Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 januari 2017

Ashtar On The Road: Quan Yin: Wij zijn partners in het brengen van Vrede op de Wereld! / 10 januari 2017 / Susan Leland


Quan Yin: 
Wij zijn partners in het brengen van Vrede op de Wereld!
Ashtar On The Road Teleconferentie
10 januari 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Quan Yin en ik groet jullie allen met alle Liefde in mijn wezen. Ik dank jullie, prachtige mensen, omdat jullie hier zijn in dit samenzijn van onze harten. Ik verzeker jullie dat ik alleen Liefde heb en alles wat Liefde omvat en schept voor jullie allen – en in het bijzonder is dit Vrede.

Stel je eens voor, als jullie willen, dat jullie eigen wezens en alles dat vanuit jullie harten straalt en alles dat in jullie harten komt vanuit de Hogere Gebieden komt waar alleen Liefde bestaat – De Gebieden van Licht, zoals wij hen noemen.

Het LiefdesLicht, het Licht van Liefde is zeker de Hoogste Energie in het Universum!

Het heeft de kracht om te zegevieren, niet omdat het oorlog voert, maar omdat het een Vrede brengt die verder gaat dan welk probleem dan ook, welke uitdaging dan ook, zelfs veldslagen waar jullie mee worstelen. Als een lid van de mensheid tot deze Vrede komt, en dan weer een, en dan weer een, wordt dit de zegevierende energie op de planeet!

Ik word meestal gezien als een vriendelijk wezen en ik word als een vrouwelijk wezen gezien. Maar ik ben meer dan dat. Ik heb ook het mannelijke in mij en dat is wat je zou kunnen noemen de “actie” terwijl het vrouwelijke de “emotie” is.


Het mannelijke is de actie, of het denken over wat te doen. In die zin ben ik evenveel strijder als ieder van jullie ooit in welk leven dan ook is geweest. Als zij samenkomen zullen jullie die heerlijke Vrede vinden, die liefhebbende Vrede en zullen jullie de Passie vinden om alles wat in jullie vermogen ligt te doen om deze Vrede te delen, om deze Vrede uit te drukken en anderen aan te moedigen om gemeenschappen van Vrede te stichten en uiteindelijk landen van Vrede!

Zoals Ashtar heeft gezegd* zijn wij hier als partners van jullie en dit is ook precies wat wij doen. Maar wij vragen jullie om zelfs nog meer zaden te planten. Dit is noodzakelijk. Meer verspreiden van de Passie voor Vrede, meer hiervan tonen bij elke uitdrukking die jullie doen en, natuurlijk, ieder van jullie die in zijn eigen geheiligd wezen begint!

De wereld heeft Vrede en vredige samenwerking nodig om verder te kunnen gaan op haar reis. Het is, zoals Ashtar zei*, de Vrede die alle begrip te boven gaat. Betekent dit dat er geen debat kan zijn, geen dialoog? Nee, natuurlijk niet! Ieder kan zijn Passie uitspreken, maar wel met de heersende overeenstemming in het Hoger Bewustzijn dat er vredige manieren van uitdrukking zijn, wat de Passies ook zijn. GEEN OORLOGEN MEER!!!

Geen troepenbewegingen meer naar de slagvelden, geen ontvluchten van de slagvelden meer, met name voor degenen die de minste macht hebben om over elkaar te waken en voor zichzelf te kunnen zorgen – de vrouwen, de kinderen, de ouderen.

Het gaat erom dat allen samenkomen en de Liefde in elkaar herkennen!!!

Het is aan allen om samen te streven naar het bereiken van de perfecte oplossing voor elke samenleving. Dit hoeft niet hetzelfde te zijn als er is bereikt bij de naastgelegen gemeenschap. Er is alleen een samenbinden nodig, een samengaan naar een GEZAMENLIJK DOEL – om aan te komen in Vrede en om deze Vrede te handhaven!

Er zijn velen van jullie die respect hebben en hiervoor al samenwerken vanuit het perspectief van hun menselijke lichamen en vanuit de begeleiding van hun Hoger Dimensionale Zelven en hun geleide-teams. Jullie hebben gehoord dat bijvoorbeeld president Obama wordt verlicht of in constante Eenheid is met El Morya. Jullie hebben allemaal gidsen. Jullie hebben allemaal geascendeerde meesters, engelen en anderen uit de Gebieden van Licht bij jullie. De waarheid daarvan is dat wij allemaal Een zijn in de Verlichte Gebieden en onze Eenheid is zelfs nog meer in ons bewustzijn.

Het maakt dus niet uit wie jullie oproepen, naar wie jullie bidden, met wie jullie mediteren zolang jullie begrijpen dat dit een vredig partnerschap is, een delen van Liefde en Licht om de hele planeet Aarde – erop, erin en erboven en verder – energie te geven. Voel je niet bedreigd, wees niet bang. De Vrede is al aan het zegevieren. Het einde van de weg van al jullie inspanningen, of laat ik zeggen, het einde van de weg van alles waaraan jullie hebben gewerkt – van alles waarvoor jullie hebben gebeden en de oplossingen waarvan jullie al weten, komen naar jullie toe want zij bestaan al.

Het gaat erom hen in de realiteit te brengen voor de hele wereld!!!

Ik vraag jullie dus, Lieve Mensen, om de Vrede vast te houden en daarop verder te bouwen, die te delen met je buren, je omgeving, met de vreemdeling op straat, met de persoon op de wereld wiens verhaal je misschien leest of met het kind dat slachtoffer is van oorlog of honger of ziekten, de oude man of vrouw die geen onderdak meer heeft, de harde werker die niet meer voor zijn familie kan zorgen. Verspreid de Vrede zodat iedereen in staat zal zijn zich daar naar op te tillen en weet dat alles goed is omdat de wereld teruggaat naar die grootse Liefde en dat door het brengen van Vrede in alle harten dit de Grote Liefde en energie zal geven, met alles wat daaruit voortkomt!

Over Liefde gesproken is het aan mij om jullie te vertellen hoeveel er van jullie wordt gehouden en hoeveel al jullie inspanningen worden gewaardeerd. Ik vraag jullie alleen om je nog meer te focussen op partnerschap. Laat ons jullie helpen om je weg makkelijker te maken en nog meer dingen te bereiken, zoals jullie dit zeggen, voor alle anderen op de planeet Aarde.

Ik dank jullie, mijn geliefde familie, omdat jullie hier zijn en je harten openen voor mijn woorden en voor degenen die samen met mij in dit forum spreken.**

Ik nodig jullie uit om ons allen als een gezelschap te zien, in de Vrede die alle Begrip te boven gaat!

En zo is het.

Namaste.

*Link naar Ashtar's boodschap:

**Link naar de opname van het hele programma: Ashtar, Quan Yin, Sekhmet:

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 10, 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.