Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 januari 2017

Heavenletter 13 Leg de Hemelen Bloot / Geplaatst 20 Januari 2017

Heavenletter 13
Leg de Hemelen Bloot
Brief uit de Hemel
Geplaatst 20 Januari 2017God zei:

De wereld is niet donker. De wereld is licht. Als je duisternis ervaart, kijk dan hoger.

Je zoekt niet naar een remedie. Je zoekt naar Mij. Schakel Mijn hulp in. Vraag Mij jou te helpen het Licht te zien, ver boven het licht van de wereld, dat lijkt te dimmen. In werkelijkheid is het niet gedimd. Het is verduisterd. En je hebt in een eclips als waarheid aangenomen, terwijl het maar een tijdelijke verhulling is.

De wereld probeert de waarheid te verhullen, of haar te ontwijken, of erom heen te lopen, of te doen alsof ze niet bestaat. Al die tijd onderstreept de verhulling de plekken van duisternis. Al die tijd springt de wereld over het onderliggende licht en doet de wereld de vermeende duisternis groeien als een donderwolk. En je gelooft meer in de wolk dan in het licht. En je zoekt naar de bevestiging van wolken.

Een heel kleine draai in jouw manier van denken zal de Hemelen blootleggen. Wat als jij Degene bent die gekozen is om de Hemelen bloot te leggen? Wat als jij een klein deel bent van de blootlegging van de Hemelen? Wat als je maar een ander hoeft aan te raken die een ander aanraakt die een ander aanraakt die de Hemelen blootlegt?

Wat als jij het bent die de mogelijkheid van de Hemel moet erkennen? Wat als jij het bent die de deur maar hoeft te oliën? Wat als jij het bent die maar hoeft te wijzen? Wat als jij het bent die maar omhoog hoeft te kijken? Wat als jij het bent die de blootlegging van de Hemel moet verkondigen?

Wat is de blootlegging van de Hemel? Het is de verspreiding van wat hem verhult. Hij was steeds open.

Genoeg geopende ogen die opkijken en het licht van de Hemel zal prachtig door de wolken schijnen tot ze oplossen, tot ze gezien worden als slechts de damp die ze zijn, tot ze mist zijn die oplost, tot de wolken het Eeuwigdurend Licht uit de weg gaan.

De wolken zijn bereid uiteen te drijven. Het stralend licht is klaar om te worden gezien. Het heeft alleen ogen nodig die het zoeken. Het heeft ogen nodig die verder dan de mist kijken. Er kan door mist heen gekeken worden.

Er zijn dimensies aan het leven. Een telescoop kan verder opengaan. Er is geen einde aan. Er is een nieuwe golf van licht en nog een en nog een verder.

Naarmate er meer licht jouw ogen en hart ingaat, worden meer horizonnen gezien. Naarmate er meer licht binnenkomt, wordt jouw visie groter. En de dag zal komen dat je niet naar het licht hoeft te zoeken. Licht is alles wat je zien zult. Je zult de duisternis vergeten. Jouw ogen zullen met zulk licht gevuld zijn, dat je je zelfs geen duisternis herinnert. Je zult niet in staat zijn je die langer voor te stellen, want licht zal jouw ogen vullen.

Het licht dat in je is is wat je zien zult. Vol helder licht laat geen schaduwen toe. Er is niets anders in de kamer dan helder licht. Er is niets om het licht van zijn volheid af te houden.

Licht ontmoet licht. Begroet het licht. Het schijnt voor jou. Het is het jouwe. Pak het op. Draag het. Hou het omhoog. Hou Mijn licht omhoog zodat het gezien kan worden.

Je bent niet langer jouw kleine zelf. Je bent een gloeilamp van Mij, of kaars als je dat liever hebt.

Hou jouw Verlichte Zelf omhoog opdat de wereld het kan zien.

En Ik zal zijn helderheid voor Mij zien schijnen, voor Mijn vreugde schijnen, voor Mijn vervulling schijnen, schijnen omdat dat is wat licht doet en wil doen, en jij bent Mijn licht dat op aarde schijnt. Je bent niets dan Mijn licht dat op aarde schijnt.

Niets kan Mijn licht uitblazen. Niets kan Mijn licht in jou uitblazen. Het licht in jou hoeft niet aangewakkerd te worden. Het moet slechts worden opgemerkt.

Hou jouw Verlichte Zelf hoog. Jouw licht bereikt Mij. Ons licht voegt zich samen. Het licht is Onze Eenheid. We zijn van hetzelfde licht gemaakt. Al het licht is het Mijne en dus ben jij het Mijne, net als alle sterren die aan het firmament schijnen de Mijne zijn.

vertaald door: Luus

http://heavenletters.org/