dinsdag 31 mei 2016

Quan Yin De Volgende Fase, Richting de Zonnewende Gaan 30 Mei 2016 / Jenny Schiltz

Quan Yin
De Volgende Fase, Richting de Zonnewende Gaan
30 Mei 2016 / Jenny Schiltz
Wij komen vandaag met een zeer belangrijke boodschap. De volgende fase, terwijl jullie richting de zonnewende gaan, zal er één zijn van diepe groei en openbaring. De energieën zullen de gehele mensheid voorwaarts duwen en een ieder van jullie diepgaand veranderen, zouden jullie het toestaan. Jullie worden gezuiverd van alles dat niet in uitlijning is, van alles dat in de weg staat van de vermenging met jullie Ziel*.
Nooit eerder is het belangrijker geweest om volledig van jezelf te houden, om alle jaren van conditionering en overtuigingen die zich doorheen jullie levensspannen opgestapeld hebben ongedaan te maken. Jullie Ziel kan niet volledig met een voertuig vermengen dat vol van zelftwijfel en zelfhaat is. Jullie moeten kijken naar alle manieren waarop jullie jezelf niet in ere houden, de manieren waarop jullie jezelf saboteren of terughouden en de redenen die jullie geven om deze beslissing te ondersteunen. Wat zijn de angsten die naar het oppervlak komen wanneer je denkt aan jezelf op de eerste plaats te zetten? Van het volledig van jezelf houden zonder uitzondering? Wat vrees je wanneer je nadenkt over op alle manieren van jezelf te houden zoals je doorheen je leven gewenst hebt om geliefd te zijn. Is het mogelijk dat je een angst hebt over wat je zult worden? Een angst van de macht en verbinding die je diep binnenin jou voelt. Begrijp dat alleen door van jezelf te houden, je volle potentieel in staat is om losgelaten te worden.

Kryon: Vraag en Antwoord 685: Speciaal water. /31 mei 2016 / Lee Carroll


685: Speciaal water.
31 mei 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, mijn eerste vragen betreffen gestabiliseerd zuurstofwater. Heeft het werkelijk enige waarde anders dan dat mensen het verkopen? Is het een goed idee om ons water in PH-balans te brengen voordat wij het drinken?  Wat is over het algemeen het beste water voor ons?

Mijn tweede vraag: Ik ben extreem verward aangaande welk voedsel ik moet eten en ook in verband met PH-balans. Kan jij hier iets over vertellen? Ik denk dat mijn meest diepgaande vraag (voor mij althans) is: is dit door de kracht van intentie en het samensmelten met ons totale zelf eigenlijk wel nodig? 

ANTWOORD:
De antwoorden op deze vragen zijn heel logisch maar niet zo makkelijk te beantwoorden.  


Montague Keen / 29 mei 2016

Montague Keen
29 mei 2016

Kijk hoe jullie regeringen van de ene vergadering naar de andere snellen in een wanhopige poging om een Derde Wereldoorlog te beginnen. In hun ‘hart’ weten ze dat ze uitgespeeld zijn; ontmaskerd voor wie en wat ze zijn. Wanneer ze falen zijn ze aan jullie genade overgeleverd. Jullie moeten ervoor zorgen dat ze inderdaad falen, waarna de afslachting van de mensheid zal stoppen. Nu is voor jullie het moment om verantwoordelijkheid te nemen voor je medemens en samen te werken om ervoor te zorgen dat de mensheid overleeft. Jullie verkeren niet in de luxe positie dat er voldoende tijd is om alle opties te onderzoeken. Jullie moeten nu in actie komen om jullie overleving te waarborgen.

Wanneer jullie alle beperkingen die jullie onderdrukkers jullie hebben opgelegd verwijderen, zullen jullie je eerste ervaring van vrijheid, echte vrijheid, proeven. Er zijn velen onder jullie die klaar zijn om naar voren te stappen om ervoor te zorgen dat het leven op Aarde zal terugkeren naar wat het altijd had moeten zijn.

Op deze dag van je leven / 31 Mei 2016 / Neal Donald Walsch

31 Mei 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... Dat jullie in je huidige idee over jezelf kunnen blijven,
of dat jullie opnieuw kunnen kiezen.
Ik hou van het idee van opnieuw kiezen.

Verheerlijk wie je vandaag bent, veroordeel niet wie je gisteren was,
en droom van wie je morgen kan zijn.

Je hoeft niet langer dan een seconde na te denken
om precies te weten waarom je dit zojuist gelezen hebt ...

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Aartsengel Zadkiel “Jezelf Met de Nieuwe Energie Voeden” / Juni 2016 / Linda Robinson


Aartsengel Zadkiel
“Jezelf Met de Nieuwe Energie Voeden”
Juni 2016 / Linda Robinson
Groeten Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel, samen met Heilige Lady Amethyst, en wij groeten jullie in Liefde en Licht. Vandaag, wensen wij om ‘jezelf met de Nieuwe Energie voeden’ te bespreken.
Jullie gaan door met vele energie verschuivingen te ervaren die nieuwe, hogere dimensionale energie binnenbrengen, en dit is jullie besef aan het openen voor nieuwe mogelijkheden in het Universele Licht. Nieuwe rijken en een nieuw verreikend uitzicht komen in/naar jullie besef.  
De hogere dimensionale energie heeft een kwaliteit van verfijnd Licht. De deeltjes van dit Licht zijn zeer fijn en ijl. Zij  hebben een kwaliteit van zeer etherisch te zijn met eindeloze mogelijkheden. Zij roepen naar jullie en nodigen jullie uit om deze verfijnde energie te ervaren. Zij herinneren jullie aan jullie ware Thuis. Zij roepen naar jullie om de Eenheid/Eensgezindheid van de gehele Schepping te ervaren. Zij roepen naar jullie om jullie eigen energiegebied in verfijning te laten stijgen om deze verfijnde energie te incorporeren.
Je persoonlijke energiegebied wordt verbeterd wanneer jij jezelf voedt. Jezelf voeden is niet langer meer optioneel. Het is cruciaal in de nieuwe energie.

Jezus: Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen van God, volmaakt geschapen en daarom eeuwig perfect. / door John Smallman op 30 mei 2016

Jezus:
Jullie zijn allemaal goddelijke kinderen van God, volmaakt geschapen en daarom eeuwig perfect.
door John Smallman op 30 mei 2016


Wij zijn allen ÉÉN! Het is echt zo simpel. Jullie hoeven niet wat dan ook te doen, omdat jullie Één zijn met God, onze goddelijke Bron en daarvoor zijn jullie individuele willen volledig gericht op één lijn met die van Hem.

Al wat jullie hebben te doen is toestaan, en wanneer jullie dat doen, zal het goddelijke veld van Liefde, welke jullie elk moment omringt,  jullie omarmen, jullie helemaal overdekken als Het door jullie stroomt, de wereld in, mensheid een duwtje gevend naar zijn onvermijdelijke ontwaking.

Jullie hebben gekozen hier te zijn, juist nu, in dit eeuwige nu moment, om krachtig het ontwakingsproces van de mensheid te assisteren en jullie doen onvervalst werk, werk dat niemand anders kan doen.

Wanneer, samen met de grote meerderheid van de mensheid, jullie ontwaken, zullen jullie verbaasd zijn met wat jullie hebben bereikt, zoals jullie ogenschijnlijk blindelings hebben gewerkt in de illusie, om dit stadium van het Goddelijke Plan tot bloei te brengen.

Een Schrijven van de Schepper 30 mei 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
30 mei 2016 / door  Jennifer Farley,
” Het Oog van De Storm”

eye_of_the_storm_by_golf_punk

Het is Oké voor jou om kalm en gecentreerd te zijn te midden van de chaos,
zelfs als de mensen om je heen het niet begrijpen.
Elke storm heeft een oog en het dient een doel.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Arcturiaanse Groep “Het Wereldbewustzijn Begint Zich Open te Stellen voor Liefde” /29 Mei 2016 / Marilyn Rafaelle

De Arcturiaanse Groep
“Het Wereldbewustzijn Begint Zich Open te Stellen voor Liefde”
29 Mei 2016 / Marilyn Rafaelle
Dierbaren, wederom spreken wij over Liefde, want Liefde is de lijm dat alle dingen samenhoudt. Omdat de resonantie van de wereld immer meer verlicht aan het worden is, zien en horen jullie boodschappen en artikelen over Liefde van vele verschillende bronnen op alle niveaus van het begrip. Het wereldbewustzijn begint zich open te stellen voor Liefde.
Je mag er geen aandacht meer aan schenken vanuit de overtuiging dat je alles al gehoord hebt dat er te horen valt en alles al weet dat er te weten is over Liefde, en op vele manieren heb je het juist. De  menselijke meningen en concepten bevredigen het individu niet langer meer die in staat is om van binnenuit onderwezen te worden. Iedere verborgen, diepere waarheid over Liefde zal ontvouwen als het individuele bewustzijn voorbereid is om het te ontvangen.
Liefde in diens zuiverste niveau is eenvoudig de onderlinge verbondenheid van Eenheid. Het besef begint eenvoudig als intellectuele kennis, maar wanneer het geleefd en uitgeoefend wordt, wordt het een verworven staat van bewustzijn. Jij wordt iedere besefte waarheid, omdat je niet een fysieke lichaam bent, je bent bewustzijn, een bewustzijn dat voor zichzelf een fysiek lichaam gevormd heeft om op de Aarde te gebruiken.

maandag 30 mei 2016

Heavenletter 5666 Terwijl Jij op Aarde Bent… / 30 mei 2016

Terwijl Jij op Aarde Bent…
Brief uit de Hemel
30 mei 2016 


God zei:

Ik, die alles begrijpt in het Universum, begrijp niet werkelijk hoe sommige van mijn kinderen hardvochtig tegen anderen zijn, wellicht opzettelijk hardvochtig zonder rekening te houden met de gevoelens van anderen – alsof Ik nooit gesproken heb over edelmoedigheid vanuit je hart voor of naar je buren en broers en zussen.

Dit is bijzonder verwarrend voor Mij wanneer dezelfde mensen Mijn Aanwezigheid erkennen in hun leven. Zo ongerijmd als het lijkt, er zijn zelfs ‘Heavenreaders’ de lezers ervan, die soms afdwalen in trots, dus hebben zij het vermogen om de takken van hun betrekkingen te verbuigen of om te buigen. Beter weten dan anderen en superioriteitsgevoel is een reden waardoor oorlogen ontstaan.

Zeker, Ik bedoel niet te suggereren dat je wordt verondersteld mee te praten met anderen. Waar Ik over spreek is, wanneer je een keuze aan het maken bent, die niet iedereen ten goede kan komen, vooral jezelf. Misschien kan jouw leven vooruit bewegen in een andere en betere richting. Dit is jouw oproep.

Aartsengel Michael: “Een Overzicht van Wat er Momenteel Gebeurt” / 28 Mei 2016 / Linda Dillon

Aartsengel Michael:
“Een Overzicht van Wat er Momenteel Gebeurt”
28 Mei 2016 / Linda Dillon

Steve Beckow: Ik had een persoonlijke lezing met Aartsengel Michael op 27 Mei 2016, via Linda Dillon.

Dit transcript is van interesse om twee redenen. Eén is dat het laat zien hoe het Gezelschap van de Hemel ziekte, in mijn geval, gebruikt heeft om een Lichtwerker te herrasteren, opnieuw te vormen en opnieuw te bewerken om hen voor Ascentie toe te rusten.

Als anderen precies nu ziekte ervaren, zouden jullie in overweging willen nemen wat hij hier zegt, dat ziekte gebruikt werd om mij te vertragen en mij ertoe te krijgen om te herbalanceren ter voorbereiding op de grote/belangrijke aankomende gebeurtenissen. Jullie misschien ook?

De tweede is dat hij heel veel te zeggen heeft over “de Gebeurtenis” (in werkelijkheid een aantal van gebeurtenissen), de Reval (komt zeer, zeer spoedig), Sovereign Rates** (zij zijn niet in de buurt van wat de intel goeroes zeggen), Disclosure (gemakkelijker gemaakt door de Reval), enzovoorts.

Op deze dag van je leven / 30 Mei 2016 / Neal Donald Walsch

  30 Mei 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…


 ... Dat alles perfect samenvalt, zelfs hoewel het lijkt
 alsof sommige dingen uit elkaar te vallen.

Vertrouw op het proces dat jullie nu ervaren.
Het Leven staat aan jullie kant.
Het laat jullie dat nu zien, hoewel jullie misschien niet in staat zijn
 om het duidelijk te zien op dit moment.

Jullie hebben je wensen en dromen bekend te gemaakt aan God.
Nu komt de tijd voor geloof. Geloof dat alles goed is, op dit moment.
Morgen zal het zich exact openbaren zoals het hoort.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

De Event, de grootste gebeurtenis aller tijden / BY ELLA STER ON 26 MEI 2016


De Event, de grootste gebeurtenis aller tijden
BY ELLA STER ON 26 MEI 2016

We staan aan de vooravond van dé allergrootste verandering die ooit in de menselijke geschiedenis heeft plaatsgevonden. De Event is het startpunt van deze verandering, al gaat het niet om één event maar een hele serie gebeurtenissen die elkaar in rap tempo zullen opvolgen en de wereld waarin we leven voorgoed zal veranderen.

Steeds meer mensen zien de noodzaak om het gebroken politieke en corrupte financiële systeem in de wereld een halt toe te roepen. Steeds meer mensen ‘worden wakker’ en zien op wat voor wijze de mensheid onderdrukt, uitgeknepen en voorgelogen wordt. Een steeds grotere groep is zich ervan bewust dat er iets moet gaan veranderen. Dit nieuwe bewustzijn  vormt ook een belangrijk draagvlak voor de geplande massa-arrestaties van de Cabal.

De aarde wordt namelijk al eeuwenlang geregeerd door een groep criminelen. Deze groep kennen we als de Cabal, ook wel de Illuminatie, New World Order of geheime schaduwregering genoemd. Ze hebben de macht over: het geld, het meeste voedsel, het water, de olie-industrie, de medische wereld, de politiek, de media en zelfs alle grote wereldreligies. Deze Cabal zijn de machtigste en rijkste mensen op aarde. Al hun geheimen zullen echter in de nabije toekomst onthuld gaan worden. Ook zullen zij gearresteerd gaan worden voor hun velen misdaden zoals grove schendingen van mensenrechten, genocide en ecocide. Het doel is om daarmee de vrede, vrijheid en rechtvaardigheid in de wereld te herstellen.

Aartsengel Gabriël Dagelijkse Boodschap /29 mei 2016


Aartsengel Gabriël
Dagelijkse Boodschap
29 mei 2016

Jullie verlangen om van dienst te zijn is gewoon jullie ziel die wenst te verhuizen naar hogere en hogere vibraties, want als jullie die vibraties vasthouden, dienen jullie jezelf, de mensheid en de planeet. Het is jullie voortdurende evolutie die de verschuiving stuurt. Zoals je begrijpt begint het als eerste binnenin en maakt het jouw prioriteit,  je vindt dat van daaruit, en steeds meer tastbare uitingen van dienstbaarheid zullen zich van nature presenteren.

Aartsengel Gabriel

Vertaald wakkeremensen.blogspot.nl

Het eigen levenspad / Ontvangen door Berry Vincenta /Geplaatst 30 mei 2016


Het eigen levenspad
Ontvangen door Berry Vincenta
Geplaatst 30 mei 2016

De bezieling van ieders leven. Het eigen levenspad. 

De grootste levensvraag in uw aller leven.
Op welk punt staat ieder van u in het leven zelf. Op welk punt staat u allen in deze evolutie. Op welk punt staat u als eenling, toch verbonden, in de groep.

U allen moet zich heel goed realiseren dat ieder mens zijn eigen weg loopt. Dat ieder mens zijn eigen stappen in dit leven aan het bezielen is.

Maar dat  de bezieling van iedere stap in het leven een individueel gebeuren is waardoor deze stappen werkelijk zijn eigen kleur kent. Het is deze kleur die maakt dat uw kleur en de kleur van de mensen om uw heen de regenboog vormen. En de regenboog vormt als het ware, als brug tussen de aarde en de hemel. En daarin bent u steeds in verbinding, niet alleen horizontaal met de omgeving, maar bent u ook verticaal in verbinding met de andere kant van de sluier.

Een Schrijven van de Schepper / 29 mei 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
29 mei 2016 / door  Jennifer Farley,
” Wonderen”

csoda

Als je begint te geloven dat wonderen kunnen
en echt gebeuren op een regelmatige basis
dan zullen ze zich aan jou laten zien.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

zondag 29 mei 2016

Ashtar On The Road: Saint Germain: NESARA is de Goddelijke Wet en Vrijheid voor de hele Wereld!!! / 24 mei 2016 /Susan Leland


Saint Germain:
NESARA is de Goddelijke Wet en Vrijheid voor de hele Wereld!!!
Ashtar On The Road Teleconferentie
24 mei 2016 /Susan Leland
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Ik Ben Saint Germain en mijn hart is vervuld van deze muziek* die, natuurlijk, een viering van de Vrijheid is! Het is een viering van mensen die opstaan, zelfs terwijl dit – natuurlijk – bloedig werd omdat dit in de derde dimensie vaak het geval is als jullie een revolutie hebben. Desondanks bracht het een stralend moment, een nieuw gevoel van vrijheid, een nieuw bewustzijn, als je wilt. Deze traditie leeft vandaag in de Harten van de hele wereld, niet alleen bij de Fransen – het inspireerde vele, vele anderen zoals de Fransen op hun beurt ook werden geïnspireerd door revoluties elders ter wereld. Zo gaat dit met revoluties.

In het verleden waren zij bloedig. Zij waren gewelddadig omdat mensen gebruikten wat zij ter beschikking hadden om hun vrijheden te verzekeren. Soms ontpopten de leiders van hun revoluties zichzelf als niets anders dan corrupte dictators. En zo schoten de mensen er op vele manieren niets mee op. Zij hebben niet de volledige vrijheid genoten waarvoor zij hadden gevochten.

In veel gevallen – vaak in de afgelopen tijd – zijn er propagandabarrières opgeworpen – bewust ontworpen campagnes om mensen aan de ene kant patriottisme bij te brengen en angst voor degenen die niet van jullie land waren, of van jullie religieuze groepering, of welke andere groep dan ook waar zij niet bij hoorden – en aan de andere kant brachten zij veel schade met zich mee.

Ochtend Conversatie met de Arcturianen /26 Mei 2016 / Dr. Suzanne Lie

Ochtend Conversatie met de Arcturianen
26 Mei 2016 / Dr. Suzanne Lie
(Dierbare Lezers, tot mijn verrassing vloog, zo snel als ik het kon typen, de onderstaande boodschap door mij heen vanochtend. Mijn veronderstelling is dat velen van jullie gelijksoortige boodschappen krijgen van jullie hogere begeleiding.)
Sue: Dierbare Arcturianen, hebben jullie vandaag een boodschap voor mij?
Arcturianen: Ja, Suzille, wij hebben een boodschap voor jou. Ben je gereed om het te ontvangen?
Sue: Ja, dat ben ik, en heel veel dank. Ik  heb me emotioneel laag gevoeld; ik veronderstel dat het merendeels gisteren was, ik hoop dat jullie in staat kunnen zijn om mij te helpen begrijpen waarom dat was - terwijl ik vastberaden ben om me vandaag beter te voelen.
Arcturianen: Dierbare Suzille, het is waar dat jij gevoeld hebt over iets dat op het punt staat om te gebeuren. Maar omdat je niet zeker bent van wat eraan komt, verliet het jou met een emotioneel ongemak. Daarom, sta ons alsjeblieft toe om jou te helpen bij het herinneren van wat je al wist maar betwijfelde, omdat je het zo graag wilt.

Een Schrijven van de Schepper / 28 mei 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
28 mei 2016 / door  Jennifer Farley,
” Groei”

399992_18a6_6

Een deel van jullie groei zal komen met een grote explosie van licht 
vliegend in alle richtingen. 
Maar meestal, komt het stil en voorzichtig als het slaan van de vleugels van een vlinder.
 Elk is een genot op zichzelf.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Uit de golf / April 2016 - Steve Rother 28 mei 2016

Uit de golf
 April 2016 - Steve Rother
28 mei 2016

Stap uit Reactie

Gegroet dierbaren,
Ik ben de bewaker van tijd en ik ben hier, bij jullie, op deze tijdlijn, om een aantal inzichten te delen over wat er gaat komen, waar jullie zijn, en de schoonheid van wat wij aan deze kant van de sluier zien. Jullie zitten in een ongewone situatie. Jullie evolueren sneller dan jullie ooit voor mogelijk gehouden hadden. Oh ja we begrijpen dat. Jullie kijken naar jullie nieuws en denken dat alles stap voor stap terug gaat in plaats van vooruit gaat. Maar in feite is het een snellere vooruitgang van de mensheid die ervoor zorgt dat het in werkelijkheid even een stap terug is. En dat is alles wat het is, een tijdelijke terugslag. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, terugkijkt op je eigen persoonlijke leven, zul je zien dat je door zaken heen geëvolueerd bent. In werkelijkheid zijn er vele gebieden die beginnen te veranderen. Dit is geweldig, want nu beginnen jullie gebeurtenissen vanuit een totaal ander perspectief te zien.

zaterdag 28 mei 2016

Kryon: Vraag en Antwoord 684: Geheimen van de Ruimte. / 28 mei 2016 / Lee Carroll


684: Geheimen van de Ruimte.
28 mei 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Vraag: Lieve Kryon, wat is precies het Licht, de Ruimte, de Tijd, het Magnetisme en de Zwaartekracht? Wat zijn precies de verschillende attributen van het Licht?

VRAAG: Lieve Kryon, wat is er zo uniek aan het deel van het lichtspectrum waarvoor mensen zijn ontworpen om het te kunnen zien?

In welk deel van het lichtspectrum kunnen inter-dimensionale energie, wezens en delen aan de andere kant van de sluier geobserveerd/gemeten worden? Hebben mensen de mogelijkheid om op natuurlijke wijze de andere delen van het lichtspectrum te zien en hoe kan deze vaardigheid worden ontwikkeld?

ANTWOORD: Lieve mensen, het is niet onze intentie om ontwijkend te zijn met deze antwoorden. Binnen al deze vragen zijn er geheimen over inter-dimensionale ruimte en tijd en de bron van het leven zelf.Lichtzuilen / Geschreven door Elias/ Gepubliceerd: 15 mei 2016

Geschreven door Elias
Gepubliceerd: 15 mei 2016


De aarde is momenteel in een heel sterk transformatieproces verwikkeld. Er zijn verschillende crisisgebieden, waar de energie heel sterk begint te zieden. Dit komt door een samenwerking tussen Moeder Aarde, de Geestelijke Wereld en een groot aantal healers die gezamenlijk op deze plekken inwerken en wel  juist daar, waar de energie het meest duister is, wordt letterlijk heel veel Licht ingeplant. 

De healers kunnen van nabij of van verre heel veel Licht verankeren. Als zij in sterke negatieve plekken Lichtzuilen planten, dan voegt de Geestelijke Wereld daar nog energie aan toe en kan het geheel aan energie nog transformeren en naar die plekken leiden, waar dit het meeste nodig is. De fusie van energie uit deze drie bronnen werkt als een implosie. Dan begint de energie van binnenuit beetje bij beetje als het ware te koken. En als de energie wordt hooggetrokken, wat in feite de opdracht van Moeder Aarde is, maar daar dus hulp bij nodig heeft, dan worden de mensen in dat gebied plotseling steeds sterker met hun eigen handelen geconfronteerd. Ze gaan dan meer en meer beseffen waar ze mee bezig zijn.

Hemelse Zegeningen Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten! / 24 Mei 2016 / Linda Dillon

Hemelse Zegeningen
Mary Magdalene ~ Stop Wie Je Bent te Onderschatten!
24 Mei 2016 / Linda Dillon

Heilig is je leven. Je bent hier als de unieke expressie van je missie en doel, je unieke expressie van de Moeder/Vader/Ene - en jezelf. Hoe zou je niet je gehele wezen kunnen eren? Hoe zou je niet van je gehele wezen kunnen houden? Dat is mijn geheugensteuntje van vandaag.

Mary Magdalene: Groeten, Ik Ben Mary.

Suzi: Welkom.

Mary Magdalene: En welkom aan jou, geliefde zuster van mijn hart, geliefde zusters van mijn hart, geliefde familie van mijn hart, geliefde Gaians. En dat is hoe ik naar jullie toekom - de Magdalena, ja; mede reisgenote, reizigster, avonturierster, ja; moeder en zuster, bondgenote en vriendin.

En ik kom naar jullie om te spreken over de erkenning, de waardering, het begrip en het loslaten van jullie heilige contract, jullie heilige missie, jullie doel, jullie reden voor te bestaan doorheen dit en ieder leven dat jullie ooit bewoond hebben. Ik smeek jullie - stop te onderschatten wie jullie zijn!

Een Schrijven van de Schepper / 27 mei 2016 / door Jennifer Farley

    


Een Schrijven van de Schepper
27 mei 2016 / door  Jennifer Farley,
” Prachtig Licht”

GoddessLightWithin_HelenaNelson_Reed

Binnenin jou, of je het nou kunt voelen en zien of niet,
is een prachtig licht dat in staat is te geven
 en te wachten om Onvoorwaardelijke Liefde te ontvangen.
 Omarm het!

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Heavenletter 5664 De omhelzing van Zwijgen en Stilte / 28 mei 2016

De omhelzing van Zwijgen en Stilte
Brief uit de Hemel
28 mei 2016 


 God zei:
Onthoud, je bent geen performer, vooralsnog je bent een doener. In meer of mindere mate, je bent een doener. Een doener krijgt dingen gedaan.

Echter, iedereen is een Wezer. Iedereen IS. Iedereen op Aarde, uit noodzakelijkheid, bestaat. Dit moet zo wezen. Het is niet bij edict dat iedereen moet Wezen. Het is natuurlijk dat iedereen een Wezen is. Het is je natuur. Ik heb Wezen aan jouw nagelaten.

Toch, activiteit is een deel van het leven. In termen van de wereld, jij moet iets doen. Je bent geen sculptuur die niet kan bewegen uit eigen wil. Het is geen fantasie dat jij diep Zwijgen en Stilte bent en je beweegt ook rond. Je kan push-ups doen of je duimen draaien. Je kan je wenkbrauwen bewegen. Je kan poseren. Je kan stelen. Je kan verkwisten. Niettemin, onderliggend aan je activiteit en geluid, ben je de uiterste omhelzing van Zwijgen en Stilte.

vrijdag 27 mei 2016

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 27 mei 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
27 mei 2016

De zaken vorderen naar wens ondanks dat het aan de buitenkant anders kan lijken en ze bewegen voort richting een vreedzame oplossing die vrede op de wereld zal brengen. De taak om dit voor elkaar te krijgen zou, met het oog op het aantal bestaande probleemplekken, een onmogelijke opgave kunnen lijken, maar grotere machten dan die op Aarde zullen een hand hebben in het creëren van wereldwijde vrede. We naderen een punt waar “genoeg is genoeg” geldt en waar karmische kwesties opzij gezet kunnen worden om ervoor te zorgen dat vrede tot stand wordt gebracht en het Duister wordt gestopt. Er worden reeds grote stappen gezet om een basis te leggen voor het bereiken van vrede door de grondslag voor alle probleemgebieden aan te pakken. Velen worden opgestookt door degenen die voordeel behalen uit de resulterende ellende, voornamelijk in het geval van oorlogen die de zakken vullen van de Wapenproducenten. Wees ervan verzekerd dat dit binnenkort zal veranderen aangezien degenen die dergelijke situaties in de gaten houden de macht en autoriteit bezitten om in te grijpen.