De Wet van Een

De Wet van Een is een vaststaande en universele wet. Degene die de Wet van Een begrijpen, realiseren zich dat alles Een is. Dat iets los lijkt te staan van het geheel zal uiteindelijk niets anders blijken te zijn dan een illusie van degene die ervan overtuigd zijn dat de dingen van elkaar gescheiden zijn, waardoor ze lijken te bestaan uit losse fragmenten zonder samenhang.

Kosmisch Bewustzijn geeft het inzicht dat het Universum een geheel is, Wanneer het Universum als Een geheel wordt herkend, kan universele harmonie worden bereikt.

Paul Shockly

woensdag 28 december 2016

“Machtwellustelingen Begrijpen” 26 December 2016 / Brenda Hoffman

 
“Machtwellustelingen Begrijpen”
26 December 2016 / Brenda Hoffman
Dierbaren,
Misschien voel jij je weinig anders dan gisteren of vorige week. Iets dergelijks zal niet doorgaan. Want je voegde slechts dagen geleden segmenten toe die waarschijnlijk voorbij je begrip gaan.
De segmenten die je toevoegde zijn de revolutionaire, sterke, niet altijd moreel correcte stukjes die je eens naar de voorgrond duwden in een op angst gebaseerde wereld - deze stukjes die je probeerde sindsdien teniet te doen.
Jullie allemaal zijn buitengewoon machtig geweest in andere aardse levensspannen, want jullie waren je op dit leven, deze overgang aan het voorbereiden. Jullie moesten van binnenuit de machten weten die jullie bezaten in een op angst-gebaseerde wereld. Aldus is het dat dit sterke stukje(s) nu binnenin jullie is.
Misschien beangstigt die gedachte jou, want je hebt dat segment(en) ‘overboord gegooid’ vanwege de schaamte en het schuldgevoel dat er het resultaat van was. Niettemin was dat macht segment(en) geschikt voor die tijden.

Nu ben je dat segment of die segmenten aan het gebruiken om je wederom die macht te herinneren - wat veel groter is dan je gedurende eonen voor jezelf pretendeerde te zijn.
Toen je eenmaal dat machtige leven of die levens in de angst-module voltooid had dat deel uitgemaakt heeft van de Aarde gedurende eonen, keerde je terug naar je volgzame en dienstbare rol. Zoals wat velen van jullie in dit leven portretteren, “Ben aardig tegen iedereen.” “Wens niet teveel voor jezelf”. “Ben een voorbeeld van Liefde.”
Echter, onder al dat liefdevolle uiterlijk kookte een ketel van macht en vaak, wreedheid. Iets dat jullie vreesden om te laten zien of tot uitdrukking te brengen gedurende eonen opvolgend op dat leven(s). Jullie creëerden en oefenden deze levens uit voor deze overgang. Want inderdaad, zonder een macht-segment, zouden jullie doorgaan om de Aarde martelaren te zijn in plaats van de Aarde leiders.
Deze gedachte is uitermate verwarrend voor de meesten. Want jullie geloven dat de huidige machtwellustelingen vreselijke mensen zijn. Dat zij liefdevol en zorgzaam zouden moeten zijn. En dat zullen zij aldus zijn, wanneer de tijd voor hen juist is om dat aldus te doen. Maar jullie kunnen geen Licht creëren die deze machtwellustelingen niet op zullen merken met jullie huidige volgzame persona.
Hoeveel Lichtdragers zijn rijk/welvarend? Hoeveel Lichtdragers zijn krachtig genoeg voor de huidige machtwellustelingen om hen op te merken? Iets dergelijks is wat zich in de afgelopen paar dagen voordeed. Jullie brachten jullie verborgen segmenten in/naar de openheid en accepteerden hen als een belangrijk deel van jullie nieuwe wezen.  
Het moeilijke deel voor de meesten van jullie is dat jullie nu bang zijn van jullie zelf. Want dat krachtige stukje(s) moedigt jullie aan om jullie kracht op ongewone - voor jullie - manieren ten toon te spreiden.
Jullie “NEE” is niet langer meer een zwakke verkondiging. Jullie behoefte om deel uit te maken van het beslissende proces is ver voorbij alles dat jullie in dit leven ervaren hebben. En jullie afkeer van diegenen die niet zoals jullie zijn, ofwel voorafgaand of na de laatste paar dagen is groeiende, want jullie zijn een brugpersoon geworden tussen angst en Liefde.
Jullie begrijpen de op angst-gebaseerde magnaten, maar jullie bewaren jullie behoefte om Liefde naar de wereld te brengen. Aldus is het dat jullie in/naar nieuwe samenwerkingsverbanden verhuizen die meer dynamisch zijn dan jullie dachten dat mogelijk was slechts dagen geleden.
Voorafgaand aan het accepteren van jullie nieuwe macht-segmenten, stonden jullie anderen bereidwillig toe te leiden of diegenen uit te schakelen waar jullie momenteel zo ongemakkelijk mee zijn. Nu dat jullie je macht-segmenten geaccepteerd hebben, zijn jullie gedachten en acties krachtiger en minder instemmend/berustend dan jullie in dit leven ervaren hebben.
Diegenen van jullie die angstig zijn voor jullie macht-segmenten moeten begrijpen dat deze segmenten gelijkaardig zijn aan kruiden in een stoofpot. Hoewel de kruiden een dramatische smaakwending toevoegen, veranderen zij niet het eindresultaat van die stoofpot. Aldus is het voor jullie. Jullie hebben het gedurfd om enige zeer smaakvolle en dynamische kruiden aan jullie liefdevolle persona toe te voegen.
Hoewel je een liefdevolle voorloper blijft, ben je niet langer meer bereid om in/naar de nietsheid te vervagen zonder opmerkelijke karakteristieken anders dan mediteren of hopen dat de Universums jou zullen eren met een destabilisatie van de huidige op angst-gebaseerde machtwellustelingen.  
Dat is niet om aan te geven dat jullie in de straten zullen gaan protesteren, maar in plaats daarvan dat jullie je nieuwe krachten zullen gebruiken om acties van op angst-gebaseerde machtwellustelingen teniet te doen. Jullie zullen het tegen elkaar opnemen in plaats van jullie voormalige standpunt van, “Ik hoop dat zij mijn pleidooi horen en hun koers daardoor veranderen.”
Jullie hebben geen pleidooien meer, alleen actie.
Jullie zullen jezelf verrassen met de kruidigheid die jullie nu zijn.
Dit is waar jullie je gedurende eonen op voorbereid hebben. Deze Nieuwe Jij is een samenstelling van vele jij’s doorheen de Universums. Aldus is het dat jullie beseffen dat passieve Liefde niet voldoende is om de overgang van deze Aarde te bespoedigen van angst naar Liefde.
Wederom, dat is niet te zeggen dat jullie de leiding zullen krijgen of een op angst-gebaseerde machtwellusteling zullen worden zoals radicalen in het verleden gedaan mogen hebben. Maar jullie zullen de Nieuwe Aarde benaderen met een grotere samenstelling van liefdevolle vaardigheden die jullie uitoefenden in voorafgaande op angst-gebaseerde levens. Je kunt niet iets veranderen dat je niet begrijpt.
Jullie waren de op angst-gebaseerde machtwellustelingen van gisteren.
Jullie zullen deze vaardigheden en die kennis gebruiken om de Aarde te verschuiven van angst naar Liefde zonder jullie zelf of anderen schade te berokkenen. Jullie zijn nu een expert in het machtwellustige psychologische spel. Met die expertise, zullen jullie de Aarde sneller dan jullie dachten dat mogelijk was in dit Aardse leven verschuiven.
Jullie behouden de overhand, want nu begrijpen jullie machtwellustelingen en jullie zullen die kennis gebruiken om de Aarde naar Liefde te verschuiven door jullie vreugde te volgen.
Zo zij het. Amen.
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com