Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 januari 2017

Er was eens. /17 Januari 2017 / ArjunA

Er was eens.
17 Januari 2017 / ArjunA

Zo beginnen de meeste boeken voor kinderen, en aangezien wij Kinderen van het Licht zijn begin ik dit schrijfseltje ook zo. Er was eens een jongen met een dikke voldoende voor Engels. Op een dag besloot hij gechannelde boodschappen in het Nederlands te vertalen. Lang geleden vertaalde hij een opmerkelijke boodschap met betrekking tot de menselijke evolutie.

Wanneer je de menselijke evolutie werkelijk wilde begrijpen, zou je alle scheppingsverhalen en de evolutietheorie met een eetlepel creationisme en een mespuntje intelligent design in een grote pan kunnen gieten en er flink in roeren. Je krijgt dan niet veel soeps voor de ratio, maar een geweldige consommé voor de intuïtie. Een consommé, geliefden, is een geheel ontvette heldere bouillon.

Heldere Maan.
Een paar uur na de publicatie van het artikel over de maan vond ik iets dat ik absoluut wilde vertalen om wat helderheid te brengen. Het is een extra ingrediënt voor de evolutionaire soep. Als je alles volgt wat met de Disclosure te maken heeft, is Corey Goode een oude bekende. Anders zou je eens op Internet kunnen surfen.

Volgens Corey Goode, de klokkenluider van het geheime ruimteprogramma, was er eens een Super Aarde in de asteroïden gordel met op mensen lijkende reuzen die in een verwoestende Galactische oorlog waren verwikkeld, waarin hun planeet werd vernietigd.

Goode beweert dat vele reuzen de catastrofe ontvluchtten met een van hun kunstmatige manen, die ongeveer 500.000 jaar geleden een orbit rond ‘onze’ Aarde werd gebracht.

Goode zei dat de smart glass pads (geavanceerde glazen iPads) die hij van 1987 tot 2007 in dienst van diverse geheime ruimteprogramma’s gebruikte 2 verklaringen gaven voor de kunstmatige aard van de Maan. De ene verklaring was dat het een uitgeholde natuurlijke maan was, en de tweede uitleg was dat het een gigantisch ruimte station was.

Vluchtelingen.
Hij zei verder dat golven vluchtelingen van de Super Aarde hier aankwamen gedurende de verschillende fasen van de vernietiging van hun planeet. Een van die golven werd geassocieerd met de Maan die wemelde van de vluchtelingen. De komst van zoveel vluchtelingen op onze planeet schiep een conflict met geavanceerde inheemse menselijke groepen die in eerdere rampen al naar de BinnenAardse steden waren gevlucht, en overlevenden op de oppervlakte hielpen hun samenleving opnieuw op te bouwen.

In eerder Disclosure artikelen had Goode al gezegd dat deze BinnenAardse groepen al 18 miljoen jaar gelden ondergedoken waren in grotten die zo groot waren als de staat Texas en over futuristische ruimteschepen beschikten. Bovendien waren er buitenaardse kolonisten op de aardoppervlakte gevestigd die lange termijn genetische experimenten waren gestart. Volgens Goode en de ‘Contactee’ Alex Collier ging het om niet minder dan 22 experimenten.

Een Contactee heeft contact gehad met buitenaardsen of is er ooit door ontvoerd.


De komst van de verschillende buitenaardse groepen en hun genetische manipulaties van oppervlakte wezens was al eerder reden tot conflict geweest tussen de beschavingen van BinnenAarde en de buitenaardse menselijke hybride kolonies aan de oppervlakte. De komst van de Maanvluchtelingen met hun geavanceerde technologie dreigde het wankele evenwicht te verstoren tussen de machten van BinnenAarde en de beschavingen aan de oppervlakte.

Er werden, volgens Goode, vele oorlogen uitgevochten tussen de BinnenAardse wezens, de buitenaardse kolonisten en de vluchtelingen van de Super Aarde op de Maan.

In 2002 vertaalde ik een stuk uit ‘Verdedigen van Heilige Grond’ het boek van Alex Collier.

Nu nog zijn er bewijzen van die oude oorlogen in de vorm van overblijfselen van reusachtige kristallen koepels, enorme torens en vierkante structuren die Goode kon waarnemen toen hij in dienst van het geheime ruimteprogramma over de oppervlakte van de Maan vloog.

Deze verbijsterende claim kreeg steun van Richard Hoagland, die voor de NASA uitgebreide analyses maakte van de foto’s die de NASA op de maan had genomen. Die analyses beschreven gigantische glazen/kristallen structuren overal op de Maan. De ongelooflijke claims van Goode over de geschiedenis van de maan, maken deel uit van een serie Kosmische Disclosure afleveringen over een Super Aarde die ooit om de Zon cirkelde in de buurt van de asteroïden gordel.

In een vorige aflevering werd besproken hoe de planeet Mars ooi zelf een maan was die om de Super Aarde cirkelde. Mars had toen genoeg water en een zuurstof rijke atmosfeer om een grote bevolking aan de oppervlakte onderdak te bieden. De oorlog die de Super Aarde had verwoest, had ook het merendeel van de Mars populatie uitgevaagd, en de atmosfeer vernietigd. De kracht van die verwoesting katapulteerde Mars naar zijn huidige omloop.

In het Babylonische scheppingsepos, de Enuma Elish, is dit het verhaal van de oorlog tussen Marduk en Tiamat.

De verwoesting van de Super Aarde openbaart verbijsterende historische feiten die ons helpen onze ware galactische geschiedenis te begrijpen. Er was dus een Super Aarde die verwoest werd in een titanenstrijd met het gevolg dat een van haar manen in een orbit om de Aarde werd gestuurd, en een andere maan werd wat nu de planeet Mars is.

De eerste wetenschapper die serieus de mogelijkheid onderzocht of de asteroïden gordel een overblijfsel is van de verwoeste Super Aarde is dr. Van Flanderen, die chef astronomie was op het VS Marine Observatorium. Hij schreef enkele werken over de hypothese van een ontplofte planeet, waarin gesuggereerd werd dat enkele asteroïden gordels in ons zonnestelsel voortkwamen uit vernietiging van planeten in de tijd dat dit stelsel ontstond.

Er is een sterke aanwijzing dat er twee planeten waren in wat nu de asteroïden gordel is. Het waren waarschijnlijk gasreuzen met grote manen zoals Mars, voordat ze explodeerden. Er zijn aanwijzingen voor nog twee asteroïden gordels die ontstaan zijn uit twee planeten voorbij Neptunus. En er zijn aanwijzingen voor twee extra grote gasreuzen die uit elkaar spatten in het begin van dit zonnestelsel.

Van Flanderen zei over het idee dat Mars ooit een maan was van een ontplofte planeet: ‘Er is genoeg bewijs dat Mars aanvankelijk geen planeet was maar een maan van een verdwenen planeet. Vele aanwijzingen zijn de te verwachten gevolgen van een enorme planeet die vlakbij is ontploft waarbij de buitenste deklaag uit elkaar spatte, en de beschermende laag relatief ongedeerd bleef.

In dit opzicht is het opmerkelijk dat Mars op het ene halfrond met kraters is bezaaid en de andere helft nauwelijks kraters heeft. Bovendien is de aardkorst van de ene helft wel 20 km dikker geworden, waarbij de dikkere laag geleidelijk afneemt bij de grenzen van dat halfrond.

Zijn hypothese van een ontplofte planeet verleent wetenschappelijke ondersteuning aan de stelling van Corey Goode dat zowel de Maan als Mars voormalige manen waren van een Super Aarde. Wanneer Goode gelijk heeft had de Aarde, voor de komst van de maan ongeveer 500.000 jaar geleden niet eens een maan. Er is historisch bewijs dat de Maan pas later bij de Aarde is gekomen.

Immanuel Velikovsky ontdekte talloze historische verwijzingen naar pre-lunaire culturen op de Aarde. De periode waarin de Aarde geen maan had is waarschijnlijk uit de herinnering van de mensheid gewist.

Velikovsky heeft 2 goede boeken geschreven met de titel: ‘Werelden in Botsing.’

Selena.
Griekse wijsgeren uit de Oudheid spraken en schreven er over, en Aristoteles had weet van een volk dat al in Arcadia leefde voordat de Hellenen er kwamen, en dat dit volk er al was voordat er een maan in de hemel hing! Daarom werd dat volk Proselenes., ‘zij van vóór de maan’ genoemd. Selena was in het oude Griekenland de godin van de maan. Apollonius van Rhodos noemde een tijd waarin nog niet alle ‘Orbs’ in de hemel waren voordat de Danaïden en de Deukalion rassen op Aarde waren. Er was nog geen maan.

Deukalion en Pyrrha zijn een echtpaar dat een grote rol speelt in een van de bekendste zondvloedverhalen uit de Griekse mythologie.

Goode’s openbaringen over een Super Aarde en de vreselijke oorlogen die haar verwoesting veroorzaakten zijn verbijsterend. Als ze echt hebben plaatsgevonden, zoals Van Flanderen en andere wetenschappers hebben gesuggereerd, dan heeft Corey Goode ons een kans gegeven de ware geschiedenis van de Aarde, de Maan, Mars en het ganse zonnestelsel beter te begrijpen.

En, geliefden, dat wordt tijd. De Ouden met hun bizarre mythen en legenden gaven slechts andere namen en voorstellingen aan hemellichamen. Het meest duidelijke voorbeeld zijn de goden uit het Romeinse pantheon. Mars was de god van de oorlog, Venus de godin van de liefde, Hermes (Mercurius) was de boodschapper van de goden. Deze planeet staat het dichtst bij de Zon.

Moeder Aarde.
De reuzenplaneet Tiamat uit de Enuma Elish kon wel eens een proto Aarde zijn geweest. Marduk overwon Tiamat in een tweekamp, spleet haar lichaam in twee en maakt uit de twee helften het firmament en de wereld (scheppingsdaad). De naam Tiamat betekent ‘zij die allen baarde’. Misschien komt daar het concept van Moeder Aarde uit voort…

Het is altijd zo geweest dat Harmonie uit conflict voortkomt. Uit de chaos van de gigantische gasreuzen die met elkaar in een oorlog waren verwikkeld ontstond de harmonie binnen ons stelsel. Voor hoe lang weten we niet. De nadering van Nibiru zou een onverteerbaar ingrediënt in de consommé kunnen gooien. Gelukkig wordt de soep nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend.

Artikelen op deze website mogen vrij verspreid worden onder vermelding van de juiste bron: ArjunA – www.assayya.com