Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 2 april 2016

Interview met Cobra, 21 maart, door Prepare For Change / 01 April 2016


Interview met Cobra, 21 maart, door Prepare For Change
01 April 2016

N.B. Vanaf nu kunt u uw vragen sturen aan http://prepareforchange.net/cobra-questions/ en veel ervan zal dan worden beantwoord in het volgende maandelijkse update interview.

 2016-03-21 pfc mierebeamship6

Over dit blog, van 2012portal.blogspot.com

Wij leven in buitengewone tijden. Dit is de verschuiving van de eeuwen. Het financiële systeem zal zichzelf herstructureren, de matrix zal uiteenvallen, en een nieuwe gemeenschap zal zijn geboren. Onze realiteit staat op het punt te verschuiven en veranderingen zullen iedereen beïnvloeden. Deze wereld staat op het punt om een geheel nieuwe dimensie binnen te gaan, een nieuwe realiteit, een eind aan de lineaire tijd. Ben je er klaar voor? Deze tour is niet alleen een introductie voor bereid zijn…. het is de ultieme voorbereiding voor deze buitengewone tijd. Het bevat informatie en leiding over de tijd rond 2012 en de planetaire dimensionale verschuiving, nooit eerder plaatsgevonden op deze planeet (archief 3-31-13).

ASCENSIENIEUWS APRIL / 2 april 2016 / door Fran Tielemans

ASCENSIENIEUWS APRIL
2 april 2016 / door Fran Tielemans

We gaan de laatste dagen van maart in, en er is veel kans dat je je deze dagen nogal uitgeput voelt, en dat je wat moeite hebt om opnieuw volledig in balans te komen. Of we nu de gebeurtenissen van vorige week negeren of niet, iedereen wordt er op een of andere manier en in meerdere of mindere mate energetisch door geraakt. De Maaneclips heeft heel wat karmisch stof doen opdwarrelen doorheen het collectief, en dat zijn we nu nog altijd aan het verwerken/opschonen. Het kan dus best dat je tijdens de dag er alles aan doet om je denken en doen zoveel mogelijk vanuit 5D te laten gebeuren en alle negativiteit te vermijden, maar dat je zeer onrustige nachten hebt of wakker wordt met het bekende gevoel dat er ’s nachts veel energetisch is gebeurd, net omdat je ego dan niet meer in de weg staat, en er heel wat geïntegreerd, verschoven en schoongemaakt wordt. Velen onder ons hebben ’s nachts hard gewerkt…Opmerkelijk is ook dat Liefde en de nood aan nog veel meer Liefde steeds duidelijker naar voor wordt geschoven in het collectief, en dat is ook uniek in de humane geschiedenis.

Een Schrijven van de Schepper / 1 April 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
1 April 2016 / door  Jennifer Farley,

” Hart ”

even_monsters_have_heart__daily_deviation__by_artistmyx-d75ykhp

Logica heeft een tijd, plaats en doel.
Het helpt je de juiste beslissingen op het juiste moment te nemen.
 Je echte leidende kracht is je hart.
Volg je hart en je zult altijd gezegend zijn.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Vragen aan God over geld en goud…. Neal Donald Walsch in gesprek met ‘God’ / Geplaatst 2 april 2016

Vragen aan God over geld en goud….

Neal Donald Walsch in gesprek met ‘God’
Geplaatst 2 april 2016


De boeken van Neale Donald Walsch raken mensen. Dát is de conclusie die je mag trekken als je kijkt naar de mega-verkoop van al zijn boeken, wereldwijd. Het is wellicht voor een deel een hype, het is voor een deel nieuwsgierigheid, maar als ook zijn volgende boeken telkens blijven verkopen, is het alleen maar respect wat je mag opbrengen voor dit fenomeen.

Mensen worden dus kennelijk geraakt door de gesprekken die Neale Donald Walsch heeft met ‘God’. Wat volgens Walsch God dan wel is, legt hij uit in de eerste boeken:

God is “Alles”: De Schepper én het Geschapene; “Alles Wat Is”, én “Alles Wat Niet Is”.

God is geen man of geen vrouw, of beide. Walsch’s Gods-visie toont sterke overeenkomsten met elementen uit de oude en nieuwe spiritualiteit en gnostiek, waarin het “Wij Zijn Allen Eén” wereldbeeld centraal staat.

Heavenletter 5608 Een veld van madeliefjes / 2 april 2016

Een veld van madeliefjes
Brief uit de Hemel
2 april 2016 
God zei:

Alleen in de greep van de tijd kan je spijt hebben. Als je spijt hebt, dan lijkt het je, dat het juiste moment voor een keuze voor iets prachtigs is weggegaan. Jouw leven heeft een slag gemist en dus, spijt wordt binnen je aangelegd. Wees klaar met spijt. Wat is spijt hoe dan ook waard op een markt plaats?

Jullie kunnen voorbij gaan aan een veld van madeliefjes en je plukt er zelfs geen één. Of je plukt er een heleboel en de madeliefjes verwelken te vroeg. Of ze verwelken later. Verwelken is altijd te vroeg. En dus verwelk je jouw hart. Je huilt voor de madeliefjes die zijn weggegaan. Maar, de madeliefjes waren er voor jou.  De aanwezigheid van de madeliefjes was aan jou geschonken, en, misschien, een verloren liefde.

Wat een prachtig moment is het om bloemen te plukken en ze te waarderen en bewaren.
Wat een offergave aan jou is zo’n veld van madeliefjes. Een veld van madeliefjes biedt zich aan je aan.

vrijdag 1 april 2016

ASHTAR COMMANDO: ASCENSIEPROCES / 22 maart 2016 / via Christine Preston

ASHTAR COMMANDO:
ASCENSIEPROCES 
22 maart 2016 / via Christine Preston
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

ASHTAR COMMANDO:

Lieve mensen, dit is een alert van het Ashtar Commando. Wij naderen een tijd van moeilijkheden vanwege de planetaire aanpassing die zal plaatsvinden met het proces van Disclosure.

De Aarde is een zeer dicht gebied van de Ring van Licht binnengegaan dat de Fotonengordel wordt genoemd en het hele zonnestelsel wordt geraakt door elektromagnetische golven.

Deze golven zijn instrumenten voor het Grote Ontwaken als het fotonenlicht en de gammastralen de psyche van de mensheid ontdoen van negatieve elementen op bijna dezelfde manier als de cirkels en zwaarden van de Blauwe Vlam van aartsengel Michael en ook van Elohim Hercules en Astrea.

Wij refereren aan intrinsieke karakters van personen die zijn geschapen door het Zelf in het proces van gebruik maken van het Licht van God, maar dat een uitvloeisel vertegenwoordigt, of een verontreiniging. Elk moment maakt het Zelf een keuze om deze kracht op de juiste manier wel of niet te gebruiken. Jullie gebruiken het Licht op de juiste manier, of doen dit niet, terwijl jullie je levens leven. Door het afdalen in de derde dimensie van dualiteit hebben biljoenen zielen een ego ontwikkeld dat een leven van zichzelf heeft en de psyche in bezit heeft, de onbewuste en bewuste geest van de mens in incarnatie.

Kryon: Vraag en Antwoord 653: Het doel van het leven op Aarde. /1 april 2016 / Lee Carroll


653: Het doel van het leven op Aarde.
1 april 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Lieve Kryon: Gezien het feit dat wij mensen eeuwig zijn, wil dit dan ook zeggen dat wij dit ook al in andere universums hebben gedaan? Zullen wij het nogmaals doen? Zal dit altijd ons doel zijn? En wat is het doel van dit alles? Waarom doen wij dit eigenlijk?

Waarom doen wij in alle eeuwigheid niet gewoon wat wij “zijn?”

ANTWOORD: Ja, jij bent hier heel goed in. Het doel? Het doel is het scheppen van nieuwe universums. De manier waarop het werkt? Wij hebben jullie eerder verteld dat het grootse dingen zijn die jullie doen en jullie doen het met passie en jullie doen het altijd.

Het is moeilijk om te beschrijven wat jullie in het verleden hebben gedaan als er geen verleden bestaat.


Mike Quinsey: Channeling van zijn Hogere Zelf / 1 april 2016

Mike Quinsey:
Channeling van zijn Hogere Zelf
1 april 2016

De tijd is niet het enige dat steeds sneller gaat, aangezien sommige gebeurtenissen waar jullie al behoorlijke tijd naar uitkijken op het punt staan zich te manifesteren. Steeds meer Lichtwezens trekken dichter naar de Aarde toe en sommigen zullen eraan deelnemen en weer anderen zullen er een rol in spelen. Er zijn vele verschillende groepen die jullie Ascentie wensen mee te maken, terwijl sommigen hierin een actieve rol zullen spelen. De nadruk ligt echter op jullie om te bepalen hoe jullie toekomst eruit zal gaan zien, maar ongeacht welk pad je neemt, het zal jullie naar Ascentie leiden. Jullie rol is te helpen het Licht naar Aarde te brengen en hierin zijn jullie al geslaagd, maar het vraagt te allen tijde een volledige focus op jullie doel. Vanwege de veranderingen die noodzakelijk zijn om het Nieuwe Tijdperk tot stand te brengen, is iedere Lichtwerker nodig, omdat degenen van het Duister wanhopig worden, daar ze hun kans om een Wereldregering tot stand te brengen steeds verder van ze weg raakt. Hun reactie hierop is voorzichtigheid te laten varen en hun pogingen om te voorkomen dat het Licht in haar opzet slaagt brengt zelfs henzelf in gevaar. Desalniettemin zijn we ons bewust van hun pogingen en zullen we niet toestaan dat de zaken uit de hand zullen lopen.

Er is niet veel voor nodig om je te realiseren dat enorme veranderingen noodzakelijk zijn om jullie in het Nieuwe Tijdperk te stuwen. De Lichtkrachten zijn reeds op ingrijpen voorbereid en helpen jullie om de veranderingen tot stand te brengen. Iedere vorm van ongemak zal tot een minimum worden beperkt en jullie zullen met onze hulp het Nieuwe Tijdperk in springen. De eerste prioriteit is om jullie zelfvoorzienend te maken zodat jullie in ieder geval van de basisbehoeften zijn voorzien. Het is duidelijk dat de behoeften van vele mensen in het Verre Oosten ernaar neigen veel dringender te zijn en zij zullen snel van hun behoeften worden voorzien. Wanneer de mensen eenmaal geholpen zijn zal het voor hen veel gemakkelijker worden om anderen te verwelkomen en te accepteren. De energie van het zich verenigen zal tussen jullie allemaal een sterke band smeden en zonder inmenging van het dan verwijderde Duister zal het blijvend zijn.

Aartsengel Michael “De Wet van Reagerende Terugkeer” / Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2016 (April 2016)


Aartsengel Michael
“De Wet van Reagerende Terugkeer”
Doorgegeven via Ronna Herman, LM-04-2016 (April 2016)
Geliefde meesters, de stralen van Goddelijk Licht, welke uitgestraald worden doorheen de Schepping via de Grote Aartsengelen, bevatten niet alleen de alles-omvattende attributen van onze Vader/Moeder God, maar ook worden hun gedachten en emoties van Liefde en Wijsheid voortdurend doorheen de gehele Schepping Uitgestraald. Het is echter ieder persoon diens verantwoordelijkheid om ontvankelijk te zijn voor dit geschenk van Levend Licht, om zoveel als mogelijk is te integreren, en om dan een portie aan de mensheid, en ook een “tiende deel” van Liefde/Licht en Dankbaarheid terug naar de Bron van ALLES door te geven.
De Universele Wet geeft volmacht dat er een tijd moet komen wanneer alle bewuste Zielen beginnen om een portie van de Goddelijke geschenken van Liefde/Leven terug te geven die hen toegewezen werden - het wordt genoemd de Wet van Reagerende Terugkeer.  
Wanneer je actief deelneemt in het delen van je toegewezen Adamantine Deeltjes in tijden van gebed, affirmatie, meditatie en via de Wereld Piramide, vervul je jouw verplichting aan onze Goddelijke Ouders als een actieve en zorgzame medeschepper. Dit is de hoogste en meest effectieve vorm van de vertiending. Het is belangrijk om jullie aardse rijkdommen te delen, maar zelfs meer belangrijk om jullie liefdevolle energie, gaven en talenten van Spirit te delen.

Jezus: Het ontwaken van de mensheid doet zich nu voor in dit eeuwige moment. / John Smallman op 30 maart 2016

 Jezus:
Het ontwaken van de mensheid doet zich nu voor in dit eeuwige moment.
John Smallman  op 30 maart 2016


Mensheid is precies op schema voor zijn op handen zijnde ontwaking. God wil dat de mensheid wakker wordt en mensheid heeft het collectieve besluit genomen om te ontwaken, dus niets kan het voorkomen. Wordt niet ontmoedigd door mainstream media berichten met slecht nieuws. Ja, natuurlijk zijn er mensen aan het lijden in oorlogen en in bittere armoede op vele plaatsen op Aarde, maar dit is niets nieuws, oorlog en armoede zijn al eeuwenlang endemisch geweest op Aarde.

Echter, nooit eerder hebben zovelen zo vol mededogen gegeven om het lijden en de armoede welke degenen ondergaan die minder geluk hebben dan henzelf, en nooit eerder is er zo veel gedaan om armoede en lijden te verlichten en oorlogen tot een einde te brengen. De overgrote meerderheid op dit moment geïncarneerd op Aarde is gereed voor gebeuren van enorme veranderingen, om de weg te brengen waarop jullie leven, in overeenstemming met de Goddelijke wil, welke, natuurlijk, volkomen in overeenstemming is met ieder van jullie willen, hoewel velen lijken, vooralsnog, onbewust te zijn van deze collectieve wil.


Een Schrijven van de Schepper / 31 maart 2016 / door Jennifer Farley,

Een Schrijven van de Schepper
31 maart 2016 / door  Jennifer Farley,

” Vlieg Vrij! ”

fly_away_by_5p34k-d2yl2tk

Elke dag krijgen jullie de gelegenheid om jezelf te helen,
om het verleden los te laten en de dingen die je geketend naar beneden hebben gehouden.
Het is altijd mijn wens geweest dat jullie vrij vliegen.
Waarom beginnen jullie er vandaag niet mee?

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


Op deze dag van je leven / 1 April 2016 / Neal Donald Walsch

1 April 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…


 ... Dat jij mooi bent.

Ja jij. Kijk naar jezelf in de spiegel.
Als God ooit iets heeft gecreëerd in het Universum dat mooier is dan jij,  is het een geheim.
Omdat het nergens kan worden gevonden.

Jij bent een wezen van schoonheid.
Deel de schoonheid van jou vandaag, en je zult het ervaren!

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Diepe Integratie vindt Plaats / 31 maart 2016 / door Jenny Schiltz

Diepe Integratie vindt Plaats
31 maart 2016 / door Jenny Schiltz

Zo veel mensen willen weten wanneer deze energie wordt voortgebracht. Ik wilde dat ik een gemakkelijk antwoord had maar de waarheid is dat dat niet zo is. Wat zal veranderen is hoe het je laat voelen. Je lichaam zal zich aanpassen aan de hogere frequenties zo gauw dat daartoe in staat is. Zonne vlammen laten me meestal naar beneden slaan en veroorzaken serieuze hoofdpijnen en misselijkheid maar nu kan ik ze voelen, maar zal ik niet langer aan de tegengestelde effecten lijden. Mijn lichaam weet hoe ze de codes veel sneller en efficiënter kan assimileren.

De energieën zijn op dit moment wat sommigen “Verrijzenis” energieën noemen omdat ze ontworpen zijn om jullie het absolute hoogste zelf in dit Nu voort te laten brengen. Niets ervan is eindig want we stoppen niet met veranderen en evolueren. We gaan verder door onze lagen te gaan, door ons denken en gedachten heen die gewoon niet in verbinding zijn met wie we zijn. Wie jij nu bent, is niet wie je was en het is ook niet wie je gaat worden.

EXTREEM!! De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde van 1 April 2016

EXTREEM!!
De Energiewaarden van de Tsunami van Liefde van
1 April 2016
(Dit is géén grapje)
(Schumann Resonantie)
(Klik op de afbeelding voor een groter plaatje)

In slechts 24 uur een niveau stijging van 61 niveaus,
Bij navraag aan Yeshua of dat een aprilgrap was, kwam het antwoord:
“Dan zullen jullie vanaf nu alleen nog maar 1 april grappen hebben”… zei hij glimlachend.
Laten we klaar zijn voor verandering!
Ik kan alleen maar herhalen,
Energetische reiniging meerdere keren per dag en aanpassen,
En voor de gevoeligen onder ons:
Let op jullie voeding, wees in liefde en
luister naar jullie hart en niet  perse naar jullie buik.
Drink veel water, vermijd suiker en suikerhoudende dranken,
gekookt (dood), eet veel rauwkost (levend),
Zie af van Alcohol en ga in de stilte wanneer het mogelijk is.
Onthoud je van negatieve gedachten, denk aan mooi dingen en
roep deze vibraties in je wezen
Voor degenen die het dan nog niet voor elkaar krijgen, neem contact op wij helpen!

In liefde jullie meetteam

donderdag 31 maart 2016

Vervolg AWBZ-claim (de ’70 miljard’) / 31 maart 2016


Vervolg AWBZ-claim (de ’70 miljard’)
31 maart 2016

Naar aanleiding van ons radioprogramma van woensdag 23 maart jl. waarin we Rob Otten van ‘De Omkering’ in de uitzending hadden om uitgebreid te praten over de door ons opgebrachte 70 miljard euro die NIET is besteed aan AWBZ, zoals blijkt uit een rapport dat door Henk van Gerven (SP-kamerlid en oud-huisarts) naar buiten is gebracht, kom ik er nu op terug met het vervolg. Rob Otten vertelde dat ‘De Omkering’ bezig is om dat bedrag terug te vorderen. Al wat je daarvoor hoeft te doen is een door De Omkering opgestelde brief twee keer uit te printen en twee postzegels te plakken; daarna nog even een mail naar ‘de Omkering’ sturen, zodat ze je kunnen registreren opdat ze ook jouw belangen kunnen behartigen. Zie het artikel hier. (waar je ook dat radio-programma kunt terugluisteren).

De Omkering heeft nu een vervolgbrief geschreven, in antwoord op de schriftelijk verstuurde antwoord-brieven vanuit de belastingdienst aan alle indieners van die claim, en ze wijzen er nog even op dat, wanneer je deze brieven NIET hebt verstuurd -maar ook als je dat wel hebt gedaan, maar NIET daarna de mail met je gegevens hebt verstuurd naar ‘De Omkering’- zij jouw belangen in het vervolg-traject uiteraard niet kunnen behartigen. Degenen die dus alsnog mee wil doen en de brieven én de mail wil versturen, zodat zij jou wél mee kunnen nemen in dit proces, raden ze aan dit alsnog -per omgaande- te doen.

BERICHT VAN DE OMKERING:

Kryon: Vraag en Antwoord 652: Profetieën over wat er nu gebeurt. / 31 maart 2016 / Lee Carroll


652: Profetieën over wat er nu gebeurt.
31 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG: Kryon stelt dat de profetieën over oorlog zijn afgewend. Maar waarom worden de huidige gebeurtenissen steeds verbonden met de profetieën uit de bijbel? (leidend naar de antichrist en de derde wereldoorlog etc.) Zijn de profetieën uit de bijbel iets dat kan worden veranderd door de wil van de mens?

ANTWOORD: Wij hebben gezegd dat Armageddon was afgewend en dit is ook zo. De belangrijkste profetieën die in jullie geschriften zijn gegeven, schilderen een beeld dat nu onmogelijk vervuld kan worden zowel door de gegeven tijdlijn als door de spelers die waren aangegeven.

Degenen die jullie nog steeds vertellen dat er nog steeds een verband is, willen dat jullie doorgaan om te reageren en vast te zitten in angst. De val van de Sovjet Unie in de late tachtiger jaren en de huidige positie van China hebben beide het belangrijkste scenario nietig verklaard. De klok stond al lang geleden stil voor het plaatsvinden van de profetieën die toentertijd werden voorspeld.


We zijn bezig, NU! om in een Hogere Trillings- Frequentie te gaan /30 maart 2016

static1.squarespace.comWe zijn bezig,  NU! om in een Hogere Trillings- Frequentie te gaan
30 maart 2016 

Wie is Anastacia: Multidimensional Ancient Opgestegen Aarde Meester
Eerste Golf Spoorblazer

Alles wat Anastacia deelt stamt uit het zelf beleven van energieën als een Trailblazer/Wegzienster/Vroege Voorloopster… zij voelt de energieën door haar ziel gaan terwijl ze doorgaan naar onze planeet… Anastacia is een Regenboog brug voor de mensheid om emoties te verbinden aan spiritualiteit die uniek is voor haar zielenreis… de laag eronder… de kern van haar ziel die van Zuivere Goddelijke Regenboog licht is.

Door zelf 20 jaren in dit leven en in vorige levens, te werken aan de kern van haar ziel, vanaf het begin van de tijd – van de Ouden, Sjamanen, Blauwe Straal Oudere, van Plejadisch, Lemurisch, Atlantisch, Arcturisch, Lyriaans.

In dienst van de Mensheid en Gaia Leidend/Mensheid Lerend en zij is samengesmolten met haar Hoger Zelf die in 8D energie zit, naar haar menselijke ziel in 5D. Dit delend door 20 jaren persoonlijke ervaring om haar ziel te verbinden aan haar spirit, via haar emoties.

Liefde Heeft Gewonnen

Benjamin Fulford: Khazariaanse Satanaanbidders nu voor iedereen zichtbaar ten toon gesteld 28 maart 2016

Khazariaanse Satanaanbidders nu voor iedereen zichtbaar ten toon gesteld
28 maart 2016

De strijd om de planeet aarde gaat richting overwinning voor de mensheid terwijl de Satanaanbiddende Khazariaanse maffia ontmaskerd wordt op manieren die ontkenning onmogelijk maakt. We hebben de New York Times die verslag doet dat de poorten ter herdenking van Baal (een andere naam voor Satan, afbeelding hiervan via link hieronder)

http://image.shutterstock.com/z/stock-vector-baal-vintage-engraving-old-engraved-illustration-of-baal-the-phoenician-god-carrying-a-child-76243105.jpg

vervaardigd worden in New York en Londen.

http://www.nytimes.com/2016/03/20/opinion/sunday/life-among-the-ruins.html?_r=0

Dan hebben we een uitgelekte e-mail van Hillary Clinton waarin ze schrijft over “het offeren van een kip aan Moloch.”

https://wikileaks.org/clinton-emails/emailid/14333

Moloch, een andere naam voor Satan, was een god waaraan, in het oude Babylonië, kinderen brandend werden geofferd. Een beeld hiervan kan gezien worden via de onderstaande link.

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/9/98/Moloch_the_god.gif

Samenhang der Dingen / door ArjunA / Geplaatst 31 maart 2016

Samenhang der Dingen
door ArjunA
Geplaatst 31 maart 2016

Samenhang der Dingen.
Een artikel dat gebaseerd is op de Hermetische Wet Zo Boven Zo Beneden en Zo Binnen Zo Buiten. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen. Een artikel waarin wetenschap en spiritualiteit elkaar overlappen en elkaar kopiëren zoals lichaamscellen dat doen.

De Oerknal, vanuit Kabbalistisch perspectief. 
Na de oorspronkelijke TZIMTZUM, of de samentrekking van Gods Onbeperkte Licht om ‘ruimte’ te maken voor de Schepping, bleef er binnen de leegte één kleine verlengde punt, de YUD achter. Het teken YUD is het tiende teken in het Hebreeuwse Alef-Beit, en jullie weten dat het getal 10 een nieuw begin vertegenwoordigt.

Op deze dag van je leven / 31 Maart 2016 / Neal Donald Walsch

31 Maart 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…


... dat niemand jou hulp nodig heeft.
                                                                                                      
Ik weet het, ik weet het ... dit is een moeilijke. Maar het is waar.
En toch betekent dit niet dat niemand  jouw hulp wil
of dat niemand jouw hulp kan gebruiken.
Het betekent gewoon dat de gedachte dat een ander Aspect van Goddelijkheid
machteloos is zonder jou, onjuist is.

Doe daarom niet iets, omdat je denkt dat iemand anders je nodig heeft.
Dat bouwt alleen maar wrok.
Doe wat je ook doet als een manier van beslissen, verklaren, creëren
en het ervaren van wie je bent - en wie je kiest te zijn.
Dan zul je nooit het gevoel hebben slachtoffer, machteloos, of zonder keuze te zijn.
Ja? Je ziet hoe eenvoudig het allemaal is?
Stap uit het slachtofferschap.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl

Ascentie Berichten De Na-Verduistering Toegangspoort / 29 Maart 2016 / Kara Schallock

Ascentie Berichten
De Na-Verduistering Toegangspoort
29 Maart 2016 / Kara Schallock
Hoewel wij voorbij de Verduistering Toegangspoort gegaan zijn, voelen we nog steeds diens effecten. Als nieuwe paden zich nog niet geopend hebben, dat zullen zij, dus ben geduldig. De reden hiervoor is omdat de dingen zelden op de specifieke datum van een kosmische gebeurtenis verschuiven, omdat wij in tijdloosheid zijn, ongeacht van wat onze kalenders en klokken ook mogen zeggen. Het is altijd belangrijk om een Ceremonie te doen op de dag van de gebeurtenis, want dat lijnt onze energieën uit met de gebeurtenis. De  meesten ervaren de verschuiving op die specifieke dag niet, maar ervaren dat wanneer een persoon gereed is zoals beslist door de Ziel. Als een illustratie hiervan, had ik gisterenavond (28-29 Maart) een doorgaande droom waarin ik enige oude gedragingen en houdingen losliet die zeer beperkend waren en deze werden in/naar Kracht en macht getransformeerd. Ik bleef een voortzetting van de droom hebben totdat ik bewust de Transformatie opeiste. Ik werd voortdurend wakker gemaakt na elk segment van de droom om dit te doen. Toen ik hen eindelijk opeiste, stopte de droom. Als je nog steeds de Kracht van de Toegangspoort ervaart, vertrouw erop dat alles in Goddelijke Orde is.

De Raad “Jullie Collectief Nadert Dichter en Dichterbij naar het Overhellende Punt” / 29 Maart 2016 / Ron Head

De Raad
“Jullie Collectief Nadert Dichter en Dichterbij naar het Overhellende Punt”

29 Maart 2016 / Ron Head

Wat is er gaande? Waarom voel ik me bij tijden zo gedeprimeerd? Waarom zijn mijn dromen zo gewelddadig? Deze zijn een paar van de vragen die wij van jullie ontvangen deze dagen. Er zijn ook vele andere, maar zij allen laten jullie verwarring zien over door dingen heen te gaan waarvan jullie geloofden dat jullie ermee afgerekend hadden.
Welnu, dit is niet voor jullie allemaal waar, dus voel je alsjeblieft niet er buiten gelaten als je wonderbaarlijke gelukkige tijden hebt. Het is niet alsof jullie gemist werden en wij later aan jullie toekomen. Een ieder van jullie staat op een andere plek aangaande jullie eigen persoonlijke pad, maar er zijn velen die het gevoel zullen hebben dat wij hun huidige situatie adresseren met deze boodschap. En wij voelen dat als de dingen voor jou rooskleurig zijn in deze tijd, je ons niet nodig hebt om het aan je uit te leggen.

woensdag 30 maart 2016

Sheldan Nidle / 29 maart 2016

Sheldan Nidle - 29 maart 2016


12 Ix, 7 Mac, 12 Manik

Dratzo! De geringe vertraging rond Pasen is voorbij en de fondsen bewegen zich opnieuw voorwaarts. Dit kat-en-muis-spel van stoppen en doorgaan houdt verband met de zorg van de oude families en degenen van koninklijke komaf omtrent de onverwachte methodes die de oligarchen toepassen en hoe ze te vaak datgene waarmee ze akkoord zijn gegaan, negeren. Deze waakzaamheid werd derhalve weerspiegeld in de vreemde manier waarop fondsen zich de laatste paar weken hebben verplaatst. We hebben deze tactieken terdege in twijfel getrokken en hebben alternatieve methodes gesuggereerd om dit voortdurende wantrouwen van de manier waarop dit proces zal worden afgerond, aan te pakken. In ieder geval zullen jullie uiteindelijk de oorspronkelijke fondsen ontvangen en zullen jullie de teloorgang meemaken van de heersers die hun vele defacto-regimes hebben gevormd. Sterker nog, laat het bekend worden dat de belachelijke valse vlaggen in zowel Parijs als in Brussel alleen maar manieren van het duister zijn die willen laten zien dat de dagen van jullie manipulatie door hen nog niet voorbij zijn. Zolang hun marionettenregeringen aan de macht zijn kunnen jullie zelfs nog meer pogingen verwachten om jullie angst aan te jagen. Gelukkig is de nieuwe Amerikaanse Republiek, zoals voorgesteld door NESARA, heel dichtbij daadwerkelijke realisatie. Er resteren nog een paar kinken in de kabel die opgeruimd dienen te worden zodat een sterker aantal overeenkomsten kan worden geïnstalleerd.