Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 15 januari 2017

Dagtekst van Zondag 15 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zondag 15 Januari 2017
door Omraam Mikhael Aivanhov

Het goede - de realisatie ervan vergt offers

"Iemand zal zeggen: "Ik wil het goede doen, ik vraag God om mij te begeleiden op de weg van het goede, maar ik val steeds waar het niet mag: waarom laat Hij mij verdwalen? "Natuurlijk, het is God die een fout heeft begaan, hijzelf niet! Maar deze prachtige mens die het goede wil doen, heeft hij zich afgevraagd wat hij echt wil? Hij wil het goede, dat gemakkelijk te realiseren is, het goede dat zijn persoonlijke plannen niet hindert, dat geen bezwaar maakt tegen zijn behoefte aan comfort, plezier, rijkdom, macht en glorie. Hij heeft er geen benul van dat het goede, om gerealiseerd te worden, veel offers vergt. Dus wat kan de Heer aanvangen met een wezen dat zich zo'n oppervlakkige en gemakzuchtige voorstelling maakt van het goede? Hij laat hem gaan en staan waar hij wil.

Iemand die echt een hoog ideaal heeft van rechtvaardigheid, goedheid en edelmoedigheid, en die geen inspanning uit de weg gaat om dichter bij dit ideaal te komen, krijgt innerlijk een aantal raadgevingen over de te volgen weg. Zelfs wanneer hij niet vanaf het begin de juiste weg vindt, zal er iets zijn dat hem verplicht om op tijd te stoppen en rechtsomkeer te maken om zich op het goede pad te begeven."