnen zijn!

Liefde omarmt en omhult de hele schepping, er is nergens en geen bewustzijn dat niet is gehuld in de goddelijke plooien van Liefde. Het is jullie eeuwige Thuis waarvan jullie nooit zijn afgescheiden, en van waarvan jullie nooit zouden kunnen worden afgescheiden, zelfs niet voor het kortste ogenblik.

Ja, jullie ervaren afscheiding, echter is het maar een onwerkelijke denkbeeldige staat die jullie hebben gekozen aan te gaan om te begrijpen wat het betekende. En, zoals jullie ervaring jullie keer op keer heeft laten zien, is het een staat van verwarring en chaos waarin jullie het potentieel hebben om dingen van grote schoonheid te creëren, zoals sommigen van jullie zeker prachtig doen. Maar, voor het grootste deel, is er ook veel pijn en lijden toen jullie ervoor kozen om te werken als afgescheiden individuele wezens die zichzelf moesten beschermen tegen de gevaren die hen voortdurend bedreigden. En natuurlijk het gevaar wat gevreesd werd, was maar een aanval van een ander mens. En wanneer dat gebeurt is het maar een aanval door zichzelf op zichzelf.

Jullie willen allemaal dringend Liefde. Natuurlijk willen jullie dat, want het is jullie natuurlijke staat, en ogenschijnlijk van worden afgesneden is beangstigend, dus jullie ontkennen jullie behoeften en spenderen jullie tijd aan het bouwen van een afweersysteem tegen de onvermijdelijke pijn en het lijden dat een heel normaal onderdeel lijkt te zijn van het leven als een mens. En omdat jullie je behoeften ontkennen en jullie harten afsluiten stroomt er zeer weinig van wat jullie nodig hebben in jullie, net genoeg om jullie in staat te stellen jullie menselijke vorm te handhaven, vaak met aandoeningen van verschillende soorten toe te voegen aan jullie angst en ongemak.

Het is tijd voor jullie om wakker te worden en de angst af te schudden die jullie zelfacceptatie, jullie gevoel van eigenwaarde, jullie bewustzijn dat je één bent met God altijd en onafscheidelijk, heeft ondermijnt. Zoals jullie opnieuw en opnieuw is verteld en zoals Ik jullie nu weer vertel "Je bent perfect, elk en ieder individu van jullie, want je bent zoals God jou gecreëerd heeft, en NOOIT kan iets dat veranderen."

Maak er een punt van elke dag, 's morgens en' s avonds, om jezelf te herinneren aan deze onbetwistbare waarheid. Jullie ego's kunnen heel goed proberen jullie te ontmoedigen of te weerhouden van dit weten, maar diep in jezelf weten jullie dit, dus sta jullie zelf toegang toe tot deze innerlijke waarheid over jullie zelf omdat het de enige waarheid is over jullie zelf. Wanneer jullie dit werkelijk aanvaarden en erkennen zal deze Liefde rijkelijk stromen in jullie en dooheen allen met wie jullie omgaan en allen met wie zij omgaan. Dat is jullie taak, het is eenvoudig, het is essentieel, en jullie doen het op dit moment. MAAR, door jullie zelf toegang toe te staan tot deze innerlijke kennis, intensiveert de kracht van jullie Liefde enorm, en dat is de reden waarom jullie geïncarneerd zijn op dit punt. Jullie zijn hier om Liefde in actie te demonstreren door Liefde in actie te zijn. Het is jullie natuurlijke staat, de Liefde zal altijd stromen, tenzij je weigert om jezelf te accepteren en daarmee de doorstroming blokkeren of verminderen door jouw ontkenning ervan.

Jullie zijn Liefde, Jullie kunnen onmogelijk alles zijn, behalve Liefde, dus geef het toe, deel het, en worden vervuld met vreugde, zoals Gods enige wens voor jullie is.

Jullie liefhebbende broeder Jezus.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaald: Wakkeremensen.blogspot.nl