Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 18 januari 2017

Dagtekst van Woensdag 18 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Woensdag 18 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

De vrees om de goddelijke orde te verstoren is de enige rechtmatige 

"Elke dag brengt natuurlijk dingen mee, waar we ons ongerust over maken. Maar ook al bevind je je in grote moeilijkheden of in een gevaarlijke situatie, span je in om je niet te laten verontrusten. Reageer, verbind je met de goddelijke Voorzienigheid en vraag haar om je licht te zenden. Dankzij dit licht zal je meer inzicht krijgen en je hart en hoofd tot kalmte bewegen. Alleen op die voorwaarde zal je goede oplossingen vinden.

Alle gevaren en hindernissen waarvoor de menselijke ziel zich geplaatst ziet, kunnen in twee woorden samengevat worden: angst en duisternis, en je moet alles in het werk stellen om ze te overwinnen. Er is slechts één rechtmatige en welkome angst die je in jezelf mag toelaten: dat is de vrees om de goddelijke orde te verstoren. Wie bang is voor armoede, mislukkingen, de publieke opinie, wie bang is om te sterven door ziekte of ongeval …, is nog geen discipel. De discipel heeft slechts één angst: een valse noot te zijn in de universele harmonie."