Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


zondag 18 december 2016

“Kerstboodschap van Aartsengel Michael” / 17 December 2016 / Rita Pulmans

“Kerstboodschap van Aartsengel Michael”
17  December 2016 / Rita Pulmans

"Godskinderen van het eerste uur,
Wakende nabij de kribbe die Jou-Zelf verwacht.
De blijde verwachting zal geboren worden in de Liefde van je hart"
 

Geliefde Godsharten,
Ik, Aartsengel Michael, wens Jullie deze "donkere dagen" voor Kerstmis de mooiste verlichting toe. Niet enkel in jullie mooie neergezette kerstbomen, maar vooral in jezelf.
Zie hoe deze dagen steeds meer Licht omvatten. Al zien sommigen onder jullie de toekomst somber in. Dit is bezijden de waarheid.
De waarheid hier geliefden is, dat meer en meer Licht jullie penetreert. Jullie terug brengt naar de Bron. Jullie terug trekt als het ware naar binnen naar en in  jullie ChristusLicht.
Zie hier de Ster van Bethlehem. Die jullie zo mooi in jullie verhalen beschrijven.
Zie hier jouw komeet als een vuurbal de ruimte van jezelf inschieten. Jouw heelal verlichtend, geliefde harten. Zodat deze jullie GodsHart penetreert tot een nieuwe geboorte.
De geboorte van de nieuwe mens in al zijn goddelijke vormen. Dit zijn jullie geliefden allen waardig.
Godskinderen van het eerste uur, wakende nabij een kribbe die Jou-Zelf verwacht. Deze blijde verwachting zal geboren worden in de Liefde van je hart.
Dit is het eerste vereiste, het zachte stro om zo maar te zeggen, om jouw Christuskind een zachte bedding te geven. Laat de herders hun gloria liederen zingen in jezelf geliefden.
Laat de 3 wijzen in jezelf opstaan geliefde harten, en hun reis naar je hart, naar jouw Goddelijk Zijn, jouw naderende geboorte aanwijzen door jouw Ster te stralen. Wijs hen de weg naar het ChristusKind in jezelf.
Daar waar Gods Liefde woont, is het waar jij je Christuskind kunt ontmoeten. Binnen in jouw eigen Kerst-Licht. Hier vindt het wonder plaats.
In jouw hart.
Vrede aan al wat Vrede IS.
Voor iedereen op Aarde en in de Hemel in jou zelf.
Zalige Kerst!
Ik Aartsengel Michael heb gesproken.

Channeling van Rita Pulmans.
© Copyright 2016 - Rita Pulmans 
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan. De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen. De tekst mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be  Dit artikel mag in z’n geheel en ongewijzigd worden gekopieerd en verspreid met inbegrip van alle copyright-meldingen.