Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 6 augustus 2016

“Augustus Vuur Energieën” / 6 Augustus 2016 / Méline Portia Lafont

“Augustus Vuur Energieën”
6 Augustus 2016 / Méline Portia Lafont
Geliefde Stam,
Laat mij beginnen met immense dankbaarheid tot uitdrukking te brengen voor alles dat jullie nu bezig zijn te vervullen, terwijl we door gigantische veranderingen en verschuivingen heengaan die plaatsvinden met buitengewone golven van nieuw begrip. Want dat is wat er aan het gebeuren is sinds het begin van 2016: nieuwe golven van integratie in de rijken van het begrip en de werkelijke natuur van onze Zijnheid uitbreidend terwijl we gaan. Dit brengt ons naar een voortdurende aanpassing en verandering.
De dingen zijn niet gemakkelijk geweest voor ons allemaal: ieder aspect ervaart een nieuwe lading (lees: bombardement) van frequenties die ervoor zorgen dat wij verschuiven en zo snel als mogelijk verhuizen uit dat waar we waren en wat we waren als een energie. En dit immer toenemend!! Dit is eenvoudig omdat wij niet langer de manier kunnen en zullen ondersteunen waarop we gehandeld hebben, waarop we bewogen, dachten en leefden. Onze verouderde ideeën en overtuigingen komen niet langer meer overeen met onze nieuwe inzichten en frequentie, dus moeten wij deze manier veranderen en voortdurend onze manier en acties in de buitenwereld veranderen.

Live Kryon Channeling 171: In Verbinding Komen. Deel 2 - 2 / 10 april 2016 //Lee Carroll / Geplaatst: 6 augustus 2016

Live Kryon Channeling 171:
In Verbinding Komen. Deel 2 - 2
Deze live channeling werd gehouden in Columbus, Ohio, Maine.
10 april 2016 /Lee Carroll
Geplaatst: 6 augustus 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Een “Wo”-voorbeeld

Ik wil dit eenvoudig houden want daardoor kunnen dingen het best begrepen worden. Ik wil jullie bij Wo introduceren. Dit is echt geen parabel zoals de anderen, maar gewoon een voorbeeld. Wo is tussen de vier en zes jaar oud en hij is in de nieuwe energie. Wo begint zijn ouders te vertellen wie hij is geweest. Hij vertelt hen hoe het was toen hij in de familie was, maar op een andere manier. Hij zegt tegen zijn moeder: “Jij bent de beste moeder die ik tot nu toe heb gehad.” Wo begint dingen te vertellen die vreemd zijn omdat dit kind zich zoveel details herinnert over dingen die hij niet zou kunnen weten omdat zij in een andere tijd plaatsvonden.

Laat mij jullie vertellen waarom Wo in staat is om zich zijn Akashate herinneren. Hij is een nieuw kind met een toegenomen DNA-efficiëntie. Hij vertegenwoordigt het begin van wat wij de evolutie van het bewustzijn hebben genoemd. Hij heeft hierdoor DNA dat een klein beetje anders is. Jullie kunnen het chemisch niet meten, maar jullie kunnen het zien in wat hij zegt en doet. Jullie kunnen hem een slimmere, wijzere Wo noemen, maar wij zeggen dat het anders is dan dat. Hij vibreert hoger – een ander bewustzijn dat hem in staat stelt om zich snel dingen te herinneren uit zijn aardse verleden.


Blossom met de Galactische Raad van Licht op / 6 augustus 2016

Blossom met de Galactische Raad van Licht op
6 augustus 2016
vertaling winnyd@stralendetoekomst.nl

Blossom: Ik zit in tweestrijd vanmorgen. De vorige nacht stuurde ik een video van een groot Moederschip dat in (boven?) Columbia verscheen.  1. Het ziet er indrukwekkend uit
  2. Dat gebeurde aan het eind van juni. Hoe kan het dat het nog niet idioot viraal is uitgezonden?
  3. Een ander mens maakte een video over het feit dat het een hologram/valse vlag/foute buitenaardse invasie was.
  4. Hoe komt het dat mijn hart me niet laat WETEN wat de WAARHEID is?
  5. Daarom om geen vrees brenger te zijn… wil ik tot op de bodem komen van dingen… wat is jullie kijk op valse vlaggen enz.? En als ik DE WAARHEID NIET KAN VOELEN… Hoe word ik dan verondersteld om al die dingen te onderkennen!?
  6. Ik ben niet gedeprimeerd… noem me gewoon Mevrouw In Verwarring uit Noosa! 

Op deze dag van je leven / 6 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

6 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat wanneer je, voor wie dan ook bid, je geneigd bent
jouw persoonlijke houding ten opzichte van hen te wijzigen.

Norman Vincent Peale zei dat, en hij raakte daarmee iets echt diepgaand aan.
Als iemand jou ergert op dit moment, bid dan voor die persoon.
Stuur ze allemaal je beste energieën.

Niets veranderd de omgeving als één persoon besluit om elkaar lief te hebben,
wat er ook gebeurt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Een Schrijven van de Schepper / 5 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
5 Augustus 2016 / door  Jennifer Farley,
” Verbeelding”

download

De mooie momenten die jullie kunnen ervaren op jullie Aardoppervlak
worden alleen beperkt door de wijdte en uitgebreidheid van jullie verbeelding.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Shekina Rose/De Blauwe Straal Empaat Sterwezen Engelachtige Toegangspoort Dimensionale Verschuiving 444 / 4 Augustus 2016

Shekina Rose/De Blauwe Straal
Empaat Sterwezen Engelachtige Toegangspoort Dimensionale Verschuiving 444
4 Augustus 2016

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden door Spirit aan Shekina Rose gegeven om deze transmissie te activeren.
*****
Een sterkere verbinding betreffende de Engelachtige rijken met de planeet heeft zich voorgedaan. Er zijn geen plaatsen waar wij jullie niet kunnen bereiken op Aarde, wij zijn hier en altijd bij jullie.
Een dimensionale verschuiving doet zich voor ten tijde van dit schrijven en wenkt jullie naar besef en om deel uit te maken van de hogere frequenties en de toename van het cellulaire Licht. Deze nieuwe toegangspoort zal jullie zicht openen in/naar de inter-dimensies en boodschappen van de hogere vijfdimensionale wezens. Ga binnenin.
Jullie cellulaire herinneringen zijn aan het ontwaken aangaande de Engelen en de Hemelse Licht gemeenschappen waar jullie van zijn, waar ook naar verwezen wordt als de Engelachtige Ster Stammen, Vogel Stam, Engelachtigen en Sterrenzaden. Velen van jullie hebben allianties met deze heilige afstammingen. De Engelachtige dimensionale toegangspoort is hier en weerkaatst in jullie verlangen om verenigd te zijn en om te resoneren met wat het is om een oprecht echt Mens te zijn. 33
444 - Het Teken van de Engelen. Hun Aanwezigheid Is Bij Jou.

vrijdag 5 augustus 2016

Live Kryon Channeling 171: In Verbinding Komen. Deel 2 - 1 /10 april 2016 /Lee Carroll / Geplaatst: 5 augustus 2016

Live Kryon Channeling 171:
In Verbinding Komen. Deel 2 - 1
Deze live channeling werd gehouden in Columbus, Ohio, Maine.
10 april 2016 /Lee Carroll
Geplaatst: 5 augustus 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur. 

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in Columbus, Ohio.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

De Groep is nog steeds hier en de luisteraars van de toekomst zijn ook hier. Lieve luisteraar en lezer van de toekomst, is het niet interessant dat het voor sommigen nu het verleden is? Maar op de een of andere manier zijn wij allemaal samen in het “nu!”

De lering van deze dag is, door ontwerp, dat de mens elk jaar weer een beetje meer multidimensionaal wordt. De processen van jullie realiteit en jullie leven kan op die manier omhooggaan, omdat de nieuwe gereedschappen een deel van jullie normale, bewuste leven worden. De menselijke natuur zal beginnen te veranderen en er komt een verhoging van jullie bewustzijn aan. Dit alles zal jullie helpen om te gaan met de oude gewoonten en de oude manieren van leven, als jullie dit willen. Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 5 augustus 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
5 augustus 2016

De tijd gaat nog steeds sneller en velen van jullie hebben zich erover verwonderd hoe snel dit jaar voorbij gaat. Dit zal doorgaan omdat de trillingen hoger en hoger worden. Ascentie ligt aan de horizon en wanneer het zich aandient zullen jullie in een oogwenk ascenderen. Omdat het Menselijke Ras haar trillingen steeds verder heeft verhoogd, is het voor jullie mogelijk om zeer binnenkort het optimale niveau te bereiken, maar besef dat in deze tijd de zaken in een constante staat van verandering verkeren, waardoor het moeilijk is om voorspellingen te doen. De uiteindelijke beslissing zal echter worden genomen door de God van dit Universum.

Agressie in onze wereld..... / 27 juli 2016 / Berry Vincenta


Agressie in onze wereld.....
27 juli 2016 / Berry Vincenta

Agressie in uw wereld is in deze tijd een manier van de mens om vanuit zijn laagste ego-trillingen zijn plaats in de wereld in te nemen. Ik heb u reeds gesproken over manipulatie. Agressie in deze wereld is een machtstrilling die anderen in iemands macht willen laten zijn. Wanneer de bewuste mens in deze tijd dit niet meer langer tot zich wil nemen, zal deze mens zijn eigen plaats in dienen te nemen. De plaats die hem toekomt, zijn eigen gerechtigde plek in het leven vanuit het diepste wezen dat hij is. Angst in deze wereld is juist datgene wat agressie in uw wereld voedt. De agressie in uw wereld zal uitdoven daar waar angst niet meer wordt gebruikt om agressie werkelijk toe te kunnen laten. De agressie in uw wereld zal uitgeblust raken wanneer liefde vanuit uw hart werkelijk een plaats zal krijgen. Niet vanuit ongeloof, niet vanuit de weerstand van uw denken, niet vanuit de angsttrillingen die u nog steeds in uw onderbewustzijn meedraagt, niet vanuit de angsttrillingen voor de overschaduwende macht en kracht van iemand anders zijn agressie. Want agressie is niets anders dan een uitdrukking van onmacht en daar waar onmacht in uw ogen een teken van macht is over u, zal u uw eigen hoogste kracht in moeten zetten om deze agressie in uw wereld  het hoofd te bieden. Daar waar u vanuit uw hart agressie het hoofd biedt, zal het uitgaan als een kaars. 

Op deze dag van je leven / 5 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

5 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat jouw vriendelijkheid is waargenomen - en meer
dan waargenomen, en zeer op prijs gesteld wordt - door een ander.

Soms kan het voelen alsof we door het leven gaan en
niemand iets merkt van de "goede" dingen die we doen,
 behalve de "slechte" dingen.
Het kan op die manier lijken, maar is niet waar.
Waarom, omdat op ditzelfde moment iemand dacht aan jou,
en aan de goedheid die je hebt gedaan.

Jouw ziel kan zelfs een beetje getinteld hebben zojuist.
(Dat doet het als het goede energie ontvangt.)

Dus blijf doorgaan met het sturen van deze vriendelijkheden, mijn vriend.
Je raakt steeds meer bekend door hen ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Justin Deschamps’ beschrijving van Corey Goode, de Secret Space Program Alliance en de Sphere Being Alliance / 04 augustus 2016


Justin Deschamps’ beschrijving van Corey Goode, de Secret Space Program Alliance en de Sphere Being Alliance
04 augustus 2016

Op het blog Stillness In The Storm (SITS) heeft Justin Deschamps beknopt en overzichtelijk de essentie omtrent Corey Goode, de door hem geopenbaarde geheime ruimteprogramma’s en de verschillende betrokken partijen beschreven, met een link naar publicaties waarin je meer informatie over dat onderwerp  kunt vinden. Ik heb deze links aan het eind van dit vertaalde artikel achter elkaar gezet, met de datum en de titel van de publicatie waar de link naar verwijst. 

Aan het eind vind je meer informatie over dit SITS blog en de oprichters. 
Veronica

Corey Goode is een insider en klokkenluider van een geheim ruimteprogramma (Secret Space Program –SSP), die in 2009 begon met het vrijgeven van informatie onder het pseudoniem GoodETxSG. In 2014 begon hij veel meer informatie door te geven in een poging om de mensheid voor te bereiden op wat hij noemt ‘data dumps’, die op een geschikt moment in de toekomst zullen plaatsvinden. Veel van de informatie die hij geeft komt van ‘Smart Glass Pads’, iPad-achtige apparaten die aan het personeel van de SSP ter beschikking werden gesteld voor het doel van informatieverspreiding.

Januskop / 4 augustus 2016/ ArjunA

Januskop
4 augustus 2016/ ArjunA

In de beeldhouwkunst en schilderkunst is een januskop een hoofd met zowel aan de voorzijde als aan de achterzijde een gezicht. Het is genoemd naar de Romeinse god Janus, die in een van zijn verschijningsvormen twee gezichten had.

Een modern voorbeeld is Quirinus Krinkel, een personage uit de Harry Potter boeken, een man met twee gezichten (zowel letterlijk als figuurlijk). Een voorbeeld in eigen land is het beeld van de Stenen Man in Harlingen.

In de literatuur wordt de term januskop wel gebruikt om te benadrukken dat iets diverse - vaak tegengestelde - eigenschappen of karakteristieken kan hebben. Hierbij wordt dus gebruikgemaakt van beeldspraak.

Janus was de Romeinse god van de poorten en doorgangen. Hij werd vaak afgebeeld met twee hoofden, waarmee hij naar voren en naar achteren kon kijken. Hij was tevens de god van de overgang van het oude naar het nieuwe, vandaar zijn vernoeming in de maandnaam januari. 

Een Schrijven van de Schepper / 4 Augustus 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
4 Augustus 2016 / door  Jennifer Farley,
” Nu, Meer dan Ooit!

christmas-2015-where-needed

Ieder van jullie heeft een speciale gave die alleen jij bezit.
 Het kan een daad van fysieke kracht, mededogen,
of de mogelijkheid om ruimte vast te houden voor een ander of om te luisteren zijn.
 Jullie hebben deze gave van jongs af aan gehad,
en beschouwen het altijd als een deel van wie je bent en hebben het misschien als vanzelfsprekend gezien vanwege het feit dat het uniek is en anders dan alle andere.
Vandaag worden jullie uitgenodigd om dat geschenk te herzien
en te beginnen om het aan de wereld te laten zien.
Het is nu, meer dan ooit, nodig!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlDe Galactisch Raad van Licht Verder dan voorbij Beperkingen gaan 3 augustus 2016 / by Jenny Schiltz

De Galactisch Raad van Licht
Verder dan voorbij Beperkingen gaan
3 augustus 2016 / by Jenny Schiltz

Wij zijn de Galactische Raad van Licht:

 Er is veel opwinding in de lucht terwijl de energieën in de Aarde stomen om de lucht van nieuwe mogelijkheden te brengen. Het zijn die mogelijkheden waarover we vandaag graag willen praten met jullie. De Lion’s Gate (De LeeuwenPoort) is heel krachtig en kan jullie helpen bij het openen van alles dat jullie zijn. Daar velen misschien beleven om te matigen voor de extreme stoffelijke symptomen door de Licht frequentie die nu op jullie planeet is, weet dat op zijn tijd je lichaam er zich niet alleen aan aanpast maar dat het erdoor zal gedijen. Opdat dit het geval zal zijn, moeten jullie kijken naar de beperkingen en de geloofsstructuur die jullie jezelf hebben opgelegd.

Dus velen van jullie worstelen om jezelf uit die zelf-opgelegde beperkingen te halen. Het is de natuur/aard op Aarde geweest dat geloof en beperkingen op je werden gelegd op het moment dat je werd geïncarneerd. Dat zette je in categorieën die gebaseerd zijn op jullie geografische, stoffelijke attributen, je godsdienst, economie en cultuur. Terwijl jullie door dit buitengewone proces gaan ontdekken jullie dat je deze beperkingen een voor een moet ontwarren, door ze te mijden omdat ze niet de waarheid betekenen van jullie aard, de waarheid van je ziel. Velen van jullie zijn in staat om dat weg te gooien welke schaamteloos je zin van goed en fout beledigen, en je zin van eerlijkheid, maar er zijn zoveel andere die je gewoon net hebt geaccepteerd. Sommigen op de reis om de parameters te ontwarren, kunnen nieuwe regels en beperkingen hebben toegevoegd, maar die worden niet herkend als zodanig omdat ze zo heel erg verschillen.

donderdag 4 augustus 2016

Benjamin Fulford: “Israël, Saoedi-Arabië, Maleisië, Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de volgende op de lijst van Landen om bevrijd te Worden van de Khazariaanse mafia” / 1 augustus 2016

“Israël, Saoedi-Arabië, Maleisië, Frankrijk, Italië en Duitsland zijn de volgende op de lijst van Landen om bevrijd te Worden van de Khazariaanse mafia”
Benjamin Fulford - 1 augustus 2016

De strijd om de mensheid te bevrijden uit de greep van de genocidale Khazariaanse maffia verloopt goed met grote overwinningen op meerdere fronten te midden van toenemende wereldwijde chaos terwijl de naoorlogse wereldorde verder instort.

De grootste bewegingen vinden nu plaats in het Midden-Oosten, waar, nu Turkije  de Khazariaanse (Sabbatean) mafia regel heeft afgeworpen, Russische, Pentagon, Syrische, Turkse, Iraanse en Egyptische alliantie zich voorbereid om het volk van Israël, Irak en Saoedi-Arabië te bevrijden. Dit zal alle leveringen van het Midden-Oosten oliegeld naar de Bush / Rockefeller / Clinton factie van de Khazariaanse maffia, afsnijden.

De andere plaats waar enorme ontwikkelingen plaats vinden is Europa. Hun ambtenaren, in Duitsland, Frankrijk en Italië roepen nu openlijk op tot een militaire alliantie met Rusland om Europa te bevrijden uit de greep van de Bush / Clinton / Rockefeller (BCR) factie van de Khazariaanse maffia die nog steeds Washington DC en New York beheerst. De Europese bewegingen vinden plaats ter voorbereiding van een ineenstorting van het banksysteem,  dat zichtbaar voor iedereen, vroeg deze maand zou kunnen openbreken.


Een Kolossale Golf van Reinigend Licht Is aan het Binnen Gutsen! Boodschappen van de 2 Laatste Graancirkels / 4 Augustus 2016 / ¬Aluna Joy Yaxkin


Een Kolossale Golf van Reinigend Licht Is aan het Binnen Gutsen!
Boodschappen van de 2 Laatste Graancirkels
4 Augustus 2016 / ­Aluna Joy Yaxkin
Het Graancirkel seizoen van dit jaar gaat nog steeds door met ons in vervoering te brengen met vele Ster-achtige formaties. Dit seizoen wordt overstroomd met een thema van sterren en stellaire energie. Nu begrijpen we een beetje van de reden voor deze trend.
De graancirkel (die hieronder afgebeeld staat), die op 28 Juli verscheen, is een 8-bladige/puntige ster, het getal van perfecte harmonie. Ik zie ook dat elk van de acht bladen/punten verdeeld zijn direct omlaag van het centrum af. Dit herinnert mij aan het weinig bekende feit dat de grote piramide van Giza in feite een 8-zijdige structuur is; niet 4. In een bepaald licht, kan je de verdeling omlaag van de voorzijde van alle vier de zijden van de grote piramide zien. De grote piramide is een kolossale energie generator. Het is één van deze plaatsen dat ik zeer dankbaar ben dat ik er niet binnenin ben wanneer het in feite aangezet is.

WERELDGEBEURTENISSEN zijn alleen maar AFLEIDINGEN die onze ATTENTIE afhouden van een VEEL GROTERE AGENDA. / Oktober 12, 2015/ Geplaatst 4 augustus 2016

WERELDGEBEURTENISSEN zijn alleen maar AFLEIDINGEN die onze ATTENTIE afhouden
van een VEEL GROTERE AGENDA.

(Gebruik s.v.p. uw onderscheidingsvermogen, wm)

Door Bradley Loves.
Oktober 12, 2015/ Geplaatst 4 augustus 2016

De wereld zit vol met afleidingen

Wat er ook schijnt te gebeuren, het gebeurt voor een reden. De oorlogen en gevechten die we in het Midden Oosten zien gebeuren, gebeuren in opdracht van een EEUWENOUDE ZWARTE MAGIE CULTUS.

Er bestaat een veel diepere reden voor wat er in het Midden Oosten gebeurt. Deze reden kan alleen maar begrepen worden als men bereid is terug te gaan in het verleden van wat overduidelijk een verschrikkelijke situatie is.

Het gaat allemaal over het MORFOGENETISCHE VELD van de planeet!

Het gaat allemaal over het energiesysteem van de planeet… en daarom ONS energiesysteem.

Vallende bommen, lijdende mensen en wat zich doet voorkomen als chaos die regeert, is een BEDACHTE FREQENTIE, die daar gecreëerd is om de mensheid in een staat van TRAUMA te houden.

We zullen echt moeten gaan snappen hoe dit in werkelijkheid zit!

Er zit een methode achter de krankzinnigheid van de GESTOORDE PSYCHOPATEN die hier over gaan

Update verslag Galactisch Hart Symposium / 3 augustus 2016 / Lilian Ferru


Update verslag Galactisch Hart Symposium
3 augustus 2016 / Lilian Ferru

Lieve mensen,

Het regent en voor één keer vind ik het niet erg. Nu ik toch niet op een terras zit kan ik net zo goed nog nagenieten van het Galactisch Hart Symposium. De lezing van Omnec Onec staat op youtube. Ondanks dat ik allerlei geluidsfilters erop los heb gelaten is er nog een galm. Na het uploaden van een video kan het wel eens anders uitzien dan mijn eindproductie op de pc. Jammer, het vraagt dat je iets beter je best moet doen om het te verstaan. Misschien is dat wel de bedoeling.

kleur engel

Nu ik toch weer aan het monteren ben, heb ik een korte impressie van de Healing van Paul en zijn ontmoeting met Omnec Onec gemaakt. Het is een cadeautje aan jou, die dit leest. Twijfel je wel eens of het licht werkelijk bestaat? Dan moet je deze zeven minuten beslist zien. Het is pure onschuld in actie. Je denkt natuurlijk dat een verliefde vrouw aan het woord is. Dat klopt ook, maar ondertussen kan ik heus onderscheid maken. Paul is zo waarachtig, zo zichzelf. Hij is zich niet eens bewust dat de camera draait. De vreugde op zijn gezicht als hij de Lichtwezens ziet komen. Het eerbetoon aan zijn Galactische vrienden met een kort maar krachtig knikje. De concentratie als hij met een alziende blik de zaal afspeurt en de energie hoog houdt. De totale overgave als hij zich op het hemelse, de Bron, afstemt. Onkwetsbaar in kwetsbaarheid. Puur kippenvel.

Een Schrijven van de Schepper 3 Augustus 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
3 Augustus 2016 / door  Jennifer Farley,
” Vreugde!


In plaats van te zeggen: "Jij bent mijn vreugde”,
weet dat jouw vreugde binnenin jouw bestaat
en anderen er alleen maar meer aan toevoegen en het met je vieren.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nlOp deze dag van je leven / 4 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch

4 Augustus 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat het leven samenzweert in jouw voordeel.

Het ziet er misschien niet altijd op die manier uit,
maar het is zo, dat verzeker Ik je.
Alles wat er gebeurt, gebeurt gewoon op de manier waarop het moet,
zodat jij de gelegenheid hebt
om de ervaring te creëren van je Zelf waar je naar verlangt.

Het idee achter dit alles is om jou een kans te geven om te worden en te weten,
 op het hoogste niveau, Wie Je Werkelijk Bent.
Dit is Gods Werk dat wij doen, jij en Ik.
Dus blijf doorgaan.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl
Moeder Mary: Het Licht van de Mensheid Straalt Voort / 3 Augustus 2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Moeder Mary
Het Licht van de Mensheid Straalt Voort
3 Augustus 2016
Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
  
Geliefden,

Ik wens met jullie te spreken over de ongelooflijke prachtige nieuwe energieën die neergutsen op de Aarde in deze tijd, en ik zou daaraan toe kunnen voegen doorheen een ieder van de Geliefde Lichtwerkers die zichzelf vrijwillig aangeboden hebben om de omvormers te zijn, om deze energie veilig verankerd in het Aarde vlak te brengen, wat op diens beurt het veilig distribueert over jullie gehele wereld heen en in/naar de harten van de gehele Mensheid. Terwijl jullie dit doen, Geliefden, verandert de volledige atmosfeer op de Aarde.  

Er is een subtiele, niettemin zeer krachtige verandering welke binnenin de harten van de gehele Mensheid aan het gebeuren is. Het is niet direct duidelijk in jullie dagelijkse levens in deze tijd, omdat jullie nieuwsmedia verteld wordt om de opname en rapportering van dergelijke gebeurtenissen niet door te brengen, maar als jullie in jullie buurten en jullie gemeenschappen om je heen kijken, Dierbaren, zullen jullie een verschil opmerken in hoe jullie buren en gemeenschapsleden met elkaar omgaan.

woensdag 3 augustus 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 724: Waar gaat het leven over? / 3 augustus 2016 / Lee Carroll


724: Waar gaat het leven over?
3 augustus 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, er is een vraag die niemand voor mij heeft kunnen beantwoorden. Het is een vraag die mij versteld heeft laten staan en mij al heel lang dwarszit. Ik zou het zeer waarderen als jij mij een antwoord zou kunnen geven dat ik kan begrijpen.

Waarom zijn wij hier eigenlijk? Ik begrijp het doel van de menselijke uitdaging niet. Waarom is dit nodig? Dat wij de sluier van vergetelheid dragen terwijl wij in de menselijke vorm zijn? Waarom gebeuren deze dingen eigenlijk allemaal?

ANTWOORD: Lieverd, deze vraag is al vele malen gesteld en in de laatste paar jaren ook al vaak beantwoord. Jij vraagt naar de betekenis van het leven. Toch is dit een van de meest gestelde vragen en ook een van de meest geëerde. Wij zullen nooit moe zijn om jullie dit antwoord te geven.