Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 4 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 689: Spirit onthult niet alles. / 4 juni 2016 / Lee Carroll


689: Spirit onthult niet alles.
4 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, als wij een vrije wil hebben en het werk dat wij doen vereist dat wij veilig “achter de sluier” van jouw en ons thuis zitten, waarom heb jij dan toestemming om met ons te spreken en ons delen van de waarheid te vertellen? Niet dat ik klaag! Ik houd ervan om van jou te horen. Ik zegen jou voor het werk dat jij doet, voor de ongelooflijke hoop en bemoediging die jij brengt door jouw boodschappen en voor de liefde die jij ons brengt.

ANTWOORD: Jij hebt misschien opgemerkt dat ik nooit antwoorden geef die geheimen onthullen die jullie zelf dienen te ontdekken. Ik ben een gids en ik doe niet meer dan mij vanaf het begin is toegestaan…… informatie geven die jullie aanzet om het volgende antwoord te vinden. Dit is niet anders dan bij welke engelentiteit die jullie hebben bestudeerd. Wij hebben allemaal hetzelfde boek met regels voor de mensheid.


Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf /3 juni 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
3 juni 2016

Alles gaat goed vooruit ondanks hoe het er uit lijkt te zien, en de verschillende aspecten die samenhangen met Ascentie gaan steeds verder vooruit. De duistere kliek verliest steeds meer macht en hun opties worden steeds beperkter. Heel vaak is ze verzocht zich over te geven, maar ze weigerden, het lijkt erop dat ze bereid waren te vechten tot het bittere einde. Ze kunnen zeker niet, zoals gepland, ontsnappen aan berechting, maar ze zullen bijna zeker proberen te onderhandelen waar het hun overgave betreft. Ze moeten het feit dat hun dagen geteld zijn onder ogen zien en ze kunnen niet langer hopen op het uitvoeren van hun oorspronkelijke plan betreffende werelddominantie.

Vele groepen schaarden zich achter die van het Licht en vormen een formidabele uitdaging voor de duistere kliek. Tezamen met vele machtige personen vertegenwoordigen zij een machtige strijdkracht voor het goede. De zaken komen zeker tot een climax en het goede nieuws kan niet veel langer worden tegengehouden, aangezien alles zich naar een punt heeft ontwikkeld waar het onmogelijk is dat de uitkomst wordt voorkomen. Alles gaat nogal snel vooruit en het is mogelijk dat de eerste officiële aankondiging al in juli komt en dat zal de eerste zijn van vele. Degenen onder jullie die de vooruitgang volgen via het internet zullen de ontwikkelingen hebben bijgehouden en weten hoe succesvol de Lichtwerkers waren.

Oth channeling / 22 mei 2016/ Ellen Rauh

Oth channeling
22 mei 2016/ Ellen Rauh

Boventijd

Lieve samen, de wachttijd is bijna voorbij. “Joepie” zullen velen denken. Er zal dus actie komen. Er zullen duidelijkere signalen komen voor elk individueel, wat de keuze van de nieuwe koers zal zijn. Dit alles heeft te maken met een grote verschuiving die nu plaats gaat vinden tot eind juni. Een verschuiving in tijd. Er zijn al verschillende verschuivingen geweest, zoals het altijd gaat in tijden van omwenteling. De mentaliteit wordt door elkaar geschud, er komen steeds meer mogelijkheden.

De oude tijd stond vast, was bekend. Voor bruggenbouwers was dit een lastige tijd. Als bruggenbouwer weet je ongeveer wat de mogelijkheden zullen zijn in de nieuwe tijd. Steeds meer vrije keuzes als je je bevrijdt van gedachtepatronen die jou belemmeren om anders te denken. Oude tijd bestond. Nieuwe tijd was nog ver weg. Behalve voor bruggenbouwers, die kregen er duidelijkere beelden van, beetje bij beetje. De pioniers die de nieuwe tijd langzaam maar zeker vormgaven door allerlei scripts te bedenken, door samen te zijn, te fantaseren en te creëren. Maar toen was er de oude tijd en steeds meer zichtbaar ook de nieuwe tijd, als een soort parallelwerelden die langs elkaar bestonden, maar zich niet vermengden.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap / Vrijdag 3 juni 2016

Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
Vrijdag 3 juni 2016


Menselijke wezens beschouwen degenen die kunnen voelen of zich kunnen verbinden met Spirit, extra zintuiglijke vermogens hebben. Maar wist u dat vanuit het gezichtspunt van Spirit degenen in het lichaam degenen zijn met die extra zintuiglijke vermogens?

Jullie lichamen zijn ongelooflijke tools om jullie toe te staan te groeien en evolueren. Ze geven jullie veel meer feedback dan jullie ooit zouden kunnen ervaren als jullie in de geestelijke vorm waren. De handeling van eten, van huilen, het hebben van een lach vanuit de buik, van het aaien van een dier, het houden van een ander, het krijgen van kippenvel, of iets ruiken dat je plezier geeft - zijn allemaal ervaringen die worden beschouwd als onderdeel van het wonder van het zijn in het lichaam.

Dagtekst van Zaterdag 4 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Zaterdag 4 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Mimicry of nabootsing - hoe deze wet gebruiken

"We hebben een bepaald fysiek voorkomen waardoor men ons herkent als deze of gene: in bepaalde fysieke vormen kan men zich niet vergissen. Maar inwendig hebben we de gave om ons te identificeren met al wat rondom ons bestaat en dat doen we trouwens min of meer onbewust in de loop van de dag. Iets in ons houdt niet op – door mimicry of nabootsing – zich te identificeren met wat we aanraken, zien of horen… We moeten dus waakzaam zijn!

Iedere dag moeten we enkele ogenblikken stilstaan om ons af te vragen met wie of wat we bezig zijn ons te identificeren. Want de wezens en de dingen waarmee we ons identificeren, zullen wij vroeg of laat zelf worden. Want Jezus die gezegd heeft: ‘Ik ben het licht van de wereld’, heeft ook gezegd: ‘Jullie zijn het licht van de wereld.’ Het is dus juist dit licht waarmee wij ons moeten identificeren, om op een bepaalde dag werkelijk zuiver licht te worden."De Raad “De Uitbreiding van Jullie Bewustzijn” / 2 Juni 2016 / Ron Head

De Raad
“De Uitbreiding van Jullie Bewustzijn”
2 Juni 2016 / Ron Head
Vandaag zullen wij de uitbreiding van jullie bewustzijn bespreken. Het is tijd om deze discussie te hebben, niet omdat het iets is dat spoedig zal gebeuren - het is altijd aan het gebeuren - maar omdat jullie een punt bereikt hebben waarin jullie enige bewuste gedachten willen geven aan wat jullie mogen ervaren.
Welnu, wij wensen niet om te structureren wat jullie hier in overweging mogen nemen. Maar wij zullen jullie enige voorbeelden van keuzes geven die jullie zouden kunnen maken, die jullie zeer goed winstgevend mogen achten. De keuzes die jullie zullen maken zullen geen beperkingen zijn. In die zin, dat zij niet zullen gebeuren voor de buitensluiting van andere uitbreidingen van jullie besef. Maar het maken van de keus om je op iets te focussen zal jullie toestaan om dingen te beginnen te zien, horen of voelen die jullie, tot nu toe, nog niet gezien, gehoord of gevoeld hebben.

Een Schrijven van de Schepper / 3 juni 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
3 juni 2016 / door  Jennifer Farley,
” Dromen”


Dit is jullie 'droom tijd', een tijd om alles wat jullie kiezen te creëren.
Wees moedig, wees dapper en wees brutaal!
Het is waar jullie voor gemaakt zijn  en jullie kunnen het!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

vrijdag 3 juni 2016

COBRA Bevrijd de Kolonies! Verslag en Korte Planetaire Situatie update / Donderdag 2 juni 2016


COBRA
Bevrijd de Kolonies! Verslag en Korte Planetaire Situatie update
Donderdag 2 juni 2016

De bevrijding van de koloniën activatie was een groot succes. De kritische massa van de oppervlakte bevolking die nodig is voor deze activatie was lager, omdat we te maken hadden met een off-planet situatie en het was gemakkelijk te bereiken. Het meest kritieke deel van de Doorbraak operatie voor ons Zonnestelsel vond plaats tussen 28 mei en 2 juni en is nu voltooid.

De overgrote meerderheid van de Chimera bases en implantaat stations, waaronder implantaat stations op Lapetus, Enceladus en Mimas, zijn nu verwijderd. Alle gijzelaars van die kolonies zijn vrijgelaten. De enige Chimera bases en implantaat stations in ons zonnestelsel die nu resteren bevinden zich vooral op geselecteerde asteroïden (velen van hen Nabij Aardse Objecten - NEOs), en zij zijn degenen die direct de planeet Aarde en zijn bevolking controleren. Zij worden aangepakt in een latere fase van MOSS.

NIEUWE MAAN 5 JUNI / 3 juni 2016 / Petra Stam

NIEUWE MAAN 5 JUNI
3 juni 2016 / Petra Stam

Op weg naar deze nieuwe maan hebben we storm, regen en onweer, mist en benauwde warmte. Voor ons lastig, voor de natuur alles wat nodig is om nog harder te groeien! Voor wie een tuin heeft, is het belangrijk om in de gaten te houden of het onkruid niet de gewenste gewassen overwoekert. Het is het ook goed om gefocust te blijven op de gewenste groei in jezelf. Wat heeft zich de afgelopen periode al gemanifesteerd of ontwikkeld? Hoe zit het met je innerlijke groei? Door in verbinding te blijven met jezelf kun je de ontwikkelingen buiten jezelf leiden en vormgeven. Gebruik je energie doelgericht.

De nieuwe maan staat naast de Zon in het teken Tweelingen. Nieuwe manen nodigen uit om naar binnen te gaan, maar Tweelingen wil juist naar buiten om te praten, op onderzoek te gaan of vernieuwing te zoeken. Het woord ‘twee-lingen’ zegt het al: twee dingen tegelijk (kunnen) doen, verbinden, veelzijdigheid, altijd in contact willen zijn met een ander. Tijdens een nieuwe maan zouden deze kwaliteiten naar binnen moeten worden gericht: communiceer met jezelf, analyseer een situatie in je leven, leer van een ervaring, wees de journalist van je eigen leven.

Jeshua: Het Kruis van het Leven Een Geheugensteuntje van Thuis / Juni 2016 / Pamela Kribbe


Jeshua:
Het Kruis van het Leven
Een Geheugensteuntje van Thuis
Juni 2016 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden, Ik Ben Jeshua. Ik kom naar jullie toe vanaf gene zijde, vanuit een Rijk van Licht en Liefde welke jullie verbeeldingskracht overstijgt. Niettemin, ben ik zeer nabij. Ik spreek tegen jullie vanuit jullie eigen hart en jullie worden door mij aangeraakt, omdat het rijk waar ik woon, en de Liefde en het Licht dat daar thuishoort, ook van jullie is. Jullie maken deel uit van dat Rijk. Jullie zijn er vanuit geboren en jullie zullen ernaar terugkeren, want het is jullie Thuis. Voel diens aanwezigheid hier en nu in jullie midden. Dit is wat ik vandaag naar jullie toe kom brengen, een geheugensteuntje van Thuis.
Jullie zijn hier om de energie van Thuis binnen te brengen en het te vestigen onder de mensen op Aarde. Jullie zijn hier om jullie wortelen diep in de Aarde in te graven, om je goed en zeker te voelen hier, en vanuit die plaats van verbondenheid om een Lichtbaken te zijn voor alle mensen die zich Thuis-loos voelen en zoeken naar Liefde en Licht.

Op deze dag van je leven / 3 Juni 2016 / Neal Donald Walsch

3 Juni 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


... dat hoop altijd jouw grootste kracht is geweest,
 En dat blijft doorgaan tot de dag van vandaag.

Als anderen op het punt staan om op te geven,
 ben jij degene die sterk en stevig staat.
Goed voor jou - en goed voor iedereen om je heen!

Waarom Ik je dit vertel?
Omdat iemand in jou omgeving een beetje hoop nodig heeft vandaag.
Je zult niet in staat zijn om diegene te missen.
Dus alvast bedankt, voor het helpen van die ziel ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Aartsengel Michael Laat Los Geliefden Alles wat Jullie Niet Langer Dient De Tijd is NU! / 31 Mei 2016 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Laat Los Geliefden Alles wat Jullie Niet Langer Dient
De Tijd is NU!
31 Mei 2016 / Rita Pulmans
Rita: Geliefde Aartsengel Michael,
Momenteel zijn we heel krachtig naar en in de nieuwe tijd aan het evolueren. Deze is er al wel. Maar we zitten nog wat in de schommelstoel heen en weer te zwieren en te zwaaien. De ene dag voelt het ook zo aan, alsof we de hemel bezitten, de andere dag is het dan alweer of we langs alle kanten het vagevuur zien branden.
Dit maar als beeldspraak natuurlijk, want we weten intussen ook al wel dat het vagevuur niet bestaat. Dat wijzelf onze hemel creëren. Ikzelf heb sinds Pinksteren wel het gevoel en inzicht dat ik toch een veel langere tijd in mijn hemel kan blijven vertoeven. Ik heb momenteel een zalig gevoel van welbehagen en welzijn. Het is lang geleden, moet ik zeggen, en ik moet hiervoor wel eventjes terug gaan in de tijd. Alhoewel dit gevoel nú, dan toch weer anders is.

Kryon: Vraag en Antwoord 688: Snelheid van het Licht. / 3 juni 2016 / Lee Carroll


688: Snelheid van het Licht.
3 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, ik heb zitten denken over wat jij vertelde over Lichten Multi-dimensionaliteit en er kwam vandaag een vraag bij mij op.

Ik weet niet zeker of dit maar een flits van inzicht is of dat het helemaal crazy is. Ik zou het waarderen als jij mij kan vertellen of ik op het juiste spoor zit. Wij leven in 4D-ruimte/tijd. Ervaart het Licht tijd? Licht is volgens de natuurkundigen een massaloos iets. Mijn “inzicht” of mijn “gekke idee” is dat licht in een andere dimensie dan 4D-ruimte/tijd is. Als dit klopt is het dan gewoon zo dat wij onze zienswijze moeten veranderen?

ANTWOORD: Ja, de zienswijzen dienen veranderd te worden. In plaats van het licht buiten de tijd te zien moeten jullie het licht als gecontroleerd door de tijd gaan zien.


Dagtekst van Vrijdag 3 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Vrijdag 3 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
Het innerlijk laboratorium - waarin wij ons kunnen terugtrekken en werken

"Al wat ons overkomt, krijgt enkel betekenis en waarde naarmate we bereid zijn het te benutten. Op dat ogenblik veranderen mislukkingen en vernederingen in edelstenen, terwijl successen en eerbetuigingen zich finaal tegen hen keren die ze niet weten te gebruiken voor het goede.

De Schepper heeft in ons alles geplaatst wat we nodig hebben, om aan iedere situatie het hoofd te kunnen bieden. Hij heeft ons uitgerust met een laboratorium, waar we iedere dag kunnen binnengaan en werken. De vloeistoffen,de poeders, de gassen, evenals hun gebruiksaanwijzingen bevinden zich in ons innerlijk laboratorium. Alle mensen, zelfs de meest misdeelden, de verdoemden, de criminelen, beschikken over alle noodzakelijke elementen om zichzelf te vernieuwen. Zij hebben echter in zichzelf zoveel hinderpalen opgestapeld, dat het voor hen zeer moeilijk is dit laboratorium te bereiken. Maar laten zij blijven zoeken, moeite doen en vertrouwen bewaren: het heil bestaat, het ligt in hen. "


Een Schrijven van de Schepper / 2 juni 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
2 juni 2016 / door  Jennifer Farley,
” Klaar om te Luisteren ”

listen_hear_RF_42327303_L_0

Het maakt niet uit of de meeste graag luisteren naar wat jij hebt te zeggen.
Degenen die echt klaar zijn om te luisteren en te begrijpen zullen er zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

donderdag 2 juni 2016

Blossom met de Galactische Federatie /1 juni 2016

Blossom met de Galactische Federatie
1 juni 2016

Blossom: Goede morgen en welkom in mijn wereld. Een vraag aan jullie als ik mag? Mensen schrijven me en stellen veel vragen. Een die voorkomt is: “Is de Aarde plat?” en op een volgende dag “Is de zon koud?” Dat zijn allemaal dingen die ze online gelezen hebben. Ik weet instinctief dat dit niet het soort vragen zijn waar jullie op willen antwoorden. Kun je wat verhelderen over iets, omdat veel mensen ‘onze’ positie helpen te begrijpen. Dank jullie.

Federatie van Licht: Gegroet aan iedereen die zich als EEN verbindt door deze boodschappen. We zijn blij om je specifieke vraag te beantwoorden. Je instinct is juist. We zijn hier niet om bij velen in dit onbekende territorium te gaan. We zijn hier om te dienen… en om in zaken te gaan zoals sommigen dat willen, we voelen niet dat we dan helpen… alleen in verwarring brengen.

Bloss: Maar zouden jullie antwoorden dan niet niet-in-de-war brengen?

Benjamin Fulford New Yorkse tak van de Khazariaanse maffia nu laatste obstakel voor wereldvrede /30 mei 2016

Benjamin Fulford
New Yorkse tak van de Khazariaanse maffia nu laatste obstakel voor wereldvrede
30 mei 2016

Toen Baron Jacob Nathaniel Rothschild zich verstopte in het huis van Mark Rich op de heuvel in Zog, Zwitserland en geïdentificeerd werd als het hoofd van de Khazariaanse maffia, reikte Rothschild uit naar de White Dragon Society via een neef om te onderhandelen over een vredesverdrag inclusief een uitwisseling van goud voor geld en de vestiging van een bureau voor toekomstplanning. Dit is nu voorlopig uitgesteld omdat de New Yorkse tak van de Khazariaanse maffia, met aan het hoofd de Cohen misdaad familie, dit blokkeerde, beweren bronnen bij de Rothschild familie.

De laatste overgeblevenen van de Khazariaanse bende proberen de plannen van de WDS voor de wereldeconomie als socialistisch of Stalinistisch te bestempelen. Ze hopen er op om ofwel vice president Joe Biden, optimistische Bernie Sanders van de Democratische partij of VS Republikeins Presidentskandidaat Donald Trump te gebruiken als personen die het bestaande systeem voldoende willen veranderen zodat ze een opnieuw opstarten van het systeem zoals de WDS dit voorstelt helemaal kunnen vermijden. Wat deze mensen moeten begrijpen is dat op 2 mei 2016 de CORPORATIE VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERICA failliet is gegaan toen zijn helper Porto Rico in gebreke bleef voor een betaling van 422 miljoen dollar. Wettelijk gezien staat de Gezamenlijke Regering van de Verenigde Staten nu onder de controle van de Corporatie de Verenigde Naties met aan het hoofd Baron Rothschild. Echter, de status van de Corporatie Verenigde Naties zelf is twijfelachtig omdat ze nog het goud nog de morele status hebben om het huidige chaotische en planeet vernietigende systeem te handhaven waar ze toezicht op houden.

ASCENSIENIEUWS JUNI 2 Juni 2016 /door Fran Tielemans

ASCENSIENIEUWS JUNI
2 Juni 2016 /door Fran Tielemans

Aan het eind van mei hebben velen het gevoel van tot het uiterste gestrecht geweest te zijn, waardoor we nu toe zijn aan rust, stilte, natuur, opladen en geestelijke en emotionele voeding. Toch heeft net de intensiteit van mei ervoor gezorgd dat er veel herschikt is, zowel innerlijk als uiterlijk, wat veel nieuwe energie heeft binnengebracht, al leek het soms wel vooruitgaan met superkleverige kauwgum onder onze schoenen.

Ook de Aarde heeft zijn energieën herschikt: apocalyptische bosbranden in Canada, aardverschuivingen in Ethiopië, vulkaanuitbarstingen in Costa Rica, zware aardbevingen in Tokyo, Myanmar en Ecuador, overstromingen in Sri Lanka, en een zeebeving in Kreta. Op dezelfde manier reageerde ons lichaam op de energetische verschuivingen, zodat velen allerlei symptomen kunnen gevoeld hebben: spijsverteringsproblemen (vooral de maag, waar nog altijd de aflijning van lagere wil op Hogere Wil gebeurt), pijnlijke spieren/gewrichten, vermoeidheid, oog-issues, en gefragmenteerde slaappatronen. Telkens weer is dit een teken dat het lichaam zich aanpast aan hogere frequenties. Emotioneel gebeurde er heel wat ontgifting, wat ook weer nieuwe ruimte heeft gecreëerd.

Mary Magdalene “Het Leerproces van het Hogere Zelf” Juni 2016 / Pamela Kribbe


Mary Magdalene
“Het Leerproces van het Hogere Zelf”
Juni 2016 / Pamela Kribbe
Dierbare vrienden,
Ik Ben Mary Magdalene. Ik groet jullie allemaal met vreugde en een gevoel van verbinding.
Jullie zijn allemaal toegewijd aan een innerlijk pad met grote vastberadenheid. Het enige dat jullie echte vervulling brengt is wanneer jullie de stem van jullie eigen hart en Hogere Zelf beginnen te horen en te begrijpen. Dat is, voor jullie allemaal, net zo belangrijk als de zuurstof die jullie inademen, net zo fundamenteel als het brood en het water wat jullie lichaam voedt om in leven te blijven. En die toewijding betekent dat een verschuiving van het bewustzijn al plaatsgevonden heeft in jullie, wat voor velen van jullie het geval was voorafgaand aan jullie geboorte aangaande dit leven. Je Hogere Zelf werd zichzelf gewaar in een bepaalde fase van diens ontwikkeling, diens evolutie. Het voelde dat het nu tijd was voor een Aardse incarnatie waarin je Hogere Zelf zichzelf waarlijk zou kunnen laten zien; een leven waarin je Hogere Zelf werkelijk doorheen de Aardse werkelijkheid van het alledaagse leven zou kunnen stromen.  
Het neemt een aantal Aardse levensspannen voordat je de oproep van het Hogere Zelf op deze manier hoort. Het Hogere Zelf heeft tijd nodig om gewend te raken aan het Aardse leven en de dynamica van de emoties en de fysicaliteit welke zichzelf hier uitspelen. Hier te zijn is een leerproces voor het Hogere Zelf. Op een bepaalde manier, weet het Hogere Zelf alles al voordat het begint te incarneren, maar die kennis werd niet echt ervaren, dus het raakte niet diep ingeworteld. Deze kennis is, daarom, niet een wijsheid welke gebaseerd is op ervaring. Eenvoudig gezegd, gaat het over het verschil tussen theoretische kennis en praktische kennis. In diens kern, weet het Hogere Zelf alles al, maar door het leven in uiteenlopende vormen en incarnaties te ervaren, wordt dit weten een wijsheid welke praktisch en tastbaar is, en dat is de manier waarop Liefde geboren wordt.  

Op deze dag van je leven / 2 Juni 2016 / Neal Donald Walsch

2 Juni 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…

... Dat er geen uitdaging is die je niet kunt tegenkomen –
en dat omvat ook de huidige.

Ik weet dat op sommige dagen het voelt alsof je de strijd niet meer wilt voortzetten.
Maar Ik beloof je, het zal de moeite waard zijn.

Wat er nu gebeurt, is onderdeel van een groter proces
wat leidt tot jouw eigen zelfverwerkelijking.
Alstublieft geloof Mij, en slaap lekker in de waarheid van dat.
Je ziel zal zich opnieuw verheugen
- meer dan het ooit tevoren deed.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


De Meesters en de Stralen / Ontvangen door Berry Vincenta / Geplaatst 2 juni 2016


De Meesters en de Stralen
Ontvangen door Berry Vincenta
Geplaatst 2 juni 2016

Zou U meer willen zeggen over deze stralen, hebben ze te maken met de meesters?

Deze stralen hebben zeker te maken met de Meesters die binnen dit zonnestelsel werkzaam zijn. Binnen deze Meester-samenstelling is een hele grote Hiërarchie en deze Hiërarchie werkt ook onder invloed van dat hele grote overkoepelende Christusbewustzijn.

En vanuit dit Christusbewustzijn, ik schets het u in een heel fragmenterend beeld, omdat deze stof nu te ver zou voeren, tijdens alle informatie al gegeven. Ik geef u een beeld, vanuit het Christusbewustzijn geef ik u het beeld van een heel helder verblindend Licht, en dit verblindende Licht zendt zijn stralen uit. Via deze stralen zijn verschillende soorten van energie voorhanden, waar de Meesters die binnen deze stralen werken, via de aarde weer hun invloed doen gelden op het bewustzijn der mensheid.

Ik noem een paar van deze stralen, die zeer werkzaam zijn en ook herkenbaar zullen zijn voor jullie allen. Het is bijvoorbeeld de straal van Liefde en Wijsheid, waarin velen op dit moment geraakt worden. Er is ook een straal van harmonie door conflict.

Dagtekst van Donderdag 2 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov

Dagtekst van Donderdag 2 Juni 2016 door Omraam Mikhael Aivanhov
De bron - omdat zij stroomt, kan niets haar verontreinigen
                      
"Mediteer over het beeld van de bron, dit kristalheldere water dat opborrelt uit de aarde en ononderbroken stroomt. Zelfs als iemand er wat vuil in werpt, voert de stroom het weg. Juist dit ononderbroken opwellen van het water zorgt ervoor dat de bron altijd helder, altijd levend, altijd zuiver blijft.

Neem daarom de bron als model, laat het leven in je opborrelen, laat de liefde in je opwellen en je zult altijd beschermd zijn. Zelfs negatieve invloeden, kritiek of hatelijkheden zul je niet voelen. Je zult het zelfs niet merken als iemand probeert je te bekladden of kwaad te doen, want al wat je aan kwaad kan overkomen, zul je net als de bron van je afwerpen."Een Schrijven van de Schepper / 1 juni 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
1 juni 2016 / door  Jennifer Farley,
” Buigen ”

 

Als je jezelf toestaat te worden gebogen of anderen toestaat jou te buigen  naar hun wil
door middel van gesproken of onuitgesproken verwachting,
 is dat een recept voor rampspoed en zelfverachting.
Blijf trouw aan wie je bent en wat je wilt van jouw Aardse - bestaan.
Neem stelling in integriteit, het is het ware pad naar wat je wilt bereiken.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

woensdag 1 juni 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 687: Het verschil tussen snelheid en vibratie. /1 juni 2016 / Lee Carroll


687: Het verschil tussen snelheid en vibratie.
1 juni 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, Wat is het verschil tussen snelheid en de hoogte van vibratie (bijvoorbeeld bij het elektron)? Aan de ene kant vertelde de theorie van Einstein dat door de snelheid van het licht, tijd variabel wordt, maar aan de andere kant heb jij ons vaak gezegd dat wij hoger moeten vibreren om het tijdraam te veranderen.

In verband met de vorige vraag: wat is nu het punt omdat de een het heeft over snelheid en de ander over de hoogte van de vibratie spreekt?

ANTWOORD: Lieverd, waarom zou jij deze twee willen scheiden? Stel je voor dat jij een elektron bent. Opeens wordt jou gevraagd om te vibreren. De definitie van vibreren is: “oscilleren.” Oscilleren vereist iets (in dit geval, het elektron) om snel voor- en achteruit te gaan.

Sheldan Nidle / 31 mei 2016

Sheldan Nidle - 31 mei 2016

9 Cib, 9 Pax, 12 Manik

Selamat Jalwa! Er liggen een paar geweldige veranderingen aan de horizon! Degenen die gezwind de nieuwe NESARA republiek samenstellen zijn heel dicht bij het completeren van dit lastige project. Het is het doel van deze voortvarende patriotten om dit zo snel als mogelijk is voor elkaar te krijgen. Tot dusverre is het eerste deel van een algemene tweedelige financiering nu klaar. Het volgende deel zal hopelijk binnenkort worden afgerond. Volgens degenen die het kunnen weten kan de NESARA-republiek, nadat alle administratieve financiering klaar is, formeel worden uitgeroepen. Dit project zal formeel een einde maken aan de Federale Reserve en de in 1871 gevormde de facto-regering dwingen ermee op te houden. Deze handeling alleen al laat elke Amerikaan onder schuldslavernij uitkomen en snel naar een status van vrij en welvarend lid van de nieuwe Amerikaanse Unie gaan! Dit proces stelt het Pentagon in staat om oorlogen in vele delen van deze aardbol te beëindigen en voor de eerste maal sinds het einde van de Vietnamoorlog al haar soldaten terug te halen naar de continentale Verenigde Staten. Vrede zal worden hersteld op deze aardbol en een nieuw door goud gesteund financieel en monetair systeem zal de norm zijn. 

Aartsengel Michael “Strijders van het Licht: Proactief Liefdevol, Assertief” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2016 (Juni 2016)

Aartsengel Michael
“Strijders van het Licht: Proactief Liefdevol, Assertief”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-06-2016 (Juni 2016)

Geliefde meesters, in het verleden heeft het velen van jullie verstoord of in de war gemaakt toen wij de benamingen “Strijders van de Vrede” en “Strijders van het Licht” gebruikten, of wat geconstrueerd zou kunnen worden als krijgshaftige terminologie. Wederom zijn hier vele verschillende interpretaties en andere facetten van de waarheid. Sinds de val van de Aarde en de mensheid in/naar de dichtheid van afscheiding en pijn, hebben wij ijverig voor jullie en met jullie gevochten. Wij hebben de schaduwen van illusie en de negativiteit bevochten, gecreëerd door jullie collectieve bewustzijn overtuigingen van angst, schuldgevoel en onwaardigheid. Wij hebben gevochten om jullie te helpen je opnieuw te verbinden met de vele Facetten van jullie ware identiteit, en om jullie te helpen herinneren hoe schitterend jullie zijn.