Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 26 januari 2017

Heavenletter 5906 Wat zullen de buren wel niet denken? / Woensdag, 24 januari 2017

Wat zullen de buren wel niet denken?
Brief uit de Hemel
Woensdag, 24 januari 2017God zei:

Waar baseer je jouw inschatting over jezelf op? Er is niets om jezelf op te baseren. De voorkeuren van de wereld zijn alleen maar de voorkeuren van de wereld. De voorkeuren zijn tijdelijk. Voorkeuren veranderen vaak genoeg.

De wereld maakt jullie niet. Evenmin maakt de wereld jullie niet ongedaan.

Er was een tijd, dat vrouwen waren als hoofdhuiden. De waarde van een mens kon worden bepaald door hoeveel hoofdhuiden hij kon verzamelen. De wereld stelde dergelijke normen volgens het samengevoegd bewustzijn van de wereld door één norm in te stellen voor mannen en een andere standaard voor vrouwen in te stellen. Het is het bewustzijn van de menselijke wereld dat jullie klaarstoomde voor de veranderlijke normen van de wereld waarin jullie geboren zijn.

De wereld stelde een norm van onthouding vast, en zei dat deze beperking was om Mij te eren, alsof Ik aan de ene kant geef, en aan de andere kant, neem Ik weg, tenzij jullie geautoriseerd  werden door middel van een ceremonie. Het was alsof je ontzegd werd om omhoog te kijken naar de hemel, alsof het menselijk hart zou worden uitgeschakeld, of moest worden gelegaliseerd, alsof Ik jullie zou bevelen om niet te proeven van de Boom van Kennis, alsof Ik jullie zou verdrijven uit de Hof van Eden als straf voor de misdaad van het mens zijn, alsof Ik jullie persoonlijk uit de hemel zou schoppen. Zou Ik zo dwaas zijn?

Er is geen deken voor deugd.

Maak geen normen voor anderen alsof dit jullie recht is. De wereld wil zichzelf draaien op logica. Een wereld zonder hart heeft gebrek aan gezond verstand en logica samen met het hart.

Zeker, Ik spreek niet van alles kan. Het leven is niet bedoeld om het ene of het andere extreme te zijn.

Nooit was het Mijn bedoeling om onmogelijke eisen aan iedereen op te leggen. Het was nooit Mijn verlangen dat je tegen iedereen liegt en zeker niet tegen jezelf, noch heb ik voorgesteld dat je van iedereen gebruik kunt maken. Wel vraag Ik je om eerlijk te zijn. Ik vraag je om te menen wat je zegt of om het niet te zeggen.

Misleid niemand, en, het meest en vooral, misleid jezelf niet.

Ik vertel jullie niet dat jullie vrij zijn om jullie vervolgens gevangen te zetten.

Dat Ik jullie de Vrije Wil gaf, betekent niet dat Ik jullie iets krachtigs gaf en het vervolgens, jullie verbood.

Met verlangen komt verantwoordelijkheid. Van zichzelf, is er geen onrechtvaardigheid noch rechtvaardigheid. Absoluten bestaan niet in de wereld.

Misleiding was acceptabel indien het werkte. Het was goed voor de misdaad van zwangerschap om te worden vermomd. Het refrein was: Niemand mag dit weten. Niemand mag dit weten, want als dit bekend zou worden, zou de hele familie er op neer  kijken.

Het valt Mij op dat de in ongenade gevallen families van deze tijd hebben betaald voor de strafbare feiten van degenen die de regels hebben opgelegd.

Er was een tijd, dat het betreurenswaardig was voor een ongetrouwde vrouw te bevallen, alsof een baby niet bekoorlijk was, alsof Ik kinderen buiten het huwelijk geboren als minder dan waardig zou overwegen en onschuldige kleine baby's zou straffen in Mijn Naam. Ik zou dat niet doen.

Er kan, bijvoorbeeld, mogelijk een pretentie zijn om een nieuwe baby de nakomeling van zijn grootmoeder te noemen, en daarmee werd een leugen bestendigd, alsof liegen goed en eervol was.

De straf voor de misdaad van Liefde was voor de jonge moeder om uitgestoten te worden en haar hele familie ook, met inbegrip van de baby. Sinds wanneer was hardvochtigheid eervol?

De manier waarop het was, de moeder en de moeder van de moeder werden schijnbaar geen andere keuze gelaten dan om naar het armenhuis te marcheren en  het kind daar achter te laten,  de baby achter te laten tot een versmaad liefdeloze leven, alsof gedwongen ontkenning van het hart enige zin zou hebben.

Hardvochtigheid heeft geen waarde.

Denk aan goedheid en genade.

Oordeel is niet de weg naar Mij, noch is gevoel van schuld de weg naar Mij.

Liefde is de weg naar Mij. Elke Ziel is de weg naar Mij.

Permanente link naar deze Heavenletter:


Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl