Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 27 januari 2017

Heavenletter 19 De Open Deur van Jouw Hart / Geplaatst 27 Januari 2017

Heavenletter 19
De Open Deur van Jouw Hart
Brief uit de Hemel
Geplaatst 27 Januari 2017
God zei:

Wat je gedaan hebt is je schuilhouden. Het is niet nodig je schuil te houden. Je houdt je schuil als er gevaar is. Je houdt je schuil als je onzeker bent.

Nu ben je zelfbewust omdat je weet Wie je bent. Nu ben je zelfbewust omdat je weet dat er geen gevaar is. Gevaar is een illusie. Je ziet gevaar waar je gehechtheid hebt. Gehechtheid is van de wereld. Gevaar is een massa-illusie van de wereld. En dan doet de wereld zijn best om het bestaan van gevaar te bewijzen door naar zijn pijpen te dansen.

De wereld zegt dat er om elke hoek gevaar dreigt. Het verschuilt zich als bacillen. Het houdt zich schuil als vijanden. Maar dit alles is jouw verbeelding op een scherm geprojecteerd. Wat je geprojecteerd hebt, kun je on-projecteren.

Je hebt je projecties groot gemaakt en jezelf klein. Je hebt jouw beelden in het heldere licht van het scherm gezet en jezelf, het ware licht, verborgen.

Je hebt je stilgehouden omdat je niet beter wist. Je ontweek ongeziene bacillen omdat je in ze geloofde. En je ontweek Mij omdat je niet in Mij gelooft. Wat een ironie!

Verkies te geloven in wat je wilt. Je hebt keuzen. Ik gaf je het vermogen keuzen te maken. Keuzen zijn aan jou. Je kunt in broosheid geloven als je wilt. Je kunt in nachtmerries geloven. Je kunt jouw eigen bestaan duchten als je dat verkiest. Je kunt je voor Mijn licht en het jouwe verbergen. Je kunt Mijn licht en dat van jou openlijk kritiseren. Je kunt Ons licht ontkennen. Je kunt het onteren. Je kunt er tegen schelden.

Wat je ook doet, wat je ook denkt dat je doet, je kunt Ons licht niet bezoedelen. Je kunt het niet hervormen. Je kunt het niet veranderen. Je kunt het niet bederven. Je kunt het niet ontsieren. Je kunt niet maken dat het weggaat.

Ons licht schijnt, met of zonder jouw toestemming. Ons licht schijnt. Accepteer het onvermijdelijke. Het Onvermijdelijke is langdurig. Het is eeuwig.

Het Onvermijdelijk is recht voor je ogen, maar je zult niet zien wat er recht voor je ogen is. Je zult zien wat jij je verbeeldt te zien. Je zult losse voorwerpen uit verborgen hoekjes pakken en ze samen zetten in een logisch beeld dat geen gelijkenis met de waarheid vertoont, en je zult je door die collage laten leiden in plaats van de waarheid.

Wat een bewijs van vrije wil heb Ik je gegeven. Je zult zien wat je vreest liever dan waar je van houdt.

Wat als je zocht naar waar je van houdt in plaats van waar je bang voor bent? Wat als je geloof hechtte aan liefde in plaats van angst? Wat als je liefde zou benadrukken in plaats van angst? Wat als je angst weg zou tikken als de lastige mug die hij is? Wat als je liefde zou verwelkomen? Wat als je er plaats voor zou maken? Wat als je haar jou liet vullen? Wat als je haar zou kunnen worden? Wat als je haar bent?

Zou je niet liever Mijn Eenheid verwelkomen dan al jouw afwijking?

Waar doe je de deur voor open? Voor wat de kat ook maar binnenbrengt of de wind binnenwaait?

Hoe zit het met symbolisch een bord boven je deur plaatsen? Zegen het bord met je vingers en je lippen. Het bord zegt: "God wordt hier verwelkomd. En jij die God zoekt bent hier welkom. Van nu af aan komt Licht deze deur in. En alleen licht gaat deze deur uit. Omdat Licht alles is wat er is en Ik licht ben. Iets minder bestaat niet. Niet langer geloof ik in het bestaan van iets anders. Ik heb mijn onnozele beelden opgegeven en nu eis Ik Gods Waarheid, Schoonheid, Liefde, Wijsheid, Vrede, Vreugde en Licht op als de mijne."

De deur waarover Wij spreken is jouw hart. Jouw hart is open. De geest filtert niet langer wat het hart wel en niet zal binnengaan. De geest verbeeldt zich niet langer dat bedrog waar is. De geest blijft nu bij wat Gods waarheid is en niet zijn eigen ingebeelde waarheid.

Kies.

vertaald door: Luus