Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 10 september 2016

Aartsengel Michael over Hillary Clinton en Klonen. / 10 September 2016 by Steve Beckow

Aartsengel Michael over Hillary Clinton en Klonen.
10 September 2016 by Steve Beckow

 Er is een zekere lijn van alternatief politiek commentaar dat gelooft dat de Hillary Clinton die we campagne zien voeren een kloon is.

Ik beken dat ik geloofde dat Hillary enkele jaren geleden klonen gebruikte, maar ik weet niet wat er misschien nu gebeurt.

Niettemin, om de berichten te bevestigen of af te wijzen, vroeg ik Aartsengel Michael in een recente lezing om duidelijkheid te geven. Zijn antwoord: “De huidige Hillary Clinton is geen kloon.” Hij had ook nog veel meer te zeggen.

Aartsengel Michael in een persoonlijke reading met Steve Beckow via het kanaal Linda Dillon op 2 september, 2016. Met dank aan Dana voor het transcript.

Steve: Zijn Bill en Hillary Clinton klonen?

Aartsengel Michaël: Nee, nee, gelukkig en helaas! (Lachend) (1) Zij hebben gewerkt zoals alle kandidaten en we spreken niet alleen maar over presidentskandidaten.

Kryon: Vraag en Antwoord 746: Geweten versus Ziel. / 10 september 2016 / Lee Carroll


746: Geweten versus Ziel.
10 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, er is nogal een aantal sociopaten in mijn leven geweest. Psychiaters vertellen ons dat zij geen geweten hebben, in tegenstelling tot een goed en slecht geweten. Doktoren kunnen hen niet helpen omdat er niets te verhapstukken valt. Hoe kan men een spiritziel zijn, een leven hebben, als men geen bewustzijn heeft? Is dit de essentie van een ziel?

ANTWOORD: Nee. Geweten is niet de essentie van een ziel. Veel van degenen die jij noemde zijn feitelijk geboren zonder de benodigde biologie, maar zij hebben nog steeds een ziel. Vanaf een veel hogere plaats dan jullie denken is hun ziel actief en kijkt neer op een leven dat zij voor zichzelf hebben gepland waarin zij naar de planeet komen en helpen iets in balans te brengen of in onbalans te brengen dat uiteindelijk leidt naar iets dat veel hoger en/of beter is. SAUL: Geen van die innerlijke angsten of twijfels over jezelf zijn op enigerlei wijze gegrond. /10 september 2016 / via John Smallman


SAUL:
Geen van die innerlijke angsten of twijfels over jezelf zijn op enigerlei wijze gegrond.
10 september 2016 / via John Smallman

Uw liefdevolle intenties veranderen de wereld - KRACHTIG! Als jullie je favoriete on-line nieuws en spirituele websites bezoeken worden jullie met enorme hoeveelheden informatie overspoeld die dit bevestigen. Alles wat nodig is van een ieder van jullie is dat jullie elke dag ontspannen in jullie heilige innerlijke ruimte, waar het goddelijke Licht van Liefde constant op uw heilige altaren brandt, en jullie intentie herhalen liefdevol te zijn op elk moment en in elke situatie, want dat is wat de wereld verandert.

En natuurlijk doen jullie het niet helemaal zelf, de volledige kracht en macht van Gods Wil wordt ook toegevoegd aan jullie intentie. Jullie kunnen niet falen, omdat Gods wil altijd wordt gerealiseerd, dus laat angst en zorgen los, beide zijn afleidingen van het leven, en jullie werden geschapen om te leven. Heb in plaats daarvan, de intentie om succesvol om te gaan met wat zich voordoet in het moment dat het wel zo is, en met de stevig vastgehouden intentie om liefdevol te zijn in elk moment, vinden jullie alles wat jullie nodig hebben om ermee om te kunnen gaan. Het leven kan heel eenvoudig zijn als jullie het door je heen laten stromen in plaats van te focussen op bepaalde momenten en hen proberen te verlengen of te weerstaan. Er is alleen stroming! Bewegingloos zijn is onmogelijk. Als jullie heel stil zitten te mediteren blijven al jullie lichamelijke energie systemen functioneren en de levenskracht - Liefde - blijft door jullie heen stromen, en in jullie meditatieve staat hebben jullie meer kans om op te merken dat deze constante en liefdevolle stroming jullie in een prachtig ontspannen staat van innerlijke vrede brengt.

Gedicht: Van moeder op dochter

Van moeder op dochter

Eens mijn dochter, was je in mij
Waren wij ook twee in één
Hoorde ik jouw hartje kloppen
Dreef jij door mijn schreeuwen heen

En ineens was je een mensje
Geheel eigen en uniek
En jouw lieve kleine lachje
Was voor mij muziek

Toen,  heel vlug werd jij volwassen
’t werd een race tegen de tijd
 hoeveel wou ik je nog zeggen
maar je was niet meer mijn kleine meid.

Totdat je mij kwam vertellen
‘k ga een kindje krijgen, mam
ach je weet niet wat een angst er
toen over mijn leven kwam

ik had je willen verstoppen
koest’ren weer onder mijn hart
maar ik wist dat dit nieuwe leven
voor jou was een nieuwe start

over even zoveel jaren
krijgt jouw kindje óók dat deel
ik weet dat ik dan van jou zal horen
vandaag is mijn kind opnieuw geboren.


N.P.

Een Schrijven van de Schepper / 9 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
9 september  2016 / door Jennifer Farley,
”Angst….. iets Goeds?”


Leven in angst is misschien je grootste troef,
en toont je precies waar je bent.
Wanneer je het loslaat,
word je wat je werkelijk wilt zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlHeavenletter 5769 Verlichting Is Geen Persoonlijk Geschenk / 10 september 2016

Verlichting Is Geen Persoonlijk Geschenk
Brief uit de Hemel
10 september 2016


God zei:

Wat als je vandaag Verlichting had verwerkelijkt, hoe denk je dat je je zou voelen? Hoogstwaarschijnlijk, zou je verwachten om aangegrepen zou zijn. Tegelijkertijd, laat Mij zeggen dat er geen bepaalde manier is hoe Verlichting moet voelen als of verschijnen als. Het is mogelijk dat je het niet eens merkt. Het is zelfs mogelijk dat het je niet is opgevallen.

Het is mogelijk dat wat jij associeert met Verlichting, niet jou ervaring is. Je kan Verlichting niet ervaren op de manier waarop je dacht het te doen. Je verwachtte iets verbazingwekkend, en toch, je lijkt te zijn zoals je altijd was of dacht dat je was. Je zult deze grote ervaring niet ervaren met de heldere kleuren waar je op hebt gewacht met heel jouw hart.

Je weet, lieverd, het leven presenteert zichzelf altijd aan jou, maar het leven presenteert zich niet altijd aan jouw op de manieren zoals je verwacht. Onthoud dit, Verlichting hoeft niet altijd te verschijnen als een opgetogen ervaring. Verlichting kan misschien niet zijn wat je verwacht. Het kan niet gedenkwaardig voor je voelen. Verlichting kan je ook aan het huilen maken, niet van vreugde en toch huil je en je weet niet waarom.

vrijdag 9 september 2016

Sharman de Pleiadiër Licht Partners met de Natuur. / Via Sue Lie op 3 september 2016

Sharman de Pleiadiër 
Licht Partners met de Natuur.
Via Sue Lie op 3 september 2016

Groeten. Ik ben commandant Sharman en ik spreek tot jullie vanuit onze Sterrenschepen. Ik zeg: 'Sterrenschepen ", want er zijn velen van ons die nu een constante verbinding handhaven met Gaia binnen de hogere vierde en vijfde dimensionale versies van haar realiteit.

Mensen hebben een geloof, of vooroordeel aangenomen, dat slechts drie dimensionale mensen levend zijn, en al het andere onder de categorie van de 'natuur' valt, alsof de categorie 'menselijk' meer belangrijker zou zijn dan de categorie van de natuur.

Het feit is dat de natuur veel beter kon, en deed, overleven en gedijen voordat de mens "beschaafd" werd. In werkelijkheid waren de niet-beschaafde mensen veel meer in harmonie met, en in samenhang met de natuur, dan wat "de moderne mens" genoemd werd.

De moderne mens heeft ongekende schade en vernietiging gecreëerd voor alle vormen van de natuur, zoals bomen, bergen, dieren, vissen, vogels, insecten en de cycli van eenheid met al het leven. De cyclus van eenheid met alle leven begint bij de geboorte van even welk van de elementen van de natuur en blijft de hele planeet omvatten.

Kryon: Vraag en Antwoord 745: Tegenstrijdige geschiedenis. 9 augustus 2016 / Lee Carroll


745: Tegenstrijdige geschiedenis.
9 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, in jouw boeken en Vragen & antwoorden heb ik nog geen informatie kunnen ontdekken over het oude Egypte of de piramiden. Er zijn onlangs claims gelegd dat de beroemd Hall of Records onder de Sfinx is gevonden. Is er iets gepasts dat jij kunt zeggen over het oude Egypte of de Hall of Records?

ANTWOORD: Verwar de "Hall of Records" niet met de Grot van Creatie, waar de Akashakronieken worden bewaard. Hoewel die fysiek is zal hij nooit worden gevonden en hij is nergens in de buurt van Egypte.

De Sfinx is niets meer dan hij lijkt. Wat eronder is kan misschien ontdekt worden maar dit zal alleen belangrijk zijn voor Egyptologen. De piramiden kunnen jou ook interesseren, met name de relaties van meetkunde en zone-uitlijning, maar het meeste hiervan is een resultaat van bijgeloof, culturele religies van de tijd en vooringenomenheid ten aanzien van verering van het zonnestelsel.Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 9 september 2016

Mike Quinsey
 Channeling van zijn Hogere Zelf
 9 september 2016

De tijd gaat verder en er blijft veel voortgang geboekt worden in het op gang komen van de veranderingen waar jullie lang op hebben gewacht. Vanuit jullie perspectief ervaren jullie iets wat lijkt een serie vertragingen te zijn, terwijl het noodzakelijke stappen zijn om ervoor te zorgen dat als deze eenmaal genomen zijn niets de uitkomst ervan kan verhinderen. Wees je ervan bewust dat er zich veel achter de schermen afspeelt en het "startsein" zal worden gegeven wanneer alles zich op zijn noodzakelijke plaats bevindt. Grotere machten dan die op Aarde houden toezicht op alle bewegingen, dus jullie kunnen er zeker van zijn dat het uiteindelijke doel een complete overwinning van het Licht is. Het is daarvoor uiterst belangrijk dat jullie je te allen tijde blijven focussen op de gewenste veranderingen die binnenkort op gang zullen komen. Het plannen van deze periode vindt al sinds zeer lange tijd plaats en niets zal in staat zijn de uitkomst nog verder te vertragen. Lichtwerkers zullen buitengewoon worden toegejuicht voor hun niet aflatende steun en positieve geloof in de toekomst. 

De Hemelse Witte Wezens Ascentie 2017: Liefde in Actie / 9 September 2016 / Natalie Glasson

De Hemelse Witte Wezens
Ascentie 2017: Liefde in Actie
9 September 2016 / Natalie Glasson
Om met jullie te delen wat er op jullie wacht in de energetische cyclus van Ascentie 2017, moeten wij eerst het doel van de afgelopen paar jaren meedelen. In 2012 begon iedere ziel op de Aarde, en zelfs zielen op de innerlijke vlakken, aan een nieuwe cyclus van Ascentie, en wij, De Hemelse Witte Wezens en vele anderen, labelen dit het Tijdperk van Liefde. Er werd op het Tijdperk van Liefde door jullie en door iedereen lang gewacht en er werd op geanticipeerd gedurende vele levensspannen. Het representeerde dat diegenen op de Aarde gereed waren om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen spirituele groei, dat zij een hoogtepunt bereikt hadden waar hun vibratie snel, de herinnering van de Schepper meer uitgebreid, en het besef van hun Ziel diens doel en dienstverlening aan de Aarde meer geaard was. Aan ieder persoon werd de keuze gegeven; zij konden kiezen te focussen op de creatie en ervaring van Liefde, zeer waarschijnlijk gedurende de rest van hun leven, of zij konden doorgaan te verblijven in de energieën van angst, beschuldiging en haat. Heel veel zielen kozen om een anker te zijn voor de welwillende Liefde van de Schepper in de Aarde en het bewustzijn van de mensheid. Dit bracht een cyclus in beweging van gigantische spirituele evolutie, hetgeen herkend kon worden als een nieuw pad dat eerder nog niet onderzocht werd.

Op deze dag van je leven / 9 September 2016 / Neal Donald Walsch

9 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat voorstellingsvermogen je grootste gave is.
Wees niet bang om het te gebruiken.

Stel jezelf voor als oké op dit moment. Volkomen oké.
Stel jezelf voor als Heel, Volledig, en Perfect.
Met niets dat hoeft te veranderen, niets om te "verbeteren".

Stel je je hart voor als zijnde opnieuw geopend, jouw leven alsof het
opnieuw begint op de meest belangrijkste manieren.
Kunt jij je dit voorstellen?

Dan heb je zojuist Toekomst gecreëerd.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


10 Signalen dat je iemand hebt ontmoet Van Jouw Ziele Groep

10 Signalen dat je iemand hebt ontmoet Van Jouw Ziele Groep


Jullie Ziele Groep is als jullie spirituele familie en zijn allen zielen, die uit hetzelfde "energieke doek" werden gesneden als jullie.

Samen hebben jullie allemaal een specifieke taak en doel te bereiken dat deel uitmaakt van een grote en grotere visie voor het Universum.

Alle leden van jullie Ziele Groep trillen binnen een bepaalde frequentie en jouw ziel is in harmonie met die vibratie.

Jouw Ziele Groep is vaak door jou zelf  gekozen voordat je werd geboren omdat het wordt verondersteld je ziel en haar missie en de groei in dit leven te ondersteunen.

Aartsengel Michael Je Bent Bezig de Mens te Worden Die Je Bedoelde te Zijn / 8 September 2016 / Ailia Mira

Aartsengel Michael
Je Bent Bezig de Mens te Worden Die Je Bedoelde te Zijn
8 September 2016 / Ailia Mira

Goddelijke Wezens Hier op Aarde Belichaamd…

Neem een diepe ademteug en laat je schouders zakken. Neem een volgende diepe ademteug en blaas de lucht met kracht uit.

Laat jezelf een beetje ontspannen.

Schud nu je schouders en laat hen dan vallen. Laat je buik uitzetten en terugtrekken met één extra diepe ademteug.

Draai nu je frequentie omhoog. Stel je voor dat je kiest om je vibratie omhoog te laten gaan, en dat je deeltjes sneller bewegen. Ga door met je frequentie te verhogen en beweeg je lippen in een glimlach. Opzettelijk.

Je glimlach vasthoudend, open je Kroonchakra. Doe een beroep op het Goddelijke Licht binnenin je (telepathisch) en breng die verbinding naar de voorgrond. Verlicht je gebied.

Een Schrijven van de Schepper / 8 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
8 september  2016 / door Jennifer Farley,
Liefde Aanraken


Leg je hand op je eigen borst en weet dat je de Liefde aanraakt.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5768 Een Acrobaat van het Leven / 9 september 2016

Een Acrobaat van het Leven
Brief uit de Hemel
9 september 2016


God zei:

Het maakt niet uit hoe actief je in het leven kan zijn, je bent ook een waarnemer van jouw leven zoals het zichzelf aan jou openbaart. Je bent getuige van jouw leven, als het ware, als uit een verafgelegen land. Dit is als je jouw leven niet aan het ervaren bent, maar eerder als letten op jouw leven als het langs je glijdt. Je kijkt naar jouw leven uitglijdend over de rand.

Op deze basis, kunnen we zeggen dat er twee levens in jou zijn, de ene die je op toneel opvoert en de andere waar je naar kijkt als het voor je danst.

Wat een artiest ben je. Je bent een virtuele acrobaat van het leven. Misschien is er een derde leven ingemengd en dit is het leven dat je vertolkt. Wat je vertolkt neemt voorrang. Of je leven voor of tegen vertolkt, jouw uitbeelding hitst je op. Eigenlijk versier je jouw vertolking rijkelijk. Je smukt het op. Je gaat voorbij aan hoe je jouw leven ziet.

Wanneer je iemand gereed ziet om jou te slaan, wordt je gedreven om in de gevechtshouding te gaan. Je plaats niet altijd het beste licht in jouw leven.

donderdag 8 september 2016

Aranuth: Keizer Hadrianus: De Jongeren / Malcolm Bell /5 september 2016

Aranuth:
Keizer Hadrianus: De Jongeren
Malcolm Bell /5 september 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Commentaar:

Er is zoveel gebeurd in de laatste maand en nog verder terug. Overal zijn veranderingen: grote veranderingen, kleine veranderingen, subtiele veranderingen en dramatische veranderingen die invloed hebben gehad op de levens van de meeste mensen. Het is overduidelijk en evident dat de veranderingen hier zijn om te blijven….of wij dit nu leuk vinden of niet. 

Natuurlijk hebben mijn gidsen dit al een aantal jaren verteld en bereidden ons voor op wat er was en zou gaan gebeuren en toch krabben heel veel zielen nu op hun hoofd en vragen zich af: “Waar gaat dit allemaal over? Waarom dit? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen?”

Ikzelf, mijn familie en vele andere van mijn vrienden hebben dit ervaren, en ervaren het nog steeds en nemen contact met mij op en maken zich zorgen of hun negatieve houding de chaos in hun leven veroorzaakt. Dit geldt ook voor mij; er zijn zoveel dingen in mijn leven veranderd (ongeluk met mijn bijna nieuwe Nissan) en soms tolt mijn hoofd van de snelheid waarmee dit allemaal gebeurt. Nee ik ben het niet, jullie niet en ook zij niet en ook niet een of andere voodoo- of middeleeuwse vloek die hun leven beïnvloedt.

Kryon: Vraag en Antwoord 744: Een levenslange ziekte veranderen. / 8 september 2016 / Lee Carroll


744: Een levenslange ziekte veranderen.
8 september 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, Ik heb multiple sclerose (MS), en ik ben al 18 jaar lichtwerker. Ik heb mijn intentie gegeven en had EMF, maar er is nog steeds niets anders gekomen dan een klein beetje verlichting van mijn situatie. Kan jij mij vertellen wat mij compleet kan genezen? Ik heb altijd geloofd dat wij creatieve wezens zijn die onze eigen heling kunnen scheppen. Het lijkt erop dat ik de weg kwijt ben bij het werken aan mijzelf. Ik heb de woorden gedacht: “Ik Ben genezen” en “Ik houd van mijzelf” zoals ik dit ook aan anderen heb geleerd. Ik heb jouw hulp nodig. Ik ben de weg kwijt en ik heb jouw woorden nu nodig, alsjeblieft.

VRAAG: Ik heb een 23 jaar oude dochter met hersenverlamming. Ik heb gelezen en ben tot het geloof gekomen dat er geen toeval is maar dat wij onze basisomstandigheden kiezen voordat wij hier komen. Mijn dochter gelooft dit niet. Zij zegt dat zij nooit zou hebben uitgekozen om niet te kunnen lopen. Wie heeft er gelijk?

ANTWOORD: Jullie hebben allebei gelijk. Zij heeft haar omstandigheden uitgekozen, maar zij heeft er ook voor gekozen om naar de Aarde te komen in een tijd waarin dit veranderd kan worden. Het is geen toeval dat zij hier nu is terwijl deze mogelijkheden er nu voor haar aanwezig zijn.Geen kans op een Nucleaire Oorlog / 6 september 2016 / door Steve Beckow

Geen kans op een Nucleaire Oorlog
6 september 2016 / door Steve Beckow

Geruchten over een nucleaire Derde Wereldoorlog houden aan, maar zal een wereldoorlog toegestaan worden te gebeuren? En moet het een factor in onze overwegingen zijn van het bouwen van Nova Aarde?

Degenen onder ons die weten dat de planeet is omgeven en wordt beschermd door intergalactische federaties van licht weten dat Armageddon nooit zal gebeuren.

De zaak is al jaren besproken in de gechannelde literatuur die onze sterren familie gebruikt om te communiceren met ons. Ze hebben veel gepoogd gebruik van nucleaire wapens voorkomen.

Iedereen die naar hun berichten luistert zullen hun garanties dat het Goddelijke het vijandige gebruik van kernwapens niet toestaat op deze planeet of in de ruimte hebben gehoord. Laten we eens kijken naar een aantal van hen.

De Raad “Een Meditatie” / 7 September 2016 / Ron Head


De Raad
“Een Meditatie”
7 September 2016 / Ron Head

Wij hebben in tijden in het verleden, jullie voorgestelde meditaties aangeboden. Wij zijn verder gegaan met de meditaties te verfijnen die door ons kanaal uitgeoefend worden, en zouden jullie graag een volgende aan willen bieden in deze tijd. Gebruik alsjeblieft wat met jou resoneert met onze zegeningen en diepste Liefde.

Wij zullen deze ruimte niet gebruiken om de locaties van, of voorbereidingen voor, jullie meditatie te beschrijven. Dit kan effectief op eindeloze manieren gedaan worden. Ben gewoon stil en gecentreerd.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ga je “Hart Ruimte” binnen.

Adem het Witte Licht van de Liefde van de Schepper in, omlaag door je kroon en in/naar je hart. Doe dit totdat je het aldus voelt.

Sta dit Licht toe af te dalen doorheen je chakra’s, doorheen je voeten, en omlaag in/naar jullie dierbare Aarde.

Met iedere ademhaling, laat je het dieper afdalen in de Aarde totdat je voelt dat het het centrum, het hart van jullie wereld, bereikt.

Sterrenkinderen – Hoe Herkennen We “De Brengers van Licht?” / door Mary Rodwell, / 31 augustus 2016

Sterrenkinderen –
Hoe Herkennen We “De Brengers van Licht?”
door Mary Rodwell, 31 augustus 2016


Er zijn nieuwe generaties kinderen die incarneren op onze planeet, die heel anders zijn dan de vorige generaties. Zij hebben vele namen gekregen, zoals Indigokinderen, Kristal Kinderen, Kinderen van Licht of Sterrenkinderen.

De kinderen zijn veel meer multidimensionaal bewust dan wat momenteel beschouwd wordt als de "norm. "

Velen hebben een diep inzicht in hun multidimensionale realiteit en spreken over het helpen van de mensheid bij het ontwaken naar een hogere staat van bewustzijn.

Zij kunnen zich ook bewust zijn van contact met niet-menselijke buitenaardse intelligenties.

"Er is een ras van wezens op de planeet, die steeds meer in aantal toeneemt, hoewel zij visueel en fysiek niet te onderscheiden zijn van de meeste mensen. Zij zijn "de brengers van het licht" en zijn hier om het ontwaken van het Aardse bewustzijn te begeleiden. De Nieuwe Kinderen zijn geboren zonder programma's en zullen zorgen voor een Wereldwijd Ontwaken. " - Tracey Taylor kunstenaar / ervaarder


Op deze dag van je leven / 8 September 2016 / Neal Donald Walsch

8 September 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat er geen garanties zijn in het leven ... behalve dat alle
dingen gebeuren voor Gods beste reden.

Als je nodig het nodig vindt om op voorhand te weten dat alles zal
"Werken" voordat je er inspringt, zul je nooit ergens inspringen.

Toch is ergens "inspringen" de grootste opwinding van het leven,
 zijn meest grootse avontuur.
Ontken dat niet. Ga er gewoon voor.
Vertrouw erop dat het leven jou voordeel zal brengen, wat er ook gebeurt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Ervaar je Gevorderde Energie Verschuivingsymptomen? / 6 September 2016 / Michelle Walling


Ervaar je Gevorderde Energie Verschuivingsymptomen?
6 September 2016 / Michelle Walling
Energie verschuivingssymptomen zijn voor heel veel mensen in het laatste jaar veranderd. Terwijl wij de beginfase van een energiegolf ondergaan zoals wij nog nooit eerder gevoeld hebben, moet het lichaam zichzelf aanpassen om in staat te zijn te resoneren met de frequentie die de Aarde ontvangt. Diegenen die al een poosje op het pad van ontwaking geweest zijn, ervaren nieuwe symptomen met deze nieuwe energiegolf.
De basis energie verschuiving (ascentie) symptomen omvatten dingen zoals oorsuizen/tonen, intens zweten, duizeligheid, vergeetachtigheid, ascentie griep, depressie, en golven van misselijkheid. Het schijnt dat de meeste mensen, die de verschuiving in/naar een hogere frequentie beginnen, deze zelfde symptomen fysiek ervaren terwijl hun “Team” hen helpt om een klein beetje per keer te beginnen in frequentie omhoog te kiezen.

Een Schrijven van de Schepper / 7 september 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
7 september  2016 / door Jennifer Farley,
Het Begint Met Jou

11d1fb7

Wat een interessante menselijke lus creëren jullie met respect.
Sommige eisen het, zonder te weten wat het werkelijk is of hoe ze het kunnen geven.
Het ontvangen van respect begint bij jezelf!
 Zodra je in staat bent om jouw zelfrespect te zien,
zul je het automatisch geven en, in ruil daarvoor ontvangen.
Vergeet niet, mijn mooie kind, het begint altijd met jou.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl