Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 17 januari 2017

Dagtekst van Dinsdag 17 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Dinsdag 17 Januari 2017 door Omraam Mikhael Aivanhov

De lucht voedt het vuur van het leven –


"Heel het mysterie van het leven is vervat in de ademhaling. Maar het leven mag niet verward worden met het feit van te ademen noch met de lucht zelf. Het leven is afkomstig van een element dat boven de aan lucht staat en waarvoor de lucht voedsel is: het vuur. Het leven heeft zijn oorsprong in het vuur, en de lucht heeft enkel als functie dit te onderhouden, want zonder de aanwezigheid van lucht, dooft het vuur. De longen doen niets anders dan het vuur aanwakkeren dat brandt in het hart. De eerste oorzaak van het leven is dus het vuur; en de lucht, dat zijn broer is, onderhoudt het en verlevendigt het. Met de laatste adem dooft het vuur, de laatste zucht smoort het vuur.

En aangezien het de lucht is die het levensvuur onderhoudt, moeten we veel aandacht besteden aan het ademhalingsproces. Het is niet omdat we in staat zijn om te ademen dat alles goed gaat. Zelfs indien ze ademen omdat ze leven, is bij de meeste mensen het proces van de ademhaling verzwakt, belemmerd. Daarom is het nodig dat ze zich oefenen om te leren werken met de lucht, teneinde het leven in zichzelf aan te wakkeren, te zuiveren en te versterken."