Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 19 januari 2017

Bewuste Co-creatie vanuit het Hart Verbonden met de Geest door Drunvalo Melchizedek uit het boek "Leven in het Hart"

Bewuste Co-creatie vanuit het Hart Verbonden met de Geest
door Drunvalo Melchizedek uit het boek "Leven in het Hart"

Creëren vanuit het hart

Vanaf het eerste ogenblik dat mensen zich bewust werden van het feit dat God bestaat, hebben ze God gebeden om een verandering van de buitenwereld, maar het lijkt alsof God niet altijd luistert naar onze gebeden. Waarom is dat? Heb je jezelf wel eens afgevraagd waarom God ons niet geeft waarom we vragen? In de bijbel staat: ‘Bidt en U zal gegeven worden.’ Maar toch lijkt dat niet te gebeuren. Misschien dat het volgende daar een antwoord op kan zijn.

    Laten we het hebben over creatie en creëren. We hebben vaak geleerd, zowel op school als thuis, dat we overgeleverd zijn aan de elementen en de willekeurige gevolgen van de natuurkundige wetten. Als je gelooft dat dit waar is, word je natuurlijk beperkt door deze overtuiging en wordt het jouw werkelijkheid.

    Maar lang geleden dachten de mensen niet op die manier. Ze geloofden in een spirituele kant van de werkelijkheid waar de menselijke geest de werkelijkheid van de buitenwereld door een innerlijke intentie kon veranderen.
   

     In The Isaiah Effect maakt Gregg Braden meldring van het feit dat een archeoloog in 1947, vlak bij de Dode Zee Rollen, een document heeft gevonden dat de Jesaja Rol wordt genoemd. De oude Jesaja Rol beschrijft hoe mensen de macht hebben om de toekomstige mogelijkheden en voorspellingen te beïnvloeden en de wereld rondom hen van binnenuit te veranderen.

    Tegenwoordig denkt men in onze technocultuur dat dit een fantasie is. Maar is dit wel zo? Als we geen invloed kunnen uitoefenen op het heden en de toekomst, dan moet alles wat Jezus tegen ons gezegd heeft niet kloppen. Heeft Jezus geen ongelooflijke prestaties geleverd, zoals de moleculaire vorm van water in die van wijn veranderen? Hij haalde zelfs iemand terug uit de dood! De huidige wetenschap gelooft dat deze verhalen alleen maar verhalen zijn, omdat er in de wetenschap maar weinig bekend is dat deze ideeën kan ondersteunen.

    Jezus zei tegen ons: ‘Ik zeg U, wie in Mij gelooft, de werken die Ik doe, zal hij ook doen, en grotere nog dan deze.’ En wat te zeggen over de nieuwetijdskinderen, die overal op de wereld geboren worden? Zij zijn in staat de dingen te doen die Jezus ook kon doen en de wetenschap heeft dat gedocumenteerd in zeer prestigieuze en populaire tijdschriften als Nature Journal en Omni magazine.

    De wetenschappers weten niet hoe deze kinderen zulke verbazingwekkende paranormale fenomenen kunnen creëren, maar ze registreren wel dat de kinderen dat doen. Dat is een feit. Hoe past de heilige ruimte van het hart in dit alles? Voordat ik dat kan uitleggen, moeten we eerst kijken hoe het verstand een wonder creëert en dat dan vergelijken met hoe de heilige ruimte in het hart dat doet.

Creëren vanuit het verstand

Als je tot God bidt om iets waarvan jij het gevoel hebt dat het nodig is, gebeurt er vaak niets. De The Isaiah Effect maakt het duidelijk waarom dat is. In de oude rollen staat dat ieder wonder begint met aandacht of focus van het verstand – je richt je aandacht op wat je wilt laten gebeuren.

    Laten we zeggen dat je bijvoorbeeld jezelf wilt genezen van een verschrikkelijke ziekte en daarom richt je je gedachten op het genezen van dit specifieke deel van je lichaam. Dat is natuurlijk niet voldoende om echt iets te laten gebeuren, maar het is een belangrijke stap om het genezingsproces te beginnen.

Bewuste Cocreatie vanuit het Hart Verbonden met de Geest

    Na de aandachtvoeg je intentie toe. Om verder te gaan met ons voorbeeld; nadat je je aandacht gevestigd hebt op dat deel van je lichaam dat aangedaan is, heb je de intentie dat de ziekte verdwijnt.

   Dit is echter ook niet genoeg. Er komen nog drie andere dingen bij kijken, anders gebeurt er niets: het mentale lichaam, het emotionele lichaam en het fysieke lichaam.

    Het mentale lichaam, of het verstand, moet zien dat het deel van het lichaam geheeld wordt; het moet het beeld vasthouden dat dat deel van het lichaam volkomen geheeld en gezond is, dat er niets meer mis mee is. Het moet er bovendien zeker van zijn dat de genezing op dat moment plaatsvindt of binnen een bepaald tijdsbestek, afhankelijk van wat voor jou acceptabel is. Kun je een onmiddellijke genezing accepteren of heeft je geloofssysteem meer tijd nodig? Het is essentieel om dit te weten, maar het is nog steeds niet genoeg.

    Vervolgens moet het emotionele lichaam erbij betrokken worden. Je moet de emotie voelen van hoe het is als je volkomen gezond bent, dat je niet meer ziek bent. Je moet die emotie echt voelen en niet met je verstand denken dat je die emotie voelt. Dit is voor veel mensen een lastig stuk, maar zonder dat het emotionele lichaam erbij betrokken is, zal er niets gebeuren.

    En het is nog steeds niet voldoende. Je kunt bidden om genezen te worden; je aandacht kan volledig gericht zijn op de ziekte en je intentie kan zijn dat de ziekte genezen is; je verstand kan weten dat je lichaam genezen is of binnenkort genezen zal zijn; je emotionele lichaam kan  de emotie voelen, bijvoorbeeld vreugde, alsof je lichaam volledig gezond is, zal er niets gebeuren.

    Hoeveel mensen hebben er  niet gebeden, met medenemen van alles wat hiervoor genoemd is, wetend dat het zal gebeuren en nog steeds: niets. Dat komt omdat het laatste deel het evenwicht nog niet gecompleteerd heeft. Dat deel wordt bijna door iedereen vergeten of niet erkend.

    Het laatste deel, het vergeten aspect, is het fysieke lichaam. In ons voorbeeld moet je voelen dat het aangedane deel van je lichaam absoluut normaal en genezen is. Dit betekent niet dat je mentaal een patroon moet voelen of bewust op zoek moet gaan in je lichaam. Dit betekent eerder dat je echt je lichaam voelt reageren. Je voelt geen pijn meer; in plaats daarvan voelt het deel van je lichaam waarop je aandacht gericht is vitaal. Je voelt hoe gezond en mooi je lichaam is. Als deze laatste stap begint waarin je lichaam reageert, zal het wonder altijd geschieden.

     Maar er is nog meer en dat wordt niet genoemd in The Isaiah Effect,  maar Thoth zegt dat als we vanuit het verstand creëren, we beide kanten van onze intentie creëren. Dus als we bijvoorbeeld bidden om vrede, krijgen we zowel vrede als oorlog. Dat is precies wat we momenteel in de wereld zien. Miljoenen, zo niet miljarden mensen bidden om vrede en willen die ook, maar er zijn delen van de wereld waar vrede heerst en delen waar oorlog is, allemaal door elkaar heen. (Op dit moment [2003] vinden er zesenveertig oorlogen plaats.) Laten we deze situatie eens nader bekijken.

Logica versus gevoel en emotie

Het verstand creëert door gedachten te gebruiken en de gedachten volgen elkaar op door gebruik van logica. Wat het verstand ook creëert, je kunt logischerwijze het pad volgen hoe de werkelijkheid van de ene staat naar de andere wordt omgezet. Zelfs als het een wonder is, dan zal het, als je ernaar zoekt, nog een logische volgorde hebben. Maar, zoals ik al heb gezegd, altijd zullen beide kanten van de intentie ontstaan.

    Het hart is echter volkomen anders. Het hart creëert door middel van dromen en beelden en die worden gemanifesteerd door middel van gevoel en emoties. Deze vorm van creëren gebruikt geen logica en hoeft daarom ook niet logisch van de ene staat naar de andere te gaan.

    Als je als voorbeeld bidt om regen, waarbij je je hart gebruikt, kan het meteen beginnen te regenen zelfs als er vlak daarvoor nog geen wolkje te zien was. Het is net als in een droom, waarin je jezelf het ene ogenblik in Italië kan zien en het volgende ogenblik in Canada onder totaal andere omstandigheden. Hoe ging je van Italië naar Canada in een paar seconden? We accepteren natuurlijk dat dit in onze dromen gebeurt, maar we denken dat het onmogelijk is in de 3D-wereld. Misschien hebben we het wel mis?!

Droom een droom van een nieuwe wereld

Een van de laatste delen van de informatie die je nodig hebt om bewust te co-creëren ligt in het empirische besef dat er binnen de heilige ruimte van het hart altijd een directe verbinding is met de 3D-werkelijkheid van sterren en planeten en het doet er niet toe hoe dat bij je binnenkomt. Soms zal deze verbinding zich niet onmiddellijk laten zien, maar als je doorgaat je hart binnen te gaan, zul je hem vinden.

    Dat is erg belangrijk omdat deze verbinding met de sterren en de planeten de dromen van het hart in staat stellen om zich te manifesteren in deze wereld. Zoek de verbinding met deze wereld door middel van de sterren en planeten, voordat je begint met manifesteren vanuit je heilige ruimte in je hart, zodat je de waarheid kent.

    Ik vraag je dus in de heilige ruimte van je hart te gaan en je hart te laten samensmelten met je Mer-Ka-Ba-veld. Begin daar een droom te dromen van een nieuwe gezonde wereld.
    Pas alles wat je weet toe om bewust met God een nieuw lichaam, een nieuw leven en uiteindelijk een nieuwe wereld te creëren. Deze kracht is je geboorterecht en je erfenis, omdat je de zoon of dochter van God bent. Vanuit je innerlijke relatie met God is alles mogelijk.Deze instructies geven je het besef dat je lichaam uit licht betstaat en dat de wereld waarin je leeft uit licht bestaat en dat ze beiden direct verbonden zijn met je bewustzijn. Leven in je hart, omgeven door het energieveld van je Mer-Ka-Ba, leven en creëren vanuit deze heilige plek, dat is de volgende stap naar de uiteindelijke realisatie van wie je werkelijk bent en de start van de vervulling van je heilige doel van het bestaan. Op dit punt zul je je zeker realiseren dat je bezig bent met je verlichtingsproces op weg naar de hemel…  Ik wil afsluiten met de woorden van een oude vriend van ons allemaal:

“You may say I’m a dreamer, but I’m not the only one. Perhaps some day you’ll join us, and the world will live as one.” —John Lennon

by Drunvalo Melchizedek from the book “Living in the Heart”