Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 17 september 2016

ST.GERMAIN “Alles leidt tot een Groot Crescendo!” / gechanneld door James McConnell / 11 September 2016

ST.GERMAIN
“Alles leidt tot een Groot Crescendo!”
gechanneld door James McConnell / 11 September 2016

Ik ben St. Germain. Ik ben hier nu, op dit moment, om dit proces voort te zetten. Om dit programma dat lange tijd geleden werd begonnen voort te zetten. In dit specifieke moment in de tijd, is het vijftien jaar na 9-11, dat NESARA zou worden aangekondigd.

Alles zou in een oogwenk veranderen. En alles veranderde ook in een oogwenk. Niet op de manier waarop het de bedoeling was voor de meeste, maar op de manier waarop het moest zijn op dat moment ... als gevolg van alle omstandigheden die erbij betrokkenen waren op dat moment. Vanwege alle energieën die er op dat moment bij betrokken waren om de veranderingen te brengen die gebeurde: wat jullie kennen als de tragedies van 11 september.

Maar hoewel dit gebeurde, ook al zijn vele levens verloren gegaan, ook al veranderde, als gevolg van dit, het leven van velen, kun je er ook zeker van zijn dat alles nog in orkestratie is gedurende deze hele tijd. Alles leidt tot een groot crescendo, zoals Sananda dit graag zegt. Alles komt tot een einde en een begin.

Bij Standing Rock, een Gevoel van doel: "Dit is hoe we zouden moeten leven" / September 16, 2016 by Suzanne Maresca

Bij Standing Rock, een Gevoel van doel:
"Dit is hoe we zouden moeten leven"
September 16, 2016 by Suzanne Maresca

De strijd tegen de aanleg van een enorme pijpleiding door de heilige gebieden van oude inheemse stammen.

By Sarah van Gelder, yesmagazine.org, September 14, 2016


Het beschermen van het water en de heilige plaatsen bracht mensen hier. De ervaring van het hier zijn verandert het leven.

Het rijden van Bismarck, North Dakota, naar het Standing Rock kampement, en het signaal dat er iets ongewoons gebeurt is abrupt: een controlepost bemand door de Nationale Garde. Verder rijden naar het zuiden, langs glooiende graslanden met af en toe een boerderij, tot er niets anders is dan de open ruimte. Een glimp opvangen van de rivier de Missouri die over en weer kronkelt, en een kudde van witte pelikanen die boven onze hoofden cirkelen.

Mijlen later, langs de kant van de weg, staat een klein kampement-tent, een kamp keuken, een groep mensen die behoedzaam naar de weg kijken, met banners die water, niet olie, als heilig verklaren. Aan de overkant ligt de platgewalste Aarde in een gebied dat de Sioux van Standing Rock als heilig beschouwen. Dit is waar de veiligheidstroepen met honden de mensen aanvielen die zichzelf water beschermers noemen.

Het meest dramatische moment echter, komt met de aanpak van het belangrijkste kamp. Plotseling, net onder de weg, is een breed veld bedekt met tenten, tipi's en vrachtwagens. Langs de hoofdingang staat vlag na vlag, die elk één van de inheemse volken representeert die haar steun aan de Standing Rock Sioux en hun strijd tegen de Dakota Access pijplijn heeft aangeboden.

Een Schrijven van de Schepper /16 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
16 september  2016 / door Jennifer Farley,
Het Echoot

images

Het Universum ben jij, jij bent het Universum.
Er is geen afscheiding.
Ongeacht wat je voelt dat je bent, het echoot.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Kryon: Vraag en Antwoord 751: Welk voedingspatroon? / 16 september 2016 / Lee Carroll


751: Welk voedingspatroon?
16 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Ik ben onlangs begonnen met het lezen van wat Kryon-materiaal en ik vind het een van de meest comfortabele channelings die ik heb gelezen. Ik dank jou daarvoor heel hartelijk.

Hier zijn mijn vragen: Met respect voor diëten heb ik onlangs veel onderzoek daarnaar gedaan. Allereerst het op Ayurveda gebaseerd vegetarisme en dan macrobiotisch veganisme, daarna vegan rauw voedsel en dan paleo-gebaseerd rauw voedsel (dat wil zeggen, rauw voedsel dat ook vlees omvat) enzovoorts.

Ik kreeg het feitelijk nooit voor elkaar om welk dieet dan ook lang vol te houden, het ging meer om er een nieuw licht op te laten schijnen en perspectief toe te voegen aan wat ik eet. Maar door al deze zaken werd ik op de lange termijn alleen maar verward omdat het erop lijkt dat onze spijsvertering zoals die van een kat is, onze tanden hetzelfde zijn als die van omnivoren (alleseters) en het er toch op lijkt dat onze maag niet was ontworpen om granen en rauwe groenten te verteren.


Meester Morya, Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 16 september 2016 /16 september 2016

Meester Morya,
Meditatie ter gelegenheid van de volle maan van 16 september 2016
16 september 2016

 ... Vandaar dat het goed is om je kinderen of om de anderen te waarderen voor wat ze doen. Kijk naar wat ze positief doen en heb daar aandacht voor, luister naar dat positieve in hen, zoek naar dat positieve in hen en verwijt ze niet dat er iets verkeerd loopt of fout is of verkeerd beoordeeld werd of wat dan ook. Als je de nadruk legt op de problemen, dan zit je bijna altijd in problemen. Als je met problemen bezig bent in je eigen leven en als je kijkt naar de problemen van anderen, dan kan het weleens moeilijk zijn van de morgen tot de avond en zie je bijna niets anders dan problemen. Daarom geef Ik dikwijls de raad aan mensen om op een positieve manier te kijken, op een rustige manier te kijken, op een liefdevolle manier te kijken en toe te laten dat mensen verschillen van elkaar, dat jij verschilt van de ander. En toch positief, dat wil zeggen dat je rekening gaat houden met de kracht die er in je eigen wezen is, die diep in jou aanwezig is om dingen te verwerkelijken, te verwezenlijken.

Je bent hier op deze aarde met een programma, met een opdracht, wie je ook bent. En je kan dingen leren over jezelf, over die opdracht, over datgene wat jou diep raakt. En het kan zijn dat je meegaat met de moderne tijd en geraakt bent door heel veel zaken die voor een ander oppervlakkig zijn, maar waar jij een diepte in kent en waarin jij gaat studeren over mensen en over zielen en over de werkelijkheid van deze aarde. Maar ondanks dat kan het voor jou toch soms een afleiding zijn als je meegaat met anderen in hun ontwikkeling. Wees erop bedacht dat jij iemand anders bent dan de anderen.Heavenletter 5776 Een Manier om Harmonie te Herwinnen / 17 September 2016

Een Manier om Harmonie te Herwinnen
Brief uit de Hemel
17 September 2016

 

God zei:

Wanneer jij en een vriend of een geliefde in een impasse lijken te zijn, hou ermee op. Hoe kan je zoveel van elkaar houden en om elkaar geven en toch tegelijkertijd, zo boos en kleingeestig met elkaar zijn. Al waar je bezwaar tegen hebt, komt van een zwakke plek binnenin jezelf die je op een ander plakt als verwijt. Het is korte termijn denken. Het is niet werkelijk een bereik in zijn geheel. Dit is als een pad kiezen waar je op neerkijkt.

Natuurlijk, je voelt niet dat je aan het kiezen bent, je bent zo gedreven om het schijnbare andere recht te zetten, verlangen van de ander, niet jij, de fout toe te geven van zijn manieren. Jouw verlangen voor hun toegeven van hun fout van wat jouw manieren zijn, die je hun zo gebiedend onder de aandacht brengt --- geliefde, je bent op heterdaad betrap op klaarlichte dag.

Dit gebeurt in huwelijken wanneer het tegengestelde van liefde schijnt en er is een gevoel van heen en weer gekleineerd worden.

vrijdag 16 september 2016

Met gerichte Efficiëntie creëer je een heel andere Wereld. / 15 september 2016 / door Martien

Met gerichte Efficiëntie creëer je een heel andere Wereld.
15 september 2016 / door Martien

Ik wil graag mijn mening met u delen over efficiëntie, over hoe ik dat ervaar in deze wereld en hoe het naar mijn menig ook zou kunnen zijn. 


Het begrip “Efficiëntie” houd mij al langere tijd bezig, op vragen zoals: wat betekend het precies?, hoe wordt bepaalt of iets efficiënt is, en is dat dan ook zo? Wordt het begrip efficiëntie niet te pas en te onpas gebruikt en welk doel verbindt men met efficiëntie? Wie is er vooral gebaat dat iets efficiënt is en worden mensen er ook beter van?, krijg je in deze wereld geen duidelijke en bevredigende antwoorden.

Met Politiek heb ik niets, dus we gaan het niet hebben over de inefficiëntie van onze regering. Als het goed is zien jullie dat dagelijks op de TV.

Je kunt dagen, weken of zelfs maandenlang zoeken op het internet, lezen hoe fabrikanten, banken en winkeliers werken met het begrip efficiëntie, je komt steeds maar op hetzelfde uit en dat is enkel het vergroten van de toch al torenhoge winsten. Efficiëntie wordt dus in de meeste gevallen (mis)gebruikt om de rijken nog rijker te maken. Niets is voor het hoogste goed van de mensheid bedoeld.

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 16 september 2016


Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
16 september 2016

Het lijkt erop dat de zaken die verband houden met "Revaluatie" nu een punt hebben bereikt waar alle betrokken G20 landen klaar zijn om van start te gaan. Het is voor degenen die de leiding hebben een simpele zaak om de omschakeling te regelen zodat het op een gecoördineerde manier kan worden uitgevoerd. Het zal de eerste historische stap betekenen naar het creëren van vrede op Aarde. Er is nog steeds een behoorlijke weg te gaan voordat totale vrede kan worden uitgeroepen en ieder land zal weten dat door de vreedzame co-existentie die ze hebben onderschreven te breken, ze het risico lopen van de Aarde te worden verbannen. Dus wees verheugd dat het lange wachten bijna voorbij is en dat een vreedzame toekomst voor jullie en degenen die na jullie zullen komen, verzekerd is.

Je zou je kunnen afvragen hoe het resterende Duister kan worden bedwongen, maar wees ervan verzekerd dat onruststokers van de planeet zullen worden verwijderd en daar zullen worden geplaatst waar ze zich niet langer kunnen inmengen in de geplande veranderingen op Aarde. Het is mogelijk dat veel van de handlangers van het Duister zich over zullen geven en dat ze voor de populatie niet langer een gevaar zullen vormen. Omdat de nieuwe Aarde zich verheft zal het geen plaats meer zijn voor welke duistere ziel ook, of voor zijn/haar negatieve handelingen. Heel binnenkort zullen de vele vertraagde projecten die de Aarde zullen verheffen van start kunnen gaan om de welkome veranderingen die jullie met volle snelheid in het Nieuwe Tijdperk zullen brengen tot stand te brengen.

ASCENSIE-UPDATE van 13 SEPTEMBER /15 september 2016 /Door Fran Tielemans

ASCENSIE-UPDATE van 13 SEPTEMBER
15 september 2016 /Door Fran Tielemans

September is een maand waarin we allemaal één grote of verschillende kleine drempels overgaan. Velen onder ons hebben het gevoel gestretcht te worden tot het uiterste, omdat ze worden bestookt met impulsen en prikkels om uit hun comfortzone te komen. Dat wil zeggen dat ze worden aangezet om het oude en vertrouwde te verlaten en de sprong te wagen. Dat dit niet vanzelf gebeurt, is normaal. We hebben allen in meerdere of mindere mate drempel-angst, en weerstand is dan ook een zeer duidelijk aanwezig gevoel in het collectief op dit moment. In tijden van onzekerheid en angst grijpen we al snel terug naar het oude vertrouwde, terwijl het net dan is dat er het grootste groeipotentieel aanwezig is, en we een grote sprong kunnen maken op onze weg.

Wanneer we signalen en impulsen krijgen om toch verandering aan te brengen, dan komen die van ons Hoger Zelf: onze ziel en onze gids (beschermengel). Dat is de plek van waaruit wij zélf het geheel overzien, en waar ons hoogste weten zetelt. Wanneer we dus geprikkeld worden om iets te veranderen, betekent het dat er andere denkwijzen, situaties, plekken, groepen, intenties, manieren zijn die voor de nieuwe fase veel beter op ons afgelijnd zijn dan die waarin/waarbij we ons al een hele tijd comfortabel hebben gevoeld.

Op deze dag van je leven / 16 September 2016 / Neal Donald Walsch

16 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... Dat jullie veiligheid is gegarandeerd door het delen
van jullie liefde.

De vrede en veiligheid waar jullie naar verlangen
 is niet een kwestie van voedsel, kleding en onderdak.
Het is een kwestie van liefde. Liefhebben en geliefd worden,
en al het andere zal aan jullie worden toegevoegd.

De wereld zal zijn magie presenteren wanneer jij in die van jou stapt.
Dat is de belofte van God, en daar zal aan worden gehouden.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper /15 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
15 september  2016 / door Jennifer Farley,
” Kalmeer het Gebabbel”


Er zullen momenten zijn waarop je een vraag stelt over het universum
 en het voelt alsof je wordt genegeerd.
Je vraagt en vraagt en nog steeds komt er niets.
Wees gerust dit is niet het geval.
Het Universum spreekt de hele dag tot je, elke dag!
Vandaag wordt je uitgenodigd om jezelf echt te kalmeren,
draai het volume van je dagelijkse gebabbel naar beneden
en luister werkelijk met en naar je hart.
Daar is het antwoord.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Engelen Boodschap van de 7 Aartsengelen en de 7 Archeai

Boodschap van de 7 Aartsengelen  en de 7 Archeai

Inspiratie voor hart en ziel


O koninklijk kind van de Allerhoogste,
Moge de oneindige Glorie van God's Koninkrijk vandaag aan je geopenbaard worden!

O sprankelende juweel van de Kosmische Christus,
Moge je onschatbare Universele waarde vandaag door je eigen ziel herkend worden!

O wonderlijke Lichtstraal uit het hart van onze Goddelijke Moeder,
Moge je eeuwige Vreugde van bestaan het Leven zelf met een  onophoudelijke Geluk bezielen!

Glorie en Eer aan God de Vader en God de Moeder!

Glorie en Eer aan de Kosmische Hiërarchie van het Licht!

Glorie en Eer aan alles wat leeft en naar een persoonlijke groei en overstijging streeft!

Glorie en Eer aan het Leven zelf dat een wonderbaarlijke manifestatie van de ultieme Goddelijke Liefde is!

Heavenletter 5775 In de Wachtruimte van het Menselijke Hart / 16 September 2016

In de Wachtruimte van het Menselijke Hart
Brief uit de Hemel
16 September 2016


God zei:

Welkom. Kom hier. Kom uit de bodemloze put waar je jezelf in hebt geplaatst terwijl je probeerde over Mij te beslissen. Je keert jouw gedachten om en Ik hoor jouw hartslag. Ik hoor jou al te goed.

Ik hoor je zeggen:
“Geliefde God, soms is het genoeg voor mij om te zeggen: “Geliefde God” en dit is al wat ik heb te zeggen --- Geliefde God.

“Soms achtervolgen mij de woorden ‘God van mijn Vaders’. Ik heb geen idee van wat dit betekent, alsof U de God kan zijn van één groep en niet van een andere? Ik kan hierin niet geloven, God, dat U mijn God bent en een andere God is iemand anders zijn God. Dit lijkt zo tegengesteld aan Één God. Is er iemand wiens God U niet zou zijn?

donderdag 15 september 2016

Interview met Cobra, 25 augustus 2016, door Prepare For Change /15 September 2016


Interview met Cobra, 25 augustus 2016,
 door Prepare For Change
15 September 2016
Lynn begint met een dankwoord voor de donaties die zijn ontvangen en zij vraagt dat toekomstige donaties voor Prepare for Change en/of voor het Feed Malawi Fund, worden gezonden aan: 4530 Whittier Blvd, Los Angeles, CA 90022. Please make checks payable to ‘Prepare for Change’ with a notation for Malawi or for Prepare for Change (PFC).

Lynn – Nu zou ik graag onze strijder voor Licht en verbindingspersoon met de RM (Resistance Movement) willen verwelkomen, Cobra. Hallo Cobra. Welkom terug Cobra voor onze augustus update met jou.

COBRA – Bedankt voor de uitnodiging.

Lynn – OK. We gaan aan de slag.

Richard – Cobra, heb je enige suggestie voor mensen die moeite hebben met het luisteren naar of verbinden met hun innerlijke leiding, hun hogere zelf?

Kryon: Vraag en Antwoord 750: Depressief. / 15 september 2016 / Lee Carroll


750: Depressief.
15 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, het voelt alsof er mijn hele leven een donkere deken over mij heen ligt. Wat ik ook doe, of hoezeer ik probeer om een verandering in mijn leven te medescheppen, het lijkt erop dat ik in kringetjes rondloop en ik daar niet uit kan breken. Ik wil van spoor veranderen in mijn realiteit maar er is blijkbaar iets dat ik verkeerd doe. Kan jij mij alsjeblieft vertellen wat het juiste ding is wat ik moet doen?

VRAAG: Lieve Kryon, Ik ben Lichtwerker en mijn belangrijkste ideaal is vrijheid voor anderen en mijzelf. Ik claim elke dag mijn kracht om te manifesteren, maar er lijkt niets in mijn leven te werken. Wat doe ik verkeerd, beste vriend?

ANTWOORD: Het is tijd om te stoppen met proberen en gewoon te gaan “doen”. Velen van jullie zijn op deze planeet geboren met een hoge energie, maar binnen de lage vibratie van de Aarde. In dit scenario werkt er niets. Velen van jullie zitten in deze situatie zodat jullie, als de nieuwe energie zich laat zien, die zullen herkennen en een zucht van verlichting zullen slaken. Jullie zullen die zien als “van jullie” en ermee gaan werken. Als jullie echter voelen dat er geen hoop is zullen jullie nooit manifesteren binnen de energie waarop jullie hebben gewacht.


Orgaandonatiewet-stemming tekenend voor Nederland..! / 15 september 2016 / Door GuidoJ.

Orgaandonatiewet-stemming tekenend voor Nederland..!
15 september 2016 / Door GuidoJ.
2016 © WantToKnow.nl/be

correct-a-fool
Onze compassie met mensen die ernstig ziek zijn en graag een ander orgaan wensen, heeft als bijwerking dat onze compassie met de orgaandonor veelal niet in focus is, of zelfs helemaal afwezig is. Door gebrek aan juiste informatie zijn we gaan denken dat een orgaandonor dood is. Dat lijkt natuurlijk ook de meest logische verklaring.. Maar nee, de medische wereld ‘verzon’ de term ‘hersendood’.. Want wanneer is iemand écht dood, dát was de vraag.. En eigenlijk is die vraag nóg steeds niet beantwoord, maar is orgaandonatie uit LEVENDE LICHAMEN al jaren een feit. Want hoe kun je anders LEVENDE ORGANEN uit een lichaam halen, als het lichaam dood is..

Onze overheid, de wereld van orgaantransplantatie en allerlei bekende Nederlanders roepen ons voortdurend op om ons als orgaandonor te laten registreren. We worden hierbij dus geconfronteerd met een tunnelvisie van jewelste. Bekende Nederlanders, zoals Ron Brandsteder bij het programma Pauw (op 14 september) is daarvan zo’n voorbeeld. Wellicht doet ie het met de beste bedoelingen, maar onze vraag is wie ons burgers informatie aanreikt, van wat dat orgaandonor-zijn nu eigenlijk inhoudt.

Het valt daarbij op, dat aan de donor totaal geen aandacht wordt besteed omdat die dood verklaard wordt -nogmaals: ‘hersendood’ – terwijl hij/zij GEWOON NIET DOOD IS…!! In vaktaal spreekt men over de ‘postmortale’ orgaandonor. Postmortaal betekent na-de-dood. Maarr.. geen enkele orgaandonor is dood! Want met de organen van een dode donor kun je niets meer beginnen!! Alleen levende organen zijn bruikbaar voor orgaantransplantatie en dat is ook logisch want wat moet je met bijvoorbeeld een dood hart in je lijf? Dat krijg je echt niet meer aan de praat. Organen voor transplantatiedoeleinden dienen levend te zijn en levende organen bevinden zich enkel en alleen in levende mensen. Kijk naar deze uiterst informatieve video en oordeel zelf..
Op deze dag van je leven / 15 September 2016 / Neal Donald Walsch

15 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat de gebeurtenissen van deze dag je dichter naar God zullen bewegen.

Dat is waar ze voor ontworpen werden om te doen,
 en je zult hen ervaren dat ze ook gewoon dat doen als je het jezelf zult toestaan.

Het is allemaal een kwestie van je ogen openen voor wat er werkelijk gebeurt
(in tegenstelling tot waar het op lijkt dat er gebeurt).
Oordeel niet vanwege de uiterlijke schijn.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Een Schrijven van de Schepper / 14 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
14 september  2016 / door Jennifer Farley,
Oneindige Kansen

multiverse-4

Aan het einde van jouw Aardse bestaan, wil je dan terugkijken en zeggen: "Ja, ik doorliep het leven, door het behagen van anderen en door zo klein en rustig te blijven als ik kon" of wil je zeggen: "Ik ging naar buiten, zocht en vond het leven! Ik zei nee wanneer ik wist dat het niet goed voor mij was en ja als dat wel zo was. Ik nam kansen die me doodsbang maakten en was achteraf altijd blij voor hen".

Gedurende het verloop van je tijd hier, krijg je oneindig veel keuzes dat resulteert in een oneindig aantal levens .... Kies goed en kies ervoor om te leven, mijn kind!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 5774 Een Sergeant bij de Marine / 15 September 2016

Een Sergeant bij de Marine
Brief uit de Hemel
 15 September 2016

 

God zei:

Soms drukt taal zichzelf volmaakt uit. Zwak van woede is een voorbeeld van een van deze exact perfecte uitdrukkingen. Woede verzwakt zeker. Sterk met woede, je kunt net zo goed schuimbekken. Je handen kunnen trillen. Je staat op je benen te trillen, niet door bewuste angst, maar door woede, een andere vorm van angst.

Waarom zou je vol zijn met woede als je niet bang zou zijn? Waarom zou je een noodzaak voelen om de zaken recht te zetten met onbedwingbare woede tenzij je bang was? Praten over eigengerechtigde woede is al wat je wilt.

Je zal veel meer bereiken zonder de passie voor woede. Je kunt goed je woede versnellen met eigengerechtigheid. Je kunt jezelf veel beter uitdrukken zonder woede en zonder zelfingenomenheid. Bedenk je dat je een sergeant bij de marine bent en, een soldaat vergeet jou meneer te noemen, dat je tegen hem mag schreeuwen?

woensdag 14 september 2016

Ben Fulford Het is nog niet voorbij totdat we de 911/311 daders voor het oog van de TV camera's van de wereld zien lopen./ September 12, 2016

Ben Fulford
Het is nog niet voorbij totdat we de 911/311 daders voor het oog van de TV camera's van de wereld zien lopen.
September 12, 2016

Er kan geen twijfel over bestaan dat de Khazariaanse maffia in een wanhopige situatie zit en op het punt staat de macht te verliezen, zoals blijkt uit meerdere gebeurtenissen die we hieronder zullen vermelden. Echter, is het ook een feit dat de meeste van de zogenaamde "leiders" die paradeerden voor de wereld op de G20-conferentie van de afgelopen week nog steeds weigeren om de waarheid te vertellen over 911, 311, Maleisië Air Flight 370/17 en vele andere overheidsdaden van terrorisme. Totdat we leiders zien die de waarheid in het openbaar willen vertellen  over deze misdaden en vervolgens de arrestatie verordenen van de daders, zal de oorlog om de mensheid te bevrijden nog niet voorbij zijn.

Kijk eens (te beginnen bij het 11 minuten en 30 seconden teken), naar deze G20 video en je kunt de Duitse bondskanselier Angela Merkel haar vrijmetselaars oog teken zien maken.

https://www.youtube.com/watch?v=5pnmsP–s10

Zij, het enige lid van de regerende Saxe Gotha-Rothschild familie dat aanwezig is, verteld weer eens opnieuw, degenen die ogen hebben om te zien, dat de G20, die zichzelf beschrijft als 's werelds hoogste niveau economisch forum, slechts een bijeenkomst is van Rothschild bedienden. Kijk zelf maar naar hun onleesbare communique om te zien wat een nutteloze grap deze groep is.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2967_en.htm

Kryon: De Keuze./ Gechanneld door David Brown / Geplaatst: 14 september 2016

Kryon:
 De Keuze.
Gechanneld door David Brown
Kaapstad.
Geplaatst: 14 september 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Dit is de keuze:
Jullie kunnen voor Liefde kiezen of jullie kunnen voor spanning kiezen.

Het Pad van Spanning

Spanning is de manier waarop onze voorouders op zijn minst in de laatste paar honderd jaar hebben geleefd. De nieuwe paradigma’s die zich voor ons openen brengen een wereld zonder spanning, een wereld waarin wij liefde vinden.

2000 jaar geleden arriveerde het bewustzijn op Aarde dat werd onderwezen door Christus. De meeste mensen die in die dagen op deze Aarde leefden waren heidenen, zij aanbaden de natuur, de cycli van de zon, de Aarde, de Maan, de planeten en de sterren. Christus bracht ons een nieuwe manier van leven en dit was een combinatie van Liefde en de Natuur.

Ongelukkigerwijs voor ons was deze manier van Christus en het Christusbewustzijn, deze nieuwe manier van leven, in tegenstelling tot de aspiraties van degenen die het Romeins Keizerrijk en andere keizerrijken in de wereld leidden.