Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


dinsdag 20 december 2016

SAUL: God Is Binnenin Jullie, Punt Uit. / 18 december 2016 / John Smallman


SAUL:
God Is Binnenin Jullie, Punt Uit.
18 december 2016 / John Smallman

Er is geen reden om in angst te zijn. Angst is van de illusie, onwerkelijk, een reactie op de onzekerheid die alleen jullie energie afvoert, omdat het zich focust op de toekomst, en jullie afleidt van het leven in dit Nu moment, dat de enige tijd is die bestaat. Het Nu is waar jullie je aandacht en je gevoelens op moeten focussen, en door dat te doen volledig op de hoogte te zijn van jullie staat van aanwezigheid op dit moment. Heb de intentie om deze constante staat van huidig bewustzijn te behouden zodat jullie volledig levend en alert zijn, en dan zijn jullie open voor de intuïtieve duwtjes, de wijze leiding van hen, van de spirituele rijken, die waken over jullie.

Jullie worden voortdurend gadegeslagen door degenen die jullie onmiddellijk zouden helpen als jullie een beroep op hen zouden doen. Jullie zijn nooit alleen of niet-ondersteund, maar jullie moeten er aandacht aan besteden om toegang te verkrijgen tot wat wordt aangeboden. Vaak hebben jullie sterke verwachtingen van wat jullie begeleiding jullie zou mogen bieden, en dus missen jullie vaak wat er daadwerkelijk wordt aangeboden. Relax, sta toe, ontvang, en genieten van de begeleiding die dan ontstaat, wonderbaarlijk!

Weet, zoals jullie in waarheid in ieder moment doen, dat jullie goddelijk worden ondersteund en nooit alleen zijn, ontspan in het Leven, in Liefde, en sta de Realiteit van dat toe om jullie te begeleiden in elk moment. Houd je altijd liefdevol bezig met anderen, alle anderen! Er zijn geen uitzonderingen op, als je wenst om jezelf te helen. Liefde breidt zich uit, omarmt, ondersteunt en stimuleert, het verhogen van jouw energie en je vitaliteit; terwijl angst ontmoedigt, ontkracht, afvoert, en verzwakt. Liefde reageert met liefde. Angst reageert met angst. Herinner jezelf er vaak aan dat je Liefde bent, stel jezelf open om het in staat te stellen bij je binnen te komen. Liefde is als een enorme stromende rivier die jou omhult en omarmt op elk moment als je het toelaat. Als je het uitsluit is het alsof je in de rivier bent, maar volledig bedekt door een waadpak, volledig beschermd of afgesloten van Zijn warme omhelzing.

Liefde gaat over toestaan. Jullie hoeven niets anders te doen, omdat het doel en de intentie is, het volledig overdekken en vergroten van jullie energieveld in ieder moment als jullie het zullen toelaten om dit te doen. Als jullie dit in vrede en tevredenheid doen zal dit jullie vervullen en verheffen. Focus jullie niet met angst op de conflicten en het lijden dat jullie zien in de wereld om je heen, terwijl jullie je afvragen wat jullie zouden kunnen of moeten doen om te helpen en te verlichten, neem je voor om je liefde te sturen naar degenen die lijden, richt jullie niettemin op de Liefde die jullie zijn als een goddelijke schepping. Door dit te doen is de wereld veranderd, en dat is waarvoor jullie geïncarneerd zijn om te doen. Waar jullie je aandacht op richten, ongeacht welke gedachten jullie vasthouden - positief of negatief - breng deze punten van aandacht in jullie leven.

Het is heel moeilijk voor jullie niet afgeleid te worden door de chaos en verwarring waarmee de illusie jullie constant bombardeert, hoewel jullie wisten dat dit zou gebeuren voordat jullie de keuze maakten om te incarneren in deze bijzondere tijd. Dus, ga tenminste eenmaal per dag naar binnen om contact te maken met de goddelijke vlam die onafgebroken binnenin jullie brandt. Het is de vlam van de goddelijke Liefde van waaruit jullie werden gecreëerd en vanwaar jullie NOOIT kunnen worden gescheiden.

Jullie zijn al gered, er is niets wat jullie nodig hebben of kunnen doen om jezelf meer aanvaardbaar voor God te maken. God schiep jullie al perfect, van Liefde, van het energieveld dat is AL Wat Is, en waar jullie voor eeuwig aan verbonden zijn. Jullie zijn allen Gods geliefde kinderen, en er is niets dat jullie ooit kunnen doen dat dit kan of zal veranderen. Zonde, hoe ernstig en onvergeeflijk ze misschien lijken te zijn voor jullie, is van de illusie, het is onwerkelijk, ook al brengt het intense pijn en lijden voor velen die zijn geïncarneerd als mens. Echter, jullie ware en eeuwige bestaan als één met elkaar en met jullie goddelijke Bron is onveranderlijk.

Aanvankelijk construeerde of bouwde jullie de illusie om spelletjes te spelen en afscheiding te ervaren, want in werkelijkheid is afscheiding onmogelijk, en het was slechts door het verbeelden en het opbouwen van de illusie dat jullie op enigerlei wijze konden voelen wat afscheiding zou zijn. Nu hebben jullie genoeg gehad van de intense pijn en het lijden dat het jullie brengt en wensen jullie enkel te ontwaken uit de nachtmerrie die jullie gebouwd hebben. Overal om jullie heen zijn tekenen dat mensen, de mensheid, wakker wordt. Wanneer de voorwaarden van het leven in de illusie ondraaglijk worden kiezen jullie ervoor om te ontwaken, en die tijd is gekomen. De kracht van jullie ontwakende energievelden, jullie onverbrekelijke verbinding met de Bron, intensiveert simpelweg omdat dat is wat het doet, en louter om te helpen in jullie proces van ontwaken. Goddelijk zijn, is jullie echte wil die volledig in lijn is met die van God, en dus is ook jullie ontwaken goddelijk verzekerd en onvermijdelijk. Jullie kunnen doorgaan met het uit te stellen, maar het heeft absoluut geen zin om dit te doen, immers waarom zou je doorgaan met het ervaren van intense pijn en lijden wanneer er geen verplichting is om dat te doen?

Het lijkt erop dat velen verslaafd zijn aan pijn en lijden, het is in feite zo normaal geworden dat men zich zonder het onvolledig voelt, dat er iets belangrijks in hun leven ontbreekt. Gods kracht en Gods liefde woont in een ieder van jullie. Jullie moeten geen goeroes, geen priesters, geen voorgangers, geen tussenpersonen zoeken van welke aard ook, omdat ieder van jullie zijn of haar eigen onbreekbare verbinding met God heeft die, als jullie het zullen toestaan of ernaar luisteren, jullie naar huis zal leiden. Anderen kunnen in staat zijn om jullie te helpen je weg te vinden, maar je kunt het identificeren door je eigen innerlijke weten, en vervolgens kiezen om het naar huis te volgen.

Dat jullie voor eeuwig en onafscheidelijk Een zijn met God is een reden om te vieren. Vieren is gezond, verheffend, inspirerend en leuk. Het versterkt je energie velden, zodat ze zich uitbreiden naar de wereld, samensmelten met anderen die ook vieren, en het verhoogt de hele planetaire frequentie zo dat het bewustzijn van de mensheid, van haar ware aard, oprijst naar de oppervlakte van haar bewustzijn, waardoor het onmogelijk is om het langer te ontkennen.

Ontkenning van jullie goddelijke aard is een enorm obstakel geweest op jullie pad naar ontwaken. Jullie zijn in de loop der eeuwen sinds het afscheiding spel begon, erg in de war geweest over het leven en het doel ervan als gevolg van het geheugenverlies dat er een krachtig aspect van is. Bijgevolg zijn jullie op zoek gegaan, maar zijn niet in staat geweest om een overtuigend antwoord te vinden op de vraag : "Wat, als er een is, is het doel van het leven?" Veel mythen zijn ontstaan met verhalen over goden en godinnen, demonen en heksen, magiërs en tovenaars, maar geen van hen bood enige betekenisvolle hulp of troost omdat ze allemaal jullie trouw eisten aan iemand of iets buiten jezelf.

God is binnenin jullie, punt uit. Het is binnenin jullie zelf, en alleen daar, opdat jullie kunnen en jullie onbreekbare verbinding met God, Bron zullen vinden, de Schepper die jullie zo liefdevol in bestaan gebracht heeft om de oneindig overvloedige volheid van het leven te genieten voor eeuwig in Zijn tegenwoordigheid. Toen jullie ervoor kozen om de afscheiding te ervaren van jullie goddelijke Bron was het essentieel dat jullie er ook voor kozen om alle herinnering eraan uit jullie bewustzijn te verwijderen anders zouden jullie niet in staat zijn om het gevoel van afscheiding te ervaren dat jullie wilde ervaren.

De keuze om naar binnen te gaan en God te zoeken is altijd voor jullie beschikbaar, maar de afleidingen van de wereld buiten jullie zelf, de onwerkelijke wereld, heeft jullie eeuwenlang verleid met hun sirene liedjes die alleen maar hebben geleid tot regelrechte teleurstelling. Nu, eindelijk, hebben jullie de collectieve keuze gemaakt om jezelf te distantiëren van de afleidingen van de illusie en terug te keren naar het bewustzijn van jullie ware aard, één met God. Jullie eeuwige Huis, het Huis dat jullie nooit hebben verlaten, is binnenin jullie en altijd geweest. Het wacht geduldig en liefdevol voor jullie om te herinneren en ontwaken, en daar is waar de mensheid collectief is in het proces op dit moment.

De keuze om te ontwaken werd eeuwen geleden gemaakt, op het moment dat de schijnbare afscheiding heeft plaatsgevonden, maar de beslissing om die keuze te volgen is pas in de laatste paar decennia gemaakt. Overal om jullie heen zijn overvloedige tekenen van deze onvermijdelijke beslissing, dus verman jullie en weet dat jullie ontwaken uit de nachtmerrie in het volle besef van jullie Eenheid met de Bron, en dat jullie vreugde en genot onbegrensd zal zijn.

Met heel veel liefde, Saul.

https://johnsmallman.wordpress.com/

Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl