Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 29 januari 2017

Ashtar On The Road: Ashtar: Blijf Hoog in je Hart en Verlicht de Weg!!! / 24 januari 2017 / Susan Leland


Ashtar:
Blijf Hoog in je Hart en Verlicht de Weg!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
24 januari 2017 / Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Gegroet, geliefde Familie!

Wij zijn hier met zulke grote aantallen dat dit ongelooflijk is – en toch geloofwaardig omdat het WERKELIJK zo is – een gevolg van het feit dat jullie hier op Aarde – erop, erin, eronder, en erboven hebben opgeroepen. Ik zal dit zeggen: Liefde is niet alleen het Antwoord, Liefde BEPAALT DE RICHTING WAAROP DE PLANEET MOMENTEEL GAAT!!!

Ja, er is nog veel activiteit omdat er mensen zijn die gewoon zo zijn geprogrammeerd – zo diep geprogrammeerd – dat zij ervan overtuigd zijn dat zij niet langer de mogelijkheid hebben, of de zelf-gegeven autoriteit, als jullie willen, om over de planeet te heersen. Zij hebben keer op keer bewezen, niet alleen ten opzichte van degenen van jullie die zijn ontwaakt en toekijken, maar ook ten opzichte van degenen die tot hen behoren, dat hen zij veel onenigheid over en in zichzelf voelen.

Zij hebben bewezen dat zij echt niets meer hebben te bieden dan zij voor zichzelf hebben te bieden. Hebzucht is een deel van hun programmering. Zij weten gewoon niet hoe zij op moeten staan en uit hun op angst gebaseerde realiteit kunnen stappen.

MAAR JULLIE WETEN DIT WEL!!! Wij weten het wel!!! En ik ben verheugd om jullie te vertellen dat hun – laten wij het hun “heerschappij van terreur” noemen omdat dit een gepaste naam is, hun heerschappij komt ten einde!

Jullie hebben enkele leiders – en dit bedoel ik wereldwijd en niet alleen in de Verenigde Staten van Amerika – er zijn er onder jullie leiders die nog steeds op de oorlogstrommels willen slaan. Wel, allereerst, gaat er helemaal geen kernoorlog komen! EN TEN TWEEDE, ELKE OORLOG DIE WORDT BEGONNEN ZAL ZO’N BEETJE VAN BINNENUIT IMPLODEREN!!!

Wij gaan jullie niet de exacte details geven van locaties, aantallen en dit soort dingen. Daar zijn twee redenen voor: Een: de veiligheid van degenen die zo hard werken om Vrede op de hele Aarde te brengen en ten tweede: omdat er nog steeds mogelijkheden zijn voor individuele tijdlijnen om te veranderen en naar de Hogere Uitlijning te komen waar jullie zijn of waar jullie naartoe willen gaan.

Vanwege deze redenen geven wij jullie geen details. Wij willen jullie er alleen aan herinneren dat WIJ ALLES GOED IN DE HAND HEBBEN!!! Er is niets dat voor ons verborgen blijft. Er is niets waartoe de donkere hoeden in staat zijn om op de rest van de wereld op kunnen dringen als de rest van de wereld zo duidelijk een andere richting op wil gaan – de richting van Vrede bijvoorbeeld, en Vrijheid voor iedereen, het einde van de afscheiding en de ongelijkheid in alle situaties die het programma waren dat eonenlang heerste, millenniums lang!

Dit zal niet langer de manier van de wereld zijn!

Wij hebben gehoord en wij weten dat er vele verschillende interpretaties zijn. Wij weten dat jullie bijvoorbeeld fabuleuze scheppers zijn en dat jullie een stukje van dit concept hebben genomen over hoe aan Liefde de voorkeur wordt gegeven en hoe jullie die kunnen uitbreiden; jullie zullen met andere methoden en betekenissen komen om dit te bereiken!

Wel, wij zullen jullie de beste, of laten wij zeggen, DE MEEST EFFECTIEVE MANIER GEVEN OM DIT TE BEREIKEN!!! Wij weten dat jullie mensen zijn. Wij weten dat jullie de drie lagere chakra’s hebben en ondanks dat Sananda jullie onlangs leerde om hen naar een Hoger Niveau* te brengen – eerder dan hen uit te schakelen omdat dit niet de manier is om Ascensie te bereiken – kunnen wij begrijpen dat velen van jullie hen nog steeds toestaan om luider te spreken dan jullie Hoog Dimensionale chakra’s, te beginnen met je eigen hart.

Het advies dat ik jullie momenteel kan geven en dat in alles gevolgd kan worden is: FOCUS JE OP EN VANUIT JE HART!!! Dit lijkt heel eenvoudig. Sekhmet zal het daar nog verder met jullie over hebben. Jullie gaan dit leuk vinden!** Maar wat jullie moeten doen is van jezelf houden. Voel je niet schuldig. Veroordeel jezelf niet, zelfs als jullie ergens in een gevangenis zitten en hiernaar luisteren of dit lezen – het is jullie vergeven. Zelfs als jullie het leven van een ander hebben genomen is dit jullie vergeven.

Jullie zijn soldaten geweest op een slagveld en zijn dorpen binnengemarcheerd en hebben de levens van onschuldigen genomen, kinderen bijvoorbeeld, het is jullie vergeven. Dit is helemaal geen oordeel. Het is gewoon zo dat jullie jezelf naar een Hoger niveau van zelfconcept dienden te brengen. Zie jezelf zoals jullie steeds gezien zijn sinds jullie werden geboren, en zoals jullie nu worden gezien. Jullie hebben je rollen gespeeld. Jullie deden waarvoor jullie hier zijn gekomen! En het is aan JULLIE om te bepalen dat jullie jezelf hebben vergeven….. wat jullie ook hebben gedaan. Ik heb moord zojuist als voorbeeld genoemd.

De meesten van jullie hebben in dit leven – in feite jullie allemaal – niemand in dit leven vermoord, maar jullie kunnen dit in andere levens wel hebben gedaan.

Wat jullie ook in jezelf hebben opgeslagen over zelfoordeel, twijfel over jezelf, een lage dunk van jezelf – het zijn scheppingen en boodschappen die jullie zijn gegeven omdat zij hiervoor werden geprogrammeerd – ik heb het over jullie drie lagere chakra’s en met name het gebied van jullie maagstreek.  

Er is niemand – niemand op deze Aarde of nog verder – die de last kan optillen die jullie met je mee dragen – jullie meest diepe emoties en lasten – BEHALVE JULLIE ZELF!!! En dit is de manier om op te staan en uit deze programma’s te gaan en te gaan helpen, niet alleen jezelf, maar de hele wereld!

Wij weten dat er nog steeds vele van de D’s zijn die rondstromen en wij hebben het nu over als depressie, wantrouwen en desillusies. Wel, ja, dit zijn de 3D-programma’s en al die andere dingen – als jullie daarin meegaan, als jullie doorgaan met toestaan hen in je wezen te zijn. Wat ik dus zeg, lieve mensen, en ieder ander van jullie, jullie hoeven er niet op te wachten totdat een ander jullie optilt. Ik en jullie gidsen zijn hier om jullie te helpen maar het is aan jullie om te zeggen: “Goed, ik ben er klaar voor! Ik wil in mijn Hogere Chakra’s leven waar alleen Liefde is, Vrede, Overvloed en Vreugde en alle andere dingen die jullie als individuen verlangen en als collectief bewustzijn van de planeet Aarde!

Als jullie dit alleen maar zouden doen, ieder van jullie voor jezelf, is het niet zo moeilijk, niet zo ontmoedigend. Het is zeker veel beter om dit te doen dan stil te blijven zitten en te wachten totdat de hele wereld dit zal bereiken.

En elk en ieder van jullie die omhoog gaat  - zelfs als jullie daar niet permanent kunnen blijven – ELK VAN JULLIE DIE OMHOOG WIL GAAN NAAR DE HOGERE NIVEAUS VAN ZIJN TOONT OOK DE WEG AAN ANDEREN!!!

Wij zijn hier dus om jullie partners te zijn. Wij hebben heel veel acties achter de schermen, zoveel dat jullie hen niet eens zouden kunnen tellen. HET GAAT EROM DAT JULLIE WETEN DAT HET NU JULLIE TIJD IS OM TE STRALEN!!! En daarin, lieve mensen, zijn wij samen op weg! Doe je Licht van Liefde dus aan en straal hen verder, en wees de heldere mensen, de Stralenden, de Goddelijke Wezens waarvoor jullie hier kwamen om dit in al jullie manieren van leven en in jullie uitdrukkingen te zijn terwijl jullie je hier in een menselijk lichaam bevinden!

Jullie hebben nog nooit een mogelijkheid zoals deze gehad en ik verzeker jullie dat de veranderingen waarop jullie hebben gewacht, er nu zijn! Haal hen binnen! Schep visies van hoge trillingen en deel hen ook met de hele wereld. EN HEB VREUGDE!!! Hoe het beeld er ook uit mag zien, hoe jullie je ook mogen voelen over jullie regering of over welke instelling dan ook. DANK ALLE BETROKKENEN!!! Begin met jezelf en ga van daaruit verder en dank alle betrokkenen voor het tonen wat er veranderd dient te worden. Geef het jullie je hulp vanuit je hart en weet dat jullie deel uitmaken van degenen die voor de veranderingen zorgen voor iedereen op de planeet Aarde, erin, erop, erboven en eronder!

Jullie zouden geen betere tijd uitgekozen kunnen hebben! Het maakt niet uit hoe oud je bent, het maakt niet uit in welk land je leeft, welke huidskleur je hebt of wat je spiritueel geloof is – zolang jullie maar weten dat Liefde, Ware Liefde, Onvoorwaardelijke, Hoog Vibrationele, Hoge Chakra-liefde, het antwoord is!

Breng het in jezelf, open je harten hiervoor en deel het. Dit, lieve mensen, is hoe jullie met ons werken om onze missie te volbrengen!

Wij danken en eren jullie omdat jullie hier waren om partners van ons te zijn, jullie Broeders en Zusters die van de sterren naar jullie toe zijn gekomen van de sterren en vanuit het hele Universum!

En zo is het

Saluut.

*   http://www.ashtarontheroad.com/sanandas-lovelight-mp3.html

** (Stay tuned for Sekhmet's Meditation mp3.  Meanwhile here's the link to the recording of the entire call):
https://www.freeconferencecallhd.com/playback2/?n=RYHyA/dBK2f

Transcription by Marta.

Given through Susan Leland, January 24, 2017. www.AshtarontheRoad.com
© Ashtar On The Road Publications 2004-2017. All rights reserved; however, this is a gift to all of us and it may be distributed freely on condition that all accreditation is acknowledged and that no part is altered or deleted.