vrijdag 30 september 2016

Aartsengel Zadkiël “Stijgen naar een Hoger Bewustzijn” / Oktober 2016 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël
“Stijgen naar een Hoger Bewustzijn”
Oktober 2016 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij begroeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag wensen wij om het stijgen naar een hoger bewustzijn te bespreken.   
Jullie leven in een tijd waar er heel veel mogelijkheden zijn om naar een hoger bewustzijn te stijgen. Er is veel hogere vibrationale energie dat jullie planeet in een constante stroom bereikt. Deze hogere vibrationale energie nodigt jullie uit om het te omhelzen en het in jullie persoonlijke energiegebied te incorporeren. Het vraagt aan jullie om jullie huidige manier van bestaan/zijn te onderzoeken, zodat jullie gemakkelijker deze verfijnde energie toe mogen staan om zich met jullie huidige energie te combineren. Wanneer jullie deze nieuwe energie omhelzen, stijgt jullie bewustzijn naar een hoger niveau.
De hogere vibrationale energie bevat een vibratie van pure Liefde. Dit is een vibratie dat streeft naar het hoogste en beste voor iedereen, want het beseft dat iedereen komt vanuit dezelfde Bron en een Goddelijke Vonk bevat dat hen verbindt aan de Bron.

Kryon: Vraag en Antwoord 759: Mensen – magnetisch veld. / 29 september 2016 / Lee Carroll


759: Mensen – magnetisch veld.
29 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, Ik vraag mij dingen af over de relatie tussen de verschillen in magnetische velden van mensen. Hebben sommige mensen grotere magnetische velden dan anderen? Mijn zoon lijkt magnetische energie te hebben die uit zijn vingers komt, hij kan als hij dat wil zelfs een figuur daarmee in de lucht tekenen.

Kan jij jouw licht hier alsjeblieft over laten schijnen?

ANTWOORD: Wat jouw zoon heeft is echt geen magnetisme. Het lijkt alsof het magnetisme is maar het is gewoon een portie van een krachtig energieveld dat om hem heen is.

Vele mensen kunnen batterijen of elektronische apparatuur verstoren (computers laten crashen). Dit komt niet zozeer door magnetisme maar wel door een zeer energetisch Menselijk Veld.


Mike Quinsey – Channeling van zijn Hogere Zelf / 30 september 2016

Mike Quinsey
 – Channeling van zijn Hogere Zelf –
 30 september 2016

Iedere dag komen de gebeurtenissen een stap dichter bij hun aankondiging en wanneer de situatie positief is en de Hogere Machten tevreden zijn, dan zullen ze zich zonder vertraging voltrekken. De opwinding in de hogere dimensies neemt toe omdat jullie een memorabele tijd tegemoet gaan waar men lang op heeft moeten wachten en het is absoluut zeker dat er binnenkort een grote stap voorwaarts zal worden gezet die de potentie heeft om zich zelfs binnen enkele dagen aan te dienen. Wees echter niet teleurgesteld wanneer er niets gebeurt zoals werd gesuggereerd, aangezien iedere vertraging een zeer goede reden zal hebben gehad. Ongeacht de vertragingen blijft het feit dat er niets is veranderd en die veranderingen die jullie verwachten zullen zich alsnog manifesteren. Er is een tijd en een plaats voor alles en het is in jullie belang dat de meest belangrijke beslissingen genomen worden door degenen die overzicht hebben over en inzicht hebben in wat er op Aarde gaande is.

Aartsengel Michael: Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen / 20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Aartsengel Michael
Het Goddelijke Geschenk van de Wil Begrijpen

20 September 2016 / Gastheer: Steve Beckow - Kanaal: Linda Dillon

Steve Beckow: Vandaag gaan wij Aartsengel Michael verwelkomen en wij hopen om echt in het onderwerp van de wil te geraken. Wat is de wil? En, is er een collectieve wil? Als die er is, hoe genereren wij het, hoe focussen wij het en hoe houden we het tegen van betreurenswaardige wegen in te slaan; zoals waar de dictators van de wereld ons op gestuurd hebben. Hoe temperen wij de wil, enzovoorts? Hiermee verwelkom ik Aartsengel Michael.

Aartsengel Michael: En ik verwelkom jullie, want ik ben Michael, Aartsengel van Vrede, Strijder van Liefde, Brenger van Nieuws, en zal ik zeggen, brenger van de discussie aangaande dit omstreden onderwerp van de wil. En ik hoop, en ik heb de bedoeling - merk mijn woorden op dierbare vrienden - om een dieper begrip, Licht en wijsheid te brengen om jullie harten en geesten en jullie wil te activeren, om te begrijpen wat dit concept, en derhalve wat deze werkelijkheid, van jullie Goddelijke Macht, geboren uit Liefde, in/naar actie, wat dit onderwerp van de wil betekent? Want heeft deze wil niet, zoals jij aangehaald hebt dierbare Steve, een moeilijke geschiedenis gehad in termen van het gebruik, of misbruik, of oneigenlijk gebruik van de wil in de koers van de menselijke aangelegenheden. En er zijn vele die het gebruik van de wil zullen betreuren, omdat dat is waar zij aan denken, dat is waar zij angstig van zijn. 

Op deze dag van je leven / 30 September 2016 / Neal Donald Walsch

30 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat ware ambitie niet is wat je dacht dat het was.

Bill, de man die mede-oprichter is van de Anonieme Alcoholisten,
zei dat, en hij had gelijk. "Ware ambitie," zei hij,
"is de diepe wens om zinvol te leven en nederig
te wandelen onder de genade van God. "

Wat is jouw ambitie voor vandaag?
Wat staat er bovenaan op jouw prioriteitenlijst?
Wat hoop je vandaag te doen?
Wat hoop je te zijn?

Jouw antwoord op deze vraag zal niet alleen de dag creëren, maar ook jouw.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 29 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
29 september  2016 / door Jennifer Farley,
Waarheid

34aeaaa900000578-3612484-image-a-25_1464343864958

Als wat je waarneemt wordt overschreven door wat is ......
ben je in staat om de waarheid te zien.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Raad “Wat In De Wereld Is Er Gaande?” / 27 September 2016 / Ron Head

De Raad
“Wat In De Wereld Is Er Gaande?”
27 September 2016 / Ron Head
Wij hebben jullie via heel veel boodschappers verteld dat er een grote toevloed zou zijn, en nu is, van Licht in/naar jullie systeem. Wij hebben jullie verteld dat er niemand of niets zou zijn dat niet beïnvloed zou worden door deze Lichtgolf. Wij hebben jullie zelfs verteld dat jullie waarlijk goed in dit proces zijn in deze tijd. En wij wensen om jullie nu te informeren, dat terwijl dit alles inderdaad het geval is, de intensiteit door zal gaan te verhogen.
De reden dat wij dit vandaag adresseren is, dat het zo een grote verandering veroorzaakt binnenin elk van jullie, dat zelfs sommigen van diegenen die zich goed bewust geworden zijn van wat wij aan jullie verteld hebben gedesoriënteerd, verward en zelfs bij tijden ontmoedigd raken. Het is één ding om de waarschuwingen van naderende chaos en verwarring te begrijpen, maar het is nogal anders om te ervaren om met dat soort van energie te leven.
Vandaag zouden wij jullie graag een andere manier willen geven van te zien wat er allemaal om jullie heen is, zodat jullie door mogen gaan de schitterende bakens te zijn die jullie zijn.

Heavenletter 5789 Je Persoonlijke God / 30 September 2016

 Je Persoonlijke God
Brief uit de Hemel
30 September 2016


God zei:

Je  houdt ervan als je bij Mij zit als jouw persoonlijke God, Mijn focus toegewijd aan jou. Ik hou er ook net zo goed van om hier bij jou te zitten, zelfs als Ik weet dat Ik naast Mij Eigen Zelf zit.

Jij bent de rode draad, geliefde. Je bent Één met Mij, dus, waar je ook bent, ben Ik. We kunnen ook zeggen dat je het Hele Brood bent. Ik ben de God er binnen. Ik ben de Bron van Al en Ik ben ingesloten binnenin jou. Je zou me jou DNA kunnen noemen. Zeker, Ik ben de Voorspelde Essentie van jou.

Wij zijn Bestaan, Het Bestaan heeft geen grenzen. Het Bestaan heeft geen beperkingen. De Bestaansheid is Éénheid. Één God, toch ieder mens brengt Godheid in beweging. Ik zeg het nog eens. Wij zijn Één. Je bent niet alleen een aanvulling. Je bent het Hele Pakket. Dit is hoogst verwonderlijk voor jou.

donderdag 29 september 2016

WE beleven een dynamische her-kalibratie van elektromagnetische velden in het stelsel van de aarde op wereld schaal./ Door: aemedia September 24, 2016

WE beleven een dynamische her-kalibratie van elektromagnetische velden in het stelsel van de aarde op wereld schaal.
Door: aemedia  September 24, 2016


We kregen in de laatste paar maanden rapporten dat het Aarde Magnetische Veld aan het ineenstorten is en er is een Magnetopauze Omkering, de ineenstorting van Aarde’s “Magnetosfeer”, en dat CERN de ineenstorting van Aarde’s schilden veroorzaakt, enz.
Wat er eigenlijk gebeurt is dat de magnetische velden oplossen en zich hervormen in een hogere frequentie, die de Aarde voorbereidt op de dimensionale verschuiving.

Er zijn voortdurende frequentie veranderingen geweest in de magnetosfeer en dat is allemaal deel van het planetaire dimensionale veranderingsproces. En dit veroorzaakt veranderingen in de polariteit van Aarde’s innerlijke kernmassa, die meer hitte genereert en dat energie wordt overgebracht naar de tektonische platen. Om dit te compenseren moet de planeet loslaten en zich zelf her-verbinden aan de innerlijke elektromagnetische energie, wat heeft geresulteerd in de toegenomen activiteiten van aardbevingen, vulkanische uitbarstingen en zo voorts. Deze Aarde veranderingen en de variëteit van dramatische weerspatronen zien we vaker en zijn best normaal voor de planetaire ascentie. Inderdaad verliezen we ons magnetische veld. Wat er nu precies plaats vindt is de vergroting van de elektromagnetische frequenties die door het magnetische veld van de Aarde komen. Als dit een breekpunt bereikt in de volgende maanden, zal het buitenste magnetische veld van de 3D planeet verschuiven in de nieuwe dimensionale frequentie band, en gelijktijdig de etherische frequentie van de Aarde verhogen die een frequentie sprong zal scheppen die Aarde’s etherische lichaam zal katapulteren door het 4D portaal en zal verschuiven in de 5de dimensie.

Op deze dag van je leven / 29 September 2016 / Neal Donald Walsch

29 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat het woord verlossing in de Bijbel betekent,
Perfecte gezondheid, harmonie en vrijheid.

Emmet Fox zei dat, en hij had gelijk.
Deze dingen zijn de wil van God voor de mens, zei hij, en hij had weer gelijk.

Als je nadenkt over hoe je jou 'verlossing' kunt bereiken zorg er dan voor
dat je eerst begrijpt wat 'verlossing' is.
We zijn hier op zoek om onszelf te behoeden voor onze eigen misverstanden over het Leven en Hoe Het is, en over wie we werkelijk zijn.

Verplaats je naar de volheid van je Ware Identiteit, en zie jouw hele leven veranderen.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nlEen Schrijven van de Schepper 28 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 september  2016 / door Jennifer Farley,
Vergissingen


Mijn fantastische, liefdevolle kind; je zult vergissingen begaan.
Sommigen van hen zullen je laten blozen van verlegenheid,
doen ineenkrimpend van schaamte of stilletjes laten huilen
over de pijn die je hebt veroorzaakt.

Ik Ben hier om jou te vertellen dat het goed is! (Glimlach)
 Voor elke vergissing die je begaat,
 is er een mogelijkheid voor je om te leren hoe je dingen anders,
beter en goed kunt doen. Wees niet te hard voor jezelf ... .
Jij bent een mens en koos voor jouw menselijk bestaan om te leren en te groeien.
 Je doet het prima, mijn Lief!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De grote golf van hoge dimensionele frequenties komt nu door / 28 september 2016 / Roman Baron

De grote golf van hoge dimensionele frequenties komt nu door
28 september 2016 / Roman Baron  

De Grote Golf zal de Waarheid loslaten en dit zal Chaos veroorzaken in het oude paradigma. Maar chaos is goed omdat het ’t einde zal markeren van de valse werkelijkheid en verouderde modaliteiten. Het zal het begin van de nieuwe Aarde werkelijkheid zijn in het verenigde veld van bewustzijn.

Deze herfst van 2016 zal de eerste fase brengen van de planetaire verschuiving, de opening van de Ascentie portalen die de Sterren poorten zullen laten activeren. Dit is wat ons echt in een nieuwe Aarde werkelijkheid zal verschuiven. We zullen scheiden van de derde dimensie en het zal niet schijnen alsof de werkelijkheid helemaal waar is. Er zal een vreemd Gevoel zijn dat we ergens naar toe zijn gegaan en dat de wereld helderder schijnt te zijn.

Heavenletter 5788 Je Zal Grootheid Zijn / 29 September 2016

Je Zal Grootheid Zijn
Brief uit de Hemel
29 September 2016


God zei:

Ja, Ik heb je verteld een negatieve gedachte tegen te werken door het te keren naar een positieve gedachte. Dit is een stap die je kunt nemen. Ik weet dat je met klem boven de lage bewustzijn gedachten wil zijn die te vaak je denken zijn binnengedrongen.

Onderschat nooit de kracht van de intentie en verlangen. Je verlangt voorbij te gaan aan negativiteit en dus zul je. Je verlangt om weg te komen van hatelijke gedachten en dus, het is een gegeven dat je vrij zal zijn van gedachten die je niet wil houden.

Gedachten lijken uit het niets te komen, toch de meeste van jouw gedachten worden ontleend aan jou. Ze komen van oordelen die je maakt. Je verklaart mensen schuldig van het jou niet waarderen en je veroordeelt ze. Je veroordeelt ze tot jouw herinnering aan hun aanstoot. Op een geringe manier, richt je wraak naar hen. Je betaalt ze terug in een soort nagemaakte gedachte die je hen kwalijk neemt.

woensdag 28 september 2016

Montague Keen, / 25 september, 2016

Montague Keen,
25 september, 2016

Er zijn momenten in het leven van de mens waarop een besluit moet worden genomen: sta je pal voor waarheid en recht, of volg je de dictaten van de marionetten waarvoor jij verantwoordelijk bent dat ze aan de macht zijn gekomen. Jullie creëerden je eigen ondergang door de LEUGENS van de marionetten te vertrouwen en je stem te geven om hun kwaadaardige plannen voor de mensheid te steunen. Jullie hebben keer op keer ervaren hoe de marionetten van alles beloven en precies het tegenovergestelde leveren. Onthoud wat Obama beloofde en kijk dan nauwkeurig naar wat hij deed. Er werden meer mensen vermoord door illegale oorlogen tijdens zijn aanstelling dan onder enige andere marionet.

Daden spreken luider dan woorden, beoordeel dus altijd daden, geen woorden. De marionetten leggen alleen verantwoording af aan hun meesters, nooit aan de mensen die hen hebben gekozen. De meesters zijn over de hele wereld dezelfden, met plannen om de bevolking van de Aarde te reduceren. Ze willen slechts een hanteerbaar aantal SLAVEN overhouden om hen te dienen. Jullie hebben deze situatie toegestaan door niet de tijd te nemen om te bestuderen wat jullie werd aangedaan. Jullie slaapwandelden de rotzooi in waarin jullie je vandaag de dag bevinden. Te druk met je eigen individuele leven om na te gaan wat de hele mensheid werd aangedaan. Jullie accepteerden stilletjes dat jullie water werd vergiftigd, en de chemtrails die de lucht die jullie inademen vergiftigen. En wat jullie nu voedsel noemen; er zit geen enkele voedingswaarde in.

Kryon: Vraag en Antwoord 758: Waar staan wij ten opzichte van anderen in het Universum? / 28 september 2016 / Lee Carroll


758: Waar staan wij ten opzichte van anderen in het Universum?
28 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Ik heb gelezen dat als wij het voor elkaar krijgen om op een hoger niveau te vibreren, dit miljoenen wezens in de gehele kosmos zal beïnvloeden en het dat zelfde gebeurt voor onze tegenhangers op Aarde en voor Moeder Aarde zelf. Komt dit door het feit dat wij allemaal een deel van God of van Spirit zijn?

Wij zijn ook een deel van ieder ander in de kosmos en van de Aarde zelf….. Ik begrijp dat onze energie is verbonden, maar zijn wij allemaal een deel van elkaar?

ANTWOORD: Het gaat er niet om dat jij een deel van de familie (Spirit) bent. Het gaat om vrije en onbevooroordeelde keuze van degenen die niet weten dat zij een deel van God zijn. Ja, jullie zijn allemaal inter-verbonden en er zijn er meer bij betrokken dan er zandkorrels op de planeet zijn. Deze zandkorrels vormen een “strand’ dat EEN is en dat wordt gezien als een strand. Jullie zijn een fles met zand op dit oneindige strand dat is uitgekozen om door een diepgaande energietest te gaan waarin er geen oordeel is over wat jullie doen, maar eerder alleen maar eer omdat jullie op kwamen dagen om mee te doen. Het is moeilijk!Bericht van Cobra, 26-09-2016, Dragon Portal Initiation / 28 September 2016


Bericht van Cobra, 26-09-2016, Dragon Portal Initiation
28 September 2016

Cobra heeft 5 intrigerende foto’s geplaatst, zonder begeleidende tekst, maar met de titel zoals hierboven: “Dragon Portaal Initiatie”. Hij heeft de volgende labels aan deze foto’s gehangen: Agartha NetworkBlue Dragonscompression breakthroughTA-O

2016-09-26-01

Coöperatie De Vrije Media opent haar deuren! / 28 September 2016 /Irma Schiffers


Coöperatie De Vrije Media opent haar deuren!
28 September 2016 /Irma Schiffers
de-vrije-media-kopfoto
Het is een feit. Om 1 minuut voor 12 -als een symbolisch gebaar naar de toestand in de wereld- hebben we de poort opengezet van Coöperatie De Vrije Media U.A. De afgelopen weken hebben we keihard gewerkt om te bouwen aan een stevig fundament en vanmorgen konden we zeggen dat we de deadline hebben gehaald. We willen streven naar samenwerking binnen de alternatieve media en met vele journalisten, onderzoekers, wetenschappers, collega’s op zoek naar waarheidsgetrouwe nieuwsfeiten die zo jammerlijk ontbreken in de huidige mainstream journalistiek. We rekenen en hopen op heel veel leden zodat we steeds groter kunnen groeien en eraan kunnen bijdragen dat er straks geen onderscheid meer bestaat tussen alternatieve en mainstream media. Nieuws is nieuws!

JEZUS: Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaan in de wereld, is alles goed. /28 september 2016 /door John Smallman


JEZUS:
Waarlijk, ondanks alle conflicten en verwarring die ontstaan in de wereld, is alles goed.
28 september 2016 /door John Smallman

Chaos en verwarring lijkt toe te nemen over de gehele planeet, maar in feite is wat er gebeurt, slechts het naar de oppervlakte komen van de vele lang vastgehouden overtuigingen en oordelen van het bewustzijn van de mensheid, die worden uitgespeeld, het is gewoon een deel van het ontwakingsproces van de mensheid. Alle negatieve en oordelende ideeën en concepten waar de mensheid zich eeuwenlang aan heeft vastgeklampt moeten worden losgelaten zodat jullie kunnen ontwaken, en in sommige gevallen, zoals je kunt zien, zijn zij die erbij betrokken zijn en handelen, vaak erg gewelddadig.

Velen van jullie, Licht houders, zijn zich hiervan bewust geworden en werken standvastig aan al jullie eigen liefdeloze gedachten en overtuigingen los te laten die je hebt ontdekt en begraven of ontkend diep binnenin jezelf, die nu naar boven komen in jouw bewustzijn en jou in veel gevallen shockeren. Alle mensen hebben liefdeloze gedachten en verlangens begraven en ontkend, het zijn allemaal aspecten van de illusie, van de staat van afscheiding van de Bron waarvoor je koos om te ervaren.

Sheldan Nidle / 27 september 2016

Sheldan Nidle - 27 september 2016


11 Ahau, 3 Tzotz, 13 Caban

Selamat Jalwa! Dit wekelijkse rapport, berust, net als de vorige, op het simpele feit dat we een punt betreden waar een tijdschema begint. Ons gevoel hierover is zeer sterk en we verwelkomen eindelijk de kans om het eerste stadium van een langverwacht programma eindelijk te zien beginnen. Degenen die de leiding hebben over deze enorme mondiale verandering doen wat nu nodig is om het te implementeren en er voor te zorgen dat deze nieuwe realiteit gerealiseerd wordt. Het is niet langer van belang hoe de volgorde van de betalingen tot stand komt. De Tribunalen hebben bepaald dat de RV of de uitbetalingen van het Welvaartsprogramma geen punt van overleg zijn. Het is essentieel dat deze monetaire overvloedprogramma’s worden uitbetaald. Deze serie betalingen moet, op schema, leiden tot de Amerikaanse NESARA republiek en snel daarna tot een mondiale bestuurlijke hervorming, het zogenoemde GESARA. Degenen die de leiding hebben over deze nieuwe besturen zijn nu druk bezig met het klaarmaken van hun wettige vestiging. Men verwacht dat het tijdskader hiervoor zeer kort zal zijn en we gebruiken onze veiligheidsliaisons om er zorgvuldig op toe te zien dat dit alles gebeurt zoals gepland. We verwachten nu dat alles zich zonder strubbelingen zal manifesteren.

Op deze dag van je leven / 28 September 2016 / Neal Donald Walsch

28 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat het je enorm ten goede zal komen als je er gewoon naar streeft een goed persoon te zijn. Streef ernaar om goed te leven.

Dit zal niet altijd gemakkelijk zijn.
Het zal echt werk vereisen, echte toewijding, echte inzet voor de reis van Jouw Ziel.
Maar uiteindelijk, vertrouw ik op God, dat het zo zeer de moeite waard is,
 want de beloning is Zelfrealisatie.

Om het Zelf te leren kennen als Wie Je Werkelijk Bent is het doel
en de mogelijkheid van elk leven.
De uitnodiging is, om jouw definitie van dat uit te breiden.

Ik heb bewondering en diep respect en groet jou.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 27 september 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
27 september  2016 / door Jennifer Farley,
” Woorden”

earth-horizon-wide

Stralende ziel, wezen van licht ............ van je lippen,
worden woorden van waarheid en liefde uitgesproken met een diepe rust.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Blossom met de Galactische Federatie van Licht / 27 september 2016

Blossom met de Galactische Federatie van Licht
27 september 2016

Blossom:  Nou, het is interessant. Ik heb het tweemaal geprobeerd en het is niet dat jullie niet in de buurt waren … het was meer dat mijn hoofd, voordat we begonnen, niet op de juiste plek zat om met jullie te praten… moeilijk uit te leggen. Misschien een te harde schil voor al die codes enz… Dus probeerde ik jullie te laten stromen, maar, het scheen dezelfde grond te zijn…met alle respect aan jullie. Maar, ik voelde me vandaag veel beter, dus ik dacht dat ik wilde zien wat er gebeurt. Wat denken jullie?

Federatie van Licht: Welkom aan jou Blossom. Het schijnt dat je hersen capaciteit gewoon niet in de stroom zat om met woorden te werken die we uitbrachten.

Bloss: En toch, waarover jullie pas hebben gesproken is heel interessant geweest. Denk eraan, ik moet toegeven dat ik me een beetje verloren voelde de laatste tijd… weet niet waarom.

Fed.v.L: Kunnen wij een suggestie doen?

Bloss: Nou, zeker.

Heavenletter 5787 Er Is Geen Verlies / 28 September 2016

Er Is Geen Verlies
Brief uit de Hemel
28 September 2016


 God zei:

Je wilt geen groot probleem maken van of wat jij kunt noemen (voor)tekens. Laten we zeggen dat je een verhaal bent kwijt geraakt dat je hebt geschreven of een muziekakkoord dat je binnen jezelf hebt horen spelen.

Is een verlies bedoeld om verloren te raken voor onbekende reden? Was het verhaal bedoeld om niet het licht van de dag te zien? Was het akkoord om nooit gehoord te worden? En dan komen de waarom vragen en je gaat meer nadenken.

Lieverd, je wilt het Leven niet achteraf bekritiseren. Je hebt al de antwoorden niet nodig. Het is helemaal in orde om zonder al de antwoorden te wezen. Tekens kunnen een vooringenomenheid worden.

Je begint je de klok rond af te vragen. Zo bezig ben je met het luisteren naar tekens van boven dat je jezelf afleidt van leven van het leven hier op de Aarde. Of, het kan worden gezegd, je leeft het leven voornamelijk vanuit een perspectief van analyse wat nauwelijks het punt van het leven is. Waarom zou je het leven er op los analyseren?


dinsdag 27 september 2016

Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding / 26 September 2016 / Brenda Hoffman

Er wordt Opgeroepen tot Zelf-Eer en Zelf-Leiding
                  26 September 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Jullie voelen je waarschijnlijk uitgeput, moe, kwaad - zelfs hopeloos. Want alles waar jullie voor gewerkt hebben gedurende jullie overgang schijnt buiten jullie bekwaamheden te zijn.
Anderen rapporteren de voltooiing van hun dromen, en promoten dat als jullie precies doen zoals zij deden of doen, hetzelfde voor jullie waar zal zijn.
Zulks was het geval in 3D. Want velen van jullie leraren en goeroes liepen op hun tenen in onaards-achtige vaardigheden die voor hen werkten. Misschien waren zij in staat om te channelen, financiële overvloed of doorgaande vreugde te creëren. Iets waarvan jullie geloofden, en terecht op dat moment, dat jullie dat ook zouden kunnen bereiken als jullie hun richtlijnen opvolgden.