Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zaterdag 12 maart 2016

Live Kryon Channeling 166: Kwantum Patroonvorming. 1 / 23 januari 2016 / Lee Carroll / Geplaatst: 12 maart 2016

Live Kryon Channeling 166:
Kwantum Patroonvorming. 1
Deze live channeling werd gehouden in San Antonio, Colorado.
23 januari 2016 /Lee Carroll
Geplaatst: 12 maart 2016
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

Om de lezer te helpen is deze channeling bewerkt (door Lee en Kryon) om een nog helderder begrip te kunnen krijgen. Soms zit er energie in de live channeling die door woorden op papier niet tot uitdrukking kan worden gebracht. Veel plezier met deze verbeterde boodschap die werd gebracht in San Antonio, Colorado.

Gegroetgeliefden, Ik Ben Kryon van de magnetische dienst.

Dit is een tijd waarop mijn partner opzij stapt. Wij zeggen dit nogmaals zodat jullie weten dat hij geen onderdeel is van het bewustzijn van de boodschap. Channelen kan mysterieus en vreemd voor jullie zijn omdat het gebruik maakt van het menselijk intellect, de ontwikkeling, de stem, volwassenheid en wijsheid, maar de boodschap komt ergens anders vandaan.


De weg naar democratie / Rudo de Ruijter, Onafhankelijk onderzoeker, maart 2016

De weg naar democratie
Rudo de Ruijter,
Onafhankelijk onderzoeker,
maart 2016

Democratie komt van het Griekse 'demos', volk, en 'cratein', regeren. Democratie zou de best mogelijke regeringsvorm zijn. In een volledige democratie hebben alle burgers recht van spreken. Iedereen kan problemen aankaarten. Iedereen kan oplosssingen voorstellen.

En iedereen kan argumenten vóór en tegen deze voorstellen uiten, zodat alle belangen besproken en gewogen kunnen worden. Op deze manier kunnen de beste besluiten genomen worden. Ze zijn immers gebaseerd op alle beschikbare kennis en inzichten. En wanneer men zelf aan deze besluiten deelgenomen heeft, dan weet men ook om welke redenen ze genomen zijn en zal men eerder geneigd zijn de ze te respecteren. Deelnemen betekent tevens meer inzicht verwerven in de belangen van anderen, wat wederzijds begrip en een vreedzame samenleving ten goede komt.

Een Schrijven van de Schepper / 11 maart 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
11 maart 2016 / door  Jennifer Farley,

” Gemakkelijker ”

surrender

Overgave aan de 'stroming' van het heelal kan aanvoelen
als een heel natuurlijk ding om te doen.
Echter, zodra de vrijgave is volbracht,
zul je merken dat de dingen veel gemakkelijker komen
dan ze ooit in het verleden hebben gedaan.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl

Gedicht: Hart

Hart


Wat voelt het fijn 
Om een echt hart te zijn

Te voelen, aandacht aan te schenken
Mijn hart te openen, daar kan ik alleen maar aan denken

Echte liefde door het hart gegeven
Het mooiste wat je dan nog meer zult beleven

Voelen, pijn, verdriet, verliefd zijn, houden van hoort ook bij het hart
Alles doorvoelen is niet apart

Toch met smart wil ik alle antwoorden voelen en horen
Zodat ik mijn leven kan leven en dat is zeker niet verloren

Mijn hart helpt mij de antwoorden te vinden
Ik hoor bij jou en jij bij mij en dat zal ons verbinden

Van hart tot hart Linda Westerveld

vrijdag 11 maart 2016

Energie Update Door de Blootgestelde Lagen Heen Werken / 10 Maart 2016 / Jenny Schiltz


Energie Update
Door de Blootgestelde Lagen Heen Werken
10 Maart 2016 / Jenny Schiltz
Terwijl de Verduistering en de Nieuwe Maan voorbij zijn, worden wij nog steeds in hun energieën gebaad.
Wat mensen ervaren is echt overal. Deze week heb ik bij mezelf waargenomen behoorlijk droevig te zijn, droeviger dan ik in een lange tijd geweest ben. Zoveel kwam naar boven, zelfs het verlies van mijn vader 15 jaar geleden en andere dingen waarvan ik dacht dat ik er vrede mee gemaakt had. De gedachten kwamen ongenood naar boven en bubbelden in aldus een gigantische toevloed naar buiten. Met iedere gedachte en opvolgende loslating voelde ik me alsof een pad afgestoft werd, eentje die ik voor mezelf aldus lang geleden uitgelegd had. Met iedere gedachte die naar boven kwam voor mijn aandacht, kwamen diepere verbindingen en begrip in/naar de focus. Zoveel ah-ha momenten. Het was de zeldzame glimp van het grotere plaatje.

Planetary Heart Synchronized Meditation 11-13 Maart 2016 / 11 maart 2016


Planetary Heart Synchronized Meditation
11-13 Maart  2016

Belangrijke herinnering:

Dit weekend zullen 3,5 miljoen mensen bijeenkomen in New Delhi, India om te mediteren en te bidden voor de mensheid, en meer dan 10 miljoen mensen uit de hele wereld zullen hieraan meedoen. Wil je 's middags 12 uur lokale tijd stoppen met waar je mee bezig bent en jouw energie sturen naar het grid? We hebben gezien wat er gebeurt als miljoenen mensen meedoen op hetzelfde moment en hun energie richten op een bepaalde crisis of situatie. het Planetaire Hart van onze Moeder - Dit kan de belangrijkste focus zijn van iedereen. 

Hier is wat wij vragen:

Wat je ook doet in de volgende drie dagen, neem een ​​pauze en centreer je gebeden op de bijeenkomst in India, waardoor de enorme energie naar daar wordt overgebracht. Door dit te doen, 's middags in elke tijdzone, creëren we een golf van energie die spoelt over de hele planeet gedurende het hele weekend. Doe mee met miljoenen mensen in deze wereldwijde meditatie.

Uit de interviews met Cobra: onderwerp De Event / 11 maart 2016


Uit de interviews met Cobra: onderwerp De Event
11 maart 2016


Onderwerp: The Event
Subonderwerp: The Event – After

N.B. Elk fragment uit een interview is gescheiden door een lijn, zoals hieronder:
———
Onderwerp: The Event

“Rob – ….. het antwoord mensen is op de website voor degenen onder jullie die lezen. Maar wij hebben veel nieuwe luisteraars die niet op http://www.prepareforchange.net (PFC) zijn geweest, waar je moet gaan kijken en lezen (nb: de NL versie is http://nl.prepareforchange.net/). Je zou het boek moeten kopen met de titel The Event, via Cobra’s of mijn website, of PFC. Dat zal je een geweldige achtergrond geven over wat er gaande is.

—ref rp0814″
———
Elizabeth. Beschrijf de Event voor degenen die dit voor de eerste keer horen ….

Mike Quinsey Channeling van zijn Hogere Zelf / 11 maart 2016

Mike Quinsey
Channeling van zijn Hogere Zelf
11 maart 2016

De gebeurtenissen die de loop van de Menselijke evolutie van richting doen veranderen vorderen gestaag, en zijn jullie verzekering dat Disclosure plaats zal vinden. Vele, vele zielen werken voor het Licht, en hebben de kracht de inmenging van de duistere garde te weerstaan. Het duister probeert nog steeds haar voordeel te halen uit de op handen zijnde veranderingen, maar het Licht is sterk en blijft in positie. Het Licht zal zelfs nog krachtiger worden aangezien meer zielen voor de waarheid ontwaken. Daarom kan gesteld worden dat alles naar tevredenheid vordert en aan de verwachtingen zal voldoen. Het moment van deze gebeurtenissen is altijd onzeker, maar het volstaat te zeggen dat het uiteindelijke resultaat Ascentie zal zijn. Ongeacht hoe de gebeurtenissen verlopen, jullie succes is verzekerd.

Mens-zijn oefenen - Verander de wereld met liefde – feruari 2016 / donderdag 10 maart 2016 / Steve Rother

Mens-zijn oefenen - Verander de wereld met liefde –
 feruari 2016 
donderdag 10 maart 2016 / Steve Rother

Gegroet dierbaren

Na nogal wat strubbelingen hebben we toch onze weg naar jullie gevonden. Laat ons jullie groeten in deze nieuwe energie want jullie zijn door de uitdaging heen gekomen. Op aarde is er zoveel aan de hand, zoveel dingen samengeperst tegelijkertijd dat het je aandacht weghaalt van waar je werkelijk wenst te zijn. We vertellen jullie, dierbaren dat er zoveel mensen nu in hun kracht stappen en staan, hun stemmen laten horen, soms zelfs voor het eerst in deze kostbare tijden. Deze unieke kruising in tijd en ruimte biedt een kans om een significant verschil te maken. Dit is de boodschap die we jullie willen brengen. De uitdaging is om in jou licht te gaan staan, voorover te leunen en planeet aarde door deze veranderingen heen te helpen. Jullie wisten allemaal dat deze veranderingen er aan zaten te komen. Velen van jullie dachten zelfs dat het binnen 24 uur plaats zou vinden en dat het allemaal veranderd zou zijn als jullie weer wakker zouden worden, dan zou het allemaal perfect zijn. Jullie zijn in de nieuwe energie gestapt maar het heeft een versplintering van jullie veroorzaakt en het heeft een verschuiving aangebracht in de stabiele omgeving waar je tot nu toe je veiligheid en je leven op baseerde. Het resultaat is dat veel mensen zich roeren, op allerlei manieren, totdat ze zeker weten dat ze opgemerkt worden. En soms beëindigen ze veel mensenlevens in dat proces. En het zijn allemaal nieuwe energieën op planeet aarde war je op reageert. We vragen jullie vandaag om een verschil te maken door een specifieke vorm van actie te ondernemen dierbaren. Jij zult zelf je daden moeten bepalen omdat een ieder van jullie anders is. Een ieder van jullie heeft een andere sleutel in handen, een sleutel die deuren kan openen naar een hoger stuk van de mensheid- maar deze sleutel ligt diep in jou verborgen. We leggen het uit.

Gedicht: Smelten

Smelten


Samen met elkaar dat doet smelten
Intens gelukkig zijn dat je erin wilt versmelten 

Voel het in het diepst van je wezen
Van het samenzijn, daar blijf je over lezen

Samen smelten als een lichaam sereen
Gelukkig zijn dat voel je meteen

Het is zo een gelukkig gevoel
Je weet meteen wat ik bedoel

Samen smelten is een overgave
Het is wat we samen mogen uitdragen

In liefde gegeven Linda Westerveld


De Volwassenheidsfase, Zonne Sjabloon, Belichaming en de Maart Energieën / 7 Maart 2016 / Méline Portia Lafont

De Volwassenheidsfase, Zonne Sjabloon, Belichaming en de Maart Energieën
7 Maart 2016 / Méline Portia Lafont

Zegeningen Liefde Stam,
Aangezien wij de volwassenheidsfase binnengegaan zijn, worden er heel veel dingen van ons gevraagd terwijl we gebombardeerd worden door tonnen van energie uitbarstingen vanuit het Zonnesysteem, alsook vanuit onze ZON. De innerlijke zon, welke wij herkennen als de Zonne Christus binnenin, wordt binnenin diens activering op een Zonneniveau stap na stap versterkt, als tot waar wij elk niveau belichamen van deze Gechristende Overziel.
Aangezien wij nu de volwassen geaarde buizen/kanalen zijn, vermengen de Gechristende morfogenetische gebieden van de innerlijke Zon, alsook van de Solar Zon als het Zonne Gechristende niveau op spectaculaire manieren. Alles dat we gewaar moeten worden is de innerlijke Zonnesjabloon, ondertussen duikend in een verdiepend niveau van onze ontwakende ascentie.

De Raad “Wat Betekent Het? Eén Perspectief” / 9 Maart 2016 / Ron Head

De Raad
“Wat Betekent Het? Eén Perspectief”
9 Maart 2016 / Ron Head

Vandaag gaan wij, wederom, een paar dingen doornemen die tamelijk algemene kennis in jullie wereld geworden zijn gedurende de laatste vijftig jaren of zo. En dan zullen wij die op een manier toepassen die velen van jullie zich nog niet helemaal gerealiseerd hebben. De kennis is er. Maar zoals wij in de titel suggereren, wat betekent het?
Als jullie om je heen kijken, is het niet langer meer een uitstrekking voor jullie verbeeldingskracht om te zien dat alles dat jullie zien opgemaakt is van moleculen. Het is helemaal niet belastend voor jullie om de sprong te maken van daar naar het zien van alles als verzamelingen van atomen. En het is bijna automatisch voor de meesten van jullie geworden om van daaruit te begrijpen, dat deze subatomaire deeltjes bevatten.
Nu dat jullie op deze manier denken, zou het vertellen aan jullie dat deze juist begrepen kunnen worden als energiegolven in plaats van deeltjes, waarschijnlijk resulteren in jullie denken van “Natuurlijk!” Nog niet zolang geleden was dit te gek voor woorden.

donderdag 10 maart 2016

Benjamin Fulford: Spoor van bewijs leidt naar Turkije terwijl het wereld netwerk van de Khazariaanse maffia verder uiteen valt / 8 maart 2016

Benjamin Fulford:
Spoor van bewijs leidt naar Turkije terwijl het wereld netwerk van de Khazariaanse maffia verder uiteen valt
8 maart 2016

Vorige week dreigde Russisch President Vladimir Poetin de Turkse president Recep Erdogan dat hij “Constantinopel (Istanbul) zal terugbrengen naar het christendom en dat hij de Russische maritieme veiligheid zal beschermen door de zee-engte van Dardanelles en Bosporus te bevrijden,” zeggen bronnen bij het Pentagon. “Dit is altijd al het plan geweest net als het bepalen van nieuwe grenzen, waarbij Turkije wordt verbannen van Cypres en gebalkaniseerd wordt,” voegden ze toe.

Dit is misschien wat de Turkse Eerste Minister Ahmet Davutoglu aanzette naar Iran te vliegen om vrede te proberen te sluiten tussen de Islamitische Sunni en Shia facties.


Kryon: Vraag en Antwoord 643: Weren planten magnetisme af? / 10 maart 2016 / Lee Carroll


643: Weren planten magnetisme af?
10 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon. Ik heb jouw boeken gelezen (alleen degene die in het Nederlands zijn vertaald), en ik heb een Franse vriendin die hen ook leest. Zij zegt mij dat het ongezond is om bij elektrische stroomdraden te leven. (hoogspanning etc.) Zij zegt dat de cactus (die normaal voorkomt in de woestijn en in tropische landen) helpt om de negatieve effecten van de elektriciteit ongedaan te maken.

ANTWOORD:  Inderdaad hebben wij gezegd dat jullie op zijn minst metingen zouden moeten doen (gaat heel makkelijk) om te zien of jullie in een magnetisch veld leven dat veroorzaakt wordt door de nabijheid van draden met een hoog voltage in de lucht van de omgeving waar jullie wonen. Niet alle draden zijn slecht. Sommigen geven alleen maar communicatie door en andere hebben een laag voltage. Degene die het gevaarlijkst zijn, zijn degene die heel groot zijn en de stroom van stad naar stad transporteren.Een Schrijven van de Schepper / 9 maart 2016 / door Jennifer Farley

Een Schrijven van de Schepper
9 maart 2016 / door  Jennifer Farley,

” Je Zult Het Weten ”

AAEAAQAAAAAAAAQlAAAAJDRjODM1NzE0LWYyNzAtNGEwNy04Zjc4LTUxZDYyMTFmOWMxNw

Je zult weten wanneer de tijd rijp is;
om stil en rustig te blijven of verder te gaan,
om te vechten of je over te geven,
om statisch te zijn of te groeien.
Je zult het weten, luister gewoon.

~ De Schepper ~

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl


De Arcturianen en Suzille Je Stromende Geest / 7 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie

De Arcturianen en Suzille
Je Stromende Geest
7 Maart 2016 / Dr. Suzanne Lie
Wij zijn op de rand van een grote veranderingPrecies wanneer, waar, wat, hoe en jegens wie deze veranderingen zich voordoen zal bepaald worden in de vijfde dimensionale werelden die voorbij de “tijd” zijn. Daarom zal het, “wanneer,” wat een driedimensionale term is, “binnenin het NU” zijn, waarin deze veranderingen ervaren worden.
Dit mag verwarrend schijnen te zijn voor jullie driedimensionale denken. Echter, als je bedoeld bent om bewust deze veranderingen te ervaren, zal je bewustzijn - en dus je inzichten - geijkt moeten worden aan dat frequentiebereik en energiepatroon van deze veranderingen.
Herinner je alsjeblieft dat verandering zich NIET voordoet - tenzij JE het ervaart. En, of je nu wel of niet deze veranderingen ervaart zal grotendeels afhangen van of je bewustzijn wel of niet geijkt is aan de frequentie van werkelijkheid waarin die verandering zich binnenin het NU voordoet.

Zin in het voorjaar. / 9 Maart 2016 / Lilian Ferru


Zin in het voorjaar?
9 Maart 2016 / Lilian Ferru

Lieve mensen

Heb je ook zo’n zin in het voorjaar? Ik snak in elk geval naar het zonnetje en kan nauwelijks wachten om weer buiten te zitten. Gelukkig het wordt nu écht mooi weer. Tijd om de ramen en deuren wagenwijd open te zetten en de lentekriebels vrij baan te geven voor de grote schoonmaak. Kamers schilderen, de tuin opfleuren, tulpen in een vaas, orde scheppen. Ik heb het allemaal al gedaan en ook de websites onder de loep genomen. Goed nieuws: www.degoednieuwskrant.nl heeft nu een fris en totaal ander uiterlijk.

de zon1

De afbeeldingen zijn groter, de artikelen staan onder elkaar, een aantal rubrieken zijn samengevoegd, de indeling is veranderd,en er zijn nieuwe pagina’s. Creatieve duizendpoot Martien Kooy heeft niet alleen de oorspronkelijke website ontworpen, maar ook zijn licht laten schijnen op het nieuwe ontwerp. Ik weet nog goed hoe het idee van degoednieuwskrant.nl drie jaar geleden werd geboren en we samen met Paul op nieuwsjaardag toostte op de lancering van dit plan. Paul stak zijn duim op, Martien bouwde de website, en ik zocht naar goed nieuws. Steeds meer mensen wisten de weg te vinden. Het is duidelijk: we hebben genoeg van de stemmingmakerij en richten onze aandacht liever op het positieve. Dat alleen al vind ik goed nieuws.

Gedicht: Adem

AdemJe beneemt mij de adem, stokkend zoals ik zei
Je beneemt mijn de adem en ik voel me daarbij niet vrij

Snakkend naar adem kom ik je tegen
Als ik je zie is dat van boven een zegen

Toch is adem puur natuur en gaat vanzelf
Toch moet je opletten al zeg ik het zelf

Ik adem de vreugde in mijn hart 
En voelt zo apart

Wanneer ik jou zie staan, blijft mijn bloed sneller stromen
Ik houd mijn adem in en zie mezelf dromen

Snakkend naar adem kijk in je aan
De liefde tussen ons zal altijd blijven bestaan

Van hart tot hart Linda Westerveld

woensdag 9 maart 2016

Aartsengel Michael Jullie, in Jullie Menselijkheid, Zijn de Sleutel / 5 Maart 2016 / Meredith Murphy

Aartsengel Michael
Jullie, in Jullie Menselijkheid, Zijn de Sleutel
5 Maart 2016 / Meredith Murphy

Hallo Goddelijken,
Dank je wel voor bij ons te zijn. Wij zijn behoorlijk opgetogen over deze conversatie van vandaag, want de tijd is gekomen om een zeer directe conversatie te hebben op een manier die wij nog niet met jullie gehad hebben. Onlangs hebben wij specifieke suggesties aangeboden voor met jullie geest en jullie gedachtegewoontes en bestaanspatronen te werken, zodat jullie meer capaciteit zouden kunnen openen om vrijelijk te denken, om meer open te staan om vrijelijk te denken, en daarom andere ervaringen van binnenuit jullie mensheid te hebben.
Dit soort van verhuizing is een essentieel onderdeel van jullie evolutie omdat jullie, in jullie menselijkheid de sleutel zijn aangaande de ascentie van jullie leven. Wat wij hiermee bedoelen is dat jullie Ziel niet binnenin jullie is om over te nemen en het allemaal te doen. Jullie Ziel is binnenin jullie, en biedt jullie energetische voeding aan. Zuiver, duidelijk bewustzijn, zodat jullie deze energetische stroom van alles dat jullie zijn zouden kunnen gebruiken om te herinneren, en jullie zelf in/naar uitlijning af te stemmen met jullie essentie en die uitlijning gebruiken om jullie leven met dat vreugdevolle stromen te creëren.

Kryon: Vraag en Antwoord 642: Natuurkunde - Tijd. / 9 maart 2016 / Lee Carroll


642: Natuurkunde - Tijd.
9 maart 2016 / Lee Carroll
Vertaald uit het Engels door Henk Steur

VRAAG:  Lieve Kryon. Tesla spreekt van een “tijdslot” dat zich voor doet bij de conceptie. Hij zegt dat dit tijdslot verwijderd kan worden zonder iets van de kennis of de ervaring in het huidige leven te verliezen. Wij kunnen het tijdslot vooruit bewegen en aldus onze lichamen verjongen. Dit is een fysiek teruggaan in de tijd. Schijnbaar was een van de redenen voor de ongelukken die zich voordeden in de vroeg 40er jaren bij de experimenten van de marine met tijd en onzichtbaarheid, een gebrek aan kennis over het tijdslot.

Kan jij ons alsjeblieft jouw zienswijze hierover geven? Ook: kan alleen gedachte – zonder technische back-up – een beweging voorwaarts van het tijdslot bewerkstelligen? Als dit zo is, welk gedachteproces kan dit dan veroorzaken?

ANTWOORD: Nogmaals zeggen wij dat dit in de bulk van de Kryon-leringen zit. Het is zowel fysieke en spirituele informatie die algemeen is. Je kunt God niet scheiden van de wetenschap!Bericht van Cobra, 7-3-2016, Het Ascentie Plan / 08 Maart 2016


Bericht van Cobra, 7-3-2016,
Het Ascentie Plan
08 Maart 2016

De tijd is gekomen om een groot deel van het ascentie plan voor deze planeet bekend te maken.

Het ascentie tijdraam is op deze planeet geopend op 25 mei 1975, had zijn keerpunt op 11 augustus 1999, en zal sluiten op 7 juli 2025.

Het was altijd het plan van de Lichtkrachten om de primaire anomalie van duister te schonen en om de Event te triggeren binnen dit tijdraam, en dit plan is niet gewijzigd.
Dit tijdraam heeft zijn basis in het wetenschappelijke feit dat de zonnewende Zon volledig is uitgelijnd met de Galactische equator binnen het 1975 – 2021 tijdframe, en deze uitlijning is perfect binnen het 1980 – 2016 tijdframe:


2016-03-07 1e Alignment

Sheldan Nidle / 8 maart 2016

Sheldan Nidle - 8 maart 2016


4 Ben, 6 Ceh, 12 Manik

Dratzo! Verschillende aanwijzingen laten ons zien dat de eerste humanitaire fondsen naar de daarvoor aangewezen rekeningen in Europa en Noord-Amerika zijn overgebracht. Deze fondsen vormen de voorhoede van wat ons aangeboden zal gaan worden. Ze laten zien dat de mogelijkheid om grote hoeveelheden fondsen over deze verschillende gebieden te verplaatsen inderdaad bestaat. We verwachten volledig dat deze fondsen het bewijs zullen zijn dat de invloed van de duistere cabal met succes gebroken is. Het volgende dat zal gebeuren is de definitieve verdeling naar een aantal individuele rekeningen. Dit zal voor onze bondgenoten een signaal zijn om het complexe proces van de voltooiing van de welvaartsfondsen in gang te zetten. Deze zullen op hun beurt de totstandkoming van NESARA in gang zetten; eerst in de V.S. en uiteindelijk de implementatie van GESARA op mondiaal niveau. In Azië en Afrika zullen vervolgens een aantal essentiële infrastructurele projecten van fondsen worden voorzien om zo van start te kunnen gaan. Dit zal het begin markeren van een uitgebreid aantal mondiale projecten om een einde te maken aan de bezorgdheid om zuiver water en deugdelijke sanitaire voorzieningen in vele landelijke gebieden. Jullie wereld heeft bovendien de oprichting nodig van middelen om toezicht te houden op deze omvangrijke financiële projecten. Een netwerk van kleinere “uit de gemeenschap ontstane” uitvoerders zal volledig worden benut.


Op deze dag van je leven / 9 Maart 2016 / Neal Donald Walsch

9  Maart 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
                dat God wil dat je weet…


... Dat als je niet het onverwachte verwacht je het niet zult vinden,
want het kan niet bereikt worden met zoeken of onderzoeken.

 Heraclitus zei dat, en hij had gelijk.

Het leven verheugd zich erop om u Het Onverwachte te brengen.
Ben je blij om het te ontvangen?

Sterker nog, het geloof in de komst van Het Onverwachte is de
genesis van hoop.
Hoe kun je hopen op iets adembenemends of opwindend 
als je alleen maar kunt hopen op wat reeds verwacht wordt?

Daarom moet je altijd denken dat alles kan gebeuren.
Vorm jouw ideeën en je dromen binnen dat kader!
Vergeet niet, God is gespecialiseerd in het onverwachte.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl


Hemelse Zegeningen: deel 4 - De Universele Moeder Mary Bespreekt de Wet van Verandering / 3 September 2013/ herplaatst 9 maart 2016 / Linda Dillon

Hemelse Zegeningen
3 September 2013/ herplaatst 9 maart 2016
De Universele Moeder Mary Bespreekt de Wet van Verandering
Suzanne Maresca: Goedemorgen en welkom bij een volgende aanbieding van Hemelse Zegeningen met Linda Dillon, het Kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Grote Ontwaking," en ikzelf Suzanne Maresca.
Dit is onze vierde aflevering van onze serie over de Universele Wet. En het onderwerp van vandaag is de Heilige Wet van Verandering. Wij zijn vandaag specifiek gezegend omdat onze geliefde Universele Moeder Mary (De Goddelijke Moeder) zich bij ons aan zal sluiten om ons begeleiding aan te bieden aangaande deze vierde Wet. Verandering is iets waar wij allemaal anders op reageren en precies op dit moment op de Aarde, is verandering overal op de meest diepgaande manieren om ons heen.
Dit kan angst naar boven brengen voor sommigen en opgetogenheid voor anderen, maar verandering is inderdaad onvermijdelijk. De Raad van Liefde vertelt ons dat de Wet spreekt over beweging en actie. Aangezien wij ons settelen in onze ingeboren rol van schepper-wezens, zal de wereld rondom ons heen in een voortdurende staat van verandering zijn en het gaat van vitaal belang zijn dat wij leren om verandering te omhelzen voor de zegen welke het is.