Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 18 december 2016

Vraag en Antwoord met de Galactische Raad van Licht / 15 december 2016 / Jenny Schiltz

Vraag en Antwoord met de Galactische Raad van Licht/
15 december 2016 / Jenny Schiltz


Integratie, Galactische Raad van Licht,
 Opgestegen Meesters, Ascentie
 
Ik wilde deze ervaring met iedereen delen waarbij ik mezelf getrokken voelde worden naar een ontmoeting met de Galactische Raad van Licht (GCL). In deze bijeenkomst, stelde ik een aantal vragen waarvan ik dacht dat die van toepassing waren wat ik zie met betrekking tot cliënten en andere observaties, maar ook wat ik zelf heb beleefd. Dit is een uittreksel van de conversatie die ik had met de GCL.
 
Jenny: De voorbije paar maanden zijn buitengewoon intens geweest. Een van mijn cliënten beschreef me dat het is alsof ze midden op de weg is, geraakt wordt door een truck en toen ze weer opstond, door een andere truck werd geraakt. Ik voel en denk dat veel mensen zich kunnen verbinden met dit gevoel.

GCL:  Ja, de intensiteit waarover je sprak heeft toegenomen niet alleen voor het stoffelijke lichaam, maar ook de dissonantie in iemands gedachten, denken en daden is vergroot.

Jenny: Wat is de bedoeling van de intensiteit toename?

GCL: Simpel neergezet, integratie. Het is van het grootste belang dat elke mens zijn gehele wezen integreert. Ieder persoon moet met zijn hele wil al zijn lagere dichtheidsdelen integreren; om totale integratie van de hogere aspecten van hun ziel om te worden geïntegreerd. Sommigen wijzen op die stukken als hun schaduw, hun gewonde innerlijke kind en terwijl dit juist is, zijn er ook breuken die gekneusd of gescheiden werden van het geheel omdat men voelt dat ze op een bepaalde manier, of om een bepaalde persoon te worden. Deze rollen verkruimelen nu terwijl de stukken die een geheeld moeten worden, luider worden. Dit is de reden waarom velen het ego omhoog zien rijzen, zelfs in degenen die hebben geuit dat ze een dergelijke scheiding hebben overstegen.

Het is belangrijk te begrijpen dat jullie leven een microkosmos is van de macrokosmos. De Bron schiep alles; de galacties, de werelden, de sterrenstelsels. Ieder ziel die geschapen werd wat de Bron die gebroken was in miljoenen stukjes verder brak zodat informatie kon verzameld worden en teruggegeven. De Bron wilde alles dat is ervaren en alles dat niet is. Terwijl elke ziel zijn eigen versie uitdrukt van leren is het hoofddoel om terug te keren naar de ene met de informatie en een nieuw perspectief… Dit is niet anders dan het doel dat elk wezen op aarde heeft ondernomen. Elke ziel die koos om naar de aarde te komen, doet dat om  alles dat is en alles dat niet is te ervaren. Deze ervaring kan vele, vele levens kosten of het kan maar een paar kosten. Het hoofddoel is hetzelfde: om te leren, te groeien, te beleven, en om dan te integreren.

Als de bron de stukken integreert die er naar zijn teruggekeerd, wordt dit niet gedaan met minachting voor de belevenissen maar met diepe liefde en begrip. Want zien jullie, als de bedoeling was om alles dat de Bron was, te onderzoeken, niet om wat die ook is, wat er geleerd werd is DE BRON IS ALLES. Er is geen onderscheid tussen wat gezien werd als deel van de Bron en wat gezien werd met onmogelijke karakteristieken Als de Bon deze lessen integreert, deze gevoelens en emoties, wordt dat gedaan met grote liefde en blijdschap. Omdat elke integratie meer begrip en eenheid brengt. Dit is wat gevraagd wordt ook van ook jullie. Om volledig bij elk stuk, elke ervaring, elke les met blijdschap en liefde te zijn. Dit is de enige manier waarop ware eenheid kan worden bereikt.

Terwijl we verder gaan op deze reis ontdekken velen dat ze in staat zijn om groter licht te bevatten, hogere frequenties, terwijl er nog steeds functiestoornissen worden verborgen diep van binnen. Er is een neiging dat hoe meer licht iemand vasthoudt hoe meer ze de delen ontkent die wonen in de lagere dimensies. Het zijn deze stukken die zichzelf zeer sterk laten zien nu.

Zoals je werd getoond zullen we in de volgende maanden het proces beginnen van het scheiden van de frequenties. Elke persoon zal het nodig hebben om hun frequentie te handhaven in een hogere snelheid, op elk moment. Om dit te doen zullen de stukken die nog wonen in de lagere dimensies worden geïntegreerd en met liefde thuis worden verwelkomd.

(Om te lezen wat me werd getoond clic khier: Update on the New Earth) (vertaling volgt nog.)

Jenny:  Hoe ziet dit eruit voor de mensen?

GCL:  Voor velen is het onderwerp dat komt door zelf-waarde en het teniet doen van eonen met conditionering die de opoffering van het zelf leerde en zelf onwaardigheid. Voor anderen zullen diepe wonden opengaan om te worden geheeld, geaccepteerd, vergeven en dan te geïntegreerd worden. Voor weer anderen zal het een intens geschud worden van alle geloof zodat iemand geforceerd wordt om te gaan kijken naar wat ze scheppen, het naar binnen laten en dan om in hun leven te vereeuwigen. Om te begrijpen waar mensen doorheen gaan moet men alleen kijken naar het collectief. Hier is opnieuw een voorbeeld van een microkosmos die zichzelf onthult in een macrokosmos.

Jenny: Jou werd uitgelegd dat in een paar maanden de scheiding van frequenties zal beginnen, maar dat zal langzaam zijn en bijna 2 jaren in beslag nemen. Is dit juist?

GCL: Ja, de bedoeling van de scheiding is zodat de lagere dichtheden de ineenstorting zouden voltooien. Als het werd gedaan in een ogenblik, dan zouden velen niet in staat zijn om te leven in de hogere frequenties. Alles wordt gedaan zodat elke ziel de gelegenheid heeft om verder te gaan. Wij zijn heel hoopvol dat dit het geval zal zijn voor het grootste deel van de mensheid.

Jenny:  Dus nu is het meest belangrijke ding de zelfwerkzaamheid? De integratie?

GCL: Ja, maar iemand kan niet vergeten dat in dit alles de terugkeer naar vreugde nodig is. Vreugde en Liefde is jullie natuurlijke staat. Terugkeer naar het zelf en volledig geïntegreerd in je ziel zijn, zal nodig hebben dat je terugkeert hiernaar toe.

Jenny: Vreugde is een moeilijk concept voor velen.

CGL: Ja, maar velen moeten in aanraking komen met wie ze waren als kind voordat lagen van verplichtingen en geloof op hen werden gelegd. Maar, wat begrepen moet worden is dat ‘in een staat van vreugde zijn’ niet betekent dat ik in het moment alles volmaakt heb, maar dat alles gebeurt voor de hoogste volmaaktheid.

Jenny: Dank u!

CGL: Dit is ons plezier geweest.

Ik hoop dat dit net zo nuttig geweest is als dat het voor mij was. Dank jullie allen die dit werk delen. Het betekent de wereld voor me.

Jenny


vertaald: winnyd@stralendetoekomst.nl