Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 24 januari 2017

Het Christusbewustzijn en de oneindige Schepper / 21 Januari 2017 / door Aemedia


Romeo Baron - De term 'Christus' heeft betrekking op een persoon die zich bewust is van zijn gedrag en handelen, en liefde en compassie kan geven / ontvangen, zonder er iets voor terug te willen ontvangen. "Christusbewustzijn" betekent dat een persoon Goddelijkheid omarmt en tentoonspreid. Goddelijkheid verwijst naar de hoogste kenmerken, persoonlijke kwaliteiten van het absoluut goddelijke. Daarom is een “Goddelijk Persoon”: een persoon die de kenmerken tentoonspreid en projecteert van onvoorwaardelijke liefde en compassie bewust door middel van hun gedachten, acties en gedrag. Christus verwijst naar het begrip en gewaarzijn van de goddelijkheid en jullie primaire doel als een spiritueel wezen. Wanneer jullie je spirituele verbinding met het universum en met de Schepper hebben gevonden, zal dit zich naar buiten toe manifesteren als onvoorwaardelijke liefde, vreugde en compassie. Wanneer een individu bewust deze goddelijke eigenschappen tentoonspreid staat dit bekend als 'Christusbewustzijn'.

Wanneer we spreken van de tweede komst van Christus, betekent dat dat we weer zullen terugkeren naar de vibratie van God Bron, de frequentie verbonden aan het Absolute Goddelijke; Christusbewustzijn. Wanneer een persoon bereid is om de principes van goddelijkheid te leren en toe te passen in zijn leven, is men geestelijk geëvolueerd. Goddelijkheid helpt je uiterlijk de liefde en mededogen te zien in anderen, je herkent dat ieder mens een spiritueel wezen is en begrijpt dat elke persoon op een ander niveau van spirituele groei is. Wanneer jullie goddelijkheid integreren als een integraal deel van jezelf en beginnen deze Christus energie te belichamen, veranderd daarmee het karakter van jullie werkelijkheid.

Christus energie vereist alleen dat jullie open staan voor een nieuwe manier van leven en jullie bereidheid om te leren, integreren en goddelijkheid beoefenen op Aarde. Het belangrijkste ding om in gedachten te houden op jullie ascensie reis, is dat jullie alleen maar jullie bewuste intentie nodig hebben en een oprecht verlangen richting het willen ervaren van een wereld die werkt op eenheid, liefde en mededogen, die jullie zal helpen Christus energie te verwezenlijken ervaren. Christusbewustzijn kan jullie vermogen omvatten om je te verbinden met jullie Hogere Zelf, op welke manier jullie de kwaliteiten van goddelijkheid en jullie vermogen om je spirituele wijsheid en kennis te delen om anderen te helpen met hun geestelijke groei aantonen.

Een persoon die de bovenste chakra's heeft geactiveerd, namelijk het hart, derde oog, en het kroon chakra's heeft het "Christusbewustzijn" bereikt, omdat dat proces de frequentie van een persoon verschuift naar de krachtige op het hart gebaseerde kwaliteiten, die hen in staat stelt om bewust liefde, empathie, mededogen, ten toon te spreiden, en de mogelijkheid om mensen te verbinden en te begrijpen vanuit een dieper emotioneel en spiritueel niveau. Deze persoon kan ook de mogelijkheid hebben om telepathisch te communiceren met de hogere dimensionale niveaus van bewustzijn binnen de kosmos, communiceren met Gidsen en het Engelenrijk.

Related: The Arctuarins: Theta Wave Meditation to Open your Third Eye

De Oneindige Schepper

Alle dingen en alle spirituele wezens zijn Een, hetgeen is ontstaan uit de "Oneindige Schepper”. Dit betekent, alle zielen, elk Universum en alles met inbegrip van het collectieve bewustzijn die bestaan en voortkomen uit dezelfde intelligentie, bekend als "Oneindig Bewustzijn”. Ook bekend als het "Hoogste Wezen" en de "Bron". De Oneindige Schepper is de intelligentie achter de schepping. De Oneindige Schepper is alwetend en overal tegelijkertijd, en almachtig. De Oneindige Schepper verdeelde zichzelf in vele delen, maar we zijn allen Eén en onderling verbonden met elkaar.

Iedere ziel is een medeschepper die afkomstig is van de Oneindige Schepper. Iedere ziel heeft een universeel verwantschap met elkaar, een goddelijk doel om te evolueren en alle aspecten van de schepping te ervaren, alles te leren wat is en zich uiteindelijk weer zal verbinden met de Oneindige Schepper en deel zal gaan uitmaken van het Oneindige Bewustzijn. Iedere ziel neemt de dezelfde reis, maar elke ziel evolueert op verschillende niveaus. Uiteindelijk zijn wij verantwoordelijk voor het ontwikkelen van ons bewustzijn en we zullen uiteindelijk naar huis terugkeren.

Romeo Baron