woensdag 30 november 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 772: Astrologie Nu. / 30 november 2016 / Lee Carroll


772: Astrologie Nu.
30 november 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, In boek 1, het einde der tijden, noemde jij ‘systeemwerkers.’ Deze genezers werken met systemen zoals astrologie - over het in lijn brengen van de planetaire aspecten tot twee of drie graden naar rechts van 1992. Het is nu later. Welk advies heb jij over het veranderen van onze systemen? Is het meer dan drie graden naar rechts gegaan? Welke andere aspecten zijn er veranderd? Hoe kunnen wij onze cliënten de meest accurate informatie geven?

Antwoord: Nogmaals noemen wij de wetenschap van het magnetische systeem. Begrijpen jullie dat astrologie een van de oudste wetenschappen van de planeet is? Als wij de manier waarop de fysica op de planeet werkt maar een greintje zouden veranderen - zeg de vibrationele frequenties van de kleinste deeltjes - weten jullie wat het resultaat daarvan zou zijn? Het zou de materie enorm veranderen. Wij zouden nooit in staat zijn om eenvoudigweg tegen de wetenschappers te zeggen: “Verander jullie fysica een paar graden naar rechts!” Sheldan Nidle / 29 november 2016

Sheldan Nidle - 29 november 2016


9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Er gebeurt nu veel op deze aardbol. De verschillende fondsen die nodig zijn om alle programma’s “uit te betalen” worden geteld en zullen worden verspreid naar waar deze nodig zijn. Deze serie operaties is bedoeld om uiteindelijk te leiden tot de formele aankondiging van NESARA en daarna GESARA. Dit betekent dat Amerika zich dichter naar de formele aankondiging van haar nieuwe NESARA Republiek beweegt. Deze nieuwe realiteit zal uiteindelijk een nieuw mondiaal bankensysteem laten manifesteren. Alle naties die de Parijs-overeenkomsten hebben geratificeerd zullen dan een vastgestelde serie onderling verbonden operaties uit gaan voeren om de enorme vervuiling van de afgelopen twee eeuwen terug te draaien. Deze gebeurtenissen zal eveneens een serie grote humanitaire projecten in gang zetten die water naar de woestijnen en moderne sanitaire voorzieningen naar alle naties zal brengen. Bovendien zal iedere natie elektriciteitsnetwerken aanleggen die het internet bij iedereen zullen brengen. Dit is nog maar het begin van een serie ontwikkelingen die de mondiale educatie zal opwaarderen en de mensen van de wereld zal laten weten wat er gedaan zal worden om de manier waarop de oude wereld werkte te wijzigen. Deze nieuwe realiteit zal bestaan uit vrede, welvaart, vrijheid en mondiale samenwerking. Dit zal een nieuwe en glorieuze tijd zijn voor de oppervlaktemensheid!


Ole Dammegård spreekt dit keer tot militairen en politie / 30 November 2016 / Irma Schiffers


Ole Dammegård spreekt dit keer tot militairen en politie
30 November 2016 / Irma Schiffers

De vorige keer publiceerden we vanuit De Vrije Media een video waarin onderzoeksjournalist Ole Dammegård zijn boodschap richtte aan de elite. Deze keer richt hij zich direct tot militairen en politiefunctionarissen. Hij vraagt om je bewust te worden en te zijn van de orders die je uitvoert, maar ook voor wie je deze uitvoert.

Bewustzijn betekent leven vanuit je hart, vanuit je ‘ge-weten‘. Dat we goed beseffen welke samenleving we nastreven, waarbij we iedere dag opnieuw zelf de keuze kunnen maken of we werkelijk bijdragen aan een betere samenleving.

Deze video is eveneens Nederlands ondertiteld en mag ook weer breed gedeeld worden.
https://www.youtube.com/watch?v=4v2Cp2951bM
© Coöperatie De Vrije Media
Camera/montage: Godert Walter
Vertaling en ondertiteling: Irma Schiffers

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 9 / via Dr. Kathryn E. May / geplaatst 30 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 9
via Dr. Kathryn E. May
geplaatst 30 november 2016


Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Sananda

Er vindt een gedenkwaardig gebeuren plaats op Aarde, deze 21ste augustus 2013.
U bent er zich misschien niet van bewust, maar daardoor is het niet minder historisch. Vandaag is de dag, dat alle Duistere Entiteiten, die zich verborgen hadden in menselijke gastheren, te horen kregen dat zij nu moeten vertrekken – en bij dat vertrek moeten zij kiezen tussen zich overgeven en naar het Licht gaan, of opgelost worden in de zee van moleculen, zoals de Opperste Schepper eist. Er zullen geen uitzonderingen zijn. Ieder van hen die weigert te vertrekken en eraan vasthoudt om bij zijn gastheer te blijven, zal langzaam maar zeker oplossen door de werking van de Lichtenergie in die gastheer. Hoe hoger de trilling, des te sneller zal dat proces plaatsvinden.

Ziet u, zij krijgen de keuze tussen het voortzetten van hun leven als ziel – of het beëindigen van hun bestaan. Dat is bijzonder eerlijk, zult u wellicht zeggen. Zij horen mijn stem wanneer dit wordt aangekondigd. Mochten zij beslissen om terug te keren naar het Licht, dan zullen zij vriendelijk begeleid worden door een gids die hun eigenheid en hun keuze respecteert. Diegenen die naar het Licht worden gebracht, zullen vergeving krijgen en terug verwelkomd worden, want het is niet het verleden dat telt in de ontwikkeling van iemands ziel. Wat telt is de staat van uw ziel, uw houding, uw intentie en uw Licht op dit specifieke moment. Verder niets. Alles kan hersteld worden, iedereen kan vergeving krijgen.

Een Schrijven van de Schepper / 29 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 November 2016 / door Jennifer Farley,
De Grote Doorgang
man-opening-door-to-bright-light

Een grote doorgang opent zich; als de eerste zonnestralen weer uitbarsten,
sommige zullen reageren met angst en schroom,
terwijl anderen juichen en lof zingen van het Universum.
Ik zeg je nu: "Er is niets te vrezen.
Blijf in Gecentreerde Liefde en alles zal goed zijn."

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 29 November 2016 / Neal Donald Walsch

29 November 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat geen enkele financiële crisis is die de vrede van God kan overweldigen.

In een tijd van buitengewone onzekerheid,
draaien mensen overal in het rond naar antwoorden.
Hoe zit het met God?
Zij die God kennen als een levende werkelijkheid in hun leven,
vinden vrede te midden van de onrust,
en veiligheid in het gezicht van angst.

Het gaat uiteindelijk allemaal, over prioriteiten.
De prioriteiten van het leven.
Hebben jouw prioriteiten te maken met het lichaam?
Of met de ziel?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 5850 De Voornaamste Benodigdheid die Ik aan Jou Vraag in Dienstbaarheid aan Mij/ 30 November 2016

De Voornaamste Benodigdheid die Ik aan Jou Vraag in Dienstbaarheid aan Mij
Brief uit de Hemel
30 November 2016
  

God zei:

Luister goed, toegewijde. Laat Mij jou vertellen hoe jouw dienstbaarheid er voor Mij uitziet – hoe Ik jouw dienstbaarheid zien aan de wereld, aan Mij en aan jouw zelf.

Er is niets meer nobel dan dienstbaarheid aan Mij, nochtans dienstbaarheid aan Mij betekent niet: laat te weinig tijd voor andere dingen. Er is geen noodzaak om meer te doen dan. Mooie, makkelijke dienstbaarheid aan God helpt de dag.

In vreugde, ben je het beste dienstbaar aan Mij. In spanning, wie ben je van dienst? Niet jouw zelf. Niet de wereld. Niet Mij. Dan ben je dienstbaar aan een illusionair Ideaal. Al wat je doet in dienstbaarheid aan Mij, Ik zeg het groot gedrukt: GENIET!

dinsdag 29 november 2016

Scylla en Charybdis. / 28 november 2016 / ArjunA

Scylla en Charybdis.
28 november 2016 / ArjunA

Wanneer je de klassiekers kent, weet je dat kiezen tussen Scylla en Charybdis betekent 'kiezen tussen twee kwaden'.

We krijgen zoveel intel te verwerken dat je niet meer weet welk bericht je mag vertrouwen en welke meteen in de grijze container kan. Soms vertalen we een artikel dat achteraf niet zo betrouwbaar bleek. Om die dwaling te voorkomen zoek ik vaak het gezicht van de auteur om via fysionomie te voelen of ik zijn/haar artikel wil vertalen en publiceren. Als iemand zich achter een pseudoniem verstopt wordt het lastig.

Zo heb ik onlangs veel tijd besteed om een biografie te achterhalen van Thomas Williams, die veel wordt geciteerd op de site van Ella Ster. De site is een blog over de val van de Cabal en de transitie naar de Gouden Eeuw. Over zichzelf schrijft ze: “Onder het pseudoniem Ella Ster ben ik begin 2014 begonnen met het delen van nieuwsberichten die niet bericht worden door de grote mediakanalen. Begin 2016 ben ik deze blog gestart.”

George Soros, een gevaarlijke puppetmaster / 28 November 2016 / Irma Schiffers


George Soros, een gevaarlijke puppetmaster
28 November 2016 / Irma Schiffers

Geroge soros
Trump = troef.
Niet alleen in de letterlijke betekenis (vertaling) van het woord. Maar ook zijn naam, zijn personage en zijn overwinning zijn troef in het medialandschap als het gaat om veelal negatieve aandacht, met hier en daar als uitzondering op de regel pro-Trump artikelen. We kunnen inmiddels met zekerheid vaststellen dat het kamp der tegenstanders rijkelijk wordt gefinancierd en opgehitst door de gevaarlijke Hongaarse miljardair George Soros.

Een mainstream mediakanaal zoals De Volkskrant schreef een paar weken geleden ook nog over Soros, zij het op een gematigde toon. Maar dat kunnen we verwachten van de volledig gekochte mainstream media. Zelf schreef ik al vaker over Soros, omdat hij achter allerlei ‘color revolutions’ zit, achter de campagne van Clinton, achter Black Lives Matter, maar ook achter AVAAZ, achter de vluchtelingencrisis door onder meer het uitgeven van handleidingen voor die vluchtelingen waar ze heen moeten gaan en wat ze mogen ‘eisen’ in elk land,  en zoveel meer. Hij is iemand die sterk aan de touwtjes trekt van de valutamarkten en de wereldpolitiek en in staat is door een statement een land te verscheuren. Een uiterst gevaarlijk mens, die herkend zou moeten worden en gestopt in zijn psychopathische geldingsdrang die tot vergaande ontwrichting leidt in de wereld.

Blossom met de Galactische Federatie van Licht / 22 november 2016

Blossom met de Galactische Federatie van Licht
22 november 2016

Blossom: Hier zijn we dan weer! Veel vragen barsten los uit het volk sedert jullie laatste gesprek. De vragen zijn… Jullie hadden gezegd dat er geen kaarten meer over waren om te spelen, dus hoe kunnen ze dan het valse vlag scenario uitdelen?  Gaat een namaak invasie zeker plaats vinden? Een dame voelde nogal sterk dat de laatste channeling niet jullie waren maar een denk- infiltratie vanuit de donkere kant? Jullie commentaar graag?

Federatie van Licht: Ten eerste de warmste groeten aan jou Liefste Blossom en aan iedereen die deelneemt aan onze conversaties. We begrijpen iemands verwarring op heel veel niveaus.

Wij moeten opnieuw herhalen… we komen niet met boodschappen om vrees in iemands Wezen te zetten en toch zijn we ons ook bewust dat in de dagen die nog komen, het sterk wordt aangeraden om iemand voor alle scenario’s voor te bereiden, zodat de erkenning omhoog komt om iemand zijn hoofd boven water te laten houden.

Heavenletter 5849 De Drie Musketiers / 29 November 2016

De Drie Musketiers
Brief uit de Hemel
29 November 2016


God zei:

Er zijn niet alleen drie Musketiers die Eén voor allen en allen voor één zijn.
Er is een Eindeloos aantal van Musketiers. Niemand is afgescheiden
Het concept van afscheiding is een wereldse bezigheid. Het is niet waar.


Jij, wanneer je verschijnt op de Aarde, bent een individueel. In Waarheid, ben je de Éénheid zichzelf. Daar ben je iedereen. Je bent Één met Al de Afbeeldingen van Mensen, persoonlijk gekend of persoonlijk nog niet gekend

Op een manier, kunnen We zeggen dat je als een individueel lijkt te bestaan, toch dat is een fractie van wat jij bent. Éénheid Alleen bestaat. Jij en Ik zijn Één en dat omvat het. Zoals Wij Één zijn, is er alleen Éénheid.

Een Schrijven van de Schepper / 28 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 November 2016 / door Jennifer Farley,
Onvoorwaardelijk 


Je bent een gewoon mens met het uitzonderlijke talent;
het vermogen om onvoorwaardelijk lief te hebben!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 28 November 2016 / Neal Donald Walsch

28 November 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat er een Chinees gezegde is: Grote twijfels diepe wijsheid.
Kleine twijfels weinig wijsheid.

Stop nooit met twijfelen, stop nooit met vragen stellen, nooit,
neem nooit aan dat je alle antwoorden hebt.
Het hebben van alle antwoorden doodt de vraag zelf;
maakt het levenloos - en jou ook...

Blijf zoeken, blijf zoeken. Nooit, zul je het allemaal vinden.
Want als je het allemaal zou vinden, ontken je dat er meer is.
En er is nooit niet meer.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


maandag 28 november 2016

Montage Keen / 27 november 2016

Montage Keen,
27 november 2016

De Cabal speelt een spel met het gemoed van de mens. Ze genieten ervan om te zien dat jullie je tegen elkaar keren. Dit is de manier waarop ze jullie altijd hebben gecontroleerd . . . . en het werkt! Gebruik je verstand: wie bezit de MEDIA, en dan allemaal! Hoe is het mogelijk dat jullie iedere keer in hun leugens trappen? Ze nemen één zin en door er maar één woord aan te veranderen wordt de betekenis ervan volledig veranderd. Maar jullie slikken de Cabal-leugens allemaal, net als schapen. Er wordt met jullie een spel gespeeld. Hoe meer stress, verwarring en wantrouwen ze veroorzaken, des te verder sluiten jullie jezelf in hun controle op. Zij zijn experts op dit gebied. Jullie worden hiervoor nog maar net wakker. Onderwerp ieder bericht aan een nader onderzoek en ga dan na wat er werkelijk wordt gezegd.

De heer Trump is geen politicus. Hij spreekt niet als een politicus en daarom maakt hij soms fouten. Hij is jullie enige hoop, dus ga achter hem staan en zorg ervoor dat hij weet welke acties de mensheid nodig heeft. De wil van het volk is krachtig en met deze kracht achter zich is alles mogelijk. Dit is jullie grote kans om de voor de mensheid noodzakelijke veranderingen door te voeren om op Aarde te kunnen blijven leven. Vertrouw de Cabal nooit, maar dan ook nooit. Dit zullen jullie onderhand vast al hebben ontdekt. Neem jullie macht terug. Ontwaak t.a.v. de veranderingen die zich overal om jullie heen voltrekken.
De Cabal wordt op een gigantische manier ontmaskerd voor wat het is. Ja, dat is echt zo.

Ashtar On The Road: John F Kennedy: Ik Ben nog steeds bij jullie en wij gaan de Gouden Eeuw in! / 22 november 2016 /Susan Leland


John F Kennedy:
Ik Ben nog steeds bij jullie en wij gaan de Gouden Eeuw in!
Ashtar On The Road Teleconferentie:
22 november 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben de president die jullie kennen als JFK. Deze muziek, dit lied dat jullie zojuist hebben gehoord* werd zeker goddelijk geïnspireerd en verder vertelt het over de droom die ik in mijn hart vasthield, in mijn visie, niet alleen voor de Verenigde Staten van Amerika, maar voor de hele wereld.

Het uitkomen van deze droom is vertraagd. Daar hebben jullie gelijk in, maar de wereld was er nog niet helemaal klaar voor. Er waren nog teveel mensen wier harten zich niet tot Liefde en Vrede hadden gewend. En zo was het nodig dat er nog meer drama’s uitgespeeld zouden worden op het wereldtoneel om ervoor te zorgen dat steeds meer mensen de Waarheid zouden zien en kennen, ervoor te zorgen dat steeds meer mensen zich zouden gaan realiseren dat LIEFDE HET ENIGE ANTWOORD IS!!!

Hilarion 27 November -3 December 2016 / 28 november 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Hilarion
27 November -3 December 2016
28 november 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Geliefden,

Ik kom op de vleugels van de liefde. Velen van jullie zijn moe van het ervaren van de sterke energieën van polariteit die ongebreideld zijn geweest in deze tijden. Het is geen gemakkelijke taak om afstandelijk te blijven, zodat jullie, het Licht dat jullie naar deze wereld hebben gebracht met het oog op behoud van de stabiliteit in de wereld stabiel kunnen houden. Alle inspanningen die jullie doen worden zeer gewaardeerd door de hogere dimensionale rijken van Licht. Jullie zijn degene waar we op vertrouwen in deze tijd om dat Licht stabiel te houden.

Vele Lichtwerkers zijn afgeleid geworden van datgene wat zij uiteengezet hebben om te doen. Het is de taak van iedereen om het hogere perspectief van de reden waarvoor zij kwamen te herinneren. Velen van jullie keren zich af van de Opgevaren Meester rijken en zoeken naar antwoorden via andere wegen en dit is natuurlijk een beslissing genomen door de vrije wil keuze. Zoals altijd, staan wij klaar om samen met ieder van jullie te werken. Sommigen van jullie zijn dit vergeten en dus herinneren we jullie er zachtjes aan dat jullie nooit alleen zijn, dat wij altijd bij jullie zijn.

De Raad: Dank betuigen / November 23, 2016 / Ron Head

De Raad:
Dank betuigen
November 23, 2016 / Ron Head

Morgen wordt er in het land waarin dit kanaal gevestigd is een feestdag gevierd, genaamd “Thanksgiving” dankzegging). Op deze dag is het een jaarlijkse gewoonte om samen te komen voor een feestmaal, samen met vrienden en familie, en misschien wel even een moment stil te staan om na te denken over je zegeningen en daar dankbaar voor te zijn – mijn auto, mijn huis, mijn gezondheid, mijn familie, enz. Sta ons toe dat we je een aantal andere dingen meegeven waarover je eens zou kunnen nadenken, alvorens je dit doet.

Meestal uit je je dankbaarheid voor wat je de goddelijke Bron in je leven acht. En dat is natuurlijk zeer mooi. Maar we zouden iets willen suggereren dat nog een stapje verder gaat.

Een Schrijven van de Schepper / 27 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
27 November 2016 / door Jennifer Farley,
” Loslaten….”Voor elk ding dat je minder dan wenselijk vindt in een andere persoon,
 bestaat ook binnenin jou.
Laat het negatieve los en weet dat er voor je gezorgd wordt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 5848: Goddelijke Macht Is Al van Jou / 28 November 2016

Goddelijke Macht Is Al van Jou
Brief uit de Hemel
28 November 2016


GOD zei:

Op welke omstandigheden precies wacht je nog voor jouw debuut voor het Volledig Dienstbaar Zijn aan jouw Hogere Zelf? De grandioze voorgebeurtenis waar je op wacht, wat is het? Donder en Bliksem? De Nacht veranderend in de Dag? De Hemel of de Luchten openend om het Koninkrijk van de Hemel te Onthullen? Een promesse? Het Klinken van Klokken? Een verandering in het Getij van de Oceanen? De Sterren die naar jou Zwaaien? Een luide stem van God Sprekende in een Luide Diepe Stem als bij een radio uitzending?

Ben je bang om betrokken te zijn bij een aardbeving van grote omvang? Of om in een kuil te vallen? Of om eenvoudig jezelf niet te erkennen? Of alsof  je uit de vergelijking bent? Dat je eenvoudig weg bent, je weet niet waar, alsof je jouw Individuele Zelf hebt achtergelaten?

Wanneer de tijd komt, komt jouw individualiteit met jou mee. Op de een of andere manier ga je in een paleis binnen en op de een of andere manier wordt het genomen als een gewoon ding om voor jou daar te zijn.

zondag 27 november 2016

Stijlfiguren. / 25 november 2016/ ArjunA

Stijlfiguren.
25 november 2016/ ArjunA

Een stijlfiguur is een uitdrukking die door bijzondere formulering of door afwijking van de gebruikelijke zinsbouw een bepaald effect veroorzaakt. Een van de bekendste, en tevens minst begrepen, stijlfiguren vinden we in het boek Genesis. In den Beginne ontmoeten de eerste nudisten een slang die hen verleidt een appel te consumeren.
De slang is een stijlfiguur die, volgens de Schrift, het kwaad vertegenwoordigt.

Wanneer je ziel is ontwaakt, weet je dat goed en kwaad alleen bestaansrecht hebben in menselijke gedachten. Het Hebreeuwse woord voor slang is ‘nachash’, maar het wordt eerder als een werkwoord gebruikt dan als zelfstandig naamwoord. Nachash betekent sissen, mompelen, betoveren, beheksen of orakelen.

Nachash heeft echter ook de connotatie van helder, vurig of vlammend serpent! Het is opmerkelijk dat in Bahassa Indonesia, Maleis en Sanskriet de klankleur van het woord nagenoeg gelijk is: Naga. Waarom is dat zo opmerkelijk? Omdat de Anunnaki voor de Zondvloed in de Vruchtbare Halve Maan hun domicilie hadden. Dit was een gebied dat zich van Beneden Egypte tot in Palestina, Fenicië, het Hasjemitisch Koninkrijk, de Levant en Assyrië. Thans gebruiken we de namen Egypte, Israel, Libanon, Jordanië, Syrië en Irak.

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 8 / via Dr. Kathryn E. May / augustus/september 2013./geplaatst 27 november 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 8
via Dr. Kathryn E. May
augustus/september 2013. /geplaatst 27 november 2016


Dit hoofdstuk is nog niet herzien

Ik ben Jezus/Sananda.

Dit zal sommige mensen boos maken, anderen verward en nog anderen helemaal in extase brengen. De dingen die ik ga zeggen in de Nieuwe Geschriften zijn heel anders dan de Geschriften die geschreven werden voor de verzameling die het Nieuwe Testament of de Bijbel zouden worden. Uiteraard heb ik geen van die hoofdstukken persoonlijk geschreven. Sommige ervan werden geschreven door mensen die mij na stonden – mijn discipelen, zoals zij genoemd werden – maar velen werden geschreven lang nadat ik vertrokken was en daarom zijn het niet mijn woorden en vaak zelfs niet eens mijn gedachten. Zij die de Bijbel bestudeerd hebben zullen wel kunnen bepalen waar ik het over heb. Gelijk welke lering die niet gebaseerd is op Liefde, is niet de mijne – of die van God.

Er is echter nog een probleem met de Bijbel en dat is, dat vele van de meest belangrijke teksten opzettelijk werden weggelaten. Mijn geliefde echtgenote Maria Magdalena onderwees De Ware Weg samen met mij, in harmonie met de ideeën die ik de wereld kwam aanreiken. Zij was – met mijn enthousiaste goedkeuring – de schrijver van de familie en zij documenteerde enkele van mijn meest belangrijke onderrichten, waarvan wij hoopten dat zij behouden zouden blijven voor het nageslacht. Helaas werden ze weggestopt tegen de tijd, dat Keizer Constantijn opdracht gaf voor het boekwerk dat de Bijbel zou worden.

Een Schrijven van de Schepper / 26 November 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
26 November 2016 / door Jennifer Farley,
” Geef Jezelf de Ruimte ”Je hebt een keuze, mijn liefste, zoals altijd. Je kunt je verbergen, trillend in angst van alle 'slechte dingen' of van alle pijn die je kunt ervaren. Je kunt 'boos zijn op voorhand' voor al het verkeerd doen die al dan niet zal plaatsvinden. Je kunt jouw tijd doorbrengen met je zorgen te maken over de dingen die misschien nooit gebeuren. Je zou zelfs jezelf kunnen straffen voor fouten die nog moeten worden gemaakt, maar, wat voor soort leven is dat?

Alsjeblieft, lieveling, neem de tijd om na te denken over hoe je jezelf presenteert aan de wereld. Nogmaals, het is jouw keuze om een goed persoon te zijn die erkent dat zij mens zijn en fouten zullen maken, die fouten bezitten. Vraag om vergeving van jezelf en anderen of blijf steken in de negativiteit die je zelf hebt gecreëerd. Je bent menselijk en kwam hier om de menselijke lessen te leren. Gun jezelf de ruimte te zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl