Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 9 juli 2016

EngelenGidsen via Taryn Crimi “Snelle Veranderingen, Onzekerheid, en Chaos” Oh My 9 juli 2016 door Paul Backes

EngelenGidsen via Taryn Crimi
“Snelle Veranderingen, Onzekerheid, en Chaos” Oh My
9 juli 2016 door Paul Backes

Zoals de chaos rond de wereld verhit raakt, zo ook doen jullie individuele levens dat. Jullie ervaren allemaal verschillende gradaties van wat lijkt op chaos, maar wat wij een dramatische zuivering zouden willen noemen van wat niet langer verenigbaar is met jullie nieuw verkregen trillingen. We hebben dit jaar "Het jaar van snelle veranderingen" genoemd.

Velen van jullie voelen je een beetje verbijsterd als de golven van verandering over jullie heen blijven razen als een stormachtige oceaan. Dit is waarover wij het meest over zouden willen spreken met jullie vandaag, in de hoop jullie te helpen je balans te hervinden omdat deze fase niet veel langer meer zal duren.

Nu, dit is niet om te zeggen dat de veranderingen niet zullen blijven doorgaan voor een groot deel van de rest van dit jaar, maar jullie zullen in staat zijn om uw grondslag terug te krijgen en zullen beginnen meer duidelijk te zien waar al deze veranderingen vaste voet beginnen te krijgen. Zeker, het valt te verwachten dat een jaar als dit, dat zo'n krachtige energie omvat om deze snelle verandering in te luiden, toch een beetje verontrustend kan zijn.

Kryon: Vraag en Antwoord 708: De Staat van Liefde. / 9 juli 2016 / Lee Carroll


708: De Staat van Liefde.
9 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon. Ben jij altijd in een staat van “liefde?” Ik bedoel: heb jij altijd een overzicht, een compassievolle, diepe liefde voor alles wat er is, voor ons en voor jezelf? En is dit altijd zo?

ANTWOORD: Ja! En de kosmische grap is dat jullie dit zelf ook doen!
Het zit verborgen in jullie dualiteit en het is de basisnatuur van jullie allemaal.

Dit kan voor jullie moeilijk te geloven zijn als jullie naar de zeer verschillende mensen om je heen kijken en met name naar degenen die alleen hardheid in zich lijken te hebben en geen enkele compassie in zich schijnen te bezitten.


De realiteit is dat dit hetgeen is dat zij zelf uit vrije wil hebben geschapen.
Alle mensen hebben vrije keuze en dit uit zich naar buiten toe op vele manieren. 

KryonJezus: “Jullie gehele pad van het menselijk leven is gebaseerd op een zeer krachtig geloof in beperking!” / 9 juli 2016 door John Smallman


Jezus:
“Jullie gehele pad van het menselijk leven is gebaseerd op een zeer krachtig geloof in beperking!”
9 juli 2016 door John Smallman

We zijn allen een! Dat is gemakkelijk om te zeggen, maar erg moeilijk voor jullie om te accepteren en te begrijpen omdat jullie in jullie illusoire wereld allemaal lijken afgescheiden te zijn. Jullie moderne natuurkundigen hebben eindelijk ontdekt en aanvaard dat werkelijk alles is verbonden met al het andere dat je kunt zien in het waarneembare Universum. En toch leven jullie in je dagelijkse leven constant met een intens sterk gevoel van afscheiding, want jullie zijn omringd door individuele ondoordringbare of niet-geïntegreerde vormen, vormen die samensmelting weerstaan, in tegenstelling tot de lucht die jullie inademen en het water dat jullie drinken dat gemakkelijk en voortdurend stroomt en zich vermengt. Soms is er in krachtig liefdevolle relaties een sterk gevoel van eenheid, maar niettemin bezetten jullie nog steeds individuele lichamen. Het is inderdaad erg verwarrend.

Hier in de spirituele rijken, waarvan jullie echt niet afgescheiden zijn, mengen en mixen wij gemakkelijk onder elkaar om ideeën uit te wisselen of om onze liefde voor elkaar te delen, en wanneer we ervoor kiezen om onszelf te onderscheiden, voor welke reden dan ook, vloeien we gewoon uit elkaar. Maar we zijn nooit afgescheiden van elkaar, onze eeuwige toestand is één met God, de Allerhoogste Schepper in Wie Alles bestaan, en daarom met elkaar. Jullie hebben allemaal gekozen om de afscheiding te ervaren, en totdat jullie die keuze veranderen, is dat wat jullie zullen ervaren.

Mentale Macht. / 8 juli 2016 /ArjunA

Mentale Macht.
8 juli 2016 /ArjunA

Als kind hoorde ik vaak verhalen die me kippenvel bezorgden. Een van die verhalen kwam weer in mijn geest bij het lezen van de Javaansche Geheime Leer. Dit werd door de Wali Sanga (Negen Heiligen) samengesteld in de tijd waarin het Hindoeïsme langzaam werd vervangen door de Islam.

Oom Jan vertelde hoe hij in het machtsvacuüm van 1946 tot 1947 met een groep MP’s kapitein Westerling moest achtervolgen en zo mogelijk arresteren. Nederland liet hiermee gewoon een van haar hardste commando’s vallen! Het bos waarin de rebelse kapitein zich met enkele getrouwen had verscholen werd omsingeld en helemaal uitgekamd. Ze waren onzichtbaar en bleven onvindbaar.

Op Internet vond ik een alinea die me deed denken aan het verhaal van oom Jan. De vertaler van de Javaansche Geheime Leer had iets gedaan wat de wrevel van de Javanen had opgewekt. Hij had de doekoens (Sjamanen) geheimhouding beloofd, en die gelofte verbroken door alles wat hij van hen gehoord had te publiceren.

Een Schrijven van de Schepper / 8 juli 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
8 juli 2016 / door  Jennifer Farley,
Verschillend Maar Hetzelfde

Same-but-different

Als jullie werd gevraagd wat jullie grootste geschenk aan jullie Planeet Aarde is,
zou een ieder van jullie een ander antwoord hebben.
Het beste is nog?
Elk van jullie antwoorden is waar!
Houd er rekening mee dat het niet nodig dat jullie met elkaar overeen  stemmen
als een ding/gedachte  of actie beter is dan de ander.
Het is noodzakelijk voor jullie om elkaars waarheid als echt te zien
 binnen hun eigen perspectief.
Heb jullie verschillen Lief en omarm hen ...
het is wat jullie hetzelfde maakt in jullie liefde.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Heavenletter 5706 Een Dag Vrij van School / 9 Juli 2016

Een Dag Vrij van School
Brief uit de Hemel
9 Juli 2016


God zei:

Iedere student houdt van een sneeuwdag, een onverwachte dag vrij van school. Een onverwachte dag vrij van verantwoordelijkheid. Wat is er veranderd? Een dag is een dag is een dag. Maar, wanneer je een vrije dag krijgt, kan je voelen alsof je de loterij hebt gewonnen.

Wat echt is veranderd is dat je nu meer blij zijn verwacht! Een dag in Aardse termen is 24 uur, maar nu heb je een bonus. Het idee van een vrije dag ‘licht jouw vuur’. Een alledaagse dag is opeens een wonderbare dag geworden.

Er is zo weinig nodig om je gelukkig te maken, nietwaar?

Hoe dan ook, Wij willen het zo maken dat iedere dag een vrije dag is van spanning en van wat andere van je willen of zelfs van je eisen. Je zou graag een paar dagen hebben om alleen maar te zijn! Wat is dit alles over het volbrengen van wensen/verzoeken van andere mensen en weinig overblijvend voor wat je persoonlijk wenst?

Dagtekst van Zaterdag 9 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 9 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De filosoof - moet zich verdiepen in het unieke systeem dat zegt wat de Schepper, de schepselen en de schepping zijn

"Hoeveel filosofen bedenken systemen die enkel hun eigen visie op de wereld weergeven! En deze visie, die noodzakelijk beperkt is, weerspiegelt maar al te vaak hun eigen spirituele, psychische, intellectuele en zelfs fysieke onvolkomenheden. Zonder te spreken over degenen, die om origineel te zijn, zich uitsloven om nieuwe theorieën voor te stellen.

De waarheid is dat er slechts één enkel systeem bestaat om het universum te verklaren, één enkel systeem dat uitlegt wat de Schepper, de schepselen en de schepping zijn. En de filosoof moet zich in zijn overpeinzingen inspannen om de grondvesten ervan terug te vinden. Dat hij daarna de resultaten van zijn onderzoek uitdrukt volgens zijn eigen temperament, volgens zijn gevoeligheid, je kunt zelfs zeggen ' zoals hij gebekt is', dat is normaal. 

Een zanger die een partituur moet zingen, kan dat alleen maar met zijn eigen stem en door die stem drukt hij alles uit wat hij in het diepste van zichzelf is. Maar hij moet de partituur volgen, hij heeft niet het recht andere noten te zingen dan die welke geschreven zijn. Zo ook heeft een filosoof niet het recht andere woorden te zingen dan die welke in de partituur staan van het grote boek van het leven. Hij heeft enkel het recht ze te zingen met zijn eigen stem. "


vrijdag 8 juli 2016

Update Benjamin Fulford 7 juli 2016 / 08 Juli 2016


Update Benjamin Fulford 7 juli 2016
08 Juli 2016

Hillary Clinton was aan boord van de Airforce 1 met Henry Kissinger en de presidentiële spreekbuis Barack Obama, toen FBI directeur James Corney aankondigde dat er geen criminele aanklachten zouden komen tegen Clinton, volgens de bronnen van Washington DC. Omdat Kissinger en Clinton beiden Rockefeller-stromannen zijn, kunnen we ervan verzekerd zijn dat de Rockefellers al hun troeven hebben ingezet om dit af te wenden. Hoe dan ook, dit soort explosieve chantagemiddelen en gestolen verkiezingen voldoen niet genoeg om deze criminele bende aan de macht te houden. Er zullen consequenties zijn. David, (Rockefeller, red.) we hebben je al eerder te pakken gehad en zullen je weer te pakken krijgen, de enige optie voor jouw clan is dat je je overgeeft of sterft.

Benjamin Fulford

Vertaling: IrmaMike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 8 Juli 2016

Mike Quinsey 
Channeling van zijn Hogere Zelf
8 Juli 2016

Het uit elkaar vallen van de EU is begonnen en zal het lange termijn objectief bereiken van het teruggeven van de macht aan de mensen. Het is het begin van het einde van de plannen van de Illuminatie om de wereld te controleren, en terwijl hun autoriteit afneemt zullen jullie zien dat diegenen die de dienstverlening aan de mensen op de eerste plaats zetten in/naar hun eigen autoriteit komen. Er zal geen teruggaan zijn, ondanks wat voor pogingen dan ook van de Duisteren om de onvermijdelijke bestemming die zich nu aan het ontvouwen is te veranderen. Vele Lichtwerkers hebben op deze tijd gewacht, om verder te duwen met hun plannen voor de vestiging van een vrije maatschappij. Het zal tijd nemen om de veranderingen erdoor te krijgen, maar niets zal toegestaan worden om hen te vertragen en weldra zullen jullie de gewenste veranderingen zien plaatsvinden. Mensen neigen ernaar om ongeduldig te zijn voor actie zodat zij bewijs hebben van wat beloofd is en zij tevreden zullen zijn, aangezien de omstandigheden aan het veranderen zijn die voor hen toestaan om meer publiek gemaakt te worden.

Op deze dag van je leven / 8 Juli 2016 / Neal Donald Walsch

8 Juli 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat het niet nodig is om bang te zijn. Zelfs als je nu zou
sterven, zou er geen reden zijn om bang te zijn.

Dit leven, dit prachtige leven, staat aan jouw kant.
Dit Universum, dit prachtige Universum, staat aan jouw kant,
en ondersteund alles van het leven.
Deze God, deze geweldige God,
plaatst Goddelijke wijsheid en kracht in je handen.

Vertrouw dat. Gebruik het.
En laat het jouw kracht geven.
Op dit moment. Deze dag.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De drie lagen van ontwaken / by ELLA STER on 6 JULI 2016

De drie lagen van ontwaken
by ELLA STER on 6 JULI 2016

Zijn we ontwaakt of verlicht? En wat betekent ‘ontwaakt’ dan precies? Wanneer voelt deze toestand van bewustzijnsverruiming ook daadwerkelijk lichter? Het antwoord op die vragen heeft te maken met de verschillende fasen van het ontwakingsproces waar mensen doorheen gaan. Hieronder een interessant artikel over deze drie stadia van ontwaken door Vera Helleman:

Een paar jaar geleden bezocht ik een feestje waar ik getuige was van een gesprek tussen twee zussen. Een van de zussen liet vallen dat ze beweerde verlicht te zijn, waarna de andere zus haar wenkbrauwen optrok en reageerde met: “Jij ?! Verlicht ?!” haar oordeel benadrukkende met een grijns. “Nou, toch in ieder geval ontwaakt! ‘ probeerde vervolgens de eerste zus haar opmerking te beschermen.

Kryon: Vraag en Antwoord 707: De Sfinx. / 8 juli 2016 / Lee Carroll


707: De Sfinx.
8 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, in jouw boeken en vragen en antwoorden heb ik niet veel informatie gevonden over het Oude Egypte of de piramiden. Er zijn onlangs een paar claims geweest die vertellen dat de beroemde Hal van Gegevens onder de Sfinx is gevonden.

Is er ook maar iets dat gepast is dat jij ons zou kunnen vertellen over het Oude Egypte, de piramiden of de Hal van Gegevens?

ANTWOORD: Verwar de Hal van Gegevens niet met de “Grot van Creatie” waar de Akasha-gegevens worden bewaard. Hoewel die fysiek is zal hij nooit worden gevonden en hij is ook nergens in de buurt van Egypte.

De Sfinx is niets meer dan wat hij lijkt. Wat eronder is kan ontdekt worden maar dit zal alleen belangrijk zijn voor Egyptologen. De piramiden kunnen jullie ook interesseren, met name de relaties met wiskunde en zonne-uitlijning, maar het meeste hiervan is het resultaat van bijgeloof, culturele religies uit die tijd en de vooringenomenheid van het aanbidden van het zonnestelsel.


Quan Yin “De Resultaten Hebben Zich Versneld” / 6 Juli 2016 / Jenny Schiltz


Quan Yin
“De Resultaten Hebben Zich Versneld”
6 Juli 2016 / Jenny Schiltz
Wij komen naar jullie toe vandaan om jullie aanmoediging en begrip te geven van wat er in deze tijd energetisch aan het plaatsvinden is. De energiegolven die in/naar jullie planeet stromen zullen doorgaan en zij zullen niet verminderen. Niettemin, als jullie vorm zich aanpast aan de hogere frequenties zullen jullie verlichting voelen. Wij begrijpen dat velen zich vermoeid voelen en willen dat dit voortdurende stromen stopt, specifiek diegenen die snel ontwaakt zijn en door de lagen binnenin heen ploegen. Kijk diep en oprecht binnenin jezelf en vraag of je gelukkig zou zijn om dit proces uit te strekken of dat je het type bent om snel te willen gaan. Vertrouw erop dat je ziel/Hogere Zelf weet wat het beste is en hoeveel je aankunt, zelfs wanneer je denkt dat je geen enkele dag extra verder kunt gaan. De ware kracht en het doorzettingsvermogen dat binnenin een ieder van jullie ligt is verbazingwekkend en moet gevierd worden.
Tijdlijnen zijn aan het vervliegen en ineen aan het storten om te verzekeren dat jullie persoonlijk en collectief in de hoogst mogelijke tijdlijn zijn. Jullie zullen beginnen te zien dat de resultaten van jullie gedachten en acties veel sneller gezien worden. Sommigen zullen dit ogenblikkelijk karma noemen, maar het is veel dieper dan dat. Begrijp dat dit jullie tijd is om het verschuiven van jullie energie en de frequentie waarin jullie verblijven uit te oefenen. Als iets niet gaat zoals jij wilt en je treedt dit tegemoet met zelf-veroordeling, oordeel of andere negatieve gedachten, zal je zien dat het patroon van dingen die verkeerd gaan door zal gaan. Echter, als je een ongemakkelijkheid met humor en vertrouwen tegemoet treedt dat alles in orde zal zijn, zal je dan zien dat het inderdaad in orde is, misschien zelfs beter dan waarop je anticipeerde. De snelheid waarop je de resultaten van je innerlijke gedachten en gevoelens ziet is verhoogd, zodat je de wisselwerking duidelijk mag zien. 

Dagtekst van Vrijdag 8 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 8 Juli 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het spirituele leven - het beoefenen ervan spaart ons niet voor alle problemen

"Beeld je niet in dat de Hemel in de wolken is als hij ziet dat je lid bent geworden van een kerk of een spirituele beweging, en dat hij je leven gaat vergemakkelijken of je voor beproevingen gaat sparen. Nee, zoals om het even welke materialist, zul je blijven aanbotsen tegen alle moeilijkheden van het leven. Maar blijf doorgaan, in het besef dat de beproevingen die je ontmoet, in plaats van je te verpletteren, je zullen zuiveren en versterken, omdat je geleerd zult hebben ze op een betere manier te beschouwen. 

Door het aanvaarden van een spiritueel onderricht wordt de arme niet rijk, de onwetende niet geleerd, de zieke niet gezond, de zwakke niet sterk en evenmin ontvangen zij die geminacht of miskend zijn, eer of glorie. Je bent dus gewaarschuwd! En het kan zelfs gebeuren dat je je nog slechter voelt dan voorheen. Waarom? Omdat het nieuwe leven, dat door je heen begint te stromen, zich eerst zal bezighouden met de schoonmaak, en o jee, wat een beroering! Zo wenselijk als het is dat je besluit je leven een betere oriëntatie te geven, zo goed moet je van tevoren weten dat dit besluit bij jou heel wat ondersteboven zal halen. Anders zul je niet begrijpen wat je overkomt en je oude leven weer oppakken, en dan begint alles opnieuw."Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Donderdag 7 Juli 2016

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Donderdag 7 Juli 2016


“Jouw Geboortedag is Jouw Persoonlijke Dag van Kracht”

De dag dat jullie je lichaam binnengingen, jullie geboortedag, werd speciaal gekozen door jullie ziel om de exacte astrologische invloeden vast te houden om jullie zo goed mogelijk te helpen op jullie reis. Het is jouw persoonlijke dag van kracht, jouw dag van totale uitlijning. Wij bevelen sterk aan dat jullie op de dag van de geboorte optimaal profiteren van deze energieën.

Waarom zouden jullie niet een moment van rust nemen voor jezelf om terug te kijken  naar waar je bent geweest en waar je heen wil? Neem even de tijd om jezelf te feliciteren met je vele ervaringen en hoeveel je hebt veranderd en geëvolueerd bent in het afgelopen jaar. Herevalueer waar je bent. Zijn jouw interesses en verlangens nog hetzelfde? Wat is er veranderd? Wat zou je willen veranderen? Wat zou je willen voortzetten? Wat zou je willen creëren?

Heavenletter 5705 Dit Moment van een Nieuwe Dag / 8 Juli 2016

Dit  Moment van een Nieuwe Dag
Brief uit de Hemel
8 Juli 2016

God zei:

Bedroefdheid is enigszins als een oude badjas die voelt, voelt ooh zo comfortabel voor jou. Je hebt het altijd gehad, gedragen en weer en weer. Het bevat sentimentele waarde. Zoals  je deze oude badjes wil behouden. Je wilt vasthouden aan het verleden, zelfs de bedroefdheid. Bij wijlen, vooral de bedroefdheid.

Geeft deze oude badjas betekenis aan jouw leven als het licht werpt op bedroefdheid? Je wilt niet delen met droefheid, zoals je wenst dat je het niet had. Natuurlijk, je zou kunnen leven zonder dit overblijfsel van het verleden. Je kan zonder het leven, toch doe je het niet.

Je bent nog niet in staat geweest om dit oude relikwie in de zolder koffer in te pakken. Nee, je lijkt te verlangen om voorbije bedroefdheid gemakkelijk voorhanden te maken voor als je het tevoorschijn wil halen uit oude genegenheid.

Heer Merlijn “De 5de Dimensie” / 7 Juli 2016 / Méline Portia Lafont


Heer Merlijn
“De 5de Dimensie”
7 Juli 2016 / Méline Portia Lafont
De 5de Dimensie is een vreedzame geestesgesteldheid. Te zijn in de 5de dimensie betekent dat je in vrede met jezelf bent, op je gemak met wie je bent en wat je in dit Nu representeert. Dit zal ook in je geestesgesteldheid reflecteren, in je gewaarwording van emoties en het gevoel van jezelf op veelvoudige niveaus. Dat is waar de 5de dimensie voor staat en waar het collectief als een groep in/naar aan het groeien is.
Het is geen andere wereld of planeet; het is eerder een staat van Zijn: een vibratie van bewustzijn. Dus er is niets te vrezen aangaande deze Dimensie, zelfs als het voor velen onbekend is. Het is het onbekende dat jou het meest beangstigt als je denkt dat je weg zult gaan en ergens anders naartoe gaat. Je blijft precies waar je bent, je zult alleen in en doorheen het bewustzijn reizen en aldus beginnen de dingen anders te zien door andere ogen en met andere inzichten/gewaarwordingen. Je zult meer op je gemak zijn en in vrede met je werkelijkheid en de externe werkelijkheid, zelfs als het zeer verstorend en tegenstrijdig is.

Een Schrijven van de Schepper / 7 juli 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
7 juli 2016 / door  Jennifer Farley,
” Blijf Liefde Beoefenen”

Hand-Heart

Mijn meest dierbare, ik weet dat het lijkt alsof alles op jou Aarde uit de hand loopt
 en dat er voor elke daad van vriendelijkheid en liefde,
 tien daden van geweld en vernietiging zijn.
Laat dit jou niet ontmoedigen!
Zeer binnenkort zal de balans verschuiven.
 Blijf Onvoorwaardelijke Liefde sturen,
gegeven vanuit je hart en het beoefenen van vriendelijkheid.

Het lijkt misschien alsof je slechts de enige bent,
maar je moet weten dat zo alleen als je je ook voelt op die momenten dat er een oneindig aantal "enen" zich toevoegen aan het collectieve bewustzijn
en dit is wat de weegschaal zal kantelen.
Ga door met Liefde, te geven en te beoefenen.
De verandering zal komen!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


donderdag 7 juli 2016

Bericht van Cobra, 7 juli 2016, rapport over de Thailand ascentie conferentie + vrijdag 8 juli 2016 is uitgeroepen tot de FULL DISCLOSURE DAG / 07 juli 2016


Bericht van Cobra, 7 juli 2016, rapport over de Thailand ascentie conferentie
07 juli 2016

Hieronder vind je een kort verslag van Cobra over deze conferentie.

Maar eerst wil ik je er graag aan herinneren dat

vrijdag 8 juli 2016
is uitgeroepen tot de FULL DISCLOSURE DAG
Op deze dag mediteren en focussen wij allemaal op volledige openbaarmaking van alles wat voor ons verborgen is gehouden, op wereldvrede en op planetaire bevrijding.

Verspreidt deze oproep, zorg ervoor dat zoveel mogelijk mensen meedoen.

MET ONZE GEZAMENLIJKE KRACHT MAKEN WIJ HET VERSCHIL!

Power-to-the-People-300x197


Cobra: Chiang Mai, Thailand, ascentieconferentie

4e Graancirkel Formatie 2016 / 04 juli 2016 / Robbert van den Broeke

4e Graancirkel Formatie 2016
04 juli 2016 / Robbert van den Broeke

In de nacht van 3 op 4 Juli, kreeg Robbert het bekende voorgevoel. Hij kreeg heel duidelijk het veld van Boer kouters uit Standdaarbuiten door, en hij zag een graancirkelformatie voor zich bestaande uit een grote ring, met een platte cirkel binnen de ring met daarin rechtopstaande graanhalmen in de vorm van het sterrenbeeld Plejaden.

Robbert zag in zijn hoofd het beeld van het sterrenbeeld Plejaden wat in een lichtvorm in het veld geprojecteerd werd, zo is waarschijnlijk de opdruk van de Plejaden -vorm ontstaan in de cirkel. Robbert voelde dat intelligenties van de Plejaden mee hebben geholpen bij het vormen van deze formatie. Toen reed Robbert met Roy naar het veld in Standdaarbuiten.

Daar aangekomen ontdekte Robbert en Roy inderdaad de cirkelformatie exact zoals Robbert het in zijn visioen had gezien. Robbert voelde uit het universum heel veel liefde en wijsheid door zich heen stromen, dit gebeurde op het moment dat hij de cirkel betrad. Robbert voelde dat de bundeling van het goddelijke bewustzijn en die van het collectief bewustzijn van de planeetbewoners van de Plejaden, de cirkel hebben ingestraald.

De Hoeders: 32e boodschap / Claudia Philippo / Geplaatst: 7 juli 2016

De Hoeders:
32e boodschap
Claudia Philippo/
Geplaatst: 7 juli 2016

Welkom lieve vrienden bij het 32e Bericht van de Hoeders. 

Met het besef dat de interpretatie van de berichtgevingen van de Hoeders voor een ieder een individuele bestemming heeft, is dit persoonlijk een Bericht dat voor mij de term “Full Circle” inhoudt. Terwijl ik het bericht nalees en weet dat alles zijn bestemming heeft, weet ik ook dat er niets gebeurt zonder reden, ook al kunnen wij als mensen de redenen niet altijd zien of begrijpen op het moment zoals het aan ons gegeven wordt. Sommige dingen worden soms pas jaren later duidelijk in verstandelijke zin en andere dingen helemaal niet.

Gevoelsmatig zullen er zelden momenten zijn waarin we geen “Aha Erlebnis” kennen en gelet op het gegeven dat we in de afgelopen perioden oude zaken achter ons hebben gelaten en een zuiveringsproces hebben doorgemaakt, zal onze Ziel alle ruimte hebben voor dergelijke “Aha” momenten.

Kryon: Vraag en Antwoord 706: De Illusie van Enkelvoud. /7 juli 2016 / Lee Carroll


706: De Illusie van Enkelvoud.
7 juli 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon, mijn twee zusters en ik zijn drielingen. Er is ons verteld dat wij een ziel in drie lichamen zijn. Ik geloofde dat er in elk lichaam een aparte ziel huisde. Ik denk dat mijn ego verontwaardigd is omdat ik dan geen “individu” ben als dit waar is. Kan jij mij hierover iets vertellen?

ANTWOORD: Het moeilijkste ding om aan een mens uit te leggen is het concept van hoe iets dat in zijn verschijning enkelvoudig is toch in realiteit vele dingen tegelijk kan zijn. Jullie lijken een ziel te zijn omdat jullie een lichaam hebben. Als jullie engelen tekenen of schilderen in jullie boeken, geven jullie hen zelfs een huid en vleugels en geven hen een naam, terwijl het inter-dimensionale wezens zijn.

Jullie gaan dus door met het geloven in: “een lichaam, een ziel.” De realiteit is dat ieder in leven zijnde mens multidimensionaal is en op vele plaatsen tegelijk. Zelfs terwijl jullie hier zitten en dit lezen zijn stukjes en delen van jullie op andere plaatsen en doen andere dingen. 


Op deze dag van je leven / 7 Juli 2016 / Neal Donald Walsch

7 Juli 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat iemand Liefde uitspreid naar jou deze dag,
en zielsveel hoopt dat je het zult ontvangen.

Je hebt gevraagd om iemand die op dit moment van je houdt,
en God heeft jouw gebed verhoord.
Kijk. Luister.
Die liefdevolle persoon is nu in jouw wereld.
Open de deur voor hen om binnen te komen.

Ik beloof je, dat Ik dit niet verzin.
Iemand houdt van je op dit ogenblik.
Kijk. Luister. Laat het binnenkomen.

Daar, Ik heb het twee keer gezegd.
God wilde dat ik ervoor zou zorgen dat je het echt krijgt.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl