Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 23 januari 2017

De Voorbereiding voor het Eerste Contact Door Sue lie – 20 Januari 2017, via Sharman

De Voorbereiding voor het Eerste Contact
Door Sue lie – 20 Januari 2017, via Sharman

Kunnen jullie ons waarnemen?

Groeten, ik ben Sharman,

Ik ben zo heel erg blij om mijn “berichten aan de Aarde” te hervatten. Ik heb voor een tijdje al niet meer met jullie gesproken op deze manier, maar eigenlijk was ik op de Aarde. Wij, Pleiadianen, kunnen makkelijk overgaan in onze samenleving en worden waargenomen als “gewoon menselijk”.

Ik wilde tegen jullie allen zeggen, onze vrienden en familie die aarde voertuigen dragen, dat wij NU hier zijn in de hogere dimensies van de Aarde. Meer en meer van jullie kunnen ons voelen in jullie hart, ons zien in jullie dromen en ons horen met jullie hogere geest.

Dus, wanneer jullie enige rijzige blonden rond zien lopen die vrij zijn van alle angst, kunnen zij van ons grondpersoneel zijn. Wij zeiden, “vrij van alle angst” , omdat een onbevreesd energieveld vrij zeldzaam is op de Aarde.

Het is om deze reden dat wij hebben besloten om meer van onze Pleiadiaanse crew te sturen naar de Aarde om te dienen als  voorbeelden van mensen zijnde “vrij van angst”. Het zijn van “vrij van angst” is niet makkelijk voor onze Aardegebonden familie omdat de Illuminati angst hebben ingevoegd in al hun communicaties, media, films en zelfs in muziek.

Echter deze slechte daden komen tot een einde binnenin jullie NU! De duisteren hebben hun onzichtbare oorlog “verloren” tegen de mensheid en worden van de planeet afgehaald en geplaatst in de Lagere Astrale Wereld.

De reden waarom de Illuminati hun kattenkwaad voor zo lang konden voortzetten, was omdat “tijd” zich afscheidde van de duistere acties en duistere energieën welke zij in jullie derde dimensionale werkelijkheid stuurden.

Gedurende dat zij zijn in het Lagere Astrale Vlak, zullen de consequenties van iedere gedachte en actie van de Illuminati onmiddellijk naar hun terugkeren. Zonder de derde dimensionale “tijdvertraging” zullen zij ogenblikkelijk de opeenvolging waarnemen van “oorzaak en gevolg”.

Op deze manier, degenen die hun gedrag kunnen leren corrigeren, zullen in staat zijn om terug te keren naar de ascenderende Aarde, maar degene die hun manieren niet kunnen veranderen, zullen blijven binnen de lagere dimensionale werkelijkheid die zij hebben gecreëerd.

Er zal geen “verbergen in hun woonsteden” meer zijn of verspreiding van angst aan de populatie. In feite, de angst die zij hebben  uit geprojecteerd in hun 3D wereld , in plaats daarvan, omringt het hun.

Wij wensen dat jullie weten dat wij niet proberen “hun te straffen”. In plaats daarvan geven wij hun een kans om hun manieren te veranderen en hopelijk, terug te keren naar het Licht.

Gedurende dat de Illuminati in het Lagere Astrale Vlak zijn, zullen zij terug ontvangen iedere “macht over anderen” actie die zij hebben gekozen om plaats te vinden  tijdens het dragen van hun driedimensionale vaartuig.

Ondertussen, weer op de Aarde, zullen de vele vormen van geavanceerde technologie die via de Illuminatie zijn tegengehouden van de mensen worden vrijgelaten. De vele schulden die de mensheid heeft moeten maken om te overleven zullen worden vergeven.

In feite, “geld” zoals het bekend is in jullie 3D werkelijkheid, zal ophouden te bestaan. Wij weten dat jullie hebben gehoord van het gezegde, “geld is de bron van alle kwaad”. Dit “gezegde” was eigenlijk een waarheid.

Natuurlijk is het niet de daadwerkelijke substantie van het geld dat het kwaad creëerde. Het waren de kwade bedoelingen die werden geplaatst op de distributie van het geld, zodat jullie werkelijkheid er één werd van “hebben” en “niet hebben”.

Binnen jullie vijfde dimensionale werkelijkheid is er GEEN afscheiding, zoals er GEEN “tijd” is om deze afscheiding te creëren. In jullie vijfde dimensionale werkelijkheid, is er een STROOM van leven die beweegt door iedere persoon, plaat, situatie en ding. Deze STROOM verbindt AL het Leven met de ENE, het ENE van de hogere werelden.

Het is moeilijk om te omschrijven het vijfde dimensionale “ÉÉN zijn” aan degenen die zich enkel kunnen herinneren afscheiding en competitie. Daarvoor zullen wij jullie voorbeelden geven van waar dit ÉÉN bestaat in de Natuur. Bijvoorbeeld er is ÉÉN zwerm vogels, ÉÉN school vissen, ÉÉN kudde van dieren.

Er is ook ÉÉN lucht, welke jullie Aarde omgeeft. Jullie lucht, jullie Aarde, jullie oceanen, elke druppel water binnen jullie grote waterwegen en iedere molecule van de lucht in jullie luchtstreek zijn ÉÉN met het collectief van het water en het collectief van de lucht.

Echter er zijn velen verschillende expressies van het ÉÉN in de natuur. Bijvoorbeeld, verschillende soorten vogels verzamelen in verschillende zwermen, zoals verschillende soorten van vissen zich verzamelen in verschillende scholen, of zoogdieren verzamelen zich in verschillende kuddes.

Jullie, onze geliefde vrijwilligers op de Aarde, ervaren binnenkort het “collectieve van de mensheid”. Nu, wanneer wij zeggen “binnenkort”, dat is een verklaring gebaseerd op de “tijd” welke onze vijfde dimensionale werkelijkheid niet regeert op de manier waarop de “tijd” jullie werkelijkheid regeert.

Daarvoor, volgens/naar ons perspectief, wanneer wij zeggen, “Wij zijn Nu aan het landen”, bedoelen wij dat binnen in dit tijdloze NU van onze vijfde dimensionale werkelijkheid, dat jullie jullie tijdgebonden derde dimensionale werkelijkheid betreden.

Alstublieft herinner dat de bewoners van de hogere dimensies altijd de lagere dimensies kunnen waarnemen, maar de bewoners van de lagere dimensies moeten hun bewustzijn uitbreiden om hun waarnemingen uit te breiden om de hogere frequenties van werkelijkheid te omvatten. Bijvoorbeeld, je kan kijken in een waterpartij en de vissen zien, maar de vissen hebben geen staat van bewustzijn waarin zij naar “buiten kunnen kijken” vanuit hun “waterwereld” om jullie waar te nemen.

Op dezelfde manier, degene van ons die resoneren met de vijfde dimensie kunnen makkelijk jullie wereld waarnemen, maar jullie in de derde dimensie, hebben het nodig om jullie bewustzijn uit te breiden naar/in jullie vijfde dimensionale, Gamma bewustzijn, om onze vijfde dimensionale schepen waar te nemen.

Echter, wij wensen jullie te herinneren dat JULLIE een Galactische (wezen) zijn in hetzelfde vijfde dimensionale NU waarin JULLIE Gaia zijn. Jullie zijn Gaia, jullie aarde voertuig is gemaakt van dezelfde elementen die het lichaam van Gaia hebben gemaakt. JULLIE dragen een driedimensionaal Aarde Voertuig, gemaakt van dezelfde elementen en elementalen als jullie Moeder Aarde.

Toen jullie nog gewoon “een primitieve inheemse” waren, spraken jullie regelmatig met Gaia en Gaia sprak met jullie. Maar toen lieten jullie de primitieve overtuigingen achterwege, dat jullie een kind van Gaia waren en overgingen naar het veroveren van Gaia, het bedwingen van Gaia, het eigenen van Gaia en het afscheiden van Gaia in verschillende stukken van land en water, dat “behoorde” aan verschillende mensen.

Het is driedimensionaal denken, wat gebaseerd is op afscheiding en macht over anderen, dat JULLIE,  Degenen die Ascenderen, waar jullie naar moesten richten om degene die nog slapende zijn te assisteren om te ontwaken. Wij, jullie hogere dimensionale uitdrukking van ZELF, moeten jullie vertellen, aan al die slapende dat Gaia een levend wezen is.

Wij moeten JULLIE, de slapende eraan herinneren, zowel de nieuwsgierigen, dat WIJ, de leden van Gaia een driedimensionaal aarde voertuig hebben genomen om onze Moeder Planeet te assisteren om terug te keren naar Haar natuurlijke vijfde dimensionale frequentie.

Wij, jullie Galactische familie, realiseren zich dat sommige van de mensheid zullen kiezen om te ascenderen naar de vijfde dimensionale Aarde en anderen zullen kiezen om te blijven binnen deze 3D matrix die hun heeft beperkt en hun heeft beschermd, gedurende dat het omwikkeld was rondom Gaia. Wij, jullie Galactische familie, wensen jullie eraan te herinneren dat deze 3D matrix binnen het proces is van het loslaten, bevrijden van Haar 3D matrix, zodat Zij kan terugkeren naar Haar Ware Planetaire Thuis in de 5e dimensie.

Gaia Haar 3D matrix assisteerde Haar na de val van Atlantis toen Zij bijna van Haar as viel dankzij het kattenkwaad van de Duisteren, De 3D matrix diende veel zoals een “brace” (beugel) . Maar Gaia’s Aarde is NU genoeg geheeld zodat ze deze “brace” eraf kan halen.

Het zal een beetje van Gaia’s 3D “planetaire tijd” nemen om Haar sterk genoeg te laten voelen om terug te transmuteren naar Haar ingeboren vijfde dimensionale energieveld. De “hoeveelheid” tijd is sterk afhankelijk van hoeveel de mensen Haar assisteren door het sturen van Onvoorwaardelijke Liefde en het Violette Vuur.

De “tijd” is ook afhankelijk van hoe veel de mensheid vasthoudt aan hun gewenning aan macht over anderen. Sinds een gewenning vaak iets is dat mensen op willen geven, maar zij niet sterk genoeg zijn om dit te realiseren zonder hulp, vragen wij jullie, onze Ascenderende, alstublieft help degenen die zich hebben overgegeven aan het hebben van (zeer afhankelijk) macht over anderen. (Het overgeven aan dat)

Wanneer deze groepen “macht over anderen” gereed zijn om hun gewenning vrij te laten en om genoeg  schoon en gezond te worden om te resoneren met het proces van de Planetaire Ascentie, zullen er grote transformaties op de Aarde zijn.

Het proces van de Planetaire Ascentie zal een beroep doen op ieder ÉÉN van JULLIE om Gaia te helpen bij het assisteren van Haar gewonde mensen. Wij zien dat velen van jullie die gekozen hebben om dit te lezen dit al aan het doen zijn. Wij zien dat veel van jullie heel hard werken om Gaia te helpen en moe worden van de inspanningen en voornamelijk moe van het wachten.

Alstublieft herinner dat tijd is illusionaire 3D zoals “macht over anderen” een driedimensionale illusie is. In feite, “macht over” bestaat niet langer in de vijfde dimensie en verder, zoals het wordt vervangen door “macht van binnenuit”.

Eenmaal wanneer iemand zijn “macht binnenin” voelt, is er geen verlangen of intentie om “macht over anderen”  te hebben. Macht over anderen is een van de velen driedimensionale verdraaiingen van een vijfde dimensionaal concept.

Toen jullie voor het eerst begonnen met lezen, konden jullie gemakkelijk
de betekenis missen van het hele verhaal omdat jullie zo betrokken waren bij het “hoe te leren lezen van elk woord”.

Op dezelfde wijze, wanneer jullie voor het eerst de vijfde dimensionale frequenties van werkelijkheid beginnen waar te nemen, kunnen jullie pas eerst in staat zijn om jullie te richten op een component van jullie gehele waarneming.

Toen jullie leerden om te lopen en te praten, deden jullie één stap één woord tegelijk. Daarvoor, wanneer jullie “de tijd verlaten” om de stroom van vijfde dimensionale communicaties te ervaren, kan het overweldigend aanvoelen. Daarvoor, staat vooruitkomen stap voor stap jullie toe om iedere ervaring stevig te aarden wanneer jullie door jullie ascentie heen bewegen.

Bijvoorbeeld, jullie kunnen jullie veilig voelen om in een klein zwembad te zwemmen, maar het zwemmen in een enorme oceaan is te bedreigend. Daarvoor, net zoals jullie verblijven in de ondiepten van de oceaan totdat jullie je meer zekerder voelen, zullen jullie blijven op de drempel van de vijfde dimensie, totdat jullie jezelf meer zekerder voelen.

Jullie eerste ervaringen van de vijfde dimensionale werkelijkheid zijn als beste overgelaten aan jullie “verbeelding(s)(kracht)” om het uit te leggen. Jullie driedimensionale denken heeft geen woorden om jullie vijfde dimensionale ervaringen uit te drukken. Maar jullie kunnen jullie bewustzijn genoeg uitbreiden naar bewust verbinden met jullie Hogere Dimensionale ZELF. Jullie Hogere Dimensionale ZELF kan dienen als een “aflossingsstation” door welke hogere dimensionale waarnemingen kunnen worden gericht naar jullie Multidimensionale Geest.

Dan jullie Multidimensionale Geest, welke resoneert binnenin jullie aura net boven jullie Kroonchakra, kan jullie hogere dimensionale berichten vertalen op een manier dat jullie vierde dimensionale dromen en aspiraties de informatie kunnen laten passeren naar jullie derde dimensionale geest.

Als jullie  “jullie bewustzijn uitbreiden” door meditatie, creativiteit, Mantra’s en zekere lichaamsverhoudingen zoals Yoga of Tai Chi, zal jullie fysieke lichaam zijn rol uitbreiden van het zijn van een menselijke klankbodem. Evenals jullie lichaam zoals aangeboren resoneert met een “waarschuwing” wanneer jullie in gevaar zijn, resoneert het ook met een “inkomend bericht” wanneer jullie bewustzijn wordt uitgebreid.

Jullie huid is het grootste orgaan van jullie lichaam. Zoals de meeste van jullie bewust zijn, jullie huid spreekt tot/met jullie. Het zegt, “Ik heb het koud.” “Ik heb het warm”. “Een liefhebbend aura benaderd mij.” “Pas op, iets is onveilig.” “Jullie hebben gehoord van zo bang te zij dat jullie haar overeind ging staan.” Dit is het SOS van jullie lichamen.

In de derde dimensie kunnen jullie een ervaring waarnemen van jullie lichaam als afgescheiden, via jullie afgescheiden televisie of jullie afgescheiden computer. In de vijfde dimensie is er geen tijd om jullie en jullie ervaringen af te scheiden, van het JOU van de mensheid en van al de ervaringen van AL HET LEVEN OP DE AARDE.

Toen ik voor het eerst de Aarde bezocht, droeg Ik een derde dimensionaal Aarde Voertuig zodat ik jullie werkelijkheid kon waarnemen op dezelfde manier dat jullie jullie werkelijkheid waarnemen. Jammer genoeg of misschien was het gelukkigerwijs, raakte ik verloren binnen in mijn 3D vaartuig en vergat mijn ware ZELF.

Zodra ik mij mijn ware multidimensionale ZELF herinnerde, was ik in staat om een groot deel van informatie te delen over “het verdwalen in de 3D”, wat  onze Galactische  Commando voorzag van essentiële  informatie. Vele van jullie zijn mede afgezanten van het Licht die ervoor hebben gekozen om een aarde voertuig aan te nemen om Gaia te assisteren om te ascenderen.

Het proces van de Planetaire Ascsentie zal een beroep doen op ieder Één van jullie om Gaia te helpen bij het assisteren van Haar gewonde Planeet, zowel als Haar gewonde mensen. Wij zien dat vele van jullie die hebben gekozen om dit bericht te lezen al aan het doen zijn.

Vandaar, eindigen wij dit bericht door te zeggen,

Dank aan jullie voor het helpen van Gaia met Haar Planetaire Ascentie.
Alstublieft doe een beroep op jullie Galactische Familie om te helpen, zoals wij HIER NU zijn binnen de hogere dimensies van de Aarde.

 Kunnen jullie ons waarnemen? Zo niet, kijk alstublieft in het innerlijk!

Sharman en jullie Gehele Galactische Familie

Jullie hebben het al zo goed gedaan, dat jullie misschien het beeld zouden willen vertalen boven aan dit bericht, zijnde zijn Lichttaal bericht.

Vertaald voor: Wakkere Mensen


Wonders in the sky.