zondag 31 december 2017

Ashtar / James McConnell / 26 november 2017

Ashtar
James McConnell
26 november 2017
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

IK BEN Ashtar.

Deze tijden waarin wij samen kunnen zijn, zijn vervullende tijden. Niet alleen voor ons maar voor degenen van jullie die wachten op de vele veranderingen die eraan komen en waarvan sommige hier al zijn.

Maar zoals altijd waarschuwen wij jullie om niet alleen naar de toekomst te kijken maar om in het Nu te blijven, in het huidige moment. Dit is alles wat jullie hebben. Jullie hebben alleen het Nu. Het verleden zal in vele opzichten snel vergeten zijn. De toekomst is nog niet geschreven. Maar elk moment van jullie leven zijn jullie het verhaal aan het schrijven dat eraan zit te komen.

En weet dit: als alles om jullie heen begint te verbrokkelen, als alles wat jullie kennen op vele manieren uit elkaar begint te vallen – is dit niet om angst te verspreiden, zeker niet, omdat wij dit nooit zullen doen. Het is om jullie te laten weten dat het paradigma waaraan jullie gewend zijn geraakt en dat jullie begrijpen, een illusionaire wereld is die ineen valt.

Elke dag gaat hij een beetje meer naar beneden totdat jullie op een ochtend zullen ontwaken en het paradigma dat jullie zo lang hebben gekend zich in jullie achteruitkijkspiegel bevindt en steeds meer zal worden vergeten omdat jullie door de transitie zijn gegaan, door het ascensie-proces.


Lichtwerker zijn in de wereld / Pamela channelt Jeshua / 28 december 2017

Lichtwerker zijn in de wereld
Pamela channelt Jeshua
28 december 2017 

Lieve mensen,

Ik ben Jeshua. Ik ben jullie broer en reik jullie mijn armen. Ik houd jullie vast. In deze tijd valt het jullie soms zwaar te geloven in mij en wat ik vertegenwoordig: het Christuslicht op aarde. Jullie zijn degenen in deze tijd die dit licht in jezelf wekken, totdat het als een fontein uit jullie voort sproeit en zich vermeerdert op aarde. Velen zullen jullie volgen. Dit is de tijd van de wedergeboorte van Christus, die grote omvattende energie waarvan ik één deel, één aspect vertegenwoordigde, in mijn leven op aarde. Ik ben niet dé Christus, ik was vertegenwoordiger van de Christus energie; dit is een veel grotere energie dan één persoon kan bevatten.

Dit is een tijd van voleinding, van een cyclus die rond komt. Ik wil jullie meenemen naar het begin van jullie betrokkenheid bij de aarde. Op dit moment zijn jullie hier aanwezig als mensen van vlees en bloed. Jullie zijn geïncarneerd in mensenlichamen, hebben de gestalte aangenomen van de mens. Dit was niet altijd zo.

Helemaal in het begin van jullie reis met en door de aarde heen, waren jullie engelen van licht, nog niet geïncarneerd in een materiële vorm, van een heel hoge en fijne vibratie. Jullie werden uitgenodigd deel te nemen aan het avontuur, aan het scheppingsproces dat op aarde vorm zou krijgen.

Jullie bevonden je toen in een heel etherische sfeer van zijn, een dimensie waarin je je sterk verbonden voelde met elkaar en je één voelde met het grote geheel. Stel je dit maar eens voor, misschien zie je er kleuren bij of krijg je het gevoel van een hoge en fijne vibratie waarin je moeiteloos met elkaar communiceert, omdat je geest transparant en vloeiend is en openstaat voor de energieën om je heen. En bij de anderen om je heen is dit net zo, zodat je gezamenlijk een netwerk vormt, een geheel van energieën waarin jij en je gelijkgestemden met elkaar vervlochten zijn als de draden van een wandkleed.

Rust is de kracht van morgen. / 30/12/17 / Luc van Ewijk

Rust is de kracht van morgen.
30/12/17 / Luc van Ewijk

Bezig zijn. Het is niet alleen het werk. Wat belangrijk is voor je creaties. Ook de rust is belangrijk.

Neem je rust voor jezelf. Waarom rust? Omdat we niet altijd bezig hoeven te zijn. Af en toe lekker lui is gezond.

Omdat je dan zeeën van tijd hebt. Om ideeën toe te laten. En inzichten te ontvangen.

Ook om te ontspannen. Want genieten hoort ook bij het leven. Je spaart energie op. Zodat je een vliegende start maakt.

Zodra je weer begint. Aan je creaties.


VAN 'IK' NAAR 'WIJ' / Geplaatst 31 december 2017/ Trienke Minkema

VAN 'IK' NAAR 'WIJ'
Geplaatst 31 december 2017/ Trienke Minkema


De overgang van zonnevlecht naar hart.

De sporen van het trappen op uw hart zijn duidelijk zichtbaar voor hen die innerlijk kunnen schouwen.

Onderzoek altijd eerst uzelf of uw reacties op mensen voortkomen uit eigen onverwerkte emoties, danwel als actief rechtvaardig handelen vanuit uw hart worden gegeven. Onverwerkte emoties kunnen nog als herinneringen in u aanwezig zijn en opgeslagen liggen in uw zonnevlecht, zonder dat u zich daarvan bewust hoeft te zijn. Het ego vergeet niets en wil ook niets vergeten.

Zaken zoals: miskenning, angst, schuld, schaamte en twijfel hebben altijd als voedsel voor het ego gediend. Hoe zou u zich voelen als u opeens voeding werd onthouden? Het is een lange weg voordat het ego zich kan overgeven aan de leiding vanuit het hart. Heel veel angsten zullen moeten worden losgelaten. Kijk altijd eerst naar uzelf, want naast de stoffelijke vervuiling op aarde doet ook een geestelijke vervuiling achter de schermen in stilte zijn vernietigende werk. Dit gebeurt in de vorm van oordelen en roddelen over de ander.

De Arcturiaanse Raad: De Meest Belangrijke Vraag 30 December 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad:
De Meest Belangrijke Vraag

30  December 2017 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Vroeger of later, gaan jullie vinden dat er slechts één vraag is die het ooit waard is om gesteld te worden. Die vraag is, “Wat is de manier waarop ik de Liefde kan zijn waarvan ik weet dat ik het waarlijk ben in dit moment?” Wanneer je wat voor andere vraag dan die vraag stelt, is het om een doel van het ego te dienen, en komt het voort vanuit het verstand.

Hoe je het beste op kunt komen dagen in het leven als de Liefde die je waarlijk bent, plaatst jou in de eerste plaats in uitlijning met je doel voor incarnatie. De kans om jezelf te kennen zoals je waarlijk bent terwijl deze illusie van afgescheidenheid gehandhaafd wordt en dat je een fysiek lichaam hebt, dat is waar het allemaal om draait. Er is niets dat meer bevredigend is.

Er is niets meer dat gedaan moet worden. En als jij je hart en de begeleiding volgt die je vanuit je hart ontvangt, zal aan jou altijd het antwoord op die vraag getoond worden. Soms zal je volledig voorbijgaan aan je verstand om bij de conclusie aan te komen die de meest belangrijke vraag beantwoord die je ooit zou kunnen stellen.

Dus als je de dingen niet met je verstand regelt, hoe kan je dan weten dat je op het juiste spoor zit? Je weet het door hoe jij je voelt. Je weet het omdat je volledige lichaam jou vertelt of het voor jou zeer geschikt is om in een specifieke richting te gaan. Wanneer je alle andere vragen loslaat die jij jezelf gesteld hebt, is het behoorlijk bevrijdend. Het is enorm simpel en gemakkelijker voor jou om gewoon naar Liefde te kijken het antwoord te zijn.

Ongeacht wat de situatie ook is, er is altijd een liefdevol antwoord, zelfs als dat liefdevolle antwoord aan jou laat zien dat jij de Liefde bent en aan jezelf die Liefde geeft. Je zult altijd weten wat te doen wanneer je die vraag stelt en wanneer je voor het antwoord in je hart kijkt. Het in twijfel trekken doet zich alleen in het verstand voor. Dus wanneer jij je buikgevoel en je hart volgt, geef jij je verstand een zeer-benodigde rust en sta jij jezelf toe om dat ultieme doel te vervullen.

Jullie zijn Bron Energie Wezens, en Liefde is waar jullie uit samengesteld zijn. Wanneer jullie je met die waarheid en dat weten van de Liefde die jullie zijn uitlijnen, komt al het andere om je heen samen om jou met je liefdevolle inspanningen te ondersteunen.

Wij zijn de Arcturiaanse Raad, en wij hebben genoten van ons met jullie te verbinden.”

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Copyright © 2017. All Rights Reserved - http://danielscranton.com/


Een Schrijven van de Schepper /30 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 December  2017 / door Jennifer Farley,
Blijf Trouw


Tijdens deze enorme verandering is het erg belangrijk dat je trouw blijft aan jezelf.
Transparantie, vertrouwen in zichzelf en vertrouwen in Het Universum
zullen de sleutel zijn om vooruit te komen.
Jezelf presenteren als iets / iemand anders dan wie / wat je werkelijk bent,
zal de groei en voorwaartse beweging verhinderen
die nodig is tijdens deze monumentale tijd.
Er is geen ruimte voor 'valse reclame'.
Terwijl je omhelst wie je werkelijk bent op een bepaald moment,
geef je Het Universum een kans om jou oneindige opties,
keuzes en kansen aan te bieden.
Blijf trouw, liefste; er is er maar één van jou en je bent geliefd!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


zaterdag 30 december 2017

Interview met Cobra, 23 december 2017, / door ‘We Love Mass Meditation’ / 30 December 2017Interview met Cobra, 23 december 2017, door ‘We Love Mass Meditation’
30 December 2017

Wij wensen iedereen een jaar vol Licht!

Zoals Cobra in zijn slotopmerking zegt: “ Ik zou zeggen dat dit een kern moment is in de menselijke geschiedenis en het is het hoogste doel voor iedereen om zijn missies te ontdekken. Ontdek je missies, voer je missies uit en veranker het Licht zoveel als mogelijk is, want het Licht kan een verschil maken in de wereld.”

Cobra heeft op zijn blog een link gezet naar een groepshealing sessie (‘remote’ – op afstand) t.g.v. het nieuwe jaar; ik zal deze informatie vertalen en op eventnl plaatsen, dus hou het even in de gaten. De eerste vindt plaats op 31-12-2017 om 22pm in Taipei, wat overeen komt met 15.00 uur NL tijd op de 31e.

M.b.t. het Interview

Meester Kuthumi De Volgende Periode van Ascentie 29 December 2017 / Natalie Glasson

Meester Kuthumi:
De Volgende Periode van Ascentie
29 December 2017 / Natalie Glasson
Welkom naar een nieuwe energiecyclus en leven! Jullie zijn levende wezens en energie, hetgeen onophoudelijk aan het transformeren is. Je blijft nooit hetzelfde, je bent je altijd aan het ontwikkelen en jezelf aan het afstemmen met de Schepper binnenin je, zelfs als jij je afstandelijk voelt van het Goddelijke. Het is vanwege jullie onophoudelijke transformatie dat jullie één van de meest prachtige aspecten van de Aarde zijn. De Mensheid is zo wonderbaarlijk om te observeren, de paden die velen kiezen te nemen kunnen uitdagend zijn en toch is de schoonheid die tevoorschijn komt van binnenuit iedere ziel adembenemend. Het is tijdens het huidige stadium van Ascentie dat ik, Meester Kuthumi en alle Geascendeerde Meesters, genieten in het delen en tot uitdrukking brengen van onze dankbaarheid aan de Mensheid met onze diepste Liefde en toewijding voor iedereen. Ontvang alsjeblieft onze energie, en terwijl jullie dat doen laat ons jullie aldus aanmoedigen om jullie innerlijke pracht te herkennen.
De Pracht
Neem een moment om je de pracht voor te stellen, hoe zou jouw pracht tevoorschijn komen? Stel je jouw pracht voor als de helderste vonk van Licht binnenin je. Observeer de Lichtvonk terwijl het uitbreidt en herken hoe jouw pracht je volledige wezen beïnvloedt en transformeert, zelfs je gedachten, emoties en handelingen. Je verbindt je met het meest verbazingwekkende, ontzagwekkende aspect van  jezelf, je verbindt je met de schittering en luister van de Schepper.

Montague Keen: 17 december 2017 / Veronica Keen

Montague Keen:

17 december 2017 / Veronica Keen


Wat was het voor jou een vreugde om gisteravond de vrouw in Canada alles te horen bevestigen dat ik jou sinds mijn heengaan over Ierland heb verteld. Ze heeft het allemaal op schrift gesteld. Ze zal het in de komende paar dagen vrijgeven. Het zal de uitbuiting door het Vaticaan en hun plannen blootleggen. Ieder mens op Aarde is slachtoffer geworden van de controle door het Vaticaan, ongeacht zijn/haar religieuze geloof of nationaliteit. Het leven op Aarde is nooit bedoeld geweest om een overlevingsstrijd te zijn. De Jezuïeten en Zionisten hebben op jullie lijden gefloreerd. Ze hebben erop toe gezien dat GM-voedsel werd geproduceerd. Monsanto is van hen. Met water, lucht en alles dat de mensheid nodig heeft om te kunnen overleven, werd geknoeid. Ze bezitten alle farmaceutische bedrijven. Ik kan jullie verzekeren dat hun medicijnen niet zijn bedacht om te genezen, maar enkel om jullie langzaam om te brengen.

Wanneer jullie je bewust uit hun controlesysteem terugtrekken doe dan alsjeblieft de Revocaties en neem de controle over je leven terug in eigen hand. Dan zullen jullie de vrijheid voelen die dit in je leven teweegbrengt. Vrijheid om te zijn wie je bent, te ontdekken wie je bent en wat je rol in deze incarnatie is. Reken erop dat eenieder van jullie een rol te spelen heeft, ongeacht welke dat zou kunnen zijn. Jullie zijn allemaal deel van het geheel. Dit is één van de redenen waarom alle verdeeldheid aan jullie werd opgedrongen; religie, ras, nationaliteit, etc. Verdeel en heers is een Jezuïtische doelstelling. Het heeft voor hen goed gewerkt, TOT NU TOE.Ashtar: Er liggen bezienswaardigheden voor ons! Een channeling door Kerstin Eriksson. /15 December 2017.

Ashtar: Er liggen bezienswaardigheden voor ons!
Een channeling door Kerstin Eriksson.
15 December 2017.
Vertaald uit het Engels door Henk steur


Groeten voor jullie. Ik Ben Ashtar!

Jullie zijn mij zeer dierbaar, ons zeer dierbaar!

Wij zijn een confederatie van sterren-bondgenoten.

Wij hebben al heel lang naar jullie gekeken, wij zijn dichterbij dan jullie je ooit voor kunnen stellen.
In feite bevinden wij ons tussen jullie.

Sommigen van jullie hebben ons gezien, terwijl wij op straat naast jullie liepen. Jullie kunnen ons overal ontmoeten waar jullie er het minst op rekenen. Wij zijn alleen zichtbaar voor degenen die een open geest hebben.
Ja, wij zijn heel veel om jullie heen. Jullie kunnen ons in de volledige derde dimensie zien, o ja!
Alleen degenen die in de vijfde dimensie kunnen zien, kunnen het verschil uitleggen.

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven: Het Betreden van Hogere Frequenties / 29 December 2017 / Daniel Scranton

De Pleiadische Hoge Raad van Zeven:
Het Betreden van Hogere Frequenties
29  December 2017 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Het is een kwestie van frequentie. Het is een plaatsen van de aandacht op een specifieke frequentie die het antwoord is op de meeste vragen. Dat is jullie reis nu. Dit is een energetische reis doorheen staten van frequentie, zien jullie. Al het andere dat zich in jullie werkelijkheid uitspeelt als een reflectie van de frequentie die jullie bezitten. Het is echt niet meer ingewikkeld dan dat. Daarom, geef meer aandacht aan de frequentie die je bezit.

Hoe je dat doet, zouden jullie je af kunnen vragen. Wel, hoe meer je afgestemd bent op je gevoelsstaat, hoe gemakkelijker het voor jou is om dan de frequentie te bepalen die je bezit. De hogere frequenties voelen beter aan in jullie fysieke lichamen dan de lagere, en er is voor jullie geen reden om de lagere staten van frequentie te vrezen of te veroordelen. Er is geen reden voor jullie om jezelf te veroordelen voor deze lagere staten van frequentie geactiveerd te hebben. Dat is de eerste plaats waar jullie moeten beginnen.

Goede voornemens. / 29 december 2017 / Lilian Ferru


Goede voornemens
29 december 2017 / Lilian Ferru

Lieve mensen,

Welke goede voornemens heb jij voor 2018? Ik heb er in elk geval geen. Wat moet ik met voornemens? Je doet iets of je doet het niet. Je kunt maar beter geen plan bedenken en je in vol vertrouwen laten leiden door de Hogere Macht die jou door het leven navigeert. Kan ik liefdevol kijken of geef ik het ego de macht? Maak ik van de wereld een strafkamp of is het een leerschool? Ah, geweldig, ik word lastig gevallen en onterecht bejegend. Wat een prachtige les in liefde.

Het zijn onderwerpen die ik met Koos Janson in een gloednieuw interview bespreek. Schiet het al op met de wereld en met al die mensen die ‘Een Cursus in Wonderen’ bestuderen? En wat is die wereld eigenlijk? Is het een dwaling, een symbool van angst, of kunnen we iets over liefde leren?

En wat als je van een bepaalde situatie schoon genoeg hebt,? Mag je dan voor jezelf gaan staan en je waarheid spreken, zoals bijvoorbeeld met metoo? Mogen we een grens stellen? En waar komen gedachten vandaan of waarom stierf Jezus aan het kruis? En wat heeft dit alles met jouw navigatiesysteem te maken? Dit laatste interview in 2017 is weer een cadeautje, ook voor de mensen die niet met ‘Een Cursus in Wonderen’ bezig zijn.Een Schrijven van de Schepper / 29 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 December  2017 / door Jennifer Farley,
” Laat Het Los! ”


Je hebt dat al heel lang met je mee gedragen, liefste! 
Wordt het zwaar, omslachtig, moeilijk om mee om te gaan? 
Waar je ook gaat, je brengt het met je mee. 
Het zit naast je; het zit vol met geheimen, veronderstelde veiligheid,
pijnen, teleurstellingen en spijt. 
Als er iets 'fout gaat', open je het en voeg je nog iets toe, waardoor het nog zwaarder wordt.

Wat als, gewoon ... wat ... als je het gewoon achterlaat precies waar het is en wegloopt.
 Die enorme rugzak zou hoogstwaarschijnlijk bij gevonden voorwerpen komen te liggen,
 niet worden geclaimd, niets om worden gegeven en zeker nooit meer opgepikt worden. 
Hoe zou dat voelen?!  
Je hebt dit vermogen, het is voor je beschikbaar op elk moment van de dag. 
Wanneer ben je klaar om het los te laten?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 29 december 2017

Poetin verklaart Rusland GMO-vrij..!! / Door GuidoJ. / 29 december 2017

Poetin verklaart Rusland GMO-vrij..!!


Deze Amerikaanse GMO-sojabonen zijn verboden in Rusland. Wij in Nederland eten ze gewoon nog in veel bewerkte vormen in ons voedsel, ondanks de zware belasting van glyfosaat in deze bonen.

En ja, dan zijn de media in de VS stil.. Als president Poetin een GMO-vrij-verklaring afgeeft voor alle voedselgewassen en -zaden die in Rusland worden geproduceerd. Waarom zou dat geen nieuws zijn, vragen we ons af.. Ook in Nederland, we zeggen het maar weer voor de zoveelste keer, is dit nieuws kennelijk ‘geen nieuws’.. Ook niet wanneer Poetin in dezelfde verklaring zegt dat Rusland een topproducent dient te worden van biologisch voedsel..!

In een eerder artikel in juni 2016 (HIER) schreven we al over het verbod dat in het Russische parlement was aangenomen, voor het telen van GMO-gewassen. De Russen zeiden toen ‘nog niet’ tegen deze gepatenteerde gewassen en zaden van genetisch gemanipuleerde (westerse) afkomst. Maar wat weinigen weten, was dat president Poetin bezig was met strategie op dit terrein, die volledig haaks staat op het hele GMO-verhaal. De nationale focus diende op één doel te worden gevestigd, namelijk het worden van de grootste exporteur in de wereld van biologisch voedsel, evenals het verzorgen van gezond, niet-GMO-voedsel voor de Russische bevolking..!!


Nieuwjaars- Wens

Nieuwjaars-Wens


Vrijheid, dat wens ik iedereen het komend jaar. Bevrijd jezelf en trek je toneelkostuum uit. Veeg de schmink  van je gezicht. Wees wie je werkelijk bent. Jij die liefde bent, perfect, een kind van God.

Loop weg uit de bioscoop van je verbeelding. Ziekte, pijn en zelfs de dood heb jezelf bedacht. Deze zogenaamde werkelijkheid bestaat niet eens. Het is een film van dramatiek en uitersten. Laat al je vooringenomenheden los. Vergeef jezelf. Het is maar een spel van illusies.

Verbind je met God. Kijk met Zijn ogen en weet dat God van je houdt, zoals je bent. Zie de volmaaktheid van de Schepper in alles en iedereen. Wij zijn de spiegels van God om Zijn licht en liefde naar het gehele universum te stralen.

Samen maken we 2018 tot het jaar van liefde en vrede.

Winfried Meier

Volle maan 2 januari 2018 (03:25 uur) / 29 december 2017 / Petra Stam

Volle maan 2 januari 2018 (03:25 uur)
29 december 2017 / Petra Stam

Het keerpunt van Midwinter ligt achter ons en hoewel de dagen koud en grijs zijn, neemt het licht heel langzaam weer toe. Deze eerste volle maan na de winterzonnewende geeft aan dat deur naar een nieuw begin op een kiertje staat. Het is een goede tijd om terug te kijken en te evalueren. Hoe was 2017? Wat ging goed? Waarmee ben je minder blij? Bedenk, voel, wat je in 2018 anders wilt doen (acties, gedachten, stappen of contacten), zodat ook de uitkomst anders zal zijn. Anker deze intenties in jezelf tijdens de Maan van de Langste nacht. Weef mee aan je eigen lot!

De volle maan staat in Kreeft, wat emotioneel en overgevoelig maakt, en de aandacht op thuis, samenzijn en veiligheid richt. De Maan staat één graad naast het punt dat de Zwarte Zon heet. Op dit punt voel je dat je alles in je hebt, ben je in contact met je essentie, je kern. De volle maan straalt als het ware deze energie uit, waardoor je voelt dat alles mogelijk is. De buitenwereld heeft weinig vat op je, want je laat je door niemand tegenhouden als je je vrij voelt om in de wereld te doen wat je ‘moet’ doen. Schrijf op wat je ervaart, zodat je het als startpunt van een nieuwe cyclus makkelijker bij je kunt houden en indien nodig kunt teruglezen. Sirius staat een graad verder en brengt je in contact met je spirituele wijsheid en de hoogste vorm van energie, namelijk liefde. Verbind je via de volle maan met het blauwe licht van Sirius, zodat je bewust de goddelijke creatiestroom in jezelf ervaart en die kunt meenemen in je (aanstaande) acties.

De Arcturiaanse Raad:Meditatie Is Invloedrijk / 28 December 2017 / Daniel Scranton

De Arcturiaanse Raad:
Meditatie Is Invloedrijk
28  December 2017 / Daniel Scranton


“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.

Wanneer je rustig zit en aandacht schenkt aan je ademhaling, dat is wanneer je het meest invloedrijk bent. Dat is wanneer je het meest verbonden bent, het meest uitgelijnd, en het meest bewust. Heel veel individuen geloven dat als zij tijdens de meditatie denken, dat zij het dan niet goed doen, en dat het op de één of andere manier niet geldt. Heel veel mensen geven meditatie op omdat zij geloven dat zij er niet goed in zijn, en zich er daarom maar beter niet mee bezig kunnen houden.

Maar te denken tijdens je meditatietijd kan je ook grote/geweldige inzichten brengen. Je kunt je bewust worden van wat voor jou belangrijk is. Je kunt je vibratie bepalen door aandacht te schenken aan je gedachten, en je kunt je zeer zeker meer bewust worden van je emoties door eerst je gedachten op te merken. Dus laat ieder gevoel van perfectionisme los dat je hebt wat het mediteren betreft, en focus je in plaats daarvan op de voordelen.

Op deze dag van je leven / 29 December 2017 / Neal Donald Walsch

29 December 2017 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de beste methode van ondernemen,
plannen met durf en met daadkracht uitvoeren is.

Christian Nevell Bovee zei dat, en het is een waardevolle observatie.
Terwijl we dit feestdagen seizoen ervaren,
en je begint te denken aan het komende nieuwe jaar, plan met durf.

En als je het nieuwe jaar binnengaat,
 voer je plannen dan uit met daadkracht.
Er is opwinding in het leven - maar jij moet het daar neerzetten.

Overigens kun je nu al beginnen met het uitvoeren met daadkracht.
Waarom zou je wachten?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 28 December 2017 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 December  2017 / door Jennifer Farley,
” Neem Wat Tijd ”


Zet de ene voet voor de andere ... blijf vooruitgaan ...
hou je ogen omhoog gericht ... onthoud je van stoppen.
Delen van deze verandering zullen zeer mechanisch aanvoelen
 en zul jij je misschien niet jezelf voelen. 
Je zou het gevoel kunnen hebben dat je geen kans krijgt
om je terug te herwinnen voor de volgende sprong voorwaarts.
 Als je heel goed oplet, mijn kind, weet je dat de rusttijden eraan komen. 
Zoals eerder gezegd, het tempo is vastgesteld
en een poging om het te versnellen,  kan je pijn doen. 
Het universum heeft voor alles  dat 'ontwaakt' is,
 bedoeld om hetzelfde punt op hetzelfde moment te bereiken. 
Dit is noodzakelijk voor de volgende fase om zich te ontvouwen. 
Dus, voor degenen onder jullie die gewend waren aan een 'quantum sprong' (Glimlach);
 neem wat tijd om de bloemen te ruiken.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl