Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 6 januari 2017

De Arcturianen: Mogelijke Fases van Ascentie / door Sue Lie / 4 januari 2017

De Arcturianen:
Mogelijke Fases van Ascentie
door Sue Lie / 4 januari 2017

 
Houd er alstublieft rekening mee dat deze fases overlappen binnenin wat jullie waarnemen als “tijd”. En ook, niet iedereen zal door iedere cyclus van dit proces gaan en sommige van jullie zullen door het proces gaan in een andere volgorde.

Wat wij hier presenteren is een “mogelijk Pad van Ascentie”. Aangezien Gaia een vrije-wil planeet is, kunnen allen van jullie de vrije wil gebruiken om jullie versie van jullie Pad van Ascentie te creëren. Vanhier, presenteren wij het onderstaande Pad van Ascentie als een
“mogelijke realiteit”.

Ieder ÉÉN  van jullie op Gaia’s planeet kan de stroom van dit “pad” binnengaan. Velen zullen en velen zullen niet. Ieder één van jullie, zelfs degene verloren aan de duisternis en macht over anderen, worden geroepen. Echter, de frequentie van jullie bewustzijn schrijft voor of je wel of niet deze oproep zal erkennen, horen, zien en/of accepteren.

Betekent dit bericht dat ieder één van jullie nu kunnen ascenderen? Het antwoord is dat iedereen altijd kon ascenderen, wanneer jullie eenmaal vervolledigd waren met jullie “reden voor belichaming” en vervolledigd met jullie ervaring van “ het nemen van een aarde voertuig om Gaia te assisteren met Haar planetaire ascentie.”

Degene die persoonlijke ascentie zoeken omdat ze “de planeet willen verlaten” zullen niet ascenderen omdat ze zijn vergeten dat ze gekozen hebben om Gaia te komen assisteren met haar planetaire ascentie. Daarvoor, kozen zij hun Multidimensionale ZELF uit te breiden naar beneden in de frequenties van de derde dimensie.

Als een component van jullie keuze om een aarde voertuig te nemen in dit NU, gingen jullie door een “terugblik van levens”, waarin jullie bekeken en vaak bezochten, ALLES van jullie verleden, heden en toekomstige incarnaties.

Onthoud alstublieft dat vanaf jullie vijfde dimensionale en veel verder, jullie vrij zijn van tijd en ruimte. Hier vandaan, kunnen jullie al de drie dimensionale incarnaties waarnemen die jullie hebben gehad, zullen hebben en NU hebben.

Wanneer jullie de incarnaties waarnemen en bestuderen welke jullie al hebben gedaan op Gaia, worden jullie gevraagd alles te verzamelen wat jullie hebben geleerd in jullie vele bezoeken aan de 3D Aarde. Jullie worden geroepen om vast te stellen wat jullie hebben geleerd, wat jullie niet hebben geleerd en wat jullie wensen te leren in jullie aankomende incarnatie of gedurende jullie ascentie proces.

Er zijn velen van jullie die het niet langer nodig hebben om te leren door een fysieke incarnatie te nemen, maar jullie wilden een aarde voertuig nemen om “Gaia te assisteren” met Haar planetaire ascentie.

In feite zijn er velen Geascendeerde Meesters, Kumara leiders, Engelen en hogere dimensionale wezens van andere planeten en ster systemen die gekozen hebben om een aarde voertuig te nemen om Gaia te assisteren met Haar Planetaire Ascentie.

Al deze Hogere Wezens zijn vereerd om het brave planetaire wezen bekend als Gaia te assisteren. Gaia heeft de grote uitdaging op zich genomen van het zijn van een “gepolariseerd in tijd/ruimte” en “vrije-wil” planeet zodat Haar mensen konden leren door het proces van gevolg en oorzaak.

Met andere woorden, een van de grootste lessen te leren op de Aarde is dat Jullie de Oorzaak zijn of van wat dan ook Uitwerkt in jullie leven.

Gaia wist dat het zijn van een vrije-wil planeet, gebaseerd op de scheiding van individualiteit, zeer gevaarlijk zou kunnen zijn. Echter, Gaia heeft haar lieve zuster Venus om haar te assisteren. Echter, haar broer Mars heeft veel problemen gehad met de Duisteren die zijn planeet hebben gebruikt als een formaat (een manier van samenstellen) voor “macht over anderen”.

Echter, zodra Venus Gaia assisteert om te ascenderen, zal het “ascentie energie veld” worden gedeeld met Mars. We herinneren jullie er aan dat planeten levende wezens zijn. Degene van jullie, die jullie bewustzijn uitbreiden naar/in het frequentie bereik van de vijfde dimensie en verder, zullen dit feit WETEN binnenin hun hart en geest.

Wanneer jullie “weten” binnen jullie hart en geest dat Gaia een levend wezen is, zijn jullie niet langer gebonden aan de illusies van de derde dimensionale “wetenschap”. Deze wetenschap heeft onder de wrede controle gestaan van de Illuminati sinds de val van Atlantis. Gaia was zo verwond van de val van Lemurië en toen de val van Atlantis, dat Zij nog steeds herstellende is.

Wij spreken  tot jullie op deze manier omdat het het Nu is voor degene die ascenderen om te realiseren dat planeten levende wezens zijn.  Alle “primitieve” culturen en culturen die “leefden van het land” waren zich bewust van dit feit.

Jammer genoeg, toen de Illuminatie de mensheid indoctrineerde, deze “zogenaamde beschaafden” namen aan dat de planeet een ding was dat ze konden gebruiken en vernietigen op elke manier dat zij wensten. Gelukkig, steeds meer en meer mensen realiseren zich dat Gaia hun levende Moeder Planeet is.

Het realiseren dat de planeet Aarde een levend wezen is, breid jullie bewustzijn genoeg uit zodat jullie kunnen delen jullie persoonlijke ascentie proces met de planetaire ascentie van Gaia. Dit energie veld van persoonlijke en planetaire ascentie is gebaseerd op onvoorwaardelijke liefde voor AL het Leven.

Al het Leven omvat de planeet Aarde en AL haar wezens van de hoogste berg tot het kleinste insect, evenals van de grootste leiders tot de pasgeboren baby’s. Al het Leven OP de Aarde is een lid van Gaia’s Aarde lichaam. Gaia prioriteert niet wie of wat meer geëvolueerd is of wie of wat minder geëvolueerd is.

Evolutie is een constante voor Gaia, welke vele pieken bevat, evenals vele dalen. In feite, de meer dat jullie het bewustzijn kunnen uitbreiden naar/in hogere dimensies van werkelijkheid, de meer kunnen jullie het kleinste insect ervaren en respecteren.

Met deze nogal lange introductie, willen wij de Arcturianen aan jullie presenteren de “mogelijk fases van ascentie”. Wij zeggen “mogelijke fases”, aangezien de evoluerende mensheid constant aan het doorbreken is, op zij aan het duwen en bewegen door de vele beperkingen die de Duisteren hebben gecreëerd.

De Illuminati is nogal verrast door de vasthoudendheid en de moed van de hedendaagse mensheid. Zij zijn ook erg bang door het Eenheidsbewustzijn van de Mensheid. Eenheidsbewustzijn staat positieve gedachten toe, emoties, ideeën en acties om logaritmisch vooruit te komen.

In plaats van de innerlijke kracht die is toegewijd aan Gaia uitbreidend van 1 persoon naar 2 mensen, naar drie mensen, is deze innerlijke kracht uitgebreid van 1 persoon naar 2 mensen, naar 4 mensen, naar 8 mensen, naar 16 mensen etc. etc. Echter, net als elke “reis bergop”, is ascentie het meest moeilijk aan het begin van het proces.

Dan, als je je verbindt met het spoor, de planten, de dieren, de Aarde, de lucht, de wolken, de insecten, zijn jullie niet langer “de reis aan het maken”. In plaats daarvan, zijn jullie “de reis aan het WEZEN”.

Telkens als jullie, jullie bewustzijn diep verbinden binnenin het NU van enig persoon, plaats, situatie, verlangen, en/of ding, breidt jullie bewustzijn uit naar jullie “Vijfde Dimensionale Besturingssysteem”.

De Vijfde Dimensie activeert jullie voortdurende progressie naar/in een totaal nieuw besturingssysteem voor het leven. Wanneer jullie dagelijks, zelfs alledaagse, gedachten en emoties beginnen te resoneren met het vijfde dimensionale HIER en NU, verlaten de vele vertragingen en problemen van “tijd”, de “ruimte” van jullie mentale en emotionele verwerking.

Deze transmutatie in jullie vijfde dimensionale verwerking van realiteit kan moeilijk zijn voor de “eersten er doorheen” , als jullie de 3D wetten van tijd en ruimte met voeten betreden. Jullie waarnemingen van de werkelijkheid zal niet langer worden geleid door tijd en ruimte.

In plaats daarvan, zullen jullie waarnemingen worden geleid door de frequentie snelheid van jullie HIER en NU van jullie Hogere Zelf die neerkijkt in de frequentie en door de chaos van de verandering van Gaia.

Echter, jullie kunnen vaak de ”ascentie symptomen” voelen als het niet-geaard zijn. Of je kunt de werkelijkheid waarnemen op een manier die anderen niet kunnen begrijpen. De reden voor deze symptomen zijn gewoonlijk omdat JULLIE hebben besteed:

Veel jaren aan Studie
Veel jaren aan Dienstbaarheid aan Anderen
Veel jaren aan Dienstbaarheid aan Gaia
Veel jaren aan de confrontatie van jullie duisternis
Veel jaren aan het bevrijden van jullie verlangen om “gewoon hier weg te komen”
Veel jaren aan het communiceren met het licht
Veel jaren aan het documenteren en delen van jullie multidimensionale ervaringen
Vele jaren van initiaties om te transmuteren en het onvoorwaardelijk houden van jezelf en anderen
Veel jaren aan het verbinden met en communiceren met jullie Hogere Zelf
Veel jaren aan het delen van deze ervaringen met anderen
Veel jaren van het zijn van een leider en doceren van anderen

Jullie grootste uitdaging is dat “de donkerste nacht is net voor zonsopgang.”

Dan is daar een laatste initiatie waarin jullie worden opgeroepen om:
Onvoorwaardelijk van jezelf te houden
Jezelf onvoorwaardelijk te vergeven
Jezelf onvoorwaardelijk te accepteren

Dan zal je worden geroepen om Onvoorwaardelijk te Houden van, te Vergeven en te Accepteren al het Leven, omvattend jullie vijanden en leden van de “macht-over-anderen” groep. Als je kijkt naar/in de levens van Al de Geascendeerde Meesters, zal je zien dat zij een versie van dit pad hebben genomen, waarin zij nodig hadden om henzelf en anderen ONVOORWAARDELIJK Lief te Hebben, te Vergeven en te Accepteren.

Sommige ‘moderne mensen’ kunnen denken omdat ze incarneerden in een moderne wereld, dat zij het Pad van Ascentie niet hoeven te volgen, aangelegd door al de Geascendeerde Meesters van het verleden. De Geascendeerde Meesters van jullie “verleden” volgden een versie van dit Ascentie Pad overeenkomstig hun tijd en de cultuur waarin zij belichaming aannamen.

Het is hetzelfde binnenin dit NU, maar verschillende culturen nemen realiteit waar op een verschillende manier. Echter, zij zullen ascentie waarnemen op een beetje andere manier. Maar voor alle culturen, veel van de regels uit het verleden moeten Nu worden bijgewerkt om te passen in de unieke situatie van de Planetaire Ascentie.

De wereld is enorm veranderd gedurende de laatste 2000 jaren. Veel mogelijke realiteiten van planetaire ascentie kwamen en vertrokken. Slechts een weinig mensen konden deze mogelijke realiteiten herkennen/erkennen en zelfs minder van hen konden het pad van ascentie volgen. Maar nu, iets is geheel anders!

Meer en meer leden van de mensheid die in staat zijn om terug te keren naar het “primitieve geloof” dat mensen en planeet ÉÉN zijn. Meer en meer mensen herinneren zich dat zij een Multidimensionaal Wezen zijn die resoneert met de 5e dimensie en veel verder.

En ook, meer en meer mensen herinneren zich dat de Aarde van Gaia een Multidimensionaal, levend Wezen is die resoneert met de vijfde dimensie en veel verder. Daarvoor zeggen wij, “JULLIE, Mensen en Planeet, ZIJN NIET ALLEEN”.

De hogere dimensionale leden van jullie Multidimensionale ZELF zijn hier om jullie te assisteren EN Gaia’s hogere dimensionale expressie van Haar Planetaire ZELF is hier om Haar te assisteren.

Net als Gaia’s planetaire Zelf bestaat in de vijfde dimensie en verder, bestaat jullie menselijke zelf in de vijfde dimensie en verder. Deze aloude informatie is voor jullie verborgen door de krachten van de duisternis, die NIET in staat zullen zijn om te ascenderen naar/in de vijfde dimensie en verder.

Deze mensachtigen, aangezien zij geen echte mensen zijn, weten dat hun “macht over anderen” en “voorzien van zichzelf” hun niet zal toestaan om te ascenderen naar/in een vijf dimensionaal lichtlichaam. Zij zijn zich ook bewust dat als ze geen vijf dimensionaal lichtlichaam hebben, zij kunnen zich niet hechten aan hun essentie van de vijfde dimensionale Aarde.

Hun lage frequentie van de geest, hart en lichaam zullen hen NIET toestaan om zelfs de vijfde dimensionale Aarde waar te nemen, veel minder in staat zijn om zich met Haar te verenigen. De meeste van deze “voorzien van zichzelf” wezens hebben “controle over anderen” gehad in al, of de meeste, van hun incarnaties. Daarvoor, zullen zij niet in staat zijn om te veranderen binnen het op handen zijnde NU van ascentie.

Ze hebben gefaald voor de 3D Klasse van de planeet Aarde. In feite, hebben ze de 4D Klasse van de planeet Aarde in het water laten vallen. Daarvoor, zullen zij niet in staat zijn om zich te bekwamen naar/in de 5D Klasse van de planeet Aarde. In plaats daarvan, zullen zij zichzelf aantreffen in de laagste frequentie van de Lagere vierde dimensie van de Aarde.

Niettemin, deze “realiteit” zal binnenkort worden gesloten. Echter, wanneer zij hun bewustzijn niet verhogen naar/in minstens de 4D Klasse van de planeet Aarde, welke open blijft voor een beperkte hoeveelheid van de tijd, zullen zij zichzelf aantreffen in het Lagere Astrale Vlak van de vierde dimensie.

Deze 4D klasse zal alleen worden geopend voor een bepaalde tijd omdat ‘de ervaring van de vierde dimensie” afhankelijk is van de staat van bewustzijn. Echter, degene die zelfs geen vierde dimensionale staat van bewustzijn kunnen handhaven, zullen vervallen naar/in de diepten van het “Lagere Astrale Vlak”.

Het Lagere Astrale Vlak is Gaia’s “dump depot”. Sindsdien Gaia in het proces is van ascentie, zal Haar Lagere Astrale Vlak ook sluiten. Dan, degene die nog steeds resoneren met de lagere frequentie van “macht over anderen” zullen opnieuw worden gevestigd naar een andere planeet zijn “dump depot”. Veel leden van de Illuminatie hebben incarnatie na incarnatie gehad zonder hun eigen innerlijke licht te vinden.

 Gelukkig, hebben sommige van de kinderen van de Illuminati hun bewustzijn genoeg uitgebreid om zich te bekwamen naar/in de 4D klasse van de planeet Aarde. Sommige kunnen zelfs in staat zijn te ascenderen naar/in de 5D klasse van de planeet Aarde.

Sommige van deze “kinderen van de Illuminati” waren aardige en liefdevolle Zielen die zich vrijwillig hebben aangemeld om te zien of zij vanuit binnenin, de Illuminati konden helen. Zij waren niet in staat om dit doel te bereiken, maar zij zullen in staat zijn om waar te nemen, net zo goed als tot de ascentie ervaring toe te treden, die de meeste van hun Illuminati familie zullen missen.

Wij wensen jullie eraan te herinneren dat het ascentieproces NIET gericht is op 3D tijd. De ascentie is gewoonlijk een langzaam proces van uitloggen van jullie derde en vierde dimensionale gedachten, gevoelens, waarnemingen, ervaringen en tijd zones.

JULLIE, onze lieve ascenderenden, zijn “gaandeweg aan het leren” hoe in het proces van een planetaire ascentie  te beginnen met de initiatie en deel te nemen. Sommige van jullie waren in staat om te deel te nemen aan de planetaire ascentie van Venus en jullie zullen worden verzocht deze ervaring te herinneren.

Anderen hebben deelgenomen aan de ascentie van Lemurië en Atlantis. We vragen om terug te gaan in jullie allerdiepste herinnering om ook deze incarnatie te herinneren. Wanneer jullie deze ervaringen herinneren, alstublieft deel ze zo wijd en verbreid mogelijk.

Als meer en meer van de mensheid zich herinneren hoe zekere gebieden van de Aarde werden gered van vernietiging door Gaia’s resonantie te verhogen naar/in de vijfde dimensie, zal de mensheid meer geïnformeerd worden met betrekking tot het proces van ascentie.

Ter afsluiting, herinneren wij jullie eraan dat vele geascendeerde wezens leven binnenin de Kern van Gaia. Meer en meer Geascendeerde Meesters, Kumaras (zoals Sanat Kumara), Engelen en Buitenaardsen sluiten zich aan bij de geascendeerde Lemurianen en Atlantiers die hun vijfde dimensionale essentie in constante verbinding houden met Gaia’s Kern.

Het is om deze reden dat de Kern van Gaia reeds resoneert met de vijfde dimensie. Op dezelfde manier, jullie lichaam als mens bevat de sleutel tot jullie ascentie binnen jullie kracht van Kundalini, (de zogenaamde slapende slang in jullie eerste chakra) die wacht op jullie ontvlammen in ascentie. Zijn jullie gereed? Is Gaia gereed? Ga bij jullie zelf naar binnen om jullie antwoord te vinden.

Zegeningen van de Arcturianen.

Er worden door Sue Lie 2 boeken aanbevolen voor als je meer te weten wilt komen over Atlantis, ze zijn in het Engels.

Er is ook een You Tube video. (zie de link)

Vertaald voor: Wakkere Mensen