Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 13 augustus 2016

Imponerende Graancirkel /12 Augustus 2016

Imponerende Graancirkel
12 Augustus 2016

Cobie - Persoonlijk heb ik geen idee wat alle graancirkels ons willen/moeten vertellen. Hier is wat Aluna Joy van deze denkt….
Aluna: Ik houd echt van deze nieuwe graancirkel die op 12 Augustus verscheen, ongeveer op hetzelfde tijdstip ontving ik een krachtige boodschap over de neutralisatie van het wereldwijde vergif. (Ik postte deze boodschap al eerder - Facebook (Engelstalig)).

Volle maan en maansverduistering 18 augustus 2016 13 augustus 2016 / Petra Stam

Volle maan en maansverduistering 18 augustus 2016
13 augustus 2016 / Petra Stam

De periode van de Maan van het Hemelvuur (14 augustus – 12 september) is aangebroken. Deze naam houdt verband met het benauwde weer in de nazomer dat nogal eens tot onweer kan leiden. Bliksem is een ontlading die op vier of vijf kilometer hoogte ontstaat. Pas op twintig meter boven de Aarde zoekt de ontlading een goede geleider (bomen, gebouwen, of lager bij de grond). Psychologisch gezien staat bliksem voor een flits van inzicht. Bij deze maan hoort dan ook het thema ‘inzicht en waarheid’. Probeer oorzaken en gevolgen te zien in je leven. Waarom is iets juist wel of niet gelukt? Het geeft zicht op jouw oogst of resultaten en maakt duidelijk hoe je (nu of later) veranderingen kunt aanbrengen.

De volle maan staat op 18 augustus tot 18:34 uur in Waterman, daarna gaat ze naar Vissen. Dit brengt een grote behoefte aan vrijheid en onafhankelijkheid, geeft vindingrijkheid en versterkt broederschap of kameraadschap. Ook onrust of rebellie kan opspelen. Het uiten van gevoelens is lastiger onder deze maan, dus als je je eenzaam voelt of behoefte hebt aan een emotioneel contact, geef het dan aan - de buitenwereld ziet namelijk niet aan jouw buitenkant wat je werkelijk nodig hebt.

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 1 /via Dr. Kathryn E. May / Herzien in 2015 / geplaatst 13 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – Sananda: Hoofdstuk 1
via Dr. Kathryn E. May
Herzien in 2015 / geplaatst 13 augustus 2016


De Les van Eén

Zoals velen van u weten, bereiden wij ons ijverig voor op het vrijmaken van het Welvaartsfonds voor het goed van de hele mensheid, om iedereen te bevrijden uit de greep van de economische slavernij. Er moeten voor dit project nog slechts een paar details worden gladgestreken. Een aantal van deze details hadden te maken met de verborgen machtsstructuren die in het geheim – maar overweldigend – greep hadden op de financiële- en politieke systemen op Aarde. Een voorbeeld daarvan is de bank van het Vaticaan.

De Vaticaanse bankiers moesten ertoe worden gebracht dat zij hun greep zouden lossen op de fondsen die lang geleden al waren voorbestemd voor het Hoogste Goed, zodat ze konden worden verdeeld. Paus Franciscus heeft hen een aanbod gedaan dat ze niet konden weigeren en hij vaardigde voor hen een arrestatiebevel uit. Zij kregen een korte bedenktijd om vrijwillig van gedachten te veranderen. De Paus heeft zelf al aangetoond dat hij anders is dan zijn voorgangers. Hervormingen vinden plaats – geleidelijk volgens de meesten, maar opmerkelijk snel in vergelijking met de Pauselijke traditie.

Een Moment Van overweging: De bewustwording... /Geplaatst 13 augustus 2016

Een Moment Van overweging:

De bewustwording...

 Geplaatst 13 augustus 2016Alvie57
Geüpload op 11 okt. 2010

Bewustwording, dat is wat er nu bij veel mensen plaats vindt. Het leven zoals zij altijd gedacht hadden dat het werkelijkheid was, blijkt nu een heel andere werkelijkheid te zijn.Joseph - De Vader van Jezus De Ascentie van de Vader van Jezus / 12 Augustus 2016 / Natalie Glasson

Joseph - De Vader van Jezus
De Ascentie van de Vader van Jezus
12 Augustus 2016 / Natalie Glasson
Natalie: Deze channeling kwam door omstreeks het bekijken van een schilderij in de Tempel van Minerva van Assisi, Italië. Ik ontving een boodschap die Joseph, de vader van Jezus, aan mij en aan anderen die wensten te luisteren mee wilde delen, zijn herinneringen van zijn ascentie vanaf de Aarde. Hier is zijn verhaal.
Joseph: Het is een grote eer om in je aanwezigheid te zijn, om de ruimte te delen welke met jou Licht brengt en creëert. Gedurende enige tijd, heb ik gewenst om enige informatie mee te delen betreffende mijn ervaring van Ascentie als Joseph, de vader van Jezus, op de Aarde. Terwijl jullie Ascentie, wanneer het aanbreekt, niet hetzelfde mag zijn als mijn Ascentie, wat verschuldigd is aan het proces van Ascentie, verschuivend/veranderend en wijzigend op de Aarde nu, hoop ik dat ik jullie enige inspiratie aan kan bieden alsook om onze verbinding en communicatie te verbeteren. Het verhaal van mijn Ascentie mag ook jullie grotere begrip van mijn familie en de reis en het avontuur waarop wij ons in die tijd inscheepten ondersteunen.

Heavenletter 5741: Ego Verschijnt in Vele Vormen / 13 augustus 2016

Ego Verschijnt in Vele Vormen
Brief uit de Hemel
13 augustus  2016


God zei:

Het refrein van het leven zoals gezongen op Aarde is verlies en winst, met een nadruk op verlies, zo als het lijkt.

Wie gaat naar de rechtbank om een aanklacht in te dienen voor een op een vergissing berustende winst van het inkomen? Niemand klaagt een autobedrijf aan voor de auto’s die de verwachtte benzine kilometerprijs overschrijden. Niemand vervolgt wie dan ook voor het op de wereld helpen van een onverwachte derde baby, evenmin zouden zij dat doen!

Niemand klaagt over het winnen van een miljarden € of $ loterij. Niemand klaagt over het vinden van een biljet van twintig euro langs de kant van de weg. Niemand klaagt over het behalen van winst tenzij het een toenemen van gewicht is of  trammelant.

Er zijn tal van klachten wanneer iemand zijn gezichtsvermogen verliest. Dat zou jij ook, begrijpelijk, maar waar was al de dankbaarheid voor jou gezichtsvermogen, al die jaren, toen je jouw ogen nog goed kon gebruiken?

Een Schrijven van de Schepper / 12 Augustus 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
12 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,
” Liefde en Passie ”
  

Wees een vurige minnaar van jezelf, in je leven. 
Er is geen grotere passie, geen grotere liefde.
 Als je gepassioneerd bent binnen jezelf, 
wordt je gepassioneerd met de wereld.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Kryon: Vraag en Antwoord 727: Waar komen wij vandaan? /13 augustus 2016 / Lee Carroll


727: Waar komen wij vandaan? 
13 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, mijn hart is op een grootse manier veranderd door jouw channelings en boeken. Ik had niet zoveel op met georganiseerde religie hoewel ik altijd in God heb geloofd. Regelmatig was ik verward door wat mij over God werd geleerd, maar ik geloofde altijd in een Goddelijke Schepper.

Ik heb gelezen dat wat wij hier op deze planeet doen de energie beïnvloedt van een Universum dat wordt geschapen. Dit roept de volgende vragen op: Hebben wij – omdat wij eeuwig zijn – dit eerder gedaan in andere Universums? Zullen wij dit weer doen? Zal dit altijd ons doel zijn? Zijn er anderen, ergens anders, die andere taken hebben? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk? Waarom zijn wij niet in alle eeuwigheid gewoon wat wij zijn?

ANTWOORD: Oh, jeetje….. de wijsheid en de intuïtie van de mens begint de sluier af te breken. Ja, jullie hebben dit eerder gedaan. Ja, jullie zullen dit weer gaan doen. Er zijn velen van jullie die hier blijven binnenkomen nu jullie bevolking toeneemt tot een kritiek punt….. en zij hebben dit allemaal eerder gedaan. vrijdag 12 augustus 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 12 augustus 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
12 augustus 2016

Jullie naderen snel de afronding van de periode vóór de verschillende op handen zijnde veranderingen. Jullie hebben de signalen, die erop duiden dat alles zich begint te manifesteren en dat jullie je gezwind naar Ascentie zullen bewegen, geduldig afgewacht. De zaken bevinden zich in een stadium waarin revaluatie van de valuta van ieder land plaatsvindt. Het doel is ervoor te zorgen dat iedere verandering de positie en het potentieel van elke munteenheid goed weergeeft, zodat jullie in een markt kunnen handelen die een eerlijke ruil weerspiegelt. De veranderingen zullen ervoor zorgen dat er gelijkheid bestaat op het gebied van handel. De oude handelsmaatstaven zouden verwijderd moeten worden zodat iedereen in een vrije markt kan opereren. Mettertijd zullen bij de handelsgebieden waar orde op zaken stellen noodzakelijk is, aanpassingen worden gedaan.

Europa bevindt zich in een staat van onrust omdat de naschokken van Brexit worden gevoeld. Het was de gewenste uitkomst en het zal de weg vrijmaken voor meer landen die zullen volgen, wat een einde zal maken aan de plannen van de Illuminati om de Wereld te controleren. Op het moment hebben de mensen geen zicht op de mogelijkheden voor verbetering en realiseren ze zich niet dat men een stap dichterbij vrijheid is gekomen. De veranderingen zijn niet gemakkelijk, maar wees ervan verzekerd dat alle landen begeleiding ontvangen in overeenstemming met hun karma. Terwijl de hindernissen worden opgeruimd zullen ook de mensen meer samen gaan komen, erkennend dat ze allen Eén zijn op de weg naar een nieuwe Wereld. Alles zal prima verlopen en de behoeften van iedere ziel zullen volgens zijn of haar levensplan vervuld worden.

Onze tijd is nu! / door Patricia Cota-Robles / 9 augustus 2016

Onze tijd is nu!
door Patricia Cota-Robles / 9 augustus 2016


We hebben de laatste fase van voorbereiding afgerond en nu is het tijd voor ons om  de instrumenten van God te ZIJN waarop wij ons letterlijk levens lang hebben voorbereid om te ZIJN . WEET dat een ieder van ons binnenin alles heeft wat we nodig hebben om God te zijn Zegevierend voor dit essentiële facet van het ontvouwende Goddelijke Plan, dat zal optreden tijdens het 30e jaarlijkse wereldcongres over Verlichting, 13-20 augustus, 2016. We zullen ALLEMAAL op onze juiste en  perfecte plek zijn tijdens op die heilige dagen. Ongeacht wat je ervaart in de buitenwereld weet dat jouw IK BEN Aanwezigheid in commando is en de volledige heerschappij heeft overgenomen over dit kritieke facet van jouw Goddelijke Missie. Door middel van je IK BEN Aanwezigheid heb je alle vaardigheid, kracht, moed, wijsheid, het vermogen en de bereidheid die je nodig hebt om te slagen in deze monumentale tijd. Luister naar je hart en besteed aandacht aan je innerlijke leiding. De diepe waarheid van je wezen is dat het licht van God altijd overwint EN JIJ BENT DAT LICHT! Blijf gecentreerd en WEET DAT ALLES GOED IS.

Een Schrijven van de Schepper 11 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
11 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,
” Vraag

images

Vraag en gij zult ontvangen.
Het is nooit geweest als: je goed genoeg bent, het verdient,
 genoeg hebt geleden, waardig genoeg bent of perfect.
Het Universum is klaar om in alle gevallen te geven omdat jij reeds al die dingen bent.
Vraag en gij zult ontvangen.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 12 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

12 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet… 


... dat er met alles iets 'mis' is.

Waar je ook naar kijkt, je kunt altijd wel iets vinden dat er mis mee is,
iets onvolmaakt,  iets dat  jij er niet goed aan vindt.
Maak je geen zorgen, als je goed genoeg kijkt zul je het vinden.

Er is ook iets 'goeds' aan alles.
Maakt niet uit waar je naar kijkt, je kunt er iets goeds in vinden, iets wat perfect is.

Er blijft dus maar één vraag:
Wat ga je naar kijken? Wat kies je om op te letten?
Wat is jouw perspectief?

(IK durf te wedden dat je al weet wat Gods perspectief is ...)

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Heavenletter 5740: De Kunst van Het Loslaten / 12 augustus 2016

De Kunst van Het Loslaten
Brief uit de Hemel
12 augustus 2016


God zei:

Er is een uitdrukking: “Alles is voorbij.” Je kunt dit met droefheid zeggen. Of misschien, zeg je het met opluchting: “ Nu, trek ik mijn handen ervan terug, ik neem er afstand van.”

Het zit zo: Iedere ervaring die je hebt zet zich vast in jou. Dus in dat opzicht, is niets ooit voorbij. Je mag het vergeten. Je gaat wel degelijk verder vanuit het verleden, toch heeft de ervaring zijn stempel gedrukt.

Natuurlijk, de stempel (het spoor, het merk) van iedere ervaring is zoals jij het ziet. Wanneer je een ervaring anders bekijkt dan op de manier zoals je dat vroeger deed, is de stempel die het achterlaat anders gevormd.

Dus, heel het verleden is zoals jij het bekijkt. Al jouw ervaringen in het leven zijn jouw indruk ervan. Jij ziet wat jij ziet. Er is meer dan één manier om hetzelfde ding te bekijken. Of je een schurk ziet of een engel, het is jouw waarneming. Jouw waarneming laat zijn typische kenmerk achter.

De Nieuwe Energieën Navigeren / 10 Augustus 2016 / Jenny Schiltz

De Nieuwe Energieën Navigeren
10 Augustus 2016 / Jenny Schiltz
Wow! Dat is het enige woord dat ogenblikkelijk naar de gedachten komt wanneer ik denk aan de energie die naar de Aarde gekomen is terwijl wij afstevenen op het verduisteringsseizoen. Deze energiestroom verlangt van ons om zoveel evenwicht als mogelijk is te handhaven terwijl we ons openstellen voor het nieuwe. Op veel manieren voelt het aan alsof het gebied onstabiel wordt vanwege het voortdurend veranderen van de energieën, en het is toewijding om gecentreerd te blijven dat het weer vastzet.
Diepe Integratie vindt binnenin het lichaam plaats:
Fysiek zijn we overal. Sommigen worden gewaar dat zij extra slaap nodig zijn, aangezien het de manier van het lichaam is om de energieën te integreren. Voor mij, ik ontdek dat de slaap niet zo gemakkelijk komt als dat het normaal doet. Er is een onderstroming van opwinding in mijn lichaam dat zeer gelijkaardig voelt aan hoe ik me voel tijdens een volle maan. De bonus voor de slapeloosheid zijn de heldere dromen en ideeën die naar binnen stromen. De grootste klacht die ik hoor en ervaren heb zijn de hoofdpijnen. De schedel voelt aan alsof het samengedrukt wordt. Voor sommigen is dit slopend en voor anderen is het een achtergrond pijn. Kinderen en huisdieren zijn niet immuun aangaande wat er aan het plaatsvinden is, dus mag je hen gewaarworden extra aanhankelijk en humeurig te zijn. Mijn jongste werd midden in de nacht wakker met een vreselijke hoofdpijn en hield slechts haar hoofd vast en vertelde me hoe erg pijn het deed. Ze voelde ook warm aan, maar in de ochtend was ze weer helemaal in orde. De visie is momenteel echt interessant. Dit is een direct resultaat van de Lichtcodes die de hersenen veranderen. Sommigen mogen een wazig zicht ervaren of zelfs dat de ogen ‘springen’ wanneer je probeert te lezen.

Ascenderend Aarde Leven / 10 Augustus 2016 / door Ailia MiraAscenderend Aarde Leven

10 Augustus 2016

Hi Iedereen, hoe gaat het met jullie? Massaal licht stroomt binnen en grote structurele veranderingen zijn er in onze matrix. Ik schrijf dit om met jullie een Nieuw Ascenderend Aarde-Leven te delen:

Update:  Voorbije Energie Structuren Worden Opgeruimd

Opmerkingen vanuit de Ascenderende Energie Boog, door Ailia Mira

Er zijn nu grote veranderingen aan het gebeuren op veel niveaus van de werkelijkheid. In de planetaire matrix en in ons leven en in vormen/menselijke energiestelsels. Jullie voelen dit waarschijnlijk!

Veel ervaringen van ascentie spelen zich af en dit gebeurt tegelijkertijd.

donderdag 11 augustus 2016

Bericht van Cobra, 10 augustus 2016, Een korte boodschap aan de Algemene Bevolking / 11 Augustus 2016


Bericht van Cobra, 10 augustus 2016,
Een korte boodschap aan de Algemene Bevolking
11 Augustus 2016

Vandaag een hele korte boodschap van Cobra:

Het verwijderen van de chimera groep gaat door met redelijk succes. Na medio augustus zal geleidelijk meer intel aan de algemene bevolking worden vrijgegeven.

Overwinning van het Licht!

Vertaald door Veronica

https://eventnl.wordpress.com


Kryon: Vraag en Antwoord 726: Wanneer kracht gebruiken of op God wachten? / 11 augustus 2016 / Lee Carroll


726: Wanneer kracht gebruiken of op God wachten? 
11 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik ben bezig met het lezen van boek zeven, hoofdstuk drie. Ik ben juist klaar met het verhaal van het “Gouden dienblad”. Ik was jarenlang een beetje verward over dit onderwerp en dit is nu nog zo. Het lijkt erop dat er een denkbeeldige lijn is tussen wat wij doen en wat wij toelaten.

Een andere manier om dit te zeggen is: “Waar geloven wij in en laten Spirit voor de details zorgen en waarvoor nemen wij de verantwoordelijkheid en gaan wij verder met onze eigen pure intentie?

Wanneer gebruiken wij onze kracht en wanneer laten wij Spirit ons helpen?


Gek, gekker, gekst; reptielen en Witte Huis-bewoners /11 Augustus 2016 / Irma SChiffers


Gek, gekker, gekst; reptielen en Witte Huis-bewoners
11 Augustus 2016 / Irma SChiffers

Hillary Clinton
Hillary Clinton  
De laatste tijd komen de woorden ‘gekte’, ‘gestoord’ en ‘madhouse’ nogal eens in mijn artikelen voor, maar ook in de interviews die ik onder andere hield met Ole Dammegård en Zen Gardner. En dat is beslist niet zonder reden, want dat is zo ongeveer de meest kernachtige beschrijving van de toestand waar de wereld zich in momenteel in bevindt.

Hoe moet je nieuws brengen uit een gesticht als dit, waar sociopaten en psychopaten zich in regeringen verschansen, nee ik bedoel ‘betaald en aangestuurd worden’ om die plaats in te nemen door een schaduwregering die nog veel gestoorder is dan Jack Nicholson in zijn rol in de film The Shining. De eenzaamheid die Nicholson in The Shining de das om doet op die top van de berg roept blijkbaar dezelfde eenzaamheid op in de top van de piramide met zo’n dreigend alziend oog van Satan, waar de psychopaten aan de touwtjes trekken.

SAUL: Vergeef en houdt van jezelf zoals jouw hemelse Vader doet. / 2016/08/10 door John Smallman


SAUL
Vergeef en houdt van jezelf zoals jouw hemelse Vader doet.
2016/08/10 door John Smallman

Er is niemand op aarde die nu niet de energie verschuivingen voelt in de aanloop naar het ontwaken van de mensheid. Zoals velen hebben verteld, is jullie ontwaken onvermijdelijk, en zelfs diegene die zich nog niet bewust zijn van hun ware aard, als spirituele wezens met een tijdelijke menselijke ervaring, zijn zich ervan bewust dat er een enorme verandering in de lucht hangt. Het is onmogelijk om de kracht van de tsunami van Liefde niet te voelen als hij heen en weer veegt over de planeet de veranderingen bekrachtigd die essentiële aspecten zijn van jullie proces van ontwaken, ook al is het niet heel erg duidelijk voor velen wat het is dat ze voelen.

En natuurlijk vertoont het zich ook over de hele wereld in conflicten die onoplosbaar, eindeloos, en volkomen krankzinnig lijken te zijn. Conflict is krankzinnig, en het meeste van de mensheid begrijpt dat nu, hoewel ze ook niet in staat zijn om een manier te vinden om de nog openstaande kwesties die de oorzaak zijn van conflicten over de hele wereld op te lossen, zonder toevlucht te nemen tot conflict. Het lijkt een Catch 22-situatie te zijn!

De Wekelijkse Lichtstraal “Liefde Toestaan” / 11 Augustus 2016 / Jamye Price

De Wekelijkse Lichtstraal
“Liefde Toestaan”
11 Augustus 2016 / Jamye Price
Alle ervaringen op de Aarde en binnenin jullie waarneembare Universum om jullie heen heeft een kracht. Het is in het leven ingebed. In een moment, is kracht ofwel passief of actief, de motor van tegengestelden verbindend. Vanuit één perspectief, is het passief; vanuit een ander, actief. In een moment, is het ofwel/of. Het volgende moment is het de ander geworden, de ‘en’ van verbinding, van consumptie, van voortzetting via transformatie. Diep binnenin deze woorden zijn aanwijzingen voor jullie heelheid.
Een actieve kracht is dominant in het fysieke rijk. Een passieve kracht is dominant in het subtiele, ongeziene rijk. Niettemin vertelt jullie wetenschap zelfs gemakkelijk dat het fysieke rijk gecreëerd wordt door het subtiele, ongeziene rijk. Jullie onzichtbare cellen creëren een orgaan dat zichtbaar is. Jullie onzichtbare subatomaire deeltjes creëren een onzichtbaar atoom, welke de binding/consumptie in/naar een nieuwe vorm dwingt die in het fysieke rijk zichtbaar is. Wat is dan actief en passief in jullie zichtbare rijk?

Nieuwe Geschriften – INTRODUCTIE door Sananda/Jezus / herzien in 2015/ Geplaatst 11 augustus 2016

Nieuwe Geschriften – INTRODUCTIE
door Sananda/Jezus
via Dr. Kathryn E. May
herzien in 2015/ Geplaatst 11 augustus 2016

Deze herziene uitgave 2015 van de Nieuwe Geschriften is diegene die Sananda aanwijst om te worden gebruikt, indien u wenst te kopiëren voor persoonlijk gebruik of om te vertalen naar andere talen. Overleg alstublieft met Kathryn en Sananda als u deze berichten wenst te vertalen. Geautoriseerde vertaling in het Nederlands door www.spiritueellezen.com

New Scriptures 

De meesten van u kennen mij bij de naam die ik kreeg toen ik hier geïncarneerd was – Jezus, of Yeshua ben Jozef, mijn familienaam. Sananda is mijn oude zielennaam, die mij werd gegeven bij mijn geboorte als ziel, u kunt deze dus beschouwen als mijn ‘echte naam’. Ik kom nu met u spreken omdat ik een aantal onwaarheden wil rechtzetten welke werden verspreid over mijn leringen, en ook wat feiten omtrent mijn incarnatie op Aarde als Jezus.

Heavenletter 5739: Het Leven Gaat in Op Eigen Voorwaarden / 11 augustus 2016

Het Leven Gaat in Op Eigen Voorwaarden
Brief uit de Hemel
11 augustus 2016


God zei:

Geliefden, jullie realiseren je dat jullie op en neer gaan afhankelijk van jullie stemming? Jullie merken dit toch op, is het niet? Wat verandert er waardoor jullie zo snel, behalve deze moeilijk te beschrijven stemmingen, voelen die jou om hun kleine vinger wikkelen? Ze oefenen volledige controle over je uit. De ene minuut zijn jullie op de top van de wereld en de volgende, zijn jullie een hoopje op de vloer. Hoe jullie stemmingen fluctueren zonder zelfs om toestemming te vragen.

Het leven in de wereld veranderend steeds, toch betekent dat niet dat je beledigd bent geworden door het leven wanneer het verschijnt.

Je bent niet op Aarde geboren om in opstand te komen omdat je voelt dat iets kostbaar jou werd ontzegd of van je werd afgenomen, waarvan je zeker bent dat het niet had moeten zijn. Wendt je om te zien wat aan je is gegeven, je mag het niet meenemen in jouw pas, maar het is voor jou om te accepteren.

Een Schrijven van de Schepper / 10 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
10 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,
” Het Lied van de Ziel

songnotes

In elke ziel bestaat een lied.
Terwijl jullie groeien en leren, wordt de melodie meer duidelijker en levendiger.
Neem de tijd om te dansen op je innerlijke muziek.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Sanat Kumara “Kies Liefde en Actie” / 2 Augustus 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon

Sanat Kumara
“Kies Liefde en Actie”
2 Augustus 2016 / Gastvrouw: Suzanne Maresca - Kanaal: Linda Dillon
Linda: Kijk naar je tastbare projecten, formuleer hen, en stap naar voren in de verkondiging van wat je kiest te creëren op de planeet. De tijd van actie nadert!
*****
Sanat Kumara: Groeten, Ik ben Sanat Kumara.
Suzi: Welkom.
Sanat Kumara: En welkom aan jou. Ja, noem me vooral Raj want we zijn oude vrienden. En ik zeg dat niet alleen tegen jou, dierbare Suzanne, maar tegen jullie allemaal en tegen allen op Gaia, want ik verwelkom vandaag ieder wezen, iedere bloem, iedere plant, iedere berg, iedere oceaan.
Het is grappig omdat je ernaar neigt te denken en vooruit te gaan in de eenheid van het hartbewustzijn, maar wanneer je op deze manier verder gaat, sluit niet alle koninkrijken buiten, want allen op Gaia zijn Eén. Er zijn geen wezens - waar jullie aan denken als levenloos of levend - die geen deel uitmaken van dit verenigde geheel, dit patroon, dit raster, dit tapijtwerk van waar jullie aan denken als Gaia.

Op deze dag van je leven / 11 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

11 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet… 

... dat je onschuldig bent. Jij bent onberispelijk.
Jij bent zonder zwak punt of fout van welke aard dan ook.

Ik weet dat jij dit niet gelooft over jezelf,
maar geloof je dit wel als het over een drie-jarig mooi kind gaat?

En hoe komt het dat je denkt dat jij iets minder bent in de ogen van God?

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Blauwe Adelaar levenspad: talent van de mensheid / Maya wijsheid in het licht van de schepping 11 - 23 augustus 2016 / 11 Augustus 2016 / Elvira van Rijn

Blauwe Adelaar levenspad: talent van de mensheid
Maya wijsheid in het licht van de schepping
11 - 23 augustus 2016
11 Augustus 2016 / Elvira van Rijn

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Dit is het zesde artikel in een serie van twintig over de levenspaden van de Tzolkin. Elk levenspad telt dertien dagen en elke dag heeft zijn eigen energie die je ondersteunt bij het innemen van jouw eigen plek in het geheel.

Een nieuwe wereld creëren
Het Blauwe Adelaar levenspad gaat over het talent van de mensheid om hoop en licht te brengen voor de toekomst en zo een nieuwe wereld te creëren. Het is eenvoudig te zien hoeveel schade we met elkaar toebrengen aan de wereld. Het is ook eenvoudig te zien hoe anderen daarmee moeten stoppen. Zij moeten het beter doen, zodat wij het ook beter krijgen. Met ‘zij’ bedoelen we de wereldleiders, politici, ambtenaren, bazen, collega’s, familieleden, partners en kinderen en andere ‘anderen’.

woensdag 10 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 725: Wanneer begint het leven? /10 augustus 2016 / Lee Carroll


725: Wanneer begint het leven?
10 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, dank je wel voor de vele boodschappen die jij ons hebt geschonken. Zij zijn op vele manieren verlichtend geweest. Ik hoop dat dit geen onbeleefde vraag is, maar dit gaat over een onderwerp dat ik nog niet ben tegengekomen tussen de vragen en antwoorden. Ik wil graag weten: Wat is de moraal met betrekking tot het stoppen van iemands nieuwe leven in een menselijk lichaam, door abortus. En wat is het karma voor de persoon die erbij helpt om abortus te plegen? Ik denk dat dit afhangt van het moment waarop een menselijk leven begint. Het moment waarop het leven begint is heel belangrijk voor degenen die tegen abortus zijn en voor degenen die zeggen dat dit toegestaan dient te worden.

Heb jij een beslissend antwoord om degenen te leiden die jouw woorden ontvangen?

ANTWOORD: 
[van Lee Carroll] Wij hebben vaak geprobeerd om Kryon hieromtrent in het nauw te drijven omdat dit een heel belangrijke zaak is in onze samenleving. Kryon zegt dit: “Het menselijk leven begint feitelijk met de intentie van de betrokken entiteiten die plannen om dit leven te scheppen.” Het is geen biologisch antwoord en het zal de beide kampen ook niet aanspreken.