Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


vrijdag 20 januari 2017

2017: NIEUW LEIDERSCHAP / 18 januari 2017 / Door Fran Tielemans

2017: NIEUW LEIDERSCHAP
18 januari 2017 /Door Fran Tielemans

Dat er deze dagen zoveel aandacht gaat naar het voorbije leiderschap van Obama en het komende leiderschap van Trump, is niet alleen te wijten aan het feit dat de USA nog altijd de meest invloedrijke natie in de wereld is (wat in de States gebeurt op vlak van politiek of muziek of economie of spiritualiteit of ecologie wordt nog altijd over heel de wereld besproken en gevolgd – daar bevindt zich momenteel ook nog altijd de meeste voorlopers-energie). Het is ook te wijten aan de 10/1-trilling van dit jaar, en het opstarten van een heel nieuwe fase op deze planeet.

Dit jaar zullen mensen zich een heel stuk bewuster gaan worden over ‘hun leiders’, of dat nu in de politiek is, in de maatschappij, in spirituele middens of in het gewone leven. En dat is ook nodig. De komende decennia evolueren we steeds meer van een autoritair leiderschap naar een gedeeld leiderschap, omdat we allen steeds meer bewust worden van het feit dat we zelf (zoals die wijze leraar Jezus het ooit zei) het koninkrijk in ons eigen hart dragen, dat we koning(-in) zijn van ons eigen leven. Niet van anderen, maar van ons zélf. Zélf-soevereiniteit. En dat soort denken gaat zich steeds meer vermenigvuldigen en versterken de komende tientallen jaren, wat vele gevolgen zal hebben.


Zo zei prof. J. Segers van de Universiteit Antwerpen dat ‘de leider van morgen zijn/haar macht deelt, zichzelf wegcijfert, en regelmatig op de yoga-mat staat’. Hij zegt ook dat een ‘nieuwe leider’ momenten inbouwt waarop hij/zij bewust nadenkt over wat macht en zijn/haar positie met zich doet, en hoe hij/zij de effecten ervan kan verminderen en minder snel in de val van de hoogmoed zal trappen. ‘Een goed leider kan ook zichzelf wegcijferen voor het grotere plaatje’. ‘Wat men nu wil zien en voelen in leiders is authenticiteit, en één van de hoofdregels van het nieuwe gedeeld leiderschap is ‘Keep your ego in check’…Zeer zinnige dingen zegt deze prof, die bijlange niet alleen gelden voor de politiek, maar zoals hierboven aangegeven voor alle geledingen van de maatschappij, ook in ons eigen leven, ook in spirituele middens.

Charisma is immers niet hetzelfde als leiderschap. Iemand kan heel charismatisch zijn, heel veel mensen ‘aantrekken’, maar wanneer dat charisma ten dienste staat van het ego, van aanzien, van macht en geld, dan is dat geen leiderschap. Een ware leider gebruikt zijn charisma om te werken voor het hoogste goed, en dat kan best zijn dat hij/zij mensen op het eerste zicht zal ontgoochelen. Want een ware leider is niet bang verandering te creëren, en daarmee creëer je onrust bij zovelen die liever leven in oude vertrouwde situaties, ook al zijn die niet echt oké. Populariteit is dus niet altijd synoniem met ‘hoger afgelijnd’ leiderschap, en daarom is het nodig dat we allen de rest van ons leven dat innerlijke onderscheidingsvermogen zo hard nodig hebben, zodat we de juiste leiders kiezen die ons waarlijk verder helpen gaan, die beslissingen durven nemen die misschien niet op korte termijn, maar op lange termijn het goede en het juiste zijn. Kijken vanuit het hart, verbonden met de ziel, en dwars doorheen alle uiterlijk vertoon.

Wat er vrijdag 20/1 in de States sterk wordt geactiveerd, is net dat transformatief leiderschap, de chaos vooraleer er weer harmonie kan gecreëerd worden. Er kan echter maar harmonie gecreëerd worden wanneer de meerderheid van de bevolking innerlijk ziet en voelt dat die nodig is, en wanneer men met het hart durft kijken dat verbonden is met het verstand, goed geaard. We krijgen de leiders die we verdienen, en eens gekozen, moet de rit tot het einde worden uitgezeten, zodat alle aspecten die we voordien nog niet zagen, duidelijk worden, zodat we andere keuzes kunnen maken. Obama was een eerste duidelijke activatie van transformatie in leiderschap. Hij toonde een heel ander beeld van wat een president kan zijn, met ware empathie, emoties (die hij ofwel toonde, of die je intuïtief kon waarnemen indien je met je hart keek), intelligentie en een hogere aflijning. Toch kon ook hij de enorme verwachtingen niet inlossen, omdat hij nog voor een groot stuk onbeweeglijk werd gemaakt door een congres en talrijke lobbygroepen die zorgden voor een status quo.

We kunnen dus best gewoon kijken als een waarnemer de komende jaren, vanop een grote innerlijke afstand. We kunnen ons absoluut heel vaak ergeren aan of ons verontwaardigd voelen om wat we zullen zien, maar we kunnen beter onze verantwoordelijkheid als wereldburgers opnemen door vaak te vragen dat de hoogste goddelijke inzichten hem worden getoond over wat het hoogste goed is op elk moment. Of er vier jaar zullen nodig zijn met deze president in de hoofdrol, is de vraag – mensen leren hun lessen tegenwoordig in snel-tempo, we zullen zien…

Intussen, absoluut een eeuwig: keep the faith.

Fran