woensdag 21 december 2016

Op deze dag van je leven / 20 December 2016 / Neal Donald Walsch

20 December 2016 / Neal Donald Walsch
Op deze dag van je leven, geloof ik
dat God wil dat je weet…... dat je deel uitmaakt van een Groter Geheel, en je bent
nooit, nooit alleen.

Het is verleidelijk, in moeilijke tijden, om je erg veel alleen te voelen,
alsof je deze reis in je eentje onderneemt,
zonder iemand aan je zijde, en niemand aan jouw kant.
Niets is verder van de waarheid.

Jij bent een aspect van Het Goddelijke.
God leeft in jou, door je heen.
"Ik ben met jullie alle dagen tot het einde der tijden"
zijn niet alleen mooie woorden.
Ze zijn waarheid.

Neale Donald Walsch [today@nealedonaldwalsch.com]
Vertaald: wakkeremensen.blogpot.nl