Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 26 november 2016

Vandaag een Fikse Uitschieter van de LiefdeLicht-Energie / 26 November 2016

Vandaag een Fikse Uitschieter van de LiefdeLicht-Energie
26 November 2016

(Bekijk de Grafieken van de afgelopen 5 dagen…)
*** Onderaan de Grafieken wordt enige uitleg gegeven over de waarden die gemeten worden.
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)


Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 25 november 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
25 november 2016

Het Duister en haar cohorten nemen een laatste grote poging in overweging om hun verloren terrein terug te winnen en dat is door een nep-aanval door buitenaardsen op jullie uit te voeren. Het zal er zeer realistisch uitzien en jullie zouden Ruimtevaartuigen en ruimtewezens te zien krijgen die precies lijken op die waarmee jullie bekend zijn. Sommige schepen zullen enkel hologrammen zijn en er heel normaal uitzien, dus jullie zijn gewaarschuwd voor hun bedoelingen zodat angst beperkt kan worden of zoveel mogelijk voorkomen. Het creëren van angst is de bedoeling van een dergelijke gebeurtenis en het is zoals jullie het zouden noemen hun "laatste gok", maar het zou degenen die nog niet ontwaakt of onjuist geïnformeerd zijn gemakkelijk voor de gek kunnen houden. Als dit ooit bewaarheid wordt kunnen degenen onder jullie die er inzicht in hebben voor de Mensheid van onschatbare waarde zijn door te helpen om massahysterie te voorkomen.

Wees er echter van verzekerd dat geen enkele daad zal worden toegestaan om uit de hand te lopen en dat de Lichtkrachten klaar staan, maar om karmische redenen kunnen ze in dergelijke gebeurtenissen niet direct ingrijpen door te voorkomen dat ze plaatsvinden. Het zal de enige keer zijn dat dat jullie met een dergelijke situatie te maken krijgen. Het zal een grote "wake-up-call" zijn voor degenen die zonder het te weten hun vrijheid hebben opgegeven en die hebben toegestaan dat het Duister de vrije hand heeft in het uitvoeren van haar plan voor wereldoverheersing. Heavenletter 5846 Liefde is Mooi / 26 November 2016

Liefde is Mooi
Brief uit de Hemel
26 November 2016


God zei:

Liefde is de naam van het spel op de Aarde. Liefde is van de essentie, toch Liefde is niet bedoeld om zo serieus geworden te nemen. Dat is, de Liefde is niet bedoeld om luchthartig te zijn. De Liefde hoeft niet dramatisch te zijn, noch hoef de Liefde gesluierd te zijn.

De Liefde hoeft zonder twijfel niet te zijn doen of het eraan gaan.
Op geen enkele manier is de Liefde bedekt of in de rondte aan het dansen, of Onbeantwoorde Liefde, bedoeld om tragisch te zijn. Genoeg tragische romances zijn er geschreven voor alle tijden. Nu is de Liefde meer als een lied waar je in uitbarst. De Liefde is er voor iedereen, geen uitzonderingen.

Er is geen gebrek aan Liefde. Goeie genade!  Je hebt Mijn Liefde. Jullie hebben Mijn Liefde. Natuurlijk wil je Liefde en meer Liefde. Het punt is dat de Liefde jouw hart vult. Voel het. Merk de Liefde op. Het is niet bepaald als voor lief te moeten nemen, toch om Liefde voor lief te nemen is een krachtig ding om te doen.

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 26 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

de School van het leven aanvaardt onachtzaamheid noch luiheid –

"De moeilijkheden en hindernissen die op ons pad zijn geplaatst, hebben als doel ons te versterken, niet ons te vernietigen. Maar het is aan ons om ons te verzoenen met deze macht die het leven is, door te leren werken met wat op ons pad komt. Waarom is, wat de een pijn of verdriet geeft, niet het geval voor de ander? Dat zie je precies zo op school, waar bepaalde leerlingen gemakkelijk in een paar minuten een toets doen met een goed cijfer, terwijl anderen zwoegen en een slecht cijfer behalen. Alle dagen bezorgt het leven ons problemen om op te lossen, waarvoor we ons best moeten doen om er zelf uit te komen. Zij die zich ermee tevredenstellen ze te omzeilen of ervoor weg te vluchten, zal het leven verderop inhalen en zij zullen steeds meer moeite krijgen de problemen het hoofd te bieden, omdat ze niet geleidelijk aan hun dagelijkse les hebben geleerd… Zoals op school, waar het de onachtzame en luie leerling niet lukt zijn achterstand in te halen.

Leer in elke beproeving te zien dat er oefeningen zijn te doen, problemen op te lossen: de kracht, het geloof, de liefde die je voelt, nemen in je toe en naarmate je daar in slaagt, zullen dat de diploma’s zijn die het leven zelf je toekent. "
Een Schrijven van de Schepper / 25 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
25 November 2016 / door Jennifer Farley,
” Zwak? ”

f90e63_5c574f50c15046b284984941b36e9e2b

Vaak zijn degenen die niet sterk lijken te zijn
degenen die jou jouw meest krachtige lessen leren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


vrijdag 25 november 2016

“In Je Authorisatie Lopen” / 23 November 2016 / Jenny Schiltz

“In Je Authorisatie Lopen”
23 November 2016 / Jenny Schiltz
  
Eergisteren terwijl ik aan het ontwaken was, zag ik zeer duidelijk in mijn geest een metalen ronde deur, met heel veel markeringen. Ik werd mezelf gewaar voor de deur te staan en terwijl ik daar stond te wachten totdat het zich opende hoorde ik duidelijk “houd je hand er tegenaan”. Lachend tegen mezelf en me een klein beetje dom voelend, plaatste ik mijn hand in de gladde plek en de deur opende zich. Ik stond daar verrast en een klein beetje in shock, terwijl ik me realiseerde dat ik keek naar een observatiedek van een schip. Ik liep naar binnen en was blij om mijn hoogste aspect te zien die door de grote ramen naar buiten keek. Zij wenkte mij naar haar toe en ik keek uit het raam naar een prachtige Aarde onder ons, en was gewoonweg verbijsterd over het enorme aantal schepen in de lucht.

Aranuth: Hadrianus / Malcolm Bell /Atherton, / 24 November 2016

Aranuth:
Hadrianus
Malcolm Bell /Atherton, 24 November 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Chaotisch! Dat is zo ongeveer de beste manier om het te beschrijven, niet alleen de persoonlijke dingen die in het leven van de mensen gebeuren, maar ook de gebeurtenissen die zich nationaal en internationaal ontvouwen. Overal waar ik kijk, op de hele wereld, zie ik een deinende, kronkelende, tollende massa mensen die moeite hebben om verder te gaan, die hier is van merken dat positief of negatief is en wat zijn effecten heeft op de kosmos, het Universum, de multiversums waar wij intrinsiek deel van uitmaken.

De verhoogde energie van de volle maan van afgelopen oktober was een duidelijk voorbeeld waar vele mensen zich dingen afvroegen over hun gezondheid en of de energie van deze planeet in feite een losse flodder is in het grootse schema van dingen in het Universum.

Het is jullie vergeven als jullie denken dat de wereld gek geworden is door de doorgaande hebzucht, machtswellust, deceptie en controle, en dit staat op de drempel van zowel exploderen en imploderen. (Kijk maar naar de recente aardbevingen in Chili, Nieuw-Zeeland en Japan) Wij als ras, een ras dat wordt geacht zich te ontwikkelen, vooruit te gaan en op hun weg begrijpender te worden, compassievoller en wijzer; of zit ik nu op een zijspoor?

Op deze dag van je leven / 25 November 2016 / Neal Donald Walsch

25 November 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat morgen de belangrijkste dag van je leven is.

Jouw grootste moment, jouw grootste verdienste,
jouw grootste avontuur ligt in de toekomst, niet in het verleden.

Er is een nieuwe jij die wacht om te worden gecreëerd morgen.
Dat is de vreugde en het wonder van de dageraad.
Dat is de opwinding ervan!

Vergeet gisteren!
Wat is de grootste versie van de grootste visie ooit gevoerd over
Wie Je morgen zal zijn?
Dat is de enige vraag die ertoe doet.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Vrijdag 25 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 25 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Christus openbaart zijn aanwezigheid elke dag –

"Hoeveel gelovigen wachten op de komst van de Messias, die op aarde weer een goddelijke orde zal vestigen! Zij wachten, wachten en aangezien ze zich daarmee tevredenstellen, laten ze de Messias voorbijgaan zonder Hem te zien of te voelen. De waarheid is, dat de Messias niet alleen al gekomen is, maar dat hij alle dagen komt en zal komen. Dat de mensen hem niet ontvangen, komt omdat zij hem verwachten zoals ze een reiziger verwachten die uit een trein op het perron van een station stapt.

De christenen verwachten de wederkomst van Christus… Maar die is er al, hij manifesteert zich iedere dag als licht, als stromen van zuivere energie, waarvoor we klaar moeten zijn om ze te ontvangen. Als we deze aanwezigheid niet voelen, is dat omdat we nog niet zijn ingezaaid in de spirituele aarde. Is dat eenmaal wel het geval, dan zullen we zijn als graan dat opkomt onder invloed van het licht, de warmte, de regen en de dauw. Dan zullen zij ook beginnen te groeien en met bladeren, bloemen en vruchten bedekt worden. Ziedaar de komst van de Messias of de terugkeer van Christus."
Saint Germain: "Want Duisternis Kan Niet Bestaan In Het Licht ........ / 20 november 2016 / Gechanneld door: James McConnell

Saint Germain
"Want Duisternis Kan Niet Bestaan In Het Licht.
Zelfs Het Kleinste Lichtvonkje
Kan Een Donkere Kamer Verlichten."
20 november 2016
Gechanneld door: James McConnell 
(Let op: dit bericht werden gegeven tijdens onze wekelijkse zondag Prepare For Change-groep in Phoenix, AZ op 20 november 2016)

Ik ben St Germain.

Ik ben nu hier om dit proces verder te zetten dat lang geleden werd begonnen. Wij zijn nu samen in dit ogenblik, in deze tijd, slechts een ogenblik in de geschiedenis. Vlak vóór het ogenblik in de geschiedenis, waarop alles verandert.

We weten dat jullie hier vandaag over hebben gesproken. Jullie hebben gesproken over de veranderingen die gaan komen. Jullie hebben gesproken over hoe alles zal verschuiven en over hoezeer jullie willen dat het gaat verschuiven.

Ik zeg jullie – als St Germain, maar tezamen met al mijn broeders en zusters waar dan ook – jullie zijn het er allemaal over eens dat het nu de tijd is. Wanneer jullie kijken naar alles wat er zich afspeelt, naar alles wat er gaande is in wat jullie ‘de buitenwereld’ noemen … weet dan dat dit alles zich in de eerste plaats afspeelt binnenin jullie.

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 7 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 25 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 7
via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 25 november 2016


Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Sananda.

Er zijn vele dingen waar mensen in geloven, omdat zij dat moesten van iemand die meer macht had dan zij. Wij zouden liever zeggen: schijnbaar meer macht had dan zij, omdat macht over iemand anders altijd een illusie is. Niemand kan u feitelijk dwingen om iets te geloven, tenzij u daarvoor kiest, ongeacht hoe zij u ook martelen of u belagen. Uiteraard is het veel gemakkelijker om kinderen te overtuigen om te geloven wat hen verteld wordt; daarom trachten alle religies om de kinderen vanaf hun geboorte al in te lijven, zelfs met de dreiging dat een kind dat niet gedoopt of ingewijd is in de kerk, niet naar de hemel kan gaan.

Waarom zou iemand bij een kerk willen gaan, die hen meestal zo bang maakt? Waarom zou iemand zijn kinderen willen geven aan een groep mensen, die angst gebruiken om hen onder controle te houden? Het was niet voldoende om iemand te dreigen met moeilijke omstandigheden later in zijn leven, wanneer die persoon leeft in het NU en weinig nadenkt over de verre toekomst, met name de onbekende toekomst na de dood. Er moesten veel sterkere mind control-strategieën worden uitgedacht. Om de pion te worden van de ideeën van een ander, moet iemand bang zijn voor zijn huidige overleven. De meest primitieve angst gaat terug naar de dagen van de holbewoners. Zij leefden in moeilijke omstandigheden en hun grootste angst was hongersnood.

De Arcturiaanse Raad: De Momenten van Ontwaking / 23 November 2016 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad
De Momenten van Ontwaking
23 November 2016 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Wanneer je middenin één van je processen van wording bent, herken je noodzakelijkerwijs niet wat er op het moment gebeurt. Het is gewoonlijk alleen nadat je de ervaring hebt gehad dat je in staat bent de groei te herkennen die zich voorgedaan heeft en hoe jij je voordeel gedaan hebt van door de ervaring heengegaan te zijn.
Dit kan je enig perspectief geven over wat het ook maar is dat je momenteel ervaart. Omdat, als je te midden van één van deze ervaringen kunt ontwaken, je het voordeel meteen kunt beginnen te ontvangen, en jij je weerstand kunt loslaten aangaande dat wat je ervaart.
De reden waarom de grote meerderheid van jullie niet naar dit weten komt te midden van een beproevende tijd in jullie leven is, omdat jullie te verstrikt zitten in de ervaring zelf. Jullie worden jezelf gewaar doorheen de details te navigeren, branden te blussen en met al jullie macht te proberen jullie weg eruit vandaan te vinden.

Een Schrijven van de Schepper / 24 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
24 November 2016 / door Jennifer Farley,
” De Spirituele Gereedschapskist”

9560198

Medeleven, vriendelijkheid, goedheid, empathie en de mogelijkheid om een goed mens te zijn; Dit zijn enkele van de meest krachtige gereedschappen waar jullie,
 als mensen, over kunnen beschikken en ze kunnen nooit van jullie worden afgenomen.  Anderen kunnen invloed hebben op hoe je ze uitdrukt,
maar nogmaals, ze kunnen nooit worden afgenomen.
Vergeet niet; zelfs als jullie gepresenteerd worden met negativiteit is jullie spirituele gereedschapskist met geschenken beschikbaar en klaar voor gebruik op elk moment.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 5845 Wat Zijn Twijfels Werkelijk? / 25 November 2016

Wat Zijn Twijfels Werkelijk?
Brief uit de Hemel
25 November 2016


God zei:

Je hebt vragen. Sommige van jouw vragen, vraag je niet. Of je vraagt ze met een omweg. Jouw vragen zijn vaak twijfels in schaapskleren.
Je vraagt jouw vragen vaak om vermoedens weg te nemen die binnenin je op de loer liggen. Wat zijn twijfels in werkelijkheid behalve vermoedens?

Je kunt verzoeken in jouw hart:

“Waar gaat alles dat naar mij toe komt en ons allemaal in het Aardse Leven heen? Wanneer energie nooit verloren is, waar is mijn energie heengegaan? Waar is het? Als het menselijke leven niet verloren kan gaan, betekent dat dat energie, inclusief de mijne, niet verspild is?
Voor mij lijkt het dat op de Aarde, ik een heleboel verspil aan energie totdat ik lijk op te raken en niet meer heb voor die dag.

donderdag 24 november 2016

Montague Keen, / 20 november 2016

Montague Keen,
20 november 2016

Alles is in beroering. Velen weten niet wie of wat ze moeten geloven. Jullie zagen hoe de Cabal-Machine in actie kwam op het moment dat Dhr. Trump was verkozen. De leugens en het angst aanjagen ging in de versnelling, velen in twijfel achterlatend, hoewel ze diep in hun ziel wisten dat Mevr. Clinton voor een derde wereldoorlog zou gaan zorgen en dat het leven op Aarde een karig bestaan zou worden. De Aarde die jullie kennen en liefhebben zou in niets lijken op wat de Cabal wil creëren. De vernietiging van het menselijk ras staat tot in de kleinste details gepland.

Brexit en Trump hebben de boel flink in de war gestuurd. Dit, mijn vrienden, was voor de Cabal totaal onverwacht. Ze verkeren nog steeds in shock. Ze proberen wanhopig een manier te vinden om te voorkomen dat Dhr. Trump president wordt. In Engeland past de regering elke mogelijke truc toe om te voorkomen dat Brexit realiteit wordt. Het Britse volk wil een Brexit en ze zullen erop staan, welke fratsen Theresa May ook uithaalt om het te vertragen en te voorkomen. Nu heeft Polen plannen om de EU te verlaten. Intelligente mensen begrijpen nu hoe ze via bedrog de EU in werden gemanipuleerd en willen er uit. De Cabal beduvelde iedereen, overal. Jullie moeten jezelf bevrijden van jarenlange slavernij. Visualiseer dat de ketenen breken en zie jullie zelf, het menselijk ras, vrij van knechting.

De Arcturiaanse Raad: Voel de Kracht in Keuze / 22 November 2016 / Daniel Scranton


De Arcturiaanse Raad:
Voel de Kracht in Keuze
22 November 2016 / Daniel Scranton
“Groeten, wij zijn de Arcturiaanse Raad. Wij zijn verheugd om ons met jullie allemaal te verbinden.
Alles Dat Is verlangt niets. Niets wordt van wie van jullie of wie van ons dan ook verlangd. Wij zijn geen onderdanen van de Bron Energie. Wij werden niet op missies gestuurd om iets dat groter is dan onszelf te dienen. Er is geen oog in de hemel die ons allemaal in de gaten houdt, wachtend om te zien wanneer wij het eindelijk zullen snappen.
Wij maken allemaal deel uit van hetzelfde geheel, en er is niets anders dan heelheid binnenin de Bron. Welnu, wij allemaal stemden ermee in om fragmentatie te ervaren en de illusie van afgescheidenheid te ervaren, maar er is in niets daarvan een noodzaak. Er is geen gebrek. Er is geen reis die ondernomen moet worden. Er is alleen de reis van keuze.

Interview met Cobra op 8-11-2016, / door Prepare For Change / 23 November 2016


Interview met Cobra op 8-11-2016,
door Prepare For Change
23 November 2016

Lynn begint met een update over het Malawi project.

Lynn – Welkom weer Cobra bij ons maandelijkse intel update. Vandaag is het dinsdag 8 november, de dag van de verkiezingen in de US. We hebben veel activiteit aan beide zijden gezien sinds de laatste update. De grote geld corporaties hebben ons constant gebombardeerd, bij elke gelegenheid, met commercials om ons aan te sporen om te stemmen voor hun doel, of om ons te vertellen waarom iemand “slecht” voor ons is, of het waar is of niet. Ik hoop dat iedereen de voorstellen heeft gelezen en stemt naar zijn bewustzijn. Wij weten op dit moment nog niet wat mensen als de top spots gaan nemen maar een ding is zeker, wij – de mensen – ontwaken en wij zullen winnen! Overwinning van het Licht!

Het ene ding dat wij kunnen doen is om zelfverzekerd te blijven, kalm en vredig. De beste manier waarop wij dit kunnen doen is met gefocuste meditatie. We hebben nu een geweldige gelegenheid om onze vreedzame natuur te manifesteren. Vandaag zullen wij onze vragen beginnen met onze wekelijkse ASCENTIE MEDITATIE en ALGEMENE MEDITATIE VRAGEN.

Lynn – Cobra, de eerste vraag is: kun je uitleggen waarom de overgang was van de wekelijkse Event Meditatie naar de wekelijkse Ascentie Meditatie? Wat is het verschil?

Op deze dag van je leven / 24 November 2016 / Neal Donald Walsch

24 November 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat dankbaarheid op voorhand de meest krachtige creatieve

kracht in het universum is.

De meeste mensen weten dit niet, maar toch is het waar.
Het uitdrukken van dankbaarheid op voorhand is de weg van alle Meesters.
Dus wacht niet totdat er een ding gebeurt om vervolgens dankbaar te zijn.
Geef dank voordat het gebeurt, en zie de energieën wervelen!

God danken voor er iets gebeurt is een daad van buitengewoon vertrouwen.
En dat is, natuurlijk, waar de kracht vandaan komt.
Het is Thanksgiving Day in de Verenigde Staten.
Waarom maken we het niet voor altijd Thanksgiving Day in de harten van
mensen overal ter wereld?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Dagtekst van Donderdag 24 november 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 24 november 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Agressiviteit en seksualiteit - de beheersing ervan versterkt ons

"Wie zijn woede niet weet te beheersen, ontkent dat dit juist een kracht is die van heel ver komt en die zich bij ons aandient. Hij gelooft zelfs dat, op dat moment, deze machtige stroom hem iets van zijn macht overdraagt. Maar dat is een illusie, want wat machtig is, is de stroom, maar niet datgene wat door hem heen gaat. Daarom voelt de arme stakker zich zo zwak en beverig als die woedeaanval over is; alles trilt aan hem.

De leerling van een Inwijdingsschool heeft begrepen dat het beheersen van de energiestromen die in hem opwellen, hem de ware macht verschaffen als hij probeert deze te transformeren. Het is hetzelfde met de seksuele kracht: je versterkt je aanzienlijk als je haar de baas bent. Vandaar dat de Ingewijden, die hebben geleerd het instinct van de agressiviteit zowel als dat van de seksualiteit te beheersen, over zo’n energie beschikken om te denken, te spreken, teneinde de mensen te verlichten en te helpen."

Matt Kahn: Hot Topic #1: Feestdagen met Je Familie / 23 November 2016

Matt Kahn:
Hot Topic #1: Feestdagen met Je Familie
23 November 2016


Een Uittreksel van het Boek “The Soul’s Journey”Een Schrijven van de Schepper / 23 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
23 November 2016 / door Jennifer Farley,
”  Verander Het!

28b5fd8

Als je het niet fijn vindt waar je staat, verplaats je dan.
Als het je niet bevalt wat je voelt, verander het dan.
Als je niet van de situatie houdt waarin jij je bevindt, verwijder dan jezelf.

Niets wordt aan je gepresenteerd zonder de mogelijkheid om het te veranderen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl