Zodra je jezelf aan de kant van de meerderheid ziet staan, wordt het de hoogste tijd om een pauze in te lassen en hierover na te gaan denken. De kans is namelijk zeer klein dat je daar de waarheid zult vinden.”

Mahatma Ghandi.


woensdag 21 december 2016

JEZUS: Liefde is onaantastbare kracht en kan niet worden verslagen./20 december 2016/ via John Smallman


JEZUS:
Liefde is onaantastbare kracht en kan niet worden verslagen.
20 december 2016/ via John Smallman

Zoals jullie allemaal weten, zoals alle levensvormen, op dit moment geïncarneerd op aarde, weten - en ja, jullie weten! - dat alles stroomt zoals goddelijk gepland. Jullie zullen nieuwe mogelijkheden van de groei om te ontdekken, aangezien jullie spirituele bewustzijn en acceptatie van jullie kennis van de constante en ongehinderde goddelijke Liefdes stroom toeneemt, het loslaten van twijfel en zelf-kleineringen die jullie veel te lang in jullie harten hebben gehouden. Het zijn de ongeldige zelf-oordelen, die jullie veel pijn en leed hebben veroorzaakt door de eeuwen heen, aangezien jullie probeerden om jezelf te vernederen voor de onwerkelijke gezagsdrager die jullie hadden uitgevonden om jullie liefdevolle Bron te vervangen.

Stel jullie in plaats daarvan gewoon open voor de REALITEIT dat jullie innig geliefde kinderen van God zijn in een eeuwige en onveranderlijke relatie met de Bron en met alles van Gods volmaakte schepping. ACCEPTEER jezelf onvoorwaardelijk zoals God doet, het is echt krankzinnig het niet te doen. Er is slechts Liefde en daarmee ook de onvoorwaardelijke aanvaarding van alle door God geschapen wezens. En ALLEN zijn goddelijk gecreëerde wezens, omdat God ALLES DAT BESTAAT heeft gecreëerd. Er zijn geen onaanvaardbare wezens, ALLE zijn de geliefde kinderen van God. Wat God creëert is perfect, en die perfectie is eeuwig onveranderlijk.

Zelf-vernedering en zelf-oordeel zijn uiterst negatieve aspecten van de illusie die jullie egos enthousiast stimuleren. Jullie ego's zijn de kleine persoonlijke zelven die jullie in je gedachten tot leven hebben gebracht om jullie menselijke vormen in beslag te nemen en te bedienen. Dat is hun enige doel. Ze zijn als een afgesloten en omheind aspect van jullie ware Zelf dat jullie tijdelijk opzij gezet hebben om om te kunnen gaan met de illusie en de menselijke vormen binnenin het. Dat aspect heeft zijn vele bestanden en mappen verwijderd om het terug te keren naar zijn ongerepte staat, zodat het kan worden gere-integreerd met de Eenheid die jullie allemaal zijn.

Gods Liefde is het veld van Leven, van volledig bewustzijn, waaraan alle bewuste entiteiten voor eeuwig zijn verbonden in een onafscheidelijk en volkomen met vreugde gevulde Relatie. Alleen zijn, gescheiden, verlaten, vergeten, of ongezien is onmogelijk, omdat God, Bron, de Schepper zich er oneindig bewust van is en voor eeuwig in communicatie is met de hele Schepping in ieder moment.

Jullie individuele gevoel van persoonlijke tekortkomingen - incompetentie, onwaardigheid, liefdeloosheid, zondigheid, schaamte en de daaruit voortvloeiende schijnbare goddelijke disconnectie van de Bron - zijn alle constructies van het ego waarmee het jullie probeert afgescheiden en afhankelijk van het te houden. Maar het is niets! Velen van jullie hebben je macht weggegeven, en het in staat gesteld jullie te kleineren en te oordelen, en hebben dan die kleinerende en valse oordelen geaccepteerd. Elke keer dat jullie zich ervan bewust worden dat jullie negatieve zelfoordelen maken, stop! Dan herinner je jezelf eraan dat jullie perfecte goddelijke wezens zijn en Één met jullie Bron, waar slechts Liefde is!

Jullie hebben allemaal op een bepaald moment in jullie leven onvoorwaardelijk van een kind of een dier gehouden, vreugdevol in zijn eenvoud, terwijl je het nooit oordeelden. Het gedrag zal misschien wel onhandelbaar en rommelig zijn geweest, maar dat heeft er niet toe geleiden dat jullie ophielden ervan te houden, zelfs niet voor een moment. Gods liefde voor jou is veel meer dan elke onvoorwaardelijke liefde die jullie kunnen hebben gevoeld voor iemand anders. RUSTIG MAAR, is er absoluut niets wat je kunt doen, dat zelfs maar in de kleinste opzicht jouw Vader's Liefde voor jou kan verminderen.

Wetende dat, hoe diep in jezelf je dat ook doet, heb dan de intentie om altijd en alleen liefdevol te zijn, en zie hoe je leven verandert van een van zorgen en angst naar een van vrede, vreugde en tevredenheid. Je zult ook merken hoe al je relaties ten goede veranderen vanwege het liefdevolle energie veld dat zich uitstrekt van jou naar allen met wie je omgaat, fysiek, psychisch, spiritueel, en elektronisch. Zoals het Andrew Lloyd Webber lied uit zijn musical Aspects of Love wat zegt: Liefde Veranderd Alles! En je zult ontdekken hoe waar dat is.

Liefde wordt gevreesd door velen omdat het gaat om vertrouwen, en velen hebben hun vertrouwen verraden terwijl men incarneerde als mensen. Liefde is de enige werkelijkheid. Verraad is van de illusie, het is als een preventieve aanval tegen een vijand, en het reageert bijna altijd op een soort, intensivering van het gevoel van bitterheid wat er in de eerste plaats toe heeft geleid. Alle aanvallen komen uit een intens gevoel van innerlijke pijn, en mogelijk ook schaamte, waar het individu dringend behoefte aan heeft zich van te ontdoen, en hij doet dat door het naar buiten te projecteren op een ander, vanwaar het, vaak onmiddellijk, geïntensiveerd wordt teruggestuurd.

Degenen die beweren dat ze Liefde verdedigen door aanvallen op een ander, of op een filosofie, of een religieuze of politieke overtuiging of dogma, reageren in feite uit angst, omdat ze voelen dat hun eigen overtuigingen bedreigd wordt. Voor velen hun geloof is de ogenschijnlijk stabiele grond waarop ze staan stabiel en veilig, totdat iemand anders hen weerleggen, waarna zij zich bezighouden in conflict - persoonlijk of veel meer gespreid - om hun gelijk en andermans ongelijk te bewijzen, in de hoop de schijnbaar vaste grond, waarin zij geloven en hen ondersteund, te herstellen.

Liefde valt niet aan, noch verdedigt zichzelf, het heeft daar geen behoefte aan. Liefde is onaantastbare kracht en kan niet worden verslagen. Het kiest geen partij en is buiten conflict, het zou tussen degenen in conflict staan en hen voorzichtig aanmoedigen zich te ontwapenen. Liefde kan conflicten oplossen, terwijl conflicten alleen maar kunnen leiden tot meer conflicten. Dit werd ontelbare malen aangetoond in jullie geschiedenis, en toch heb jullie vaak je toevlucht gezocht tot conflicten in de verkeerde overtuiging dat macht zal zegevieren, wat heeft geleidt tot duizenden jaren van pijn en lijden.

De liefde overspoelen nu jullie prachtige planeet en stroomt rijkelijk in de harten van Gods geliefde kinderen en zal de eeuwen van conflict waar jullie voor zo lang onder gebukt zijn geweest oplossen. Jullie allen willen vrede, maar velen leven in angst, geloofden dat de manier om dit te bereiken was door nog een krachtiger conflict, en jullie zijn zelfs bezig met een aantal oorlogen om alle oorlogen te beëindigen. Tenslotte is een groot genoeg percentage van het menselijk collectief tot het bewustzijn gekomen van de futiliteit van deze aanpak en heeft de Liefde verkozen boven angst.

Als het goddelijke veld van Liefde zich verder blijft uitbreiden en intensiveert in overeenstemming met de collectieve keuze en beslissing van de mensheid om er volledig voor te gaan, zullen de conflicten over de planeet, op elk niveau, afnemen terwijl vrede zich ontvouwt. Vrede is normaal, conflict is krankzinnig, en toch heeft eeuwenlang het tegenovergestelde geloof gezegevierd. Waar jullie je aandacht op focussen brengt de gebeurtenissen die resoneren met die focus in jullie leven. Focus op Liefde, jullie natuurlijke en onveranderlijke staat, en laat gewoon de angst wegvallen, zoals dat zal gebeuren wanneer jullie je focussen op Liefde.

Vergeet niet, Liefde Verandert Alles, dus gebruik Liefde om jullie leven te veranderen en de illusie op te lossen.

Jullie liefhebbende broeder Jezus.

Hier is de link naar het lied Aspects of Love op Youtube voor diegenen die geïnteresseerd zijn.Vertaling: wakkeremensen.blogspot.nl