Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 30 juli 2016

Spiritualiteit: De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 80. Een Cursus in Liefde – Boek 2. / 29 juli 2016 /Barbara Bessen

Spiritualiteit:
De universele Geest – De Bron van alle Zijn – deel 80.
Een Cursus in Liefde – Boek 2.
29 juli 2016 /Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Vertrouwen in de Goddelijke Weg – ontspanning.
Het ontspannen na de dagelijkse hectiek.
Ontspanning – verzachten van zorgen

Om de dag ontspannen te leven is de beste manier voor de Goddelijke Weg die jullie graag willen belopen. Focus jezelf op ontspanning. Zoals bij alle dingen geldt ook hier: Jullie moeten het zelf doen, anderen zullen het niet voor jullie doen. Als jullie sterk belemmerd worden door je werk of door familie zal je dit recht soms bijna moeten bevechten.

Ontspannen leven versterkt jullie lichamelijk welbevinden en het maakt alle zorgrimpels glad (bespaart dure crèmes) en dit geldt ook voor situaties die vol spanning zijn. Ontspanning is een belangrijk werktuig in de nieuwe energie.

Een prachtig neveneffect van dit proces is dat jullie ophouden voortdurend te evalueren. Jullie zien jezelf en de andere mensen in een ander licht. Jullie bekijken het vanuit een Goddelijk perspectief. Is dat niet prachtig?


Omnec Onec komt naar Limburg tijdens Het Galactisch Hart Symposium op 31 juli 2016 / 7 juni 2016 / Lilian Ferru / herplaatst 30 juli 2016


Omnec Onec  komt naar Limburg op 31 juli 2016
 tijdens
Het Galactisch Hart Symposium
7 juni 2016 / Lilian Ferru
herplaatst 28 juli 2016

Lieve mensen

Wat is het leven toch geweldig. Zoals ik wel eens vaker zeg: ‘Ik hoef niets te doen’. Alles komt vanzelf naar mij toe. Ik heb Omnec Onec ontdekt en haar boek ‘De Venusiaanse Trilogie’ in één ruk uitgelezen. Wow, sciencefiction maar dan in non-fictie. Of anders gezegd: een vrouw afkomstig van Venus vertelt over haar menszijn en de missie die ze hier op haar aarde heeft. Wat een verhaal en wat een ellende voor iemand met een hoger bewustzijn om in een lichaam terecht te komen. En dat met alle herinneringen intact over het bestaan in de astrale wereld van Venus. Mocht je het boek nog niet hebben gelezen, dan is dit beslist een aanrader. Het leest gemakkelijk, is autobiografisch, wijs, doorleefd, en volstrekt geloofwaardig. Het leven op Venus, hoe het zou kunnen zijn, brengt vanzelf visioenen met zich mee, een oud gevoel van: ‘Ja, dit bestaat’. Het is mogelijk om in liefde te leven. Dat is wat elk mens ten diepste verlangt. 

Michael Roads is nog maar net vertrokken of Omnec Onec dient zich aan. Wanneer is dat eigenlijk begonnen, dat dit thema zich zo prominent laat zien? Toen Paul zijn tweede ‘bijna doodervaring’ had stond mijn leven op de kop. Ik heb er een boek over geschreven. Het ging over de liefde die ik ontdekte nadat mijn hart in diggelen lag. Geen woord heb ik gespendeerd aan galactische werelden of healings. Dat was toen niet in mijn bewustzijn. Ik schreef wel dat de liefde die Paul uitstraalde buitenaards was, maar ik had geen idee dat hij contact had met dimensies ver voorbij ons sterrenstelsel. Laat staan dat ik wist dat dit binnen afzienbare tijd bij het gewone leven zou horen.

Nieuws vs. non-nieuws, informatie vs. desinformatie / 30 Juli 2016 / Irma Schiffers


Nieuws vs. non-nieuws, informatie vs. desinformatie
30 Juli 2016 / Irma Schiffers
Egg brokenWanneer een ei wordt gebroken door een externe kracht, eindigt het leven.
Wanneer een ei wordt gebroken door een interne kracht, begint het leven.
Prachtige dingen komen van binnenuit.”

En daar bevindt zich ook de waarheid.
Het wordt steeds moeilijker om de waarheid buiten jezelf te vinden, te horen, te lezen en waar te nemen. Er is sprake van een wereldwijde chaos.

Verdraaide informatie, onvolledige informatie, bewust ‘verzonnen’ informatie; zet de TV aan en je wordt ermee overspoeld, terwijl ook de kranten die je nog openslaat hun steentje daaraan bijdragen. We hebben er genoeg over geschreven en ook mijn archief staat inmiddels vol met analyses en tegenargumenten van en voor deze chaotische informatiestroom.

Aartsengel Zadkiël “Je Inwendige Centrum van Begeleiding” / Augustus 2016 / Linda Robinson

Aartsengel Zadkiël
“Je Inwendige Centrum van Begeleiding”
Augustus 2016 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel  Zadkiël, samen met Heilige Lady Amethyst, en een Schare van het Engelachtige Rijk van Licht. Vandaag, wensen wij om jullie inwendige centrum van begeleiding te bespreken.  
Als een Soeverein Wezen van Licht, heb je een inwendig centrum van begeleiding. Je bent begiftigd met dezelfde attributen als deze andere Wezens van Licht die in het niet-fysieke rijk zijn.
Heel vaak is het gemakkelijk voor je om dit te vergeten met de vele energie verschuivingen en de wereldwijde gebeurtenissen die zich voordoen. Je mag bij jezelf gewaarworden in de dagelijkse gebeurtenissen ondergedompeld te raken en het zicht van het grotere plaatje te verliezen. Het is gelijkaardig aan het gezegde dat je door de bomen het bos niet meer kunt zien.

De scheiding: De mens is een samengesteld wezen. / Geschreven Door Janu / juli 14, 2016/ geplaatst 30 juli 2016

De scheiding: De mens is een samengesteld wezen.
Geschreven Door Janu / juli 14, 2016/ geplaatst 30 juli 2016

De scheiding: De mens is een samengesteld wezen. In onze kern zijn wij een goddelijke vonk en een geestelijk wezen die gedaald is in de stoffelijkheid en daarom gekleed moesten worden met verschillende lichamen die als opake sluiers functioneren.

god4

In onze kern zijn wij een aanwezigheid van onvoorwaardelijke liefde, een stroom van waarheid, een verblindend licht. We zijn zuivere waarheid, wijsheid en gelukzaligheid, onze kern is de gids op het pad van terugkomst. Door de scheiding van de bron is de mens een gekwetst, onvolmaakt, onmachtig, onbewust en onwetend wezen. Deze kwetsuur drukt zich uit als een gebrek aan eigenwaarde, eigenliefde, zelfvertrouwen en een schuldgevoel

De verloren zoon/dochter
De verloren zoon wordt wakker in een ver en onbekend land. Zonder herinnering aan zijn oorsprong identificeert hij zich met zijn driedelig kostuum: het dierlijke, de gevoelens en het denkvermogen. Hij voelt zich afgescheiden van alle andere mensen. Hij zoekt egoïstisch plezier, macht, eigenbelang ten nadele van de andere verloren zonen. Hij liegt, steelt en pleegt geweld om aan zijn egoïstische verlangens en belangen te voldoen. De medemens wordt misbruikt, uitgebuit, onderdrukt, vermoord door eigenbelang van de sterksten. Moeder Aarde wordt beroofd, vernietigd, kaal gekapt, water en lucht worden vergiftigd om de egoïstische behoeften van de mensen te bevredigen. Ieder voor zich en de machtigen winnen. Zo leven we op een wrede en duistere planeet waar de meerderheid van de bevolking in verschrikkelijke omstandigheden leeft van honger, uitbuiting, onderdrukking en slavernij. Wij leven in angst, pijn en machteloze woede. Maar de verloren zoon draagt in zich een zaad dat hunkert om te groeien tot volle wasdom. Hij draagt in zich een essentie die verlangt om verwezenlijkt te worden en daardoor is er iets dat knaagt, een heimwee die hem duwt om verder te zoeken. De uiterlijke wereld is het podium waar het drama van de verloren zoon en zijn terugkomst zich afspeelt. 

Dagtekst van Zaterdag 30 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 30 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De zuiverheid - hoe haar omschrijven en cultiveren

"Waarom sluiten veel mensen hun oren zodra ze over zuiverheid horen spreken? Zij rechtvaardigen zich met het argument dat zuiverheid staat voor kleingeestigheid, beperktheid, fanatisme en zelfs uitsluiting… dat er in naam van de zuiverheid mensen zijn vervolgd, afgeslacht en verbrand. Dat is allemaal waar, maar in naam van de liefde zijn ook vreselijke misdaden begaan; belet ons dat het woord ‘liefde’ nog uit te spreken en voort te gaan met liefhebben?… Denk eens na: is die argumentatie eerlijk? Onder het voorwendsel dat het begrip zuiverheid vaak verkeerd is begrepen, vinden sommigen alle rechtvaardiging om in de vuiligheid te blijven ploeteren. Het staat hun vrij… Maar op een dag zullen zij de gevolgen zien van deze verkeerde denkwijze.

Nu moet je natuurlijk wel een duidelijk idee hebben van wat zuiverheid is en hoe je je zuivert. Zich zuiveren houdt eerst en vooral in dat je de aard kunt onderscheiden van de roerselen van je innerlijk leven, dat je in staat bent je gedachten, gevoelens, verlangens en voornemens te analyseren. En aangezien deze vaak kwaadwillig en egoïstisch zijn, dien je er vervolgens aan te werken om ze onbaatzuchtiger, edelmoediger en meer broederlijk te maken. Wie kan tegen deze definitie van zuiverheid zijn?"

SAUL: “In de illusie is het noodzakelijk dat ieder mens zijn/haar een eigen individuele pad vindt naar het ontwaken”. / 29 Juli 2016 via John Smallman


SAUL:
“In de illusie is het noodzakelijk dat ieder mens zijn/haar een eigen individuele pad vindt naar het ontwaken”.
2016/07/29  via John Smallman

Wij hier in de spirituele sferen zijn allemaal erg blij, om het proces van ontwaken van de mensheid te zien ontvouwen precies zoals God het bedoeld heeft. Ja, dat is precies wat er gebeurt. Laat jullie niet verstoren door de wereldwijde politieke beroering of lopende conflicten, dit zijn tekenen van jullie ontwaken, als meer en meer leden van de mensheid hun ontevredenheid uiten over de onaanvaardbare controlesystemen waarin regeringen en internationale bedrijven zitten en die de hele Planeet beslaan. Deze systemen zijn niet langer acceptabel en de schade en lijden dat ze hebben veroorzaakt voor zo lang kan niet meer worden verborgen, ontkend of getolereerd.

Jullie hebben een gezegde: "Kennis is macht" Nou kennis verspreidt zich snel doorheen de gehele mensheid en de macht en controle die de elite over de mensheid heeft aangehouden voor zo lang is aan het oplossen aangezien mensen over de hele planeet opeisen wat van hen is en eisen dat essentiële veranderingen, die zij zullen bewerkstelligen, tot uitvoering worden gebracht. Verandering is nodig en verandering vindt plaats wat zal leiden tot verdere veranderingen. De collectieve beslissing om te ontwaken zal niet worden gestopt of omgekeerd, in feite is het aan het versnellen. De mensheid zit in een prachtige rol, en jullie, de Lichtwerkers en Lichtdragers, zijn er zeer effectief aan begonnen.

Heavenletter 5727: Voor-Immer-Meer en Nimmer-meer / 30 Juli 2016

Voor-Immer-Meer en Nimmer-meer
Brief uit de Hemel
30 Juli 2016


God zei:

Eeuwig.  Voor-immer-meer. Tijdloosheid kan worden gezien als het zich uitrekken langer dan voor-immer-meer.

Citeer ‘the Raven’ nimmer-meer. Citeer ‘the Raven’ alsof er verlies is en dat is het.

In een zekere besef, kan verlies nooit bestaan, omdat, in Waarheid, er niets wordt vastgehouden, niets erop nagehouden, niets om echt helemaal aan te trekken. Hoe kan er verlies zijn als er niets was? Maar, natuurlijk, er is veel wat wordt vastgehouden als waar, terwijl het niet eens gedeeltelijk waar is.  Niettemin is het goed bedacht.

In luchtspiegelingen (mirage) wordt geloofd.  Er zijn brandstapels van iets (mirage) uit het illusionaire die in rook op gaan.

I

Een Schrijven van de Schepper / 29 juli 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
29 juli 2016 / door  Jennifer Farley,
” Maak wat plezier!


Wat was is voorbij.
Wat misschien niet is wat je perceptie ervan is.
Wat is zijn ..........
Nu dat is waar je wat plezier hebt en Creëert!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 29 juli 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 720: Dragen van verkeerde kleuren? / 29 juli 2016 / Lee Carroll


720: Dragen van verkeerde kleuren?
29 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, ik heb een vraag die mij een beetje raar voorkomt, maar ik ben nieuwsgierig. Ik heb in hoofdstuk zeven van Boek zes gelezen over levenskleuren. Ik ben zeer geïnteresseerd in het helen met kleuren, geluid en aanraking. In hoeverre worden wij beïnvloed door de kleuren die wij uitzoeken om te dragen of om ons heen te hebben?

Ik draag bijvoorbeeld een kleur die niet harmoniseert met mijn huid of ogen, of ik kleur mijn haar rood als het bedoeld is om bruin te zijn. Schep ik hierdoor disharmonie en onbalans? Ik denk niet dat dit is verbonden met levenskleuren…. of wel? Hoe dan ook wil ik nog steeds weten hoe belangrijk het voor ons is om kleren te dragen of kleuren om ons heen te hebben die harmoniserend zijn.

ANTWOORD: Lieverd, het gebruik van kleuren en het attribuut van levens(lievelings)kleuren zijn beide gerelateerd aan helen en het werk van jouw intentie. Je kunt je lichaamsenergie niet beschadigen door het gebruiken van niet-passende kleuren of door het cosmetisch veranderen van je haarkleur. Je zal jezelf ook niet uit balans brengen als je dit doet. Je zou echter wel een reactie van anderen kunnen krijgen! (kryon-grap)


De Wekelijkse Lichtstraal “Duidelijk Zijn” 29 Juli 2016 / Jamye Price


De Wekelijkse Lichtstraal
“Duidelijk Zijn”
29 Juli 2016 / Jamye Price
Gezegend Wezen, je vibrationale resonantie is een tijdloze, grote bibliotheek van informatie. Op vele manieren ben je deze grootsheid aan het ontdekken, terwijl je meer begint te wisselwerken met je subtiele brug - je mentale en emotionele data, je wensen/verlangens, je verleden, heden en toekomst.
Deze wisselwerking met je subtiele brug is bij tijden opwindend en bij tijden frustrerend. Je bent aan het leren om te “communiceren” met subtiele, ongedefinieerde informatie wat in afwachting is van de wisselwerking om werkelijk te vormen.
Het subtiele rijk heeft andere regels dan het fysieke rijk, terwijl er ook enige gelijkheid is. Er zijn uiteenlopende lagen binnenin elk rijk dat een andere beschikbaarheid van wisselwerking heeft gebaseerd  op jouw resonantie. Je werk in deze tijd is om je innerlijke actie en je wisselwerking met het subtiele rijk te ontdekken, dan te creëren met geïnspireerde actie in het fysieke rijk.

De Reptielen - Waarom zij zo geobsedeerd zijn van Bloedlijnen en Rituelen / Door David Icke / 28 juli 2016


De Reptielen - Waarom zij zo geobsedeerd zijn van Bloedlijnen en Rituelen
Door David Icke  / 28 juli 2016

De reptielen en andere entiteiten, die onze wereld manipuleren door bezit te nemen van 'menselijke' lichamen, werken op frequenties tussen de derde en vierde dichtheden.

Deze worden aangeduid als "verborgen ruimtes en gebieden onbekend voor de mens", in de schijnbaar oude Emerald Tabletten, van waaruit ik citeer in 'Children of the Matrix '. Voor het gemak, verwijs ik naar deze 'tussen wereld' in mijn boeken als de lagere vierde dimensie.

Het is van hieruit dat ze onze vibrationele gevangenis - de Matrix - bewaken en trachten ons verslaafd en beperkt te houden tot de dichte fysieke zintuigen. Deze wereld was ooit veel minder dicht dan tegenwoordig en de "val" naar lagere frequenties, veroorzaakt door de manipulatie van geïncarneerd bewustzijn en DNA infiltratie, heeft het zo veel moeilijker gemaakt een multidimensionale verbinding te handhaven terwijl we in de fysieke vorm zijn.

Op deze dag van je leven / 29 Juli 2016 / Neal Donald Walsch

29 Juli 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


 ... dat alles wat je de laatste tijd gedacht hebt verwijderd kan worden.

Je bent te veel tijd "in je hoofd" bezig deze dagen.
Wat als je uit je gedachten en in jouw gevoelens gaat?
Je hebt het tot de dood toe geanalyseerd.
Nu gaat het over het verplaatsen van je hoofd naar je hart.

Wat voel je over dit alles? Dat is wat er werkelijk wat er toe doet.
Je gebruikt je gedachten om te proberen jouw gevoelens te ontleden.
Misschien wil je daarmee ophouden.

Je hoeft niet meer dan een seconde na te denken,  om precies de reden te weten
waarom je dit bericht vandaag ontvangt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Woensdag 27 Juli 2016

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Woensdag 27 Juli 2016


Dierbaren, wat zijn jullie echt bereid om los te laten? Dat oude excuus dat jullie houdt in het willen veranderen, maar waarin jullie je nooit echt verplaatsen? Dat oude geloofssysteem dat jullie houdt in het geringe spelen terwijl jullie ziel verlangd naar de vrijheid om zich te uiten als alles wat het is en nog veel meer? Wat is het lonende daar aan? Laat jullie gevoel daarover eens echt spreken. Heeft het jullie of iemand anders ooit echt gediend om niet je waarheid te  bezitten? Heeft het jullie ooit echt goed gedaan om je eigen aangeboren kracht te ontkennen?

Wat als jullie dat ene ding dat jullie terug houdt vandaag loslaten? Wat als jullie het vreugdevol, prachtig en op een veilige manier konden doen? Wat als het geven van toestemming aan jezelf om te schitteren, alles is wat voor jullie overblijft om te doen?

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl


Witte Wind levenspad: herstel het evenwicht tussen hoofd en hart Maya wijsheid in het licht van de schepping 29 juli – 10 augustus 2016 / 29 juli 2016 / Elvira van Rijn

Witte Wind levenspad: herstel het evenwicht tussen hoofd en hart
Maya wijsheid in het licht van de schepping 29 juli – 10 augustus 2016
29 juli 2016 / Elvira van Rijn

De Maya Tzolkin kalender vertelt het verhaal van je levensreis op basis van je geboortedatum. Zo kun je veel te weten komen over je kwaliteiten, talenten en hoe je vanuit de kosmos energetisch wordt ondersteund om te groeien en creëren. De Tzolkin vertelt ook een groter verhaal: het verhaal van de schepping en wat we als mensheid komen doen op aarde. Dit is het vijfde artikel in een serie van twintig over de levenspaden van de Tzolkin. Elk levenspad telt dertien dagen en elke dag heeft zijn eigen energie die je ondersteunt bij het innemen van jouw eigen plek in het geheel.

Hoofd, hart en ziel
Het Witte Wind levenspad gaat over je daden en wat ze teweegbrengen in de wereld. Alles wat je doet komt bij je terug. We zijn tenslotte allemaal één. Wat je een ander of de aarde aandoet, doe je uiteindelijk ook jezelf aan. Het is tijd dat we beseffen dat elke handeling telt, hoe klein ook.

Dagtekst van Vrijdag 29 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 29 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het spirituele engagement - verwacht er geen materiële voordelen van

"Toen Jezus voor Pilatus werd geleid om te worden berecht, vroeg deze hem: ‘Bent u de koning der Joden?’ En Jezus antwoordde eenvoudig: ‘U zegt het.’ Maar hij voegde eraan toe: ‘Mijn koninkrijk hoort niet bij deze wereld.’ Want Jezus had geen enkele aardse ambitie. Voor hem was het hemelse koninkrijk het ware koninkrijk; hij verwarde evenmin de menselijke roem met de goddelijke glorie en ook niet de tijdelijke goederen met het spirituele goed. Dat kwam reeds ter sprake op het moment waarop de Farizeeën hem ondervroegen over de verschuldigde belasting aan Caesar; hij volstond met hun te antwoorden: ‘Geef wat van de keizer is aan de keizer en geef aan God wat God toebehoort.’

Indien je een echte leerling van Jezus wilt worden, probeer dan ook de aarde niet met de Hemel te verwarren. En hoed je er vooral voor te denken dat een spiritueel engagement je materieel voordeel moet opleveren."


Heavenletter 5726: In De Oneindigheid, Daar Is Geen Vooroordeel / 29 Juli 2016

In De Oneindigheid, Daar Is Geen Vooroordeel
Brief uit de Hemel
29 Juli  2016


God zei:

Er is geen bodem en er is geen bovenkant aan mijn hart.
Mijn hart is Oneindig. Eerlijk gezegd, jouw hart is even goed Oneindig.
Zoals het is, echter, Mijn oneindige Hart is kalm en geduldig terwijl jouw Oneindige Hart de neiging heeft om met zijn voeten te tappen van ongeduld.

Het zou kunnen dat al wat je nodig hebt ten einde de Onmetelijkheid van jouw hart te her/erkennen, is om te kalmeren. Zelfs als je weet dat tijd niet bestaat, laat Mij jou vertellen dat je alle tijd van de wereld hebt om geduldig te wachten om op te staan, om wakker te worden. Wat is haast in jouw leven? Is er een ‘moet’ in zo’n haast? En waarvoor? Hou je ervan om haastig te zijn en bij jouw zienswijzen te blijven als of ze heilig zijn?

Een Schrijven van de Schepper / 28 juli 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
28 juli 2016 / door  Jennifer Farley,
” Heb Vertrouwen

just_have_faith__by_brittbrittphotos-d392ali


Mijn prachtig licht ... Ik weet zijn er vele, vele malen geweest zijn,
 dat je wilde gaan zitten,  met je hoofd in je handen,
en zeggen: "Ik kan dit niet meer doen".
De hoeveelheid kracht die nodig was om jezelf op te trekken in een rechte positie
zou  indruk gemaakt hebben op een wereldklasse gewichtheffer.
Op die momenten is het Mijn wens dat je niet vergeet dat het niet eeuwig zal blijven doorgaan, is er altijd hulp (zelfs als je moet je erom vragen) en je bent altijd mateloos geliefd! Ik heb vertrouwen in jou!
Alles wat ik vraag is dat je vertrouwen hebt in jezelf.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 28 juli 2016

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie /28 Juli 2016 / Steve Beckow

Aartsengel Michael Verduidelijkt Ascentie
28 Juli 2016 / Steve Beckow

Steve: Het programma Een Uur met een Engel van vandaag* kwam tevoorschijn uit deze verduidelijkende discussie die Aartsengel Michael en ik, via Linda Dillon, hadden in mijn laatste lezing van 22 Juli 2016.

Hier erkent hij dat Lichtwerkers moe zijn en dat velen mogelijk over zullen gaan om eenvoudigweg aan het zogenaamde-eindeloze wachten te ontsnappen.

(* Cobie - Het transcript van dit programma is nog niet verschenen.)

*****
Steve Beckow: Ik ben een klein beetje verward over Ascentie, en raak meer verward terwijl we voort gaan.

Aartsengel Michael: Goed!

Steve: Ik snap dat het geleidelijk is en dat er dan een plotselinge klik is, of vele klikken. Bijvoorbeeld, Brahmajnana (1) zou beschouwd kunnen worden als een klik. Maar voorheen, op de manier dat ik het zag was het dat wij eenvoudig op een geleidelijke manier voorwaarts zouden gaan en dan Sahaja Samadhi zouden ervaren en dat het dan voorbij is. Wij zijn dan geascendeerd.

AEM: Nee.

Steve: Maar nu zullen we door Brahmajnana heengaan in 2017 en ik neem aan dat wij dan nog steeds niet geascendeerd zijn? Dus, ik besef dat ik niet werkelijk begrijp waar wij naar kijken op de manier van Ascentie.

Kryon: Vraag en Antwoord 719: Is geweld ooit gepast? /28 juli 2016 / Lee Carroll


719: Is geweld ooit gepast?
28 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, is het voor een mens ooit gepast om toevlucht te zoeken in geweld?

ANTWOORD: Ja, als je wordt aangevallen met levensbedreigende kracht is het gepast om met geweld te antwoorden indien dit noodzakelijk is. Daaraan toegevoegd is het aanvaardbaar om geweld met geweld te beantwoorden als jij je kinderen of familie beschermt.

Er zijn tijden waarin je geweld met geweld moet beantwoorden omdat dit het enige antwoord is dat geweld en kracht kan begrijpen.

Laat mij jou een voorbeeld geven: Als je midden in de nacht wakker bent geworden en ziet dat er een aanrander over het bed van jouw kind staat gebogen, die op het punt staat om het leven van jouw kind te nemen, garandeer ik jou dat jij geweld zult gebruiken om hem tegen te houden. Dit is instinct en het betekent niet dat jij spirituele regels geweld aan doet. 


Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt / 28 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana


Het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn Spreekt
28 Juli 2016 / Marlene Swetlishoff/Tsu-tana
Deze prachtige zachtroze steen is uitgelijnd met het hart en het hogere hart (thymus/zwezerik) chakra’s en het water element. Muzieknoten F en C.
De boodschap:
Wij zijn verheugd om deze verbinding te maken! Wij, het Roze Kwarts Kristallen Bewustzijn komen naar voren om aan jullie een boodschap van Liefde te geven vanuit de Goddelijke Straal van Liefde, want roze is de kleur van de straal van Goddelijke Liefde. Daarom, zijn wij een gestolde vorm van die straal, die kleur van zachte, voedende, genezende en geruststellende energie van de Goddelijke Vrouwelijke invloed. Wij helpen om geblokkeerde chakra’s en meridianen kanalen te openen binnenin het menselijke systeem die mogelijk gesloten werden ter bescherming van een persoon diens hart tijdens onplezierige of pijnlijke tijden in hun wisselwerkingen met anderen.

Benjamin Fulford: Rothschilds hadden als plan de resultaten van de Eerste Wereldoorlog om te keren + Update / 26 juli 2016

 Benjamin Fulford:
Rothschilds hadden als plan de resultaten van de Eerste Wereldoorlog om te keren Update
26 juli 2016

Het uiteindelijke spelplan van de Rothschilds was om de gevolgen van de Eerste Wereldoorlog om te draaien door het opnieuw instellen van de Duitse, Oostenrijks-Hongaarse en Russische monarchieën, zijn bronnen in Duitsland en de VS het over eens. Het plan dat zich nu ontvouwt in Europa roept om een burgeroorlog tegen een “Moslim” vijand. De zogenaamde “Moslim”terroristen worden gefinancierd met geld dat bedoeld was voor het tegengaan van de zogenaamd door koolstof veroorzaakte globale opwarming, voegen de bronnen toe. Dit is waarom we dagelijks “Moslim” terreuraanvallen zien die altijd door “eenlingen” lijken te worden uitgevoerd die sterven tijdens de aanval. Op die manier is het niet nodig dat er een smerige rechtszaak plaatsvindt waarbij bepaalde feiten een kans maken om de openbare opinie binnen te dringen.

In ieder geval zeggen de bronnen dat na een zomer van steeds meer toenemende  terrorisme aanvallen, de Europese bank ATMs gesloten zullen worden, mogelijk in augustus of september. Het is op dit punt waar de Koninklijke families zichzelf zullen presenteren als “redders”en ze de mensen enorme hoeveelheden fiat geld en “veiligheid” zullen verschaffen in ruil voor het herstel van hun monarchieën.

De Liefdesenergie Blijft Stijgen ~~Bekijk de Resultaten van de Afgelopen 10 dagen~~ / 28 Juli 2016

De Liefdesenergie Blijft Stijgen
~~Bekijk de Resultaten van de Afgelopen 10 dagen~~
28 Juli 2016
Ben in Liefde, Blijf in Liefde. Doe het opruimingswerk en VOEL de Stijging. De Hogere Rijken doen er ALLES aan om ONS bij te staan met onze ASCENTIE.