Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


donderdag 22 december 2016

Maria Magdalena / 5 december 2016 / Barbara Bessen

Maria Magdalena
5 december 2016 / Barbara Bessen
Vertaald uit het Duits door Henk Steur

Lieve vrienden van de maandelijkse boodschappen!

De vele gebeurtenissen in de wereld brengen ons steeds meer van ons stuk – dit is in het Veld momenteel heel goed voelbaar – onbegrip over een verkiezing, over de uitkomsten van politieke en economische gesprekken en beslissingen van de mensen die de macht vertegenwoordigen.

Ik heb over deze ontwikkeling in al die jaren geen duidelijke stellingname gehoord van de geestelijke vrienden. Soms kwam er alleen in een seminar commentaar of een betreffende verklaring van politieke of wetenschappelijke aard en ook over aardbevingen en soortgelijke gebeurtenissen. Het lijkt erop dat het “niet zo belangrijk” is.

Over het algemeen – en dit hebben velen van ons zich zeker niet gerealiseerd – leven wij allen een individueel leven vanuit onze gedachten en daden.

Wij hebben met de andere mensen alleen bepaalde zienswijzen afgesproken. Alle mensen weten wat een huis of een boom is. Al het andere is individueel. Wij herinneren ons de gebeurtenis, zoals de oer-inwoners van Amerika, de Spanjaarden die in schepen kwamen, niet echt opmerkten. Zij kenden geen schepen. Hun ogen, hun hersenen, namen hen niet waar. “Schip” was in hun systeem niet opgeslagen.

Laten wij ons ervan bewust worden dat veranderingen, zoals wij die wensen, niet altijd uiterlijk als zodanig zichtbaar hoeven te zijn. Zij gebeuren gewoon omdat, zoals bij de 100 apen, het Veld wordt veranderd. Door ons, die geestelijk steeds meer ontwaken. Die zich afvragen: Wie ben ik? Wie ben ik werkelijk? Waarom ben ik hier?

Ik ben mij aan het voorbereiden op onze reis naar Zuid Afrika en nodig jullie gaarne uit om daar geestelijk bij te zijn. Het is mogelijk, jullie hoeven het alleen maar te geloven….

Hartelijke groeten,
Barbara Bessen

Maria Magdalena-Channeling
December 2016

De vele uiterlijke invloeden en hun macht

Uit de diepte van de Goddelijke Liefde kom ik naar jullie, naar degenen die deze boodschappen willen lezen en verwerken.

Zoals altijd zijn deze boodschappen – wie hen ook uitspreken – doorspekt met intensieve Licht-energiepakketten. Zij zijn de brengers van deze woorden waardoor jullie ontspannen achterover kunnen gaan zitten, ervan kunnen genieten en vanuit deze kracht ook nieuwe inzichten en levensideeën krijgen.

Deze tijd, de naderende winter van het jaar 2016, wordt bijzonder bedrukt door oproer, onzekerheid en door onduidelijk lijkende transacties.

Niet altijd is hetgeen aan de buitenkant zichtbaar is, begrijpelijk.

Compacte ideeën van de leiders, van de wetenschap, politiek of public relations zijn behoorlijk versleuteld. Zij vetellen niet wat er werkelijk aan de hand is.

Zo kan werkelijk niemand zich een beeld vormen wat wie dan ook wil. Zeker kan men de interesses van degenen die de macht in handen hebben, tot op bepaalde hoogte bezien; die zijn duidelijk.

Toch zijn nog veel dingen versluierd, nog steeds. Zelfs datgene dat “goed” zichtbaar is heeft op de achtergrond manipulatie achter zich. Ik zeg dit niet om angst op te wekken respectievelijk te versterken die op dit moment in het morfo-genitische Veld verbreid is en versterkt wordt door de gedachten van de mensen.

Ik wil jullie aanmoedigen om je eigen leven ter hand te nemen. Dit weten jullie al….. de ware veranderingen beginnen bij elk mens zelf. Dit heeft niets met egoïsme te maken als men zich op zichzelf concentreert. Het gaat er ook niet om het eigen Zijn met uiterlijke dingen te versterken, maar om dat wat jullie werkelijk zijn meer te betrekken bij het aardse zijn.

Laten wij een blik werpen op de buitensituatie. Wie of wat heeft de scepter in handen over de wetenschappelijke groei? De Europeanen zelf? Nee, het is duidelijk dat er grote afhankelijkheden zijn. Hoe willen jullie deze belangenverstrengeling tegengaan? Willen jullie de straat op gaan? Waarom niet?

Willen jullie pamfletten ondertekenen tegen dit of dat? Waarom niet? Willen jullie dan ergens in een kamertje blijven zitten en je onmachtig voelen? Nee, zeker niet. Een gezond ding om uiterlijk te doen is wat er in jullie eigen omgeving belangrijk is, zoals het steunen van scholen, kleuterscholen, vrijwilligerswerk op je nemen, etc. is passend. Op de manier waarop het jullie het beste past, waarop het goed voor jullie is. Maar dan dient het oog ook op het innerlijk gericht te worden, de stilte van het Goddelijk Veld moet jullie doel zijn. Hier komen de kracht en de inspiratie vandaan om te doen wat in jullie persoonlijke omgeving belangrijk is.

De mensen hebben in deze tijd veel rust nodig. Wees ervan verzekerd dat er niets aan jullie voorbij gaat dat jullie moeten weten. Er zal jullie niets ontgaan, ook niet als jullie niet elk uur in jullie communicatietoestellen kijken. Het zijn steeds weer uiterlijke informaties die de mensen uitwisselen en daardoor een bepaald veld opbouwen. Dit veld beïnvloedt de mensen, bewust of onbewust.

Denk maar eens aan de verkiezing in Amerika. Dit heeft vele mensen beroerd, velen moesten huilen en anderen lachten en verheugden zich. En, met welke middelen werd deze verkiezing gevoerd? Was dit zoals jullie dit wilden? Willen jullie zo met een medemens omgaan? Nee? Richt je blik dan op jezelf en je eigen leven. Vertel je kinderen, je partner en vrienden van je liefde en je respect.

Neem hen waar zoals je zelf waargenomen wilt worden. Dit veld is jullie veld in het grote veld van Al Wat Is.

Hoe zou het zijn als jullie daadwerkelijk eens een week lang zouden leven zonder informatie van buitenaf? De informatie die men jullie wil vertellen, schuiven jullie opzij. Jullie hang naar de media is een week lang niet van belang. Dan zullen jullie vaststellen hoezeer jullie in je eigen veld zijn. Er komt geen informatie in jullie dagelijkse gang van zaken, behalve jullie eigen dingen, de dingen die jullie graag doen. Jullie drinken een cappuccino, zonder krant of een politiek gesprek. Probeer het eens. Dan wordt het jullie duidelijk wat voor jullie belangrijk is. Helemaal alleen voor jullie. Jullie kunnen er zelfs voor zorgen om je niet bezig te houden met de familiaire intermenselijke betrekkingen. Geen informatie die op praatjes of geroddel lijken en die men eigenlijk niet wil horen.

Maar een week voor jezelf.

Ook in je beroep houden jullie je bij de meest noodzakelijke informatie van buitenaf. Jullie laten alleen het hoogstnoodzakelijke toe om je taak te kunnen verrichten.

Het beste idee is om je een week lang ergens anders te bevinden. Als dit niet mogelijk is, begin dan met een dag in stilte. Dit zal jullie tonen wat voor jullie belangrijk is. Het zijn dingen die jullie leven vormen, die jullie waarnemen en willen waarnemen. Uiteindelijk bepalen jullie dan hoe jullie willen leven- zonder politici of een baas als wetenschapper. Jullie bepalen welke zeep jullie willen gebruiken – niet de reclame!!!

Als jullie deze tijd hier eenmaal voor nemen stellen jullie vast hoezeer het uiterlijke jullie beïnvloedt. Dit zorgt bij jullie voor een herkenning van helderheid en bevrijding.

Als vele mensen zich terugtrekken en zich op zichzelf – helemaal alleen op zichzelf – bezinnen, verandert dit de wereld. Er zijn ware, vast in de Aarde verankerde voorstellingen over hoe de mensen vredig, zelfverantwoordelijk en meevoelend, met anderen kunnen leven.

Eenieder kijkt naar zijn eigen behoeften en leeft die in liefde en vertrouwen. Hoe het ook zij… vanuit de diepte van het eigen zijn komt het Goddelijk Weten. Het is niet aan de buitenkant. En alles wat van buiten komt en wordt aangeboden en geleefd, is niet vrij, het is een lancering van de mening van een onbewust iemand. Wie heeft werkelijk Wat nodig? Dit zou eenieder zich moeten afvragen.

Wat wil ik mijn kinderen van buitenaf en vanuit innerlijke waarden aanbieden? Dit is een volgende vraag.

Vanuit ieders hart spreekt en handelt de Goddelijke Moeder. Zij heeft de scepter in de hand. Zij stuurt de energieën van de Aarde en heeft alle steun nodig bij haar ideeën over haar omzettingen.

Het gaat natuurlijk om het behoud van de natuur, om schone energie voor de mensen. Het gaat om opletten bij menselijke schepping van allen die hier geïncarneerd zijn, of zij nu geel, wit, zwart of blauw zijn. Jong of oud. Gezond of ziek. Arm of rijk. Het recht op leven, op gezondheid, op voedsel en vrijheid voor alle mensen; dit is een Goddelijk Recht.

Zo is het altijd de bedoeling geweest.

Vraag jezelf af: Welke dingen in je leven zijn op het leven van anderen gebouwd? Wat gebruik en eet je, waarvoor anderen onder slechte omstandigheden moeten zwoegen en hun leven op het spel moeten zetten?

De spirituele ontwikkeling van een mens is gebaseerd op het begrip dat alles Goddelijk is en dat dit alles geëerd zou moeten worden. Eer en acht daarom elk mens, elk dier, elke plant, elk mineraal. Acht de planeet. Zij geeft jullie een thuis, de mogelijkheid om hier te incarneren en ervaringen op te doen

Is dit niet wonderbaarlijk?

Verwijd je innerlijke blik, niet de uiterlijke, en voel wat jullie werkelijk nodig hebben om hier te kunnen leven. En ook wat jullie voor anderen kunnen doen, als jullie verzadigd zijn. Reik al wat leeft jullie hand en liefde aan.

Dit is volgens de manier van de Goddelijke Moeder.

Ik Ben Maria Magdalena, een “opgestegene”, zoals jullie dit noemen. Ik buig voor jullie en hoop dat de energiepakketjes zijn aangekomen…..

Ontvangen door Barbara Bessen in November 2016. Deze tekst kan vrijuit gebruikt worden. Veranderingen zijn niet toegestaan.