Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


maandag 2 januari 2017

Aartsengel Michael 2017 : Nieuwe Aanvangen en het Jaar van de Heilige Aarde / 31 December 2017 / Celia Fenn

Aartsengel Michael
2017 : Nieuwe Aanvangen en het Jaar van de Heilige Aarde
31 December 2017 / Celia Fenn

Welkom naar 2017! Welkom naar een Nieuwe Aanvang!
Welkom naar de Heilige Aarde!

Geliefde Familie, terwijl jullie voorwaarts gaan in/naar dit Nieuwe Jaar van 2017, zouden wij jullie allemaal willen verwelkomen naar een Nieuwe Aanvang, een Nieuwe Tijdcyclus en een zeer speciale tijd voor de Planeet. Dit zal het jaar zijn wanneer de “Heilige Aarde” energie meer gemanifesteerd zal worden, en wanneer diegenen die ontwaakt zijn en met het Hogere Bewustzijn leven hun Creativiteit en Intentie druk bezig zullen houden met het vieren van de Heilige natuur van het Leven en de Heilige Aarde zelf.

In deze tijdsperiode, sinds het Leeuwenpoort Portaal in Augustus, heeft de Aarde een belangrijke “Tijdlijn Verschuiving” gemaakt, welke enorme golven en tumultueuze verschuivingen veroorzaakt heeft in de laatste paar maanden. Dit werd gedaan om de Aarde en de Mensheid uit te lijnen met het pad dat zal leiden naar de vernieuwing van de Aarde en het herstel van de Heilige Paden op de Planeet.

Hoe kan dit zijn? Mogen jullie je afvragen, terwijl jullie om je heen kijken en chaos en veranderingen zien die niet in het belang van het grotere goede schijnen te zijn. Niettemin, vragen wij aan jullie om te weten dat dit de weg voorwaarts is die alle Diamanten Hart Strijders en de Regenboog Aarde Strijders toe zullen staan om op te staan en te staan voor het hoogste goede van de Aarde en de Mensheid, en alle Wezens die op de Aarde leven.

In deze Nieuwe Tijdcyclus, die nu begint, zal dit pad jullie voorwaarts brengen naar een zuivere en opnieuw geboren Aarde. Maar, dit zal niet gebeuren zonder jullie inspanningen om te manifesteren en te creëren. Nu is de tijd waar jullie voor geboren werden, nu is de tijd wanneer jullie je met jullie Ziel en Spirit, en met jullie diepe Passie voor het Leven moeten verbinden, en jullie intenties instellen en het soort van Aarde creëren dat jullie wensen.

Wij vragen dat jullie dit op een Heilige Manier doen. Niet met geweld en agressie, maar met daadkracht en kracht en altijd met Spirit te lopen. Herinner je dat in de laatste Tijdcyclus jullie getraind waren om Strijders van het Hart te zijn. Nu in deze Tijdcyclus die jullie zullen creëren, zullen jullie Strijders en Creatieve kunstenaars van het Diamanten Hart zijn. Jullie zullen de Energie Handtekening van het Diamanten Ster Vuur dragen en uitsturen, en waar het ook is dat je bent, zal deze krachtige energie diens transformerende werk doen.

Geliefden, onderschat de transformerende kracht van de ontwaakte aanwezigheid en van het Diamanten Vuur niet. Wanneer je uitgelijnd bent met je Hart en Ziel en je de Diamanten Codes in je Lichtlichaam en energiegebied draagt, dan ben je een krachtige energie voor verandering en transformatie, eenvoudig door je Energie Handtekening toe te staan om zich “in te prenten” op je omgeving.

De Energie Handtekening: Heilige Zelf, Heilige Ruimte, Heilige Aarde
Als wij in/naar de Nieuwe Aanvang verhuizen, en als wij het de Grote Reset (het opnieuw instellen) noemen, laat ons de natuur van de Energie Handtekening die gedragen wordt door ontwaakte en Bewuste Wezens een klein beetje in overweging nemen.

Deze Energie Handtekening begint met het werk dat jullie binnenin jullie zelf gedaan hebben in de afgelopen 9 jarige cyclus. Jullie hebben geleerd je binnenin te focussen en de Goddelijke Essentie en de Goddelijke Creatieve Kracht te vinden die binnenin elkeen van jullie leven. Terwijl jullie gewerkt hebben om Ziel en Spirit te belichamen, hebben jullie ontdekt dat echte Vrede binnenin jullie leeft, en niet buiten jullie. En aldus hebben jullie eraan gewerkt om je te verbinden met die diepe vrede van de Ziel, en aan het identificeren van het schaduw-zelf dat jullie terug zou kunnen houden. En aldus zijn jullie gearriveerd bij het punt waar het Licht binnenin jullie hart, Ziel en Lichaam zo krachtig is, dat jullie een Zender/Doorgever zijn voor het Goddelijke Licht.

Dit continuüm van Spirit, Ziel en Lichaam is zeer krachtig wanneer je bidt, ofwel alleen of in groepen, wanneer je mediteert en wanneer je een Heilige Ceremonie voor de Aarde doet.

Dus, vragen wij aan jullie om te begrijpen dat als een op zichzelf staand Wezen, jullie dus krachtig zijn wanneer jullie het Diamanten Licht vasthouden en uitzenden. Jullie creëren een Kwantum Energiegebied dat van zo een hoge frequentie is, dat het het energiegebied om jullie heen beïnvloedt en verandert. Jullie hoeven niets te doen, anders dan te verzekeren dat jullie deze frequentie in jullie Hart en Lichtlichaam vasthouden. Door een proces van eenvoudige resonantie, zullen jullie het energiegebied om jullie heen verheffen.

Niettemin, zal het noodzakelijk zijn in dit aankomende jaar, om er ook aan te denken, dat zelfs als een op zichzelf staand persoon je ook jouw omgeving kunt verschuiven door intentie, focus en inspanning. Je omgeving is een reflectie van jou, en wordt door jou gecreëerd. Als je het gevoel hebt dat jouw omgeving chaotisch en laag van frequentie is, werk er dan aan om het te veranderen waar je kunt. Creëer orde en harmonie en de frequentie van Schoonheid. Ja, dit zal focus en inspanning en energie nodig zijn, maar dit is hoe je Heilige Ruimte creëert.

Begin met een klein gebied, creëer misschien een altaar. Creëer dan misschien een enkele kamer die een Heilige Ruimte is. En creëer dan misschien je volledig levensgebied als een Heilige Ruimte. Terwijl je dit doet, signaleer jij naar de Aarde en naar anderen dat je gereed bent om je omgeving, je gemeenschap en de Aarde zelf in/naar Heilige Ruimte te transformeren.

In de loop van deze Nieuwe Tijdcyclus, zullen velen van jullie samenkomen met jullie Zielfamilie en Zielgroepen om bijeen te komen om meditaties en Heilige Ceremonieën te doen, die de energie zullen genereren voor het opnieuw vestigen van het heilige Aarde Bewustzijn in jullie Wereld.

Wat verloren was zal gevonden en opnieuw gevestigd worden. Het Bewustzijn van de Heilige Aarde zal  samen met jullie, met jullie groepen en gemeenschappen beginnen, en met het Heilige werk en de Ceremonieën die jullie doen.

Laat 2017 de tijd zijn wanneer jullie je Diamanten Energie Handtekening “aansteken” en bijeenkomen in groepen om Heilige Ceremoniën uit te voeren en Heilige Ruimte te creëren. De Aarde is gereed om deze nieuwe energieën te verankeren in Haar eigen Reis terug naar Heilige Ruimte.

Heilige Authentieke Zelf: Wie Ben Ik in deze Nieuwe Cyclus
Velen van jullie hebben recentelijk geleefd met een gevoel dat jullie niet langer in deze plaats “thuis hoorden”, en dat jullie moe en verveeld waren met het leven in het oude 3D matrixtype. Wel, nu is de tijd om de uitdaging van het Nieuwe te accepteren en te beginnen om een leven te creëren die waarlijk tot uitdrukking brengt wie jullie zijn op een authentieke manier.

Om dit te doen, Geliefden, zullen jullie jezelf moeten kennen, en zullen jullie moeten weten wie jullie zijn op een zeer diep niveau.

Wie jullie zijn … buiten de economische matrix van socialisatie en werk? Zijn jullie eenvoudig een “eenheid” die werkt, leeft en zich voortplant, of is er een diepere en meer ziel-gebaseerde betekenis aan je leven op Aarde? Heb je een ‘Ziel Missie’ en zo ja, wat zou het zijn?

Herinner jij je dat je een Galactisch Wezen bent, een Wezen van Licht en energie en dat de Sterren je Thuis zijn? Herinner jij je dat je ervoor koos om hier te zijn, en dat je een doel had voor hier op de Aarde in deze tijd te willen zijn?

Ieder levend wezen dat op de Aarde incarneert, komt met een verlangen om te groeien, om te ontwikkelen en om diens Ziel Energie of “Ziel Handtekening” op een nieuwe manier tot uitdrukking te brengen. Maar, Geliefden, om je te verbinden met wat dat zou zijn, vereist het dat je “de sluier optilt” zogezegd, en je verbindt met de creatieve energie van je Ziel.

Hier zal je ontdekken dat je een Wezen van Licht en Spirit bent, en dat je oneindig bent. Je zult ontdekken dat je “essentie” Licht is, Mededogen en Creativiteit, en dat je verlangen in deze incarnatie is om tot bloei te komen, overvloed te ervaren en om in overeenstemming met het sjabloon voor manifestatie van je Ziel te creëren.

Om deze plaats van pure Creatieve Essentie te bereiken, is om “jezelf te kennen” en om in staat te zijn om je authentieke ziel essentie tot uitdrukking te brengen.
Ongeacht wat er “daarbuiten” in de lagere frequenties van de ervaring ook gebeurt, zal je verankerd en gecentreerd blijven in je eigen Hogere Bewustzijn van Liefde, Mededogen en Vrede.

Je zult begrijpen dat je geïncarneerde “Heilige Ruimte” in een Menselijk Lichaam bent, en dat je aan deze Heilige Energie kunt onttrekken om in Goddelijke Goedgunstigheid te leven. Wij zouden Goddelijke Goedgunstigheid willen definiëren als een diep gevoel van Verbinding met het Goddelijke Hart en een gevoel van voortdurend en doorlopend welzijn. Wetende dat Jij Liefde bent en dat Jij te allen tijde Geliefd bent!

Dus, Geliefden, terwijl jullie 2017 en deze Nieuwe Aanvang binnengaan, wensen wij jullie allemaal Creatieve Vreugde, Overvloedige Manifestatie en Diamanten Licht op jullie Heilige Pad op de Heilige Aarde.

De Heilige Aarde Kalender 2017

1 Januari:  De Nieuwe Aanvang. De aanvang van een nieuwe cyclus van 9 jaren dat uitgewerkt wordt in 2026.

11 Februari: Ringvormige Maansverduistering.

26 Februari: Ringvormige Zonsverduistering.

20 Maart:  Equinox

21 Juni:  Zonnewende.

26 Juli: Planetaire Nieuwe Jaar

7 Augustus: Gedeeltelijke Maansverduistering

8 Augustus: 8/8 Leeuwenpoort Portaal

21 Augustus: Volledige Zonsverduistering

22 September: Equinox

11 November: 11/11 Portaal

21 December: Zonnewende

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
© 2006-2017 Celia Fenn and Starchild Global http://www.starchildglobal.com - You are free to copy, distribute, display, and perform the work under the following conditions: You must give the author credit, you may not use this for commercial purposes, and you may not alter, transform or build upon this work. For any reuse or distribution, you must make clear to others the license terms of this work. Any of these conditions can be waived if you get permission from the copyright holder. Any other purpose of use must be granted permission by author.