Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 22 oktober 2016

Live Kryon Channeling 173: Het Veld. Deel - 1.4 / 3 juli 2016 /Lee Carroll / Geplaatst: 22 oktober 2016

Live Kryon Channeling 173:
Het Veld. Deel - 1.4
Deze live channeling werd gehouden in Laguna Hills, Californië.
3 juli 2016 /Lee Carroll
Geplaatst: 22 oktober 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Het Veld is een welwillend, harmonieus type natuurkunde om jullie heen dat heling bevordert, vrede schept, jullie in vreugde laat zijn en het is overal.

Soms zal Het Veld een andere naam hebben, maar nu vertel ik jullie dat dit het geheim is voor de nieuwe energie. Als jullie proberen om in contact te komen met Het Veld en hebben gemediteerd en gevraagd en gefrustreerd waren, is het tijd om je in plaats daarvan te verbinden met je innerlijk aangeborene. Het is daar al en het is in jullie lichaam opgebouwd.

Laten wij het er even over hebben hoe je in contact kan komen met het innerlijk aangeborene. Ik wil dat jullie begrijpen en gaan kijken naar wat wij jullie al drie jaar leren. Er zijn nieuwe, invloedrijke krachten waarvan jullie het bestaan nog niet kennen. Zij zijn in jullie lichaam en spreken luid tegen jullie innerlijk aangeborene. Het geeft jullie lichaam instructies, vertelt wat jullie willen dat het hoort. Het is krachtig en het is een geheel nieuwe toepassing van een oud uitgangspunt.Violette Vlam Meditatie – Transmuteer En Verhef Jouw Energieveld / Geplaatst 22 oktober 2016 / Source: Well Being Alignment

Violette Vlam Meditatie –
Transmuteer En Verhef Jouw Energieveld
Geplaatst 22 oktober 2016 

Saint Germain

Er zijn duizenden Geascendeerde Meesters die momenteel de Aarde ondersteunen en degenen van ons die hier leven. Ze zijn Wezens van Licht die de lessen van ons Derde dimensionale bestaan hebben geleerd en zijn opgestegen naar een hogere staat van bewustzijn. Ze geven bijstand aan allen die hen aanroepen voor hulp, zij zijn onze "oudere" broeders en zusters. Enkele bekende Geascendeerde Leraren zijn Jezus (Jeshua) Christus, Gautama Boeddha en Krishna.

Saint Germain is een Geascendeerde Meester die al lange tijd geassocieerd wordt met de Violette Vlam. Jullie kunnen een beroep doen op zijn hulp als jullie de Violette Vlam meditatie beoefenen. Samen met vele andere Geascendeerde Leraren, heeft hij ons voorbereid op de overgang van het Vissentijdperk (Derde Dimensie) naar het tijdperk van de Waterman (Vijfde Dimensie), het begin van een tijdperk van vrede, vrijheid en verlichting.

Met de Violette Vlam meditatie kun je bewust toegang krijgen tot krachtige Vijfdimensionale frequenties die levens van onopgeloste, dichtgegroeide energieën oplossen met liefde en licht. Dit is van cruciaal belang voor een ieder van ons als individu en voor de mensheid als geheel, vooral in deze specifieke tijd op onze planeet.


De Kwestie van Goddelijke Deadlines – Part 2/2 / 21 oktober 2016 door Steve Beckow.

De Kwestie van Goddelijke Deadlines –
 Part 2/2
21 oktober 2016 door Steve Beckow.

Ik wil graag nog twee concepten introduceren: (A) dat goddelijke deadlines gebeuren in  Moeder's tijd, niet in onze tijd en (B) dat de Moeder, die de Bron is van de deadlines, ook de macht heeft om het te veranderen.

Moeder's tijd is een van die onderwerpen die ik denk dat de Company of Heaven (CoH) uitstelt om te bespreken met ons, want het is moeilijk voor ons om te begrijpen. (1)

Aartsengel Michael vertelde me:

"Er zijn goddelijk deadlines. Maar jullie hebben de neiging om te denken over deadlines als lijnen in het zand. De Moeder ziet deadlines niet altijd op dezelfde manier.

"Zo hebben we een aantal deadlines die zijn gekomen en gegaan als gevolg van de wens om de menselijke vrije wil toe te staan collectief te gaan waar ze willen gaan.

"Nu, de cabal is niet zwart of wit. Het is erg grijs. En mag ik jullie erop wijzen dat de grijze dagelijkse vervagen. Dat is hoe deadlines worden gehaald. En tegen de tijd dat ze worden bereikt, is er geen duisternis. "(2)

De manier waarop een goddelijke deadline werkt (in Moeder's tijd) in het geval van de cabal is dat de CoH ( Companie of Heaven)- Hemelse, galactische en terrestrial opgestegen meesters, en alle anderen - aan hen werken, totdat het zwart van hun gedachten, emoties en gedrag grijs wordt en het grijze verdwijnt - door de goddelijk-verordende deadline - of niet.


Bericht van Cobra, 17-10-2016, Pleiadian Situatie Update / 18 Oktober 2016


Bericht van Cobra, 17-10-2016,
Pleiadian Situatie Update
18 Oktober 2016

De Pleiadians zijn binnen ons zonnestelsel snel territorium aan het terugwinnen en zij hebben het al terug in die mate dat het vergelijkbaar is met de situatie in mei 2016. De Sirian en Andromedan vloot was niet zo sterk geraakt door de gebeurtenissen in september en begin oktober en was in staat om beter zijn posities te behouden.

Elke belangrijke terugval wordt dus gevolgd met een grote sprong voorwaarts. De Pleiadians zijn al een nieuw Tachyon membraan aan het instellen, op een zekere afstand rondom de Aarde gepositioneerd binnen de Maan baan. Dit membraan is in structuur gelijk aan wat sommige andere mensen de “buitenste barrière” noemen. Dit nieuwe membraan zal het hoofd van de Yaldabaoth octopus van zijn tentakels snijden en drastisch het schonen van het zonnestelsel versnellen.

2016-10-17-semjase7

De Pleiadians zijn ook begonnen om contact op te nemen met niet geïncarneerde mensen in hun hiernamaals op de hogere astrale laag.

Dagtekst van Zaterdag 22 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 22 Oktober 2016
door Omraam Mikhael Aivanhov

Lichaamscellen - entiteiten die we behoren op te voeden

"De cellen van ons lichaam zijn kleine, intelligente zielen. Het is een heel volk dat we in ons hebben, een volk waarmee we in relatie kunnen treden en dat we behoren op te voeden. Ben je je daarvan bewust? Nee, of heel zelden. Daarom gehoorzamen je cellen je niet. Je wilt de toestand van je lever, je maag, je hart, je hersenen, enz. verbeteren, maar dat kun je niet: de cellen van al die organen gehoorzamen je niet, het lukt je niet jouw wil aan hen op te leggen, ze werken volgens hun eigen wil.

De wetenschap der Ingewijden, die de psychische anatomie van het menselijk wezen heeft bestudeerd en de regels die aan zijn werking ten grondslag liggen, leert ons dat wij de cellen van onze organen kunnen bevelen. Maar daarvoor moeten we eerst de idee aanvaarden, dat het intelligente, bewuste entiteiten zijn en leren met hen in contact te treden door hen via de gedachte stralen van licht en liefde te toe te sturen."

Verkiezingen: USA-verkiezingsfraude..??? Kijk en beslis zelf.!! / 21 oktober 2016 / Door GuidoJ.

WantToKnow.nl

Verkiezingen: USA-verkiezingsfraude..??? Kijk en beslis zelf.!!
21 oktober 2016 / Door GuidoJ..

Kennedy plot expose
‘VOLLEDIG CORRUPT’ dat is de kwalificatie die wij van WantToKnow, aan het Amerikaanse verkiezingssysteem geven. We hebben hier op de site al jaren geleden, bewijzen aangedragen dat het verkiezingssysteem in de VS volledig corrupt is. Een terechte kwalificatie, want als je de keiharde bewijzen van dit verhaal ziet, is geen andere conclusie mogelijk. En wat doen de ‘grote’ Amerika-politieke commentatoren in Nederland, zoals Twan Huys en Charles Groenhuizen..? Zij vinden het onbeschaamd wat Donald Trump doet, door dit verhaal aan de kaak te stellen..

Hebben de heren Huys en Groenhuizen dan hun werk niet gedaan..? Kennelijk, want wij vinden en vonden, de bewijzen voor het corrupte systeem overal op het internet. Weer een gevalletje van ‘cognitieve dissonantie’..? Kennelijk.. Lees het hele verhaal en concludeer met een ‘open mind’ zelf wat je van het verhaal vindt.

wanttoknow info logo
Wij van WantToKnow (ook onze collega’s van WantToKnow.info in de VS) zien het verhaal aan en kunnen niets anders concluderen, dat een volk de regering krijgt die het ‘waard’ is. Met andere woorden: wanneer je dit soort fundamentele fraude in een land niet afkeurt en je ertegen in verzet komt, dan dien je natuurlijk de consequentie zélf te dragen..(klik op logo voor link naar artikelen en info over verkiezingsfraude in de VS)

Een Schrijven van de Schepper / 21 Oktober 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
21 Oktober 2016 / door Jennifer Farley,
Verandering BinneninWat je voelt, hoe je handelt en reageert,
en wat je zegt tegen een ander op een negatieve manier,
is een directe afspiegeling van wat je nodig hebt
om te veranderen binnenin jezelf.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5811 Dromer van de Droom – deel I / 22 Oktober 2016

Dromer van de Droom – deel I
Brief uit de Hemel
22 Oktober 2016


God zei:

Één van Mijn refreinen is: ga uit het verleden. Laat het verleden gaan. Glip weg uit het verleden. Het verleden, dat nooit heeft bestaan, is niet een plaats noch een tijd waar je werkelijk kan zijn. Je kunt je daar alleen vermommen. Kijk, het is toch allemaal een droom. Oh ja, heel werkelijk voor jou, die zijt de Dromer van de Droom.

Wat je zag, wat je voelde, wat je zei, leek inderdaad te gebeuren, toch het passeerde allemaal via je ogen. Inderdaad, het was alsof jouw hart bloedde van dat wat jij zag als tragedie. Of, inderdaad, in een zonnige vertelling, je werd één groot stralend wonder. Hoe vol lijkt jouw hart misschien zelfs door een ogenschijnlijk klein ding. Hoe leeg lijkt jouw hart over iets dat de zeer grote tragedie leek van allemaal, totdat een andere gebeurtenis binnenkwam en deed jouw leven omslaan naar een andere weg.

Ah, wat is realiteit op de Aarde en wat is Realiteit in de Hemel? Twee grote verschillen. Welke is waar voor jou?

vrijdag 21 oktober 2016

Live Kryon Channeling 173: Het Veld. Deel - 1.3 /3 juli 2016 /Lee Carroll / Geplaatst: 21 oktober 2016

Live Kryon Channeling 173:
Het Veld. Deel - 1.3
Deze live channeling werd gehouden in Laguna Hills, Californië.
3 juli 2016 /Lee Carroll
Geplaatst: 21 oktober 2016
Vertaald uit het Engels door Henk

Het gebruiken van Het Veld
Ik wil jullie vertellen waarom ik hierover spreek. Lieve mensen, er zijn er velen van jullie die zitten en zeggen: “Wel, wij hebben het geprobeerd en geprobeerd. Ik ga hier naartoe, daar naartoe, en ik kan die sweet spot echt niet vinden. Ik kan die plaats niet vinden die harmonieus is en die vibreert met de Creatieve Bron.”

Lieve mensen, Het Veld werd voor jullie geschapen in deze nieuwe energie, voor oude zielen. Het wacht er letterlijk op als een resonerende frequentie van jullie bewustzijn om geactiveerd te worden.

“Kryon, jij spreekt in cirkels.” Lieve mensen, het is moeilijk om jullie dit soort boodschappen te brengen over een realiteit die jullie nog nooit hebben gezien en die niet past in jullie geloofssysteem.Mike Quinsey - Channeling van zijn Hogere Zelf - /21 oktober 2016

Mike Quinsey -  
Channeling van zijn Hogere Zelf -
 21 oktober 2016

Weinig mensen zijn zich ervan bewust dat er zich in de Ruimte al sinds lange tijd een oorlog afspeelt tussen de troepen van de Illuminatie en Ruimtewezens. De Illuminatie hebben dit voor elkaar gekregen omdat ze triljoenen dollars naar hun geheime Ruimteprogramma hebben geloodst. De gevechten vinden plaats om te voorkomen dat de Aarde volledig door de Illuminatie overgenomen wordt. Als hen dit was gelukt zou het werkelijk Gevangenis Aarde zijn geworden. De bevolking zou aan hun grillen zijn overgeleverd, aangezien ze hun plan door zouden hebben gevoerd om het aantal bewoners op Aarde drastisch te reduceren tot een hanteerbare omvang.

Hoewel de strijd nog niet voorbij is, hebben de Lichtkrachten zichzelf echter opgewerkt en zijn ze nu de grootste macht geworden. Het is enkel een kwestie van tijd voordat ze de overwinning kunnen claimen en de leiders van de Illuminatie kunnen verdrijven. Deze zullen worden overgebracht naar plekken waar ze zich niet langer met jullie vooruitgang in het vestigen van het Nieuwe Tijdperk kunnen bemoeien. Eonen lang zijn jullie niet in staat geweest om vooruit te gaan zoals jullie dat wilden, maar binnenkort zullen jullie vrij kunnen zijn om je eigen pad volgen en naar de hogere dimensies opstijgen. Er is echter eerst veel werk te verzetten om het Nieuwe Tijdperk volledig op stoom te brengen. Met de hulp van jullie Ruimtevrienden kunnen achtergehouden ontwikkelingen worden vrijgegeven. Jullie zullen snel in de moderne tijd van vrije energie en zelfvoorziening belanden. Uiteraard zullen vele helpers jullie assisteren om het Nieuwe Tijdperk te vestigen.

Op deze dag van je leven / 21 Oktober 2016 / Neal Donald Walsch

21 Oktober 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat net wanneer het lijkt alsof het leven uit elkaar dreigt te vallen, het misschien voor de eerste keer samenvalt.

Ik heb geleerd om het proces van het leven te vertrouwen, en niet zo zozeer de uitkomst.
Bestemmingen hebben lang niet zo veel waarde als het reizen.

Dus misschien moet je dingen uit elkaar laten vallen in dit Stadium, als dat is wat er gebeurt.
Blijf er niet zo hardnekkig aan hangen.
Het leuke van dat dingen uit elkaar vallen is
 dat je alleen de stukjes die je wilt kunt oppakken ...

En je weet precies waarom ik je dit vandaag heb verteld ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De Kwestie van Goddelijke Deadlines – Part 1/2 / 20 oktober 2016 / door Steve Beckow

De Kwestie van Goddelijke Deadlines –
Part 1/2
20 oktober 2016 door Steve Beckow

De kwestie van de 'goddelijke deadlines" is altijd van belang geweest voor mij als een Ascenstie journalist.

Het onderwerp komt herhaaldelijk voor in gechannelde boodschappen, vaak van SaLuSa of nu van Mike Quinsey's Hoger Zelf en soms van Sheldan Nidle's bronnen.

Zijn goddelijke deadlines die de enorme gebeurtenissen, waar wij een deel van zijn, voorwaarts laat gaan richting een voleinding volgens een draaglijk schema.

Bestaan ze echt? Hoe werken ze? Waar komt de autoriteit vandaan?

Laten we eerst luisteren naar wat Mike's bron onlangs zei, wat aanleiding was voor dit artikel, en vergelijk dat met het meer algemene begrip van de goddelijke deadlines:
“de wereld blijft in beroering en oorlog is schering en inslag, maar veel is een reactie op de pogingen van de Duistere Krachten om hun controle erop uit te oefenen. Hen zal echter niet worden toegestaan succes te hebben, aangezien Hogere Wezens de uitkomst in het voordeel van het Licht zullen bepalen”.

Een Schrijven van de Schepper / 20 Oktober 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
20 Oktober 2016 / door Jennifer Farley,
Jouw Keuze. Jouw Verantwoordelijkheid

2012winter_box-decision-making-responsibility_1920x1080

Jouw bestaan is vol van keuzes, mijn kind, en de belangrijkste die je maakt zijn geweest / zijn / zal zijn hoe je handelt en reageert op een bepaalde situatie. Je kunt ervoor kiezen te geloven dat de wereld en iedereen die er in is 'het op je gemunt heeft' of je kunt een stapje terug doen en kijken naar elk moment en het zien voor wat het werkelijk is. Ongeacht wat er gebeurt, kun je er zeker van zijn dat jouw acties / reacties er een rol in hebben gespeeld. Een van de meest uitdagende ervaringen die je zult hebben tijdens je leven is het nemen van de verantwoordelijkheid voor deze dingen. Die verantwoordelijkheid is uiteindelijk verantwoordelijk voor hoe snel (of langzaam) je groeit.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven "Actie Ondernemen" / 19 Oktober 2016 / Daniel Scranton


De Pleiadische Hoge Raad van Zeven
"Actie Ondernemen"
19 Oktober 2016 / Daniel Scranton
Wij zijn de Pleiadische Hoge Raad van Zeven, en wij zijn verheugd om jullie onze woorden van wijsheid aan te bieden.
Nadat je een stap genomen hebt in een specifieke richting, verkrijg je nog steeds toegang tot de volgende stappen voort op je reis naar waar je naartoe gaat. Je opent jezelf voor heel veel andere mogelijkheden, wanneer je überhaupt wat voor stap dan ook neemt in een specifieke richting. Velen van jullie willen weten wat alle stappen gaan zijn voordat jullie de eerste stap nemen, die eerste sprong van vertrouwen. En dat zal en houdt je ingesloten naar waar je in het moment bent.
Je doet je voordeel van het initiëren van een klein momentum, en je krijgt toegang tot de volgende stappen vanuit het momentum dat gecreëerd werd. Wanneer je in staat bent om de behoefte voor controle los te laten, de behoefte voor jou om altijd de uitkomst te weten, is dat het wanneer jij jezelf openstelt voor een veelvoud aan mogelijkheden. Je geeft in feite geboorte aan de mogelijkheden, door slechts wat voor eerste stap dan ook te nemen, op welke manier dan ook, richting een specifieke plaats of ervaring.

Dagtekst van Vrijdag 21 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 21 Oktober 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Rivier van het leven - van de bron tot aan de uitmonding

"Men heeft het leven vaak vergeleken met stromend water. Maar wat een verschil is er niet tussen het water dat aan de bron ontspringt, op de top van de berg, en het water dat komt aanstromen in de monding van de rivier, nadat het allerlei vuil en zelfs giftige stoffen heeft opgenomen! Zuiver of vervuild, water blijft altijd water, net zoals het leven altijd leven is; maar niets is zo verkwikkend als zuiver water, terwijl vervuild water de dood brengt.

Zoals het water uit de bron opwelt, zo ontspringt het leven in de schoot van God en daalt neer om alle schepselen te laven. Afhankelijk van de regio’s die het door stroomt, zit het vol met verschillende elementen. Alle schepselen ontvangen dus niet hetzelfde leven uit die rivier; dit hangt af van waar ze zich bevinden, dichter bij de bron of bij de riviermonding. Dit leven houdt nooit op met stromen. Maar zijn de mensen zich bewust van de heilige aard van het leven? Nee, zij bezoedelen dit water, dat van God afkomstig is. Jullie zijn verbaasd en vragen je af hoe dat mogelijk is. Dat is heel eenvoudig: Telkens wanneer het je ontbreekt aan wijsheid, liefde en onbaatzuchtigheid, is het alsof je vuil gooit in de rivier van God. En die rivier protesteert niet, hij aanvaardt alles om de mensen te helpen en gaat door met stromen. Hij wacht tot zij zich bewust worden van hun verantwoordelijkheid om het leven te behoeden. "De Sirius Familieleden van Licht: “Het Leven is Gemakkelijk – indien WIJ besluiten voor Liefde en Vreugde.” / 22-september 2016 / geplaatst 21 oktober 2016

De Sirius Familieleden van Licht:
“Het Leven is Gemakkelijk – indien WIJ besluiten voor Liefde en Vreugde.”
22-september 2016 / geplaatst 21 oktober 2016

Geliefde broeders en zusters van planeet Aarde – we verwelkomen jullie in het Licht en de Liefde van complete eenheid – wij zijn de Sirius Familieleden.

We communiceren naar jullie vanuit de rijken van werkelijkheid – waar vreugde en liefde  vrij uit kan stromen. Hier op Sirius vertegenwoordigt deze stroom van zuivere vreugde geluk en tevredenheid.

Het hoogste doel – de hoogste waarde is om – in vreugde te zijn. Alles gaat omhoog door de reden van vreugde. We leven zeer bewust en opmerkzaam in het principe van vreugde.

Om op het punt te komen: Wij doen hetzelfde als het Universum. Het Universum is een plek van vreugde – van harmonie – als iemand de fundamentele wetten begrijpt en de principes waardeert van de fundamentele wetten en de wederzijdse betrekking met alle leven ziet.
En het is echt gemakkelijk – als iemand de principes van het leven begrijpt en waardeert.

Heavenletter 5810 De Waarde van het Leven Is de Vreugde Ervan! / 21 Oktober 2016

De Waarde van het Leven Is de Vreugde Ervan!
Brief uit de Hemel
21 Oktober 2016


God zei:

Wanneer ben je in je element? Er is iets opbouwend dat je leuk vindt om te doen. Je kan niet zien dat deze activiteit een bijzondere betekenis heeft in jouw leven. Je ziet niet dat het enige toekomst voor jou heeft. Dat geeft niet. Je hoeft überhaupt niet te denken aan een winstmotief. Het is genoeg dat een activiteit iets is zoals jij. Je weet niet wat er wil groeien uit een schijnbaar niets. Dit is jouw hart volgen. Dit is het verkennen van het leven!

Ik heb het al eerder gezegd en Ik zeg het nogmaals. Je leeft niet voor resultaten. Of, bijvoorbeeld, begin erover na te denken dat mayonaise maken, bijvoorbeeld, iets is wat dat je leuk vind om te doen. Je vind het gewoon leuk om mayonaise te maken. Daar heb je een goed gevoel over.

donderdag 20 oktober 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht / 20 Oktober 2016

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht
“De Boodschappen Binnenin de Enveloppen”
20 Oktober 2016

Blossom: Hallo daar, wederom. Ik ben niet zeker wat het zal zijn waar wij vandaag over zullen spreken, niettemin weet ik wel dat ik voel dat jullie nu zeer dichtbij zijn en wederom … durf ik het te zeggen? … Ik voel welzeker verwachting … zelfs ‘hoop’ dat door komt filteren. Het is nogal ongelooflijk hoe wij allemaal de energieën op de één of andere manier voelen. Wat een rit!

(Ik voelde toen zeer sterk dat zij wensten om te spreken. Ik zet de link aan het einde van deze conversatie met hen, aangezien ik het gevoel heb dat het belangrijk is dat jullie begrijpen wat er plaatsvond VOORDAT jullie ernaar luisteren.)

Nadat zij via mij gesproken hadden … is dit de conversatie die volgde.

Dus, ik vertrouwde en jullie kwamen door. Eerst op jullie normale manier en toen na een lange tijd van stilte (ik snijd de stiltes eruit) … kwamen jullie door in een andere taal … en waar ik absoluut geen idee over heb van wat jullie zeiden!

Het gaat spannen - 2 / 19 oktober 2016 / Geschreven door Elias

Het gaat spannen - 2
19 oktober 2016 / Geschreven door Elias


Het wordt steeds spannender.

In dit deel de uitwerkingen in het fysieke lichaam van de huidige, sterke verhoging van de energie op aarde: de zwevende pijn.

Dat deze planeet uit de dualiteit wordt geheven is een vaststaand feit. De komende weken wordt de energie nog verder omhooggeschroefd waardoor veel mensen lichamelijke symptomen zullen krijgen. En het is belangrijk dat deze symptomen goed worden begrepen.

Die lichamelijke reacties op de steeds hoger wordende frequenties manifesteren zich vooral door een gevoel van pijn dat niet aan een bepaalde orgaan of plek in het lichaam kan worden toegeschreven.

Daarom is het belangrijk dat mensen met deze symptomen goed worden opgevangen en dat ze worden ingelicht wat ze kunnen doen om die pijn te verzachten.

Benjamin Fulford: Hillary Clinton verbergt zich terwijl de ontmanteling van de cabal verder gaat ondanks loze bedreigingen voor nucleaire oorlog /17 oktober 2016

Hillary Clinton verbergt zich terwijl de ontmanteling van de cabal verder gaat ondanks loze bedreigingen voor nucleaire oorlog
17 oktober 2016 / Auteur: Benjamin Fulford

Wereldgebeurtenissen gaan duidelijk in de richting van grote verandering in de komende weken, wat gezien kan worden in vele gebeurtenissen die in het nieuws verschijnen en gebeurtenissen in de geheime wereld. Wat er gaande is, is dat twee enorme rivaliserende facties wedijveren voor de controle van de wereldmacht en de laatste ronde in gaan van hun titanenstrijd om het financiële systeem te controleren en dus het proces van besluiten wat de mensheid in de toekomst gaat doen.

De uitkomst lijkt zeker de nederlaag van de Khazariaanse maffia cabal te zijn welke in het geheim de wereldmacht heeft gecontroleerd sinds op zijn minst 1913 en in het Westen waarschijnlijk voor duizenden jaren.

In het nieuws en in het openbaar kunnen we bijvoorbeeld zien dat de Presidentskandidaat van de Democratische Partij in de VS en senior Khazariaanse gangster Hillary Clinton alle publieke campagneoptredens heeft afgezegd met uitzondering van haar geplande debat ( welke misschien ook werd afgezegd) met Republikeins Kandidaat Donald Trump.


Op deze dag van je leven / 20 Oktober 2016 / Neal Donald Walsch

20 Oktober 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat niet alles precies op de manier hoeft uit te pakken waarop jij
het hebt gepland om het voor jou een succes te kunnen noemen.

Soms is alles wat God wil dat je doet is om "te zorgen dat het balletje gaat rollen."
Dan, zal ZIJ het vanaf daar overnemen.
Dus als er dingen anders blijken uit te pakken dan de manier waarop jij wilde dat ze zouden doen, ben dan niet zo snel met te zeggen: "Wat een tegenvaller!"

Menig tegenvaller is een zegen in vermomming.
Overweeg de mogelijkheid dat het leven magie is ...
en dat er een konijn in die hoed zit.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl